UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Zdeněk Novotný


Academic degree, name, surname:MUDr. Zdeněk Novotný
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Year: 2012
stať ve sborníku

Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení
Zdeněk Novotný, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravidita dívek do 15 let věku - Sociální problém dnešní Evropy?
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

II. národní kongres sociální pediatrie
Zdeněk Novotný
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Na společné cestě za týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2009
stať ve sborníku

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obchod s dětmi - Možná současná, nová forma otroctví i v ČR
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRÄVENTION DER SEKUNDÄREN VIKTIMISIERUNG - ZUSAMMENARBEIT DES KINDERZENTRUMS UND DER POLIZEI
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová, František Schneiberg
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevention of Secondary VictimizationVery Close Co-operation of Child Centre and Police
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Year: 2009
stať ve sborníku

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2009, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Sy CAN a etnicita
Zdeněk Novotný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dít
Zdeněk Novotný
Year: 2009
stať ve sborníku

Wie steht es um die Kinder in der Pflege von Anstalten in der Tschechischen Republik - Suche nach Ursachen
František Schneiberg, Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

80 let kojeneckých ústav
Zdeněk Novotný
Year: 2009
stať ve sborníku

80 let kojeneckých ústavů
Zdeněk Novotný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě trvale žijící v ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Dítě v trvalé ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je dítě je opravdu tou naší největší hodnotou? - Pohled na vztah společnosti a dítěte prizmatem reality postmoderny
Zdeněk Novotný
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Year: 2008
stať ve sborníku

Spolupráce na polic sy CAN
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě rodinou nedotčené
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzické následky prenatální expozice alkoholu na plod.
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Multifunkční komplex pro práci s dětskými svědky trestné činnosti
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuropsychologie poruch systému FASD
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky
Jan Sebastian Novotný, Veronika Novotná, Zdeněk Novotný
Year: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Proč nejsem zastáncem baby boxů
Zdeněk Novotný, Lubomír Kukla
Year: 2007, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Trvalá ústavní péče o dítě
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,
Zdeněk Novotný, Stanislav Jelen, Marta Holčáková
Year: 2007, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Změna morbidity na přelomu tisícíletí
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Lubomír Kukla
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ať žije rodina
Zdeněk Novotný
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nechme dětem šanci
Zdeněk Novotný, Monika Kovalčíková
Year: 2006, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k babyboxům
Zdeněk Novotný
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

POHLED NA NĚKTERÉ OBLASTI PROBLEMATIKY TÝRANÉHO DÍTĚTE V KONTEXTU JEHO ETNICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI V NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOUČASNÉ POSTAVENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, DĚTSKÝCH DOMOVŮ A DĚTSKÝCH CENTER V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU
Stanislav Jelen, Zdeněk Novotný, Marta Holčáková
Year: 2006, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Evropa a my
Zdeněk Novotný
Year: 2005, VÚPSV Praha
kapitola v odborné knize

Quo usque tandem Catillina patientia nostra! Kde je ta správná hranice?
Zdeněk Novotný
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravidita dívek mladších 15 let
Zdeněk Novotný
Year: 2004
stať ve sborníku

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Year: 2004
stať ve sborníku

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně kulturní aspekt a VVV
Zdeněk Novotný
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EINIGE DER EINFLÜSSE DER SOZIAL KULTURELLEN ASPEKTE AUF GESUNDHEIT KLEINER KINDER IN STATIONÄRER BETREUUNG NACH ETHNISCHER ZUGEHÖRIGKEIT
Zdeněk Novotný
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LMD
Zdeněk Novotný
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Year: 2002
stať ve sborníku

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled na dítě v ústavní péči očima jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný, Blanka Štědroňová
Year: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A child sexually abused by a relative or a non family member
Zdeněk Novotný
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospitalizace a umísťování dětí umístěných v Dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě z hlediska jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ochrana práv dětí, s užším zaměřením na problematiku týrání a dětské prostituce.
Zdeněk Novotný
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohlavně zneužité dítě pohled z hlediska příbuzenského vztahu k pachateli a odměn a trestů dítěte uvnitř jeho rodiny
Zdeněk Novotný
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokus o charakteristiku ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Year: 1999, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Pokus o charakteristiku ženy revidující svůj názor dát své dítě do adopce
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dítě v Ostravě
Zdeněk Novotný
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Zdeněk Novotný, Lenka Běgoňová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sy CAN - situace v Ostravě
Zdeněk Novotný
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šikana
Zdeněk Novotný
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Year: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Year: 1996
stať ve sborníku

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Year: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Year: 1995
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Žlebek PetrCAN Syndrome - Child sexual abuseMaster's thesis 2007 
Charvátová DianaHistory of Children's homes for children under 3 years of age in OstravaBachelor's thesis 2018 
Kristová VeronikaImage of adolescents about their own future familyBachelor's thesis 2017 
Zatloukalová TerezaThe reasons for placing children under three years of age in foster homesBachelor's thesis 2017 
Krajzlová ZuzanaCauses of death of children in OstravaBachelor's thesis 2015 
Musálková VeronikaSocial Work on the example of the socio - legal protection of children (prevention of secondary victimization)Bachelor's thesis 2014 
Sekaninová VeronikaViolence/bullying in the cyberspaceBachelor's thesis 2014 
Jelínková VeronikaThe results for children return of surrogate parents's careBachelor's thesis 2010 
Mikulášková PetraPrevention of derived victimization of children's victims of crimeBachelor's thesis 2010 
Dudek RostislavSYNDROM CAN? THROUGH THE EYES OF CHILD CENTRE DOMEČEKBachelor's thesis 2009 
Skřížalová MichaelaNonspecific behavioral disordes of children from alternative family care (specially pedagogical solution)Bachelor's thesis 2008 


No record found.

rss
social hub