UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Zdeněk Novotný


Academic degree, name, surname:MUDr. Zdeněk Novotný
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Novotný, J. S., Křeménková, L. a Novotný, Z. Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2012. Slezská Univerzita v Opavě, 2012. s. 147-151. ISBN 978-80-7248-755-4.
Novotný, Z. Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení. In: Social work in health care. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 134-148. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Novotný, J. S., Křeménková, L. a Novotný, Z. Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti. In: Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva. Opava. 2010.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Gravidita dívek do 15 let věku - Sociální problém dnešní Evropy?. In: Trnavské fórum kazuistík v sociálnej práci. Trnava: Trnavská universita. 2009.
Novotný, Z. II. národní kongres sociální pediatrie: Romové mezi námi; Děti závislých matek [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Novotný, Z. a Karešová, V. Na společné cestě za týraným dítětem. In: Sborník přednášek. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 2009. s. 19-20. ISBN 978-80-254-4418-4.
Novotný, Z. a Karešová, V. Na společné cestěza týraným dítětem. In: II. Trilaterální sympozium. Rožnov pod Radhoštěm: Faluktní nemocnice Ostrava, Policie ČR,. 2009.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Obchod s dětmi - Možná současná, nová forma otroctví i v ČR. In: Trnavské fórum kazuistík v sociálnej práci. Trnava: Trnavská universita. 2009.
Novotný, Z., Karešová, V. a Schneiberg, F. PRÄVENTION DER SEKUNDÄREN VIKTIMISIERUNG - ZUSAMMENARBEIT DES KINDERZENTRUMS UND DER POLIZEI. In: 105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Mannheim: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. 2009.
Novotný, Z. a Karešová, V. Prevention of Secondary VictimizationVery Close Co-operation of Child Centre and Police. In: Preventing Injuries to Children / Preventing Violence against Children / Support of Children Mental Health. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2009.
Novotný, Z. Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.. In: Sborní příspěvků. Frýdek Místek: Institut basální stimulace, 2009. Institut basální stimulace, 2009. s. 43-48.
Novotný, Z. Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.. In: HISTORICKY III. MEZINÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE?. Frýdek-Místek: Intitut bazální stimulace. 2009.
Novotný, J. S. a Novotný, Z. Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu. Česko-slovenská Pediatrie. 2009, roč. 64, č. 5, s. 251-256. ISSN 0069-2328.
Novotný, Z. Sy CAN a etnicita. In: II. národní kongres sociální pediatrie. Ostrava: Společnost sociální pediatrie. 2009.
Novotný, Z. Týrané dít. In: Sboirník z konference. Ostrava: Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. s. 46-49.
Schneiberg, F., Novotný, Z., Novotný, J. S. a Slaný, J. Wie steht es um die Kinder in der Pflege von Anstalten in der Tschechischen Republik - Suche nach Ursachen. In: 105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Mannheim: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. 2009.
Novotný, Z. 80 let kojeneckých ústav. In: Sborník z konference. Ostrava: Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. s. 10-14.
Novotný, Z. 80 let kojeneckých ústavů. In: II. národní kongres sociální pediatrie. Ostrava: Společnost sociální pediaztrie. 2009.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Dítě trvale žijící v ústavní péči: Sociální pediatrie. Česko-slovenská pediatrie. 2008, roč. 63, s. 406-406. ISSN 1803-6597.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Dítě v trvalé ústavní péči. In: Tradiční setkání pracovníků. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2008.
Novotný, Z. Je dítě je opravdu tou naší největší hodnotou? - Pohled na vztah společnosti a dítěte prizmatem reality postmoderny. In: Vzdělávací seminář FNsP Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2008.
Novotný, Z. a Karešová, V. Na společné cestěza týraným dítětem. In: Seminář Společnosti sociální pediatrie. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2008.
Novotný, Z., Novotný, J. S. a Slaný, J. Nová morbidita. In: Rodina očima naší doby. Opava: Slezská universita, 2008. Slezská universita, 2008. s. 55-61. ISBN 978-80-7248-491-1.
Novotný, Z. a Karešová, V. Spolupráce na polic sy CAN. In: XIX. odbornou konferenci na téma Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech. Pardubice: MPSV; Společnost sociálních pracovníků ČR; Krajský úřad Pardubice. 2008.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT. In: Workshop Senátu ČR. Praha: Senát ČR. 2008.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT. In: VIII. Pediatrický kongres. Jihlava: Česká pediatrická společnost. 2008.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Dítě rodinou nedotčené. In: Kongres FICE. Olomouc: FICE. 2007.
Novotný, J. S. a Novotný, Z. Fyzické následky prenatální expozice alkoholu na plod.. Journal of FASD. 2007, roč. 1, č. 1, ISSN 1802-5250.
Novotný, Z. a Karešová, V. Multifunkční komplex pro práci s dětskými svědky trestné činnosti. In: Konference domácí násilí. Praha: MVČR a Primátor města Prahy. 2007.
Novotný, J. S. a Novotný, Z. Neuropsychologie poruch systému FASD. Journal of FASD. 2007, roč. 1, č. 1, ISSN 1802-5250.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Nová morbidita. Opava: Slezská unoversita. 2007.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Nová morbidita. In: Trnavské forum o sociální práci. Trvana: Trnavská universita. 2007.
Novotný, J. S., Novotná, V. a Novotný, Z. Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky. Journal of FASD. 2007, roč. 1, ISSN 1802-5250.
Novotný, Z. a Kukla, L. Proč nejsem zastáncem baby boxů. Zdravotnické noviny. 2007,
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Trvalá ústavní péče o dítě. In: Setkání pracovníků DD, DC a KU. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2007.
Novotný, Z., Jelen, S. a Holčáková, M. Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,. Československá pediatrie. 2007, roč. 62, č. 1, s. 25-30. ISSN 1803-6597.
Novotný, Z., Slaný, J. a Kukla, L. Změna morbidity na přelomu tisícíletí. In: Konference dětskéoho centra Čtyčlístek a Slezské university. Opava: Slezská universita a Dětské centrum Čtyřlístek. 2007.
Novotný, Z. Ať žije rodina. In: Setkání pracovníků DD, KÚ a DC. Dvůr Králové nad Labem: Společnost sociální pediatrie a DD Dvůr Králové. 2006.
Novotný, Z. a Kovalčíková, M. Nechme dětem šanci. Zdravotnické noviny. 2006, ISSN 1214-7664.
Novotný, Z. Několik poznámek k babyboxům. In: XXIV. Dny klinické a praktické pediatrie - kongres pediatrů a dětských sester. Olomouc: Falultní nemocnice Olomouc. 2006.
Novotný, Z. POHLED NA NĚKTERÉ OBLASTI PROBLEMATIKY TÝRANÉHO DÍTĚTE V KONTEXTU JEHO ETNICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI V NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI. In: Setkání pracovníků DD, KÚ a DC. Dvůr Králové nad Labem: Společnost sociální pediatrie a DD Dvůr Králové. 2006.
Novotný, Z. SOUČASNÉ POSTAVENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, DĚTSKÝCH DOMOVŮ A DĚTSKÝCH CENTER V NAŠÍ SPOLEČNOSTI. In: Tradiční setkání praccovníků KU, DD a DC.. Dvůr Králové nad Labem: Společnost sociální pediatrie ČLS JEP. 2006.
Jelen, S., Novotný, Z. a Holčáková, M. SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU. Úrazová chirurgie. 2006, roč. 14, s. 54-59. ISSN 1211-7080.
Novotný, Z. Evropa a my. In: Zdravotně sociální služby. VÚPSV Praha, 2005. s. 16-22.
Novotný, Z. Quo usque tandem Catillina patientia nostra! Kde je ta správná hranice?. In: Konference sociálních pracovníků o ústavní péči. Ostrava: Krajský úřad Ostrava. 2005.
Novotný, Z. Gravidita dívek mladších 15 let: Sociálně zdravotní problém. In: Program a sborník abstrakt. Ostrava: Klinika dětského lékařství FNsP Ostrava, 2004. Klinika dětského lékařství FNsP Ostrava, 2004. ISBN 80-239-3293-4.
Novotný, Z. Matky mladší 15 let - společenský problém. In: konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center. Slavkov: Společnost sociáolní pediatrie. 2004.
Novotný, Z. Matky mladší 15 let - společenský problém. In: Sborník z knference. Brno: Dětský domov Otnice, 2004. Dětský domov Otnice, 2004. s. 86-91. ISBN 80-901943-8-9.
Novotný, Z. Mladistvé matky. In: Český pediatrický kongres. Ostrava: Česká pediatrická společnost a FNsP Ostrava. 2004.
Novotný, Z. Mladistvé matky. In: Kongres dětské gynekologie. Ostrava: Česká gynekologická společnost a FNsP Ostrava. 2004.
Novotný, Z. Sociálně kulturní aspekt a VVV. Bohumín: SALOME. 2003.
Novotný, Z. EINIGE DER EINFLÜSSE DER SOZIAL KULTURELLEN ASPEKTE AUF GESUNDHEIT KLEINER KINDER IN STATIONÄRER BETREUUNG NACH ETHNISCHER ZUGEHÖRIGKEIT. In: 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.. Leizig: Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin. 2002.
Novotný, Z. LMD. In: Ostravské dny sociální pediatrie. Ostrava: Speciální škola kpt Vaidy Ostrava. 2002.
Novotný, Z. Můžeme se poučit od etnických menšin?: Romové jako zrcadlo majoritní společnosti. In: Sborník přednáše tradičního setkání. Praha: Kojenecký ústav Praha, 2002. Kojenecký ústav Praha, 2002. s. 47-56.
Novotný, Z. Můžeme se poučit od etnických menšin?. In: Sjezd KU, DD a DC. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2002.
Novotný, Z. a Štědroňová, B. Pohled na dítě v ústavní péči očima jeho etnické příslušnosti. In: IV. pediatrický kongres Hradec Králové. Hradec Králové: Česká pediatrcká společnost. 2000.
Novotný, Z. A child sexually abused by a relative or a non family member. In: , East-West conference II. Praha: Česká sexuologická společnost. 1999.
Novotný, Z. Hospitalizace a umísťování dětí umístěných v Dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě z hlediska jeho etnické příslušnosti. In: Konference NRP. Olomouc: Universita Palackého Olomouc. 1999.
Novotný, Z. Ochrana práv dětí, s užším zaměřením na problematiku týrání a dětské prostituce.. In: Diskusní setkání. Brno: Klub lidských práv při ELSA Brno. 1999.
Novotný, Z. Pohlavně zneužité dítě pohled z hlediska příbuzenského vztahu k pachateli a odměn a trestů dítěte uvnitř jeho rodiny. In: Kongres dětských chirurgů v Rožnově pod radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. 1999.
Běgoňová, L. a Novotný, Z. Pokus o charakteristiku ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci. Československá pediatrie. 1999, roč. 54, s. 453-456. ISSN 0069-2328.
Běgoňová, L. a Novotný, Z. Pokus o charakteristiku ženy revidující svůj názor dát své dítě do adopce. In: Sjezd KU, DD a DC. Olomouc: Společnost sociální půediaztrie. 1999.
Novotný, Z. Týrané dítě v Ostravě. In: Ostravské dny sociální pediatrie. Ostrava: MUDr. Olga Durová a Dětský domov pro děti do 3 let Ostrava. 1999.
Novotný, Z. a Běgoňová, L. Charakteristika ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci. In: Tradiční setkání KU, DD a DC. Strážnice: Společnost sociální pediatrie. 1998.
Novotný, Z. Sy CAN - situace v Ostravě. In: III. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Brno: Česká pediatrická společnost. 1998.
Novotný, Z. Šikana. In: Konference FICE. Žďár nad Sázavou: FICE. 1998.
Novotný, Z. Potřeby a práva dítěte v praxi. In: Sborník přednášek. Praha: Dětské centrum Veská, 1996. Dětské centrum Veská, 1996. s. 21-23.
Novotný, Z. Potřeby a práva dítěte v praxi. In: Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů, dětských centger a všech přátel dětí s mezinárodní účastí. Pardubice: Dětské centrum Veská. 1996.
Novotný, Z. Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic. In: V. European Conference on Child abuse and Neglect. Oslo: The International Societa for Prevention of Child Abuse and Neglect. 1995.
Novotný, Z. Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic. In: Book of Abstracts: Prevention today - treatment might be too late!. Oslo: The International society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 1995. The International society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 1995. s. 23-23.


AuthorTitleType of thesisYear
Žlebek PetrCAN Syndrome - Child sexual abuseMaster's thesis 2007 
Charvátová DianaHistory of Children's homes for children under 3 years of age in OstravaBachelor's thesis 2018 
Kristová VeronikaImage of adolescents about their own future familyBachelor's thesis 2017 
Zatloukalová TerezaThe reasons for placing children under three years of age in foster homesBachelor's thesis 2017 
Krajzlová ZuzanaCauses of death of children in OstravaBachelor's thesis 2015 
Musálková VeronikaSocial Work on the example of the socio - legal protection of children (prevention of secondary victimization)Bachelor's thesis 2014 
Volková VeronikaViolence/bullying in the cyberspaceBachelor's thesis 2014 
Jelínková VeronikaThe results for children return of surrogate parents's careBachelor's thesis 2010 
Mikulášková PetraPrevention of derived victimization of children's victims of crimeBachelor's thesis 2010 
Dudek RostislavSYNDROM CAN? THROUGH THE EYES OF CHILD CENTRE DOMEČEKBachelor's thesis 2009 
Skřížalová MichaelaNonspecific behavioral disordes of children from alternative family care (specially pedagogical solution)Bachelor's thesis 2008 


No record found.

social hub