UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Vendula Gojová

Vendula Gojová

Academic degree, name, surname:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Room, floor, building: B 201, Building B
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3223
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Guhathakurta, M., Contreras, A., Cleaver, S., Kral, M., Bjelončíková, M. a Gojová, V. Community rights, conflict and democratic representation: Case 4.4 Working with community conflict and ethnic tensions in a ?socially excluded locality? in the Czech Republic. In: Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-Being: Cases and Commentaries. Abingdon: Routledge, 2019. s. 89-100. ISBN 978-1-138-09341-6.

All publications

Guhathakurta, M., Contreras, A., Cleaver, S., Kral, M., Bjelončíková, M. a Gojová, V. Community rights, conflict and democratic representation: Case 4.4 Working with community conflict and ethnic tensions in a ?socially excluded locality? in the Czech Republic. In: Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-Being: Cases and Commentaries. Abingdon: Routledge, 2019. s. 89-100. ISBN 978-1-138-09341-6.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
Gojová, V. Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, výměnný pobyt. 2017.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Vyloučené lokality - města, která nechceme vidět (?): Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokalita". In: (Ne)viditelná města: 6. Brněnská konference urbánních studií. Brno. 2017.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokality". Sociální práce/Sociálna práca. 2016, roč. 2016, č. 2016, s. 76-86. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. Studijní pobyt Fachhochschule St. Gallen, Švýcarsko. 2016.
Gojová, V. studijní pobyt v Londýně za teorií a praxí komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách. 2016.
Gojová, V. The potential of civil society - an opportunity for social work. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, s. 16-26. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. a Oujezdská, I. Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání. Sociální práce / Sociálna práca Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, s. 7-25. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, V. Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?. In: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research : program book & book of abstracts 2015-04-22 Ljubljana, Slovinsko. Ljubljana: European Social Work Research Association, 2015. European Social Work Research Association, 2015. s. 234-235. ISBN 978-961-6569-53-8.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, V. Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?. In: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research. Ljubljana. 2015.
Gojová, V. What can social work seek and find in the area of civil society?. In: Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. s. 76-87. ISBN 978-83-7996-203-7.
Gojová, V. ERASMUS, Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
Gojová, V. Integrační cíle sociálních podniků - možnosti sociální práce. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2014, roč. 8, s. 6-19. ISSN 1804-9095.
Gojová, V. Nezaměstnanost mladých: možnosti změny z pohledu sociální práce. In: Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie. Praha: SCHOLA EMPIRICA, 2014. s. 31-40. ISBN 978-80-905748-0-9.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, V. studijní cesta "Sociální inovace" Edinburgh. 2014.
Gojová, V. studijní cesta "Sociální inovace", Rakousko. 2014.
Gojová, V. studijní pobyt na Free University of Bozen - Bolzano, Itálie. 2014.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. Sociální patologie. 2013.
Gojová, V., Malík Holasová, V., ULČÁKOVÁ, Š., Lindovská, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a Mikulec, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
Gojová, V. Social Work in Social Entrepreneurship Context. In: PROCEEDINGS OF THE SPRING SCHOOL part no. I., April 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 49-53. ISBN 978-80-7464-154-1.
Gojová, V. Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses. In: Spring School of Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Gojová, V., ULČÁKOVÁ, Š. a KABELÁČOVÁ, M. Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
Gojová, V., KABELÁČOVÁ, M. a ULČÁKOVÁ, Š. Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Book of Abstracts. Kuopio: ERIS, 2012. ERIS, 2012. s. 53-53. ISBN 978-80-7464-164-0.
Gojová, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - studentský výzkum. In: Evropské dny handicapu. 0strava. 2012.
Gojová, V. a KABELÁČOVÁ, M. Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku. In: JANEBOVÁ, R., ed. Spolupráce v sociální práci: sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Gaudeamus, 2012. s. 158-166. ISBN 978-80-7435-259-1.
Gojová, V. a KABELÁČOVÁ, M. Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku. In: IX. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové. 2012.
Gojová, V., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation. In: Social Work & Society - Between Private, Public and the State. Bucharesti: TISSA. 2012.
Gojová, V. Vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko Spišská Nová Ves, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. 2012.
Gojová, V. Závěrečná zpráva projektu Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 2012.
Gojová, V. Komunitní práce. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2011. s. 87-92. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Gojová, V. Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky. In: SOCIÁLNÍ EKONOMIKA ? FINANCOVÁNÍ A MĚŘENÍ PŘIDANÝCH HODNOT. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 32-39. Acta Universitatis Purkynianae ? Studia Oeconomica. ISBN 978-80-7414-412-7.
Gojová, V. Social enterpreneurship - one of possible goals of social work?. In: Conference: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: ERIS. 2011.
Gojová, V. Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses. In: Conference: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: ERIS. 2011.
Gojová, V. Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce. In: Mezinárodní vědecká konference. Katedra sociálnej práce, PdF, UK Bratislava. 2011.
Gojová, V. Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce. In: Realita a vízia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia prvej katedry sociálnej práce na Slovensku v dňoch 10. - 11.2.2011. Bratislava: Katedra sociálnej práce, Pedagogická faklulta UK v Bratislave, 2011. Katedra sociálnej práce, Pedagogická faklulta UK v Bratislave, 2011. s. 232-241. ISBN 978-80-223-3075-6.
Gojová, V. Sociální práce s etnickými skupinami. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 149-155. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Gojová, V. ERASMUS, Academy for Social Studies, Christelijke Hogeschool Ede. 2010.
Gojová, A., Gojová, V., Kvasnička, R., Pěnkava, P., Polák, A., Sejbal, J., Giampaoli, K., Antoni, P. a Tkadlečková, T. Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 2010.
Gojová, V. Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, 2010. Fakulta sociálně ekonomická, 2010. s. 69-74. ISBN 978-80-7414-310-6.
Gojová, A. a Gojová, V. Community Social Work. 2008.
Gojová, V. Contemporary Czech and Slovak Practice of Community Work. In: Spring School of Social Work. Ostrava: Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita. 2008.
Gojová, V. Základní činnosti terénního pracovníka. In: Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 327-352. ISBN 978-80-7368-503-4.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
ANKAMAnglický jazyk v zahraničí
BKMESMenšinové skupiny a sociální práce
BKMOBZahraniční odborná mobilita
BKSORSoc. jevy a chování rizik. pro spol.
BKTD1Trénink dovedností v sociální práci 1
BKTD2Trénink dovedností v sociální práci 2
BKTD3Trénink dovedností v sociální práci 3
BKTD4Trénink dovedností v sociální práci 4
BKZAPZahraniční studijní pobyt
BPMESMenšinové skupiny a sociální práce
BPMOBZahraniční odborná mobilita
BPSORSoc. jevy a chování rizik. pro spol.
BPTD1Trénink dovedností v sociální práci 1
BPTD2Trénink dovedností v sociální práci 2
BPTD3Trénink dovedností v sociální práci 3
BPTD4Trénink dovedností v sociální práci 4
BPZAPZahraniční studijní pobyt
BZDEVSociální deviace
BZETSEtnické skupiny
EZAPOZahraniční studijní pobyt
NEKAMNěmecký jazyk v zahraničí
NPODKSoc. inovace a soc. podnikání v obl. SP
NPODPSoc. inovace a soc. podnikání v obl. SP
1ETSKEtnické skupiny a nár. menš. v ČR
1OSPROsobnost sociálního pracovníka
1REPBRepetitorium
1REPTRepetitorium
1SOPKSociální práce s komunitou
2ETSKEtnické skupiny a nár. menš. v ČR
2REPBRepetitorium
2REPTRepetitorium
2SOPKSociální práce s komunitou
2TDS3Trénink dovedností sociální práci 3
3MENSMenšinové skupiny
3OPX1Odborná praxe 1
3OPX2Odborná praxe 2
3SPMSSociální problematika menšinových skupin
4OPR2Odborná praxe 2
4SEM2Seminář k odborné praxi 2
4SINOSociální inovace v oblasti soc. práce
4SPX1Průběžná praxe
4SPX2Souvislá praxe
5OPR2Odborná praxe 2
5SEM1Seminář k odborné praxi 1
5SEM2Seminář k odborné praxi 2
5SINOSociální inovace v oblasti soc. práce
5SPMSSociální problematika menšinových skupin
5SPX1Souvislá praxe 1
5SPX2Souvislá praxe 2
6ETSKEtnické a jiné menšiny
6SOPASociální patologie
6SPATSociální patologie
7MENSMenšinové skupiny
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1


AuthorTitleType of thesisYear
Polehla RomanThe game and the entertainment in the low treshold organization for children and youth as the working tool for the user welfare.Master's thesis  
Polehla RomanWorking with clients with cumulative socially deviant behavior in The Low-threshold facility for children and youthMaster's thesis 2019 
Hahnová NicolaProject Teaching in the Children´ s Home Na ViziněMaster's thesis 2018 
Jankurová NikolaBullying among children and youth in educational institutions - role of a multidisciplinary teamMaster's thesis 2017 
Mokrošová ZuzanaSocial responsibility of banking institutionsMaster's thesis 2017 
Spišiaková JanaPoverty - a cause or consequence of homelessness?Master's thesis 2017 
Špundová TerezaCommunication barriers between homeless people and the publicMaster's thesis 2017 
Urbanec JakubThe Czech Republic Migration Policy from the Perspective of the Social Workers focused on MuslimsMaster's thesis 2017 
Vašková KateřinaFrom repairman to facilitatorMaster's thesis 2017 
Galuszková TáňaHow do social workers perceive their clients?Master's thesis 2016 
Platošová EliškaThe Housing NeedsMaster's thesis 2016 
Svobodová PavlaSt Mungo´s Recovery CollegeMaster's thesis 2016 
Bernadyová MichaelaThe effectiveness of social entrepreneurship in the Czech RepublicMaster's thesis 2015 
Komárek AlešSocial unrest in the Czech Republic - the trend of our timesMaster's thesis 2015 
Oujezdská IzabelaEducation of social workers in the field of social businessMaster's thesis 2015 
Recmanová AdélaNetolism: pathological online gamingMaster's thesis 2015 
Gniadková PetraThe Motivation of Roma to Education - ethnic or sociocultural condicionality?Master's thesis 2014 
Hučíková RadanaEthnic identity of children from ethnically mixed volumesMaster's thesis 2014 
Kubíková MarieSocial entrepreneurshipMaster's thesis 2014 
Kupčíková KateřinaSocial Entrepreneurship in the Strategic DocumentsMaster's thesis 2014 
Chlebusová KláraSocial responsibility of large companies, elaborate on the example ArcelorMittal Ostrava a.s.Master's thesis 2013 
Hejduková VeronikaSocial economy as instrument of social inclusionMaster's thesis 2013 
Kabeláčová MarcelaSocial economy and Social workMaster's thesis 2013 
Ulčáková ŠárkaSocial Entrepreneurship As A Product of Modernization of SocietyMaster's thesis 2013 
Waniová AnnaSocial integration through social enterprises (especially by the type of WISE)Master's thesis 2013 
Weineltová KristýnaProcesses and methods used in social work with the members ethnical groups.Master's thesis 2013 
Doleželová MarkétaSocial firm - sociability or bussines?Master's thesis 2012 
Hojčušová NikolaSocial Entrepreneurship as one of the ways non-profit sectorMaster's thesis 2012 
Červená PavlínaPossibilities and Limits of Cooperation between Nongovernmental Organizations and Local Self-Government.Master's thesis 2011 
Najmanová RadkaPrevention of burn out syndrom concerning social workers from the organization´s management point of viewMaster's thesis 2011 
Szczygielová KateřinaAn influence of home background to origin of dependence on nonalcohol drugs by teenagersMaster's thesis 2011 
Buršová IrenaRomany women and responsible familyMaster's thesis 2010 
Jetmarová MonikaOfficial documents concerning gipsy integration -theory and experienceMaster's thesis 2010 
Pavláková EvaThe Possibilities for Field Social Work with Drug Users in SlovakiaMaster's thesis 2010 
Kučerová MartinaThe Present-day Forms of Community Centres in Ostrava region.Master's thesis 2009 
Jílková LucieMeasures of a general natureBachelor's thesis 2019 
Platková JitkaElections and media: presentation of social themesBachelor's thesis 2019 
Amsler JiříPreventing the spread of xenophobic and extremist attitudes in society - Tasks of Social WorkBachelor's thesis 2018 
Baďurová MichaelaNational minorities and their integration in the Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Dvorníková RenataFactors affecting the adaptation process of clients in a retirement home in HolešovBachelor's thesis 2018 
Pluhařová AnetaThe ways of work used at working with citizens of socially excluded areasBachelor's thesis 2018 
Tichá NikolIntergenerational solidarity - what does it mean for students who are studying social work?Bachelor's thesis 2018 
Wowrová LindaPostpenitentiary care in the Nová šanceBachelor's thesis 2018 
Kabeláčová GabrielaSocial work and homoparentality.Bachelor's thesis 2017 
Kovalová VeronikaSocial Work in working with Roma - marginalized communitiesBachelor's thesis 2017 
Sáblíková DenisaOpinions on current immigration waveBachelor's thesis 2017 
Urbanová AlexandraDrugs and the family as safety netBachelor's thesis 2017 
Vejmolová PavlaCommunity Development of Marginalized Communities in Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Bartoňová LudmilaSocial services provided to foreigners from third countries as a tool of integrationBachelor's thesis 2016 
Hoňková MartinaThe issue of indebtedness and its prevention.Bachelor's thesis 2016 
Hrdinová MonikaAgency for Social Inclusion - the point of view of social workersBachelor's thesis 2016 
Mertanová DenisaMethods of sharing information by social workers- using the InternetBachelor's thesis 2016 
Tesarczyková DanušeHomelessness from the Point of View of the Specialised Literature and the HomelessBachelor's thesis 2016 
Dopitová ZuzanaCrisis counseling in field work with users nonalcoholic drugsBachelor's thesis 2015 
Feller Stanieková PetraThe Vietnamese Community Living in the Czech Republic in the View of the MajorityBachelor's thesis 2015 
Fialová NelaRole of social worker in humanitarian and development aidBachelor's thesis 2015 
Konečná VeronikaHousing situation of Roma population in Ostrava- View non-Roma young peopleBachelor's thesis 2015 
Kozubjaková MichaelaLife in hospiceBachelor's thesis 2015 
Krayzlová NicoleHealth and social assistance to families caring for a child with cerebral palsyBachelor's thesis 2015 
Kreuzerová MartinaAddictive behavior of children and adolescents and Social WorkBachelor's thesis 2015 
Kroutilová LenkaComplex help for victims of child sexual abuse by a family memberBachelor's thesis 2015 
Linhartová EvaCitizens' advice in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Plíhalová LenkaHome Přístav 2 and its expected contribution to issues of homelessnessBachelor's thesis 2015 
Poláchová TerezaConsequences of Domestic ViolenceBachelor's thesis 2015 
Slížová NikolaXenophobia - how work in prevention with itBachelor's thesis 2015 
Urbančíková BarboraThe objectives of social workers working with children in children's homesBachelor's thesis 2015 
Bártová LenkaRight-wing extremism and the possibilities of its prevention in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Bončková ZuzanaChanges in the lives of employees selected social companyBachelor's thesis 2014 
Franková KarolínaInclusion of people leaving the performance of punishment in societyBachelor's thesis 2014 
Matušková KateřinaActivation of the elderly in social servicesBachelor's thesis 2014 
Mikolášová PetraQuestions legalization of prostitution in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Bernadyová MichaelaEthnic friendly employerBachelor's thesis 2013 
Bernatíková AdrianaSocial issues of gamgling in the Czech Republic and ItalyBachelor's thesis 2013 
Ciroková PetraThe life of Muslims in the Moravian-Silesian region - expectation and realityBachelor's thesis 2013 
Hazuchová SilvieConsistency of social services and adiktologického system.Bachelor's thesis 2013 
Hladká KarolinaReadiness to graduate social work to deal with minority groups in practiceBachelor's thesis 2013 
Holubová IrenaSocial work with drug users in OpavaBachelor's thesis 2013 
Hyklová TerezaFamilies with children with cerebral palsyBachelor's thesis 2013 
Kolářová SilvieObjektives of social workers working with homeless .Bachelor's thesis 2013 
Kozlová MartinaPrejudices and stereotypes towards RomaBachelor's thesis 2013 
Krausová LuciaSocial pathology phenomena at youthfull and their preventionBachelor's thesis 2013 
Malíková IvaPrejudices and stereotypes of czech society against domestic violence.Bachelor's thesis 2013 
Plečková DanielaSocial Work of Authority Social and Legal Protection of Children wih Romamy Family and ChildrenBachelor's thesis 2013 
Recmanová AdélaSocial services in the district of Ostrava - VítkoviceBachelor's thesis 2013 
Spišiaková JanaSocial Work with users of "new" drugsBachelor's thesis 2013 
Szturcová MonikaViolence against elderly people perpetrated by family membersBachelor's thesis 2013 
Blisa JaroslavAddressing Roma Issues in the Social Field Officers City Police Ostrava.Bachelor's thesis 2012 
Chudová DoubravkaThe analysis of necessity of the field program for children and youth in KopřivniceBachelor's thesis 2012 
Chybiorzová LenkaThe consequences of using internet social networksBachelor's thesis 2012 
Dostálek VladimírAdolescents' Views on Home Care for Physically or Mentally Handicapped ChildBachelor's thesis 2012 
Glettová JanaPreventing juvenile crime involving the purposeful use of leisure time.Bachelor's thesis 2012 
Hegerová AlenaPerspective of social workers to child custody to registered couplesBachelor's thesis 2012 
Hurtuk ErikThe sport enjoyment of senior customers stay services.Bachelor's thesis 2012 
Kostková HelenaHumanitarian aidBachelor's thesis 2012 
Mozdřeňová PavlaSheltered employment versus Social firmBachelor's thesis 2012 
Remiáš RadimAccess (Czech) state on the issue of socially excluded localitiesBachelor's thesis 2012 
Rongeová AndreaAntidiskriminating Law - integration of health disabled people to the labour market.Bachelor's thesis 2012 
Rossmannová BeátaContact work in low - threshold arrangements for kids and young peopleBachelor's thesis 2012 
Sehnalová EvaCommunity plan for the development of social services Odry and Fulnek cities for Roma socially excluded and threatened by social exclusionBachelor's thesis 2012 
Seitlerová PavlaUnemployment in Jesenicko and its possible solutionsBachelor's thesis 2012 
Stavárková MagdalenaImportance of preschool education for Roma children integracionBachelor's thesis 2012 
Střelcová HelenaPolice cells in OstravaBachelor's thesis 2012 
Ščurková AdélaThe Ethnic group of VietnamBachelor's thesis 2012 
Tomeš MartinCan social work be trendy?Bachelor's thesis 2012 
Venglařová LenkaPrejudice against ethnic minoritiesBachelor's thesis 2012 
Gebauerová KateřinaDomestic Violence - its Manifestations and Proffesional Help to Victims in Opava RegionBachelor's thesis 2011 
Kaniová KateřinaThe Phenomenon of Homelessness in the Hlucin Area.Bachelor's thesis 2011 


Navazující akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit včetně možnosti participativních metod práce - účelově určena dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti Multidisciplinárních týmů včetně možnosti participativních metod práce
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period4/2017 - 12/2017
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
Identification and analysis of housing needs of socially excluded localities inhabitants
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace pojetí výuky předmětů zabývajících se problematikou etnických a menšinových skupin na bakalářské a navazující magisterské úrovni
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Divadlo utlačovaných jako inovativní způsob sociální práce s cílovými skupinami sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace obsahu a způsobu výuky předmětu KAM/4SOPO pomocí přenosu know-how ze zahraničí
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub