UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Social Work

Vendula Gojová

Vendula Gojová

Academic degree, name, surname:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Room, floor, building: B 201, Building B
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3223
E-mail:
Personal website:No record found.Community rights, conflict and democratic representation
Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová ... další autoři
Year: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Community rights, conflict and democratic representation
Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová ... další autoři
Year: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Year: 2018
výzkumná zpráva

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, výměnný pobyt
Vendula Gojová
Year: 2017
působení v zahraničí

Vyloučené lokality - města, která nechceme vidět (?)
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokality"
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Year: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Studijní pobyt Fachhochschule St. Gallen, Švýcarsko
Vendula Gojová
Year: 2016
působení v zahraničí

studijní pobyt v Londýně za teorií a praxí komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách
Vendula Gojová
Year: 2016
působení v zahraničí

The potential of civil society - an opportunity for social work
Vendula Gojová
Year: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání
Vendula Gojová, Izabela Oujezdská
Year: 2016, Sociální práce / Sociálna práca Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Year: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Participativní přístupy v sociální práci
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?
Monika BJELONČÍKOVÁ, Vendula Gojová
Year: 2015
stať ve sborníku

Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?
Monika BJELONČÍKOVÁ, Vendula Gojová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What can social work seek and find in the area of civil society?
Vendula Gojová
Year: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize

ERASMUS, Univerzita Komenského v Bratislave
Vendula Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

Integrační cíle sociálních podniků - možnosti sociální práce
Vendula Gojová
Year: 2014, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku

Nezaměstnanost mladých: možnosti změny z pohledu sociální práce
Vendula Gojová
Year: 2014, SCHOLA EMPIRICA
kapitola v odborné knize

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

studijní cesta "Sociální inovace" Edinburgh
Vendula Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

studijní cesta "Sociální inovace", Rakousko
Vendula Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

studijní pobyt na Free University of Bozen - Bolzano, Itálie
Vendula Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Year: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Sociální patologie
Vendula Gojová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Vendula Gojová, Věra Malík Holasová, Šárka ULČÁKOVÁ, Eliška Lindovská, Anna WANIOVÁ, Marcela KABELÁČOVÁ, Marek Mikulec ... další autoři
Year: 2013, Marionetti Press
odborná kniha

Social Work in Social Entrepreneurship Context
Vendula Gojová
Year: 2012
stať ve sborníku

Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses
Vendula Gojová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise
Vendula Gojová, Šárka ULČÁKOVÁ, Marcela KABELÁČOVÁ
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ, Šárka ULČÁKOVÁ
Year: 2012
stať ve sborníku

SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - studentský výzkum
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ, Šárka ULČÁKOVÁ, Anna WANIOVÁ
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ
Year: 2012
stať ve sborníku

The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation
Vendula Gojová, Šárka ULČÁKOVÁ, Anna WANIOVÁ
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko Spišská Nová Ves, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Vendula Gojová
Year: 2012
působení v zahraničí

Závěrečná zpráva projektu Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Vendula Gojová
Year: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Komunitní práce
Vendula Gojová, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky
Vendula Gojová, Magdalena Hunčová
Year: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Social enterpreneurship - one of possible goals of social work?
Vendula Gojová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses
Vendula Gojová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce
Vendula Gojová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce
Vendula Gojová
Year: 2011
stať ve sborníku

Sociální práce s etnickými skupinami
Vendula Gojová, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

ERASMUS, Academy for Social Studies, Christelijke Hogeschool Ede
Vendula Gojová
Year: 2010
působení v zahraničí

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence
Alice Gojová, Vendula Gojová, Radim Kvasnička, Pavel Pěnkava, Adolf Polák, Jiří Sejbal, Karel Giampaoli, Petr Antoni, Taťána Tkadlečková ... další autoři
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky
Vendula Gojová
Year: 2010
stať ve sborníku

Community Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Contemporary Czech and Slovak Practice of Community Work
Vendula Gojová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní činnosti terénního pracovníka
Vendula Gojová
Year: 2008
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
ANKAMAnglický jazyk v zahraničí
BKMESMenšinové skupiny a sociální práce
BKMOBZahraniční odborná mobilita
BKSORSoc. jevy a chování rizik. pro spol.
BKTD1Trénink dovedností v sociální práci 1
BKTD2Trénink dovedností v sociální práci 2
BKTD3Trénink dovedností v sociální práci 3
BKTD4Trénink dovedností v sociální práci 4
BKZAPZahraniční studijní pobyt
BPMESMenšinové skupiny a sociální práce
BPMOBZahraniční odborná mobilita
BPSORSoc. jevy a chování rizik. pro spol.
BPTD1Trénink dovedností v sociální práci 1
BPTD2Trénink dovedností v sociální práci 2
BPTD3Trénink dovedností v sociální práci 3
BPTD4Trénink dovedností v sociální práci 4
BPZAPZahraniční studijní pobyt
BZDEVSociální deviace
BZETSEtnické skupiny
EZAPOZahraniční studijní pobyt
NEKAMNěmecký jazyk v zahraničí
NPODKSoc. inovace a soc. podnikání v obl. SP
NPODPSoc. inovace a soc. podnikání v obl. SP
1ETSKEtnické skupiny a nár. menš. v ČR
1OSPROsobnost sociálního pracovníka
1REPBRepetitorium
1REPTRepetitorium
1SOPKSociální práce s komunitou
2ETSKEtnické skupiny a nár. menš. v ČR
2REPBRepetitorium
2REPTRepetitorium
2SOPKSociální práce s komunitou
2TDS1Trénink dovedností v sociální práci 1
2TDS2Trénink dovedností v sociální práci 2
2TDS3Trénink dovedností sociální práci 3
3MENSMenšinové skupiny
3OPX1Odborná praxe 1
3OPX2Odborná praxe 2
3SPMSSociální problematika menšinových skupin
4OPR2Odborná praxe 2
4SEM2Seminář k odborné praxi 2
4SINOSociální inovace v oblasti soc. práce
4SPX1Průběžná praxe
4SPX2Souvislá praxe
5OPR2Odborná praxe 2
5SEM1Seminář k odborné praxi 1
5SEM2Seminář k odborné praxi 2
5SINOSociální inovace v oblasti soc. práce
5SPMSSociální problematika menšinových skupin
5SPX1Souvislá praxe 1
5SPX2Souvislá praxe 2
6ETSKEtnické a jiné menšiny
6SOPASociální patologie
6SPATSociální patologie
7MENSMenšinové skupiny
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1


AuthorTitleType of thesisYear
Polehla RomanThe game and the entertainment in the low treshold organization for children and youth as the working tool for the user welfare.Master's thesis  
Polehla RomanWorking with clients with cumulative socially deviant behavior in The Low-threshold facility for children and youthMaster's thesis 2019 
Hahnová NicolaProject Teaching in the Children´ s Home Na ViziněMaster's thesis 2018 
Jankurová NikolaBullying among children and youth in educational institutions - role of a multidisciplinary teamMaster's thesis 2017 
Mokrošová ZuzanaSocial responsibility of banking institutionsMaster's thesis 2017 
Spišiaková JanaPoverty - a cause or consequence of homelessness?Master's thesis 2017 
Špundová TerezaCommunication barriers between homeless people and the publicMaster's thesis 2017 
Urbanec JakubThe Czech Republic Migration Policy from the Perspective of the Social Workers focused on MuslimsMaster's thesis 2017 
Vašková KateřinaFrom repairman to facilitatorMaster's thesis 2017 
Galuszková TáňaHow do social workers perceive their clients?Master's thesis 2016 
Platošová EliškaThe Housing NeedsMaster's thesis 2016 
Svobodová PavlaSt Mungo´s Recovery CollegeMaster's thesis 2016 
Bernadyová MichaelaThe effectiveness of social entrepreneurship in the Czech RepublicMaster's thesis 2015 
Komárek AlešSocial unrest in the Czech Republic - the trend of our timesMaster's thesis 2015 
Oujezdská IzabelaEducation of social workers in the field of social businessMaster's thesis 2015 
Recmanová AdélaNetolism: pathological online gamingMaster's thesis 2015 
Gniadková PetraThe Motivation of Roma to Education - ethnic or sociocultural condicionality?Master's thesis 2014 
Hučíková RadanaEthnic identity of children from ethnically mixed volumesMaster's thesis 2014 
Kubíková MarieSocial entrepreneurshipMaster's thesis 2014 
Kupčíková KateřinaSocial Entrepreneurship in the Strategic DocumentsMaster's thesis 2014 
Chlebusová KláraSocial responsibility of large companies, elaborate on the example ArcelorMittal Ostrava a.s.Master's thesis 2013 
Hejduková VeronikaSocial economy as instrument of social inclusionMaster's thesis 2013 
Kabeláčová MarcelaSocial economy and Social workMaster's thesis 2013 
Ulčáková ŠárkaSocial Entrepreneurship As A Product of Modernization of SocietyMaster's thesis 2013 
Waniová AnnaSocial integration through social enterprises (especially by the type of WISE)Master's thesis 2013 
Weineltová KristýnaProcesses and methods used in social work with the members ethnical groups.Master's thesis 2013 
Doleželová MarkétaSocial firm - sociability or bussines?Master's thesis 2012 
Hojčušová NikolaSocial Entrepreneurship as one of the ways non-profit sectorMaster's thesis 2012 
Červená PavlínaPossibilities and Limits of Cooperation between Nongovernmental Organizations and Local Self-Government.Master's thesis 2011 
Najmanová RadkaPrevention of burn out syndrom concerning social workers from the organization´s management point of viewMaster's thesis 2011 
Szczygielová KateřinaAn influence of home background to origin of dependence on nonalcohol drugs by teenagersMaster's thesis 2011 
Buršová IrenaRomany women and responsible familyMaster's thesis 2010 
Jetmarová MonikaOfficial documents concerning gipsy integration -theory and experienceMaster's thesis 2010 
Pavláková EvaThe Possibilities for Field Social Work with Drug Users in SlovakiaMaster's thesis 2010 
Kučerová MartinaThe Present-day Forms of Community Centres in Ostrava region.Master's thesis 2009 
Jílková LucieMeasures of a general natureBachelor's thesis 2019 
Platková JitkaElections and media: presentation of social themesBachelor's thesis 2019 
Amsler JiříPreventing the spread of xenophobic and extremist attitudes in society - Tasks of Social WorkBachelor's thesis 2018 
Baďurová MichaelaNational minorities and their integration in the Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Dvorníková RenataFactors affecting the adaptation process of clients in a retirement home in HolešovBachelor's thesis 2018 
Pluhařová AnetaThe ways of work used at working with citizens of socially excluded areasBachelor's thesis 2018 
Tichá NikolIntergenerational solidarity - what does it mean for students who are studying social work?Bachelor's thesis 2018 
Wowrová LindaPostpenitentiary care in the Nová šanceBachelor's thesis 2018 
Kabeláčová GabrielaSocial work and homoparentality.Bachelor's thesis 2017 
Kovalová VeronikaSocial Work in working with Roma - marginalized communitiesBachelor's thesis 2017 
Sáblíková DenisaOpinions on current immigration waveBachelor's thesis 2017 
Urbanová AlexandraDrugs and the family as safety netBachelor's thesis 2017 
Vejmolová PavlaCommunity Development of Marginalized Communities in Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Bartoňová LudmilaSocial services provided to foreigners from third countries as a tool of integrationBachelor's thesis 2016 
Hoňková MartinaThe issue of indebtedness and its prevention.Bachelor's thesis 2016 
Hrdinová MonikaAgency for Social Inclusion - the point of view of social workersBachelor's thesis 2016 
Mertanová DenisaMethods of sharing information by social workers- using the InternetBachelor's thesis 2016 
Tesarczyková DanušeHomelessness from the Point of View of the Specialised Literature and the HomelessBachelor's thesis 2016 
Dopitová ZuzanaCrisis counseling in field work with users nonalcoholic drugsBachelor's thesis 2015 
Feller Stanieková PetraThe Vietnamese Community Living in the Czech Republic in the View of the MajorityBachelor's thesis 2015 
Fialová NelaRole of social worker in humanitarian and development aidBachelor's thesis 2015 
Konečná VeronikaHousing situation of Roma population in Ostrava- View non-Roma young peopleBachelor's thesis 2015 
Kozubjaková MichaelaLife in hospiceBachelor's thesis 2015 
Krayzlová NicoleHealth and social assistance to families caring for a child with cerebral palsyBachelor's thesis 2015 
Kreuzerová MartinaAddictive behavior of children and adolescents and Social WorkBachelor's thesis 2015 
Kroutilová LenkaComplex help for victims of child sexual abuse by a family memberBachelor's thesis 2015 
Linhartová EvaCitizens' advice in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Plíhalová LenkaHome Přístav 2 and its expected contribution to issues of homelessnessBachelor's thesis 2015 
Poláchová TerezaConsequences of Domestic ViolenceBachelor's thesis 2015 
Slížová NikolaXenophobia - how work in prevention with itBachelor's thesis 2015 
Urbančíková BarboraThe objectives of social workers working with children in children's homesBachelor's thesis 2015 
Bártová LenkaRight-wing extremism and the possibilities of its prevention in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Bončková ZuzanaChanges in the lives of employees selected social companyBachelor's thesis 2014 
Franková KarolínaInclusion of people leaving the performance of punishment in societyBachelor's thesis 2014 
Matušková KateřinaActivation of the elderly in social servicesBachelor's thesis 2014 
Mikolášová PetraQuestions legalization of prostitution in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Bernadyová MichaelaEthnic friendly employerBachelor's thesis 2013 
Bernatíková AdrianaSocial issues of gamgling in the Czech Republic and ItalyBachelor's thesis 2013 
Ciroková PetraThe life of Muslims in the Moravian-Silesian region - expectation and realityBachelor's thesis 2013 
Hazuchová SilvieConsistency of social services and adiktologického system.Bachelor's thesis 2013 
Hladká KarolinaReadiness to graduate social work to deal with minority groups in practiceBachelor's thesis 2013 
Holubová IrenaSocial work with drug users in OpavaBachelor's thesis 2013 
Hyklová TerezaFamilies with children with cerebral palsyBachelor's thesis 2013 
Kolářová SilvieObjektives of social workers working with homeless .Bachelor's thesis 2013 
Kozlová MartinaPrejudices and stereotypes towards RomaBachelor's thesis 2013 
Krausová LuciaSocial pathology phenomena at youthfull and their preventionBachelor's thesis 2013 
Malíková IvaPrejudices and stereotypes of czech society against domestic violence.Bachelor's thesis 2013 
Plečková DanielaSocial Work of Authority Social and Legal Protection of Children wih Romamy Family and ChildrenBachelor's thesis 2013 
Recmanová AdélaSocial services in the district of Ostrava - VítkoviceBachelor's thesis 2013 
Spišiaková JanaSocial Work with users of "new" drugsBachelor's thesis 2013 
Szturcová MonikaViolence against elderly people perpetrated by family membersBachelor's thesis 2013 
Blisa JaroslavAddressing Roma Issues in the Social Field Officers City Police Ostrava.Bachelor's thesis 2012 
Chudová DoubravkaThe analysis of necessity of the field program for children and youth in KopřivniceBachelor's thesis 2012 
Chybiorzová LenkaThe consequences of using internet social networksBachelor's thesis 2012 
Dostálek VladimírAdolescents' Views on Home Care for Physically or Mentally Handicapped ChildBachelor's thesis 2012 
Glettová JanaPreventing juvenile crime involving the purposeful use of leisure time.Bachelor's thesis 2012 
Hegerová AlenaPerspective of social workers to child custody to registered couplesBachelor's thesis 2012 
Hurtuk ErikThe sport enjoyment of senior customers stay services.Bachelor's thesis 2012 
Kostková HelenaHumanitarian aidBachelor's thesis 2012 
Mozdřeňová PavlaSheltered employment versus Social firmBachelor's thesis 2012 
Remiáš RadimAccess (Czech) state on the issue of socially excluded localitiesBachelor's thesis 2012 
Rongeová AndreaAntidiskriminating Law - integration of health disabled people to the labour market.Bachelor's thesis 2012 
Rossmannová BeátaContact work in low - threshold arrangements for kids and young peopleBachelor's thesis 2012 
Sehnalová EvaCommunity plan for the development of social services Odry and Fulnek cities for Roma socially excluded and threatened by social exclusionBachelor's thesis 2012 
Seitlerová PavlaUnemployment in Jesenicko and its possible solutionsBachelor's thesis 2012 
Stavárková MagdalenaImportance of preschool education for Roma children integracionBachelor's thesis 2012 
Střelcová HelenaPolice cells in OstravaBachelor's thesis 2012 
Ščurková AdélaThe Ethnic group of VietnamBachelor's thesis 2012 
Tomeš MartinCan social work be trendy?Bachelor's thesis 2012 
Venglařová LenkaPrejudice against ethnic minoritiesBachelor's thesis 2012 
Gebauerová KateřinaDomestic Violence - its Manifestations and Proffesional Help to Victims in Opava RegionBachelor's thesis 2011 
Kaniová KateřinaThe Phenomenon of Homelessness in the Hlucin Area.Bachelor's thesis 2011 


Navazující akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit včetně možnosti participativních metod práce - účelově určena dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti Multidisciplinárních týmů včetně možnosti participativních metod práce
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period4/2017 - 12/2017
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
Identification and analysis of housing needs of socially excluded localities inhabitants
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace pojetí výuky předmětů zabývajících se problematikou etnických a menšinových skupin na bakalářské a navazující magisterské úrovni
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Divadlo utlačovaných jako inovativní způsob sociální práce s cílovými skupinami sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace obsahu a způsobu výuky předmětu KAM/4SOPO pomocí přenosu know-how ze zahraničí
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub