UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Monika Chrenková

Monika Chrenková

Academic degree, name, surname:Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Room, floor, building: B 206, Building B
Position:Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 774 458 078
+420 553 46 3209
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Cilečková, K., Chrenková, M. a Vaňharová, A. The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance. SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019. 2019, 19(1), s. 34-47. ISSN 1213-6204.
Chrenková, M. Intenzivní anglický jazykový kurz. 2018.
Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
Chrenková, M. Children of Divorce in the Czech Republic. In: Challenges of divorce interventions and children. Helsinki: Hämeenlinna, 2012. s. 46-67. ISBN 978-951-9227-67-2.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Chrenková, M. Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině. In: Metody sociálnej práce s rodinou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 239-248. ISBN 978-80-8132-050-7.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts. Eris web journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 34-48. ISSN 1804-0454.
Chrenková, M. Sociální práce s cílovou skupinou nezletilých těhotných a matek v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 112-124. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Chrenková, M. Sociální práce s rodinami. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 72-80. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Chrenková, M. Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice. SOCIOTERAPEUTICKÉ LISTY - socioterapie.cz. 2010, roč. 2010, ISSN 1804-0411.

All publications

Cilečková, K., Chrenková, M. a Vaňharová, A. The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance. SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019. 2019, 19(1), s. 34-47. ISSN 1213-6204.
Chrenková, M. Intenzivní anglický jazykový kurz. 2018.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?. In: Mezinárodní den dívek a žen ve vědě. Ostrava: Svět techniky Ostrava. 2018.
Chrenková, M. Odborná garance konference s názvem Dospělým ze dne na den. 2018.
Chrenková, M. Odchod dětí ze zařízení institucionální výchovy po dosažení zletilosti a role sociální práce. In: Dospělým ze dne na den. Ostrava: Mimo domov. 2018.
Chrenková, M. a Vaňharová, A. Survey of means of Participation of Underage Children in Procedure of Upbringing and Alimentation. In: Eris International Symposium. Lille: Institut Social, Universite Catholique de Lille. 2017.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě. In: Mezinárodní konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference. 2017.
Chrenková, M. Manuál k teoreticko-aplikační VŠKP na FSS OU. 2016.
Chrenková, M. Náhradní rodina v kontextu změn. In Smutková, L., Patyi, P., Truhlářová, Z. (Eds.) Sociální práce v nejisté době. In: Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v nejisté době 2015-10-02 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. Gaudeamus, 2016. s. 151-158. ISBN 978-80-7435-647-6.
Chrenková, M. Social Work with Family in the Czech Republic. 2016.
Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
Chrenková, M. Náhradní rodina v kontextu změn. In: Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové. 2015.
Chrenková, M. Social Work with Family. 2015.
Chrenková, M. Social Work with Family in Czech Republic. 2015.
Chrenková, M. Sociální práce s rodinou. 2015.
Chrenková, M. BARIÉRY PŘI PŘECHODU Z RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NA TRH PRÁCE V OSTRAVSKÉM REGIONU POHLEDEM NEZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ S DĚTMI A PRACOVNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI. 2014.
Chrenková, M. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče: Závěrečná zpráva SGS. 2014.
Chrenková, M. Form of Substitute Family Care in Moravian-Silesian Region. In: Research and social work practice - mutually beneficial endeavour or uneasy bedfellows?. Hatfield: University of Herdforshire. 2014.
Chrenková, M. MOŽNOSTI PARTICIPACE MLADÝCH LIDÍ NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI. 2014.
Chrenková, M. NÁSTROJE A OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY ZAMĚŘENÉ NA OBLAST PODPORY RODIN S DĚTMI. 2014.
Chrenková, M. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 2014.
Chrenková, M. RIEŠENIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH: INŠPIRÁCIE ZO ZAHRANIČIA. 2014.
Chrenková, M. Theories and Methods in Social Work with Family. 2014.
Chrenková, M. Transformation of System of Endangered Children in the Czech Republic. 2014.
Chrenková, M., Cilečková, K. a HAŠKOVÁ, A. Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Brno: Triada, poradenské centrum, 2014. Triada, poradenské centrum, 2014. s. 45-52.
Chrenková, M. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBECH PRO MLÁDEŽ. 2014.
Chrenková, M. KOMUNIKACE S KLIENTEM. 2013.
Chrenková, M. KVALITATIVNÍ VÝZKUM O PROCESU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE: POŽADAVKY KLADENÉ NA NÁHRADNÍ RODIČE. 2013.
Chrenková, M. Methods of Social Work with Family. 2013.
Chrenková, M. Metody sociální práce s jednotlivcem. 2013.
Chrenková, M. NÁVRAT DĚTÍ Z ÚSTAVNÍ PÉČE DO RODINY V KONTEXTU SOUČASNÝCH ZMĚN V SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. 2013.
Chrenková, M. Children of Divorce in the Czech Republic. In: Challenges of divorce interventions and children. Helsinki: Hämeenlinna, 2012. s. 46-67. ISBN 978-951-9227-67-2.
Chrenková, M. Social Work with Family and Children in the Czech Republic. 2012.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Chrenková, M. Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině. In: Metody sociálnej práce s rodinou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 239-248. ISBN 978-80-8132-050-7.
Chrenková, M. Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině. In: Metody sociálnej práce s rodinou. Žilina. 2012.
Chrenková, M. Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity. In: Realita a vízia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 247-253. ISBN 978-80-223-3075-6.
Chrenková, M. Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity. In: Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2011.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts. Eris web journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 34-48. ISSN 1804-0454.
Chrenková, M. Social Work with Family and Children. In: Social Work with Family and Children in Europe and USA. Kalábrie: University of Calabria. 2011.
Chrenková, M. Social Work with Family and Children in Czech Republic. 2011.
Chrenková, M. Sociální práce s cílovou skupinou nezletilých těhotných a matek v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 112-124. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Chrenková, M. Sociální práce s rodinami. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 72-80. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Chrenková, M. Teorie a metody sociální práce. 2011.
Chrenková, M. Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice. 2010.
Chrenková, M. Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice. SOCIOTERAPEUTICKÉ LISTY - socioterapie.cz. 2010, roč. 2010, ISSN 1804-0411.
Chrenková, M. Interkulturní komunikace. 2010.
Chrenková, M. Komunikace s klientem. Obecná část. 2009.
Chrenková, M. Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí. In: XIII. ročník kongresu s mezinárodní účastí Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o.. 2009.
Chrenková, M. Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí. In: Sborník kongresu s mezidárodní účasti. Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory: DTO CZ, s.r.o., 2009. DTO CZ, s.r.o., 2009. s. 63-64. ISBN 978-80-02-02173-5.
Chrenková, M. Rizika v práci sociálního kurátora. 2009.
Chrenková, M. Komunikační dovednosti. In: Profesní dovednosti terénních pracovníků. Sborník studijních textů.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2008. s. 209-229. ISBN 978-80-7368-503-4.
Chrenková, M. Nezletilá gravidita a nezletilá mateřství v ČR. In: Sborník příspěvků z konference Rodina očima naší doby.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2008. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2008. s. 11-18. ISBN 978-80-7248-491-1.
Chrenková, M., Sobková, H. a Vajďáková, Z. Metody sociální práce a sociální služby, standardy kvality v sociálních službách. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 11-38. ISBN 978-80-7368-229-3.
Chrenková, M. Nezletilá gravidita a mateřství v ČR. In: Rodina očima naší doby. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2007.
Chrenková, M. Children in care in Czech Republic. In: 9. mezinárodní kongres organizace EUSARF. Paříž: EUSARF. 2005.
Chrenková, M. Social Work with Family in Czech Republic. 2005.
Chrenková, M. Social Work with family in the Czech Republic. In: Intenzivní program Sokrates Erasmus. Tartu: Univerzita v Tartu. 2005.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
AKONFConference/Workshop Participation
ASPSRSocial Work with Family
BKBA1Seminář k bakalářské práci 1
BKBA2Seminář k bakalářské práci 2
BKKOMKomunikace v sociální práci
BKPOTSeminář k BP - práce s odb. textem
BKSPRSociální práce s rodinou
BPBA1Seminář k bakalářské práci 1
BPBA2Seminář k bakalářské práci 2
BPKOMKomunikace v sociální práci
BPPOTSeminář k BP - práce s odb. textem
BPSPRSociální práce s rodinou
BZKOMKomunikace s klientem
BZSPRSociální práce s rodinou
KONF1Účast na konferenci/workshopu
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NRNEKVybrané metody soc. pr. s rodinou
NRNEPVybrané metody sociální práce s rodinou
NROCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NROCPSoc-právní ochr. dětí v mezinár. kont.
NRPIKPřípadové semináře
NRPIPPřípadové semináře
NRRAKOdborná praxe - průběžná
NRRAPOdborná praxe - průběžná
NRSEKSeminář k odborné praxi
NRSEPSeminář k odborné praxi
NRS4KSt. zk. 4 - Sociální práce s rodinou
NRS4PStátní zk. 4 - Sociální práce s rodinou
NRTOKTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRTOPTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRVEKVybrané metody sociální práce s rodinou
NRVEPVybrané metody sociální práce s rodinou
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
1KOMAKomunikace s klientem
1METRSociální práce s rodinou
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SPSRSociální práce s rodinou
2KOMAKomunikace s klientem
2METRSociální práce s rodinou
2SBP1Seminář k bakalářské práci 1
2SBP2Seminář k bakalářské práci
2SPSRSociální práce s rodinou
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
6METRMetody sociální práce s rodinou
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
8KKOMKomunikační dovednosti


AuthorTitleType of thesisYear
Bielanová IvanaFamily-based foster care from the foster parent's point of view.Master's thesis 2019 
Caninczová NikolThe readiness of children leaving from children's homes for independent life on the outsideMaster's thesis 2019 
Dedková MonikaThe foster care befor and after the amendment to the law on the social and legal protection of children from the perspective of the foster parentsMaster's thesis 2019 
Gacíková IlonaContacts of Children in Foster Care for a Temporary Period with Biological FamilyMaster's thesis 2019 
Vejmolová JanaQuality standards of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2019 
Filipi KláraThe use of corrective measures in the context of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2018 
Gajdičiarová DanaAttachment in the context of substitute family careMaster's thesis 2018 
Paletová LenkaOptions to help lone parents in social services and financial supportMaster's thesis 2018 
Pokorná LucieRights and Duties of Parents after Divorce or BreakupMaster's thesis 2018 
Poliaková KateřinaThe position of the child in the context of the marriage or partner relationship breakdownMaster's thesis 2018 
Raszková VeronikaEducation in social work versus practice of social workMaster's thesis 2018 
Stavinohová KamilaSubstitute family care in the context of the Moravian-Silesian Region projectMaster's thesis 2018 
Kalichová PetraNew methods in social work with a foster familyMaster's thesis 2017 
Osinová MichaelaThe readiness of children leaving institutional education facilities for independent lifeMaster's thesis 2017 
Růžičková AnnaAgreements of performance of foster care from a social worker´s perspectiveMaster's thesis 2017 
Sikorová LucieEvaluation of foster care in connection with the development support to foster parents after 2013Master's thesis 2017 
Veselá BarboraThe use of attitudes in field of social work with familyMaster's thesis 2017 
Balonová SoňaNew methods of the work with a familyMaster's thesis 2016 
Kramárová AdrianaPerspective and life aspiration of children living in children´s homesMaster's thesis 2016 
Pyszko DavidThe role of assessment at work with family.Master's thesis 2016 
Urbancová VeronikaFAMILY AND MEDIATIONMaster's thesis 2016 
Vaculíková LadaImpact of changes in the field of foster care from the systematic and economic point of viewMaster's thesis 2016 
Konečná JanaThe Impact of Divorce Proceeding on the FamilyMaster's thesis 2015 
Kovaříková PavlaEffect of single-parent families on children's upbringing and developmentMaster's thesis 2015 
Šebestová LenkaStatus - single motherMaster's thesis 2015 
Tittlerová KateřinaFoster care for a temporary periodMaster's thesis 2015 
Jonáková DominikaMotherhood versus employment of womenMaster's thesis 2014 
Sobková RomanaAlternate care from the perspective of the professional publicMaster's thesis 2014 
Daráková MichaelaContinuity of social services and facilities for institutional and protective ub-bringingMaster's thesis 2013 
Fritscherová TerezaMonitoring of services for families with children in OstravaMaster's thesis 2013 
Křehulová KateřinaThe influence of upbringing on delinquent behaviour of adolescents from the public viewMaster's thesis 2013 
Toušová LucieCooperation of health care organization for the care of family and children in OstravaMaster's thesis 2013 
Wiesnerová RadkaPublic opinion of divorce situationMaster's thesis 2013 
Žídková DarjaMonitoring of services for families with children in Frýdek - MístekMaster's thesis 2013 
Hašková AnetaSurrogate Parenthood from the View of Request Asked of ClaimantMaster's thesis 2012 
Majerová KateřinaThe Parental Alienation Syndrome as a Consequence of DivorceMaster's thesis 2012 
Rybová LucieParental Alienation SyndromeMaster's thesis 2012 
Hamplová LucieInstitutional care for minors as a result of loss of housingMaster's thesis 2011 
Mořkovská JanaThe readiness of children from children?s homes for independent life on the outside.Master's thesis 2011 
Badálková KateřinaWolf ChildrenMaster's thesis 2010 
Fusíková LenkaFamily Policy in the Czech Republic. Support for families with undivided childrenMaster's thesis 2010 
Halamíčková MichaelaSocial Legal Protection of ChildrenMaster's thesis 2010 
Kauerová KamilaThe Methods and Techniques Useful in Social Work with FamilyMaster's thesis 2010 
Krajčová MartinaThe comparison of the system of fostering and institutional care in the Czech RepublicMaster's thesis 2010 
Vařeková SoňaDivorce Proceeding And After Divorce Care Inpacts On A ChildMaster's thesis 2010 
Bohunková AlenaSocial Worker´s Role in Educational Institutional Facilities.Master's thesis 2007 
Štolfová KateřinaSocial Worker´s Role in the Intervention of Substitutional Family CareMaster's thesis 2007 
Cholevová MichaelaGravidity and Natality of Pubescent and Adolescent Population as a Social Phenomen. Comparison of Great Britain and Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Máčalová EvaPregnancy and Motherhood of Girls Under The Age of 15 as a Social ProblemMaster's thesis 2006 
Marková JarmilaProblems of the Group of Children Situated in the Children´s Home for the Children up to Three Years Old in Ostrava. Medical Social and Demographic Characteristics.Master's thesis 2006 
Gašpárková RadkaFoster care for a transitional periodBachelor's thesis 2019 
Koláčková SáraBabyboxes and role healthy - social workerBachelor's thesis 2019 
Bartoňová DenisaThe requirements for temporary foster parentsBachelor's thesis 2018 
Geržová DenisaIndividual child protection plan when assessing the child's state and family situationBachelor's thesis 2018 
Kopecká EliškaCooperation between schools and the authority for social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2018 
Kurečajová LuciePreparation of Clients of Children home on practical lifeBachelor's thesis 2018 
Lorencová SabinaQuality standards of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2018 
Czudková BarbaraThe book of life - working with the life story of a childBachelor's thesis 2017 
Červíková VeronikaTHE QUALITY STANDARDS OF SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF CHILDRENBachelor's thesis 2017 
Holainová NikolShelters for mothers with childrenBachelor's thesis 2017 
Kahánková TerezaServices for families with childrenBachelor's thesis 2017 
Kupčová ŠárkaWomen's awareness of the issue of surrogate motherhoodBachelor's thesis 2017 
Petráková KláraSocial curatorshipBachelor's thesis 2017 
Pryčková TaťánaCase conference as a tool to help in the system of care for endangered families and childrenBachelor's thesis 2017 
Švrčková TerezaMediation in working with familyBachelor's thesis 2017 
Tučná MarkétaThe evaluation of situation of child and his family within the CAN syndromeBachelor's thesis 2017 
Turnová Patricie-Professional preparations of foster parentsBachelor's thesis 2017 
Dedková MonikaFoster care in the context of attending to the needs of childrenBachelor's thesis 2016 
Falhauerová KarolínaForms of Substitute Family CareBachelor's thesis 2016 
Klimšová JanaChildren from broken familiesBachelor's thesis 2016 
Krišicová AnetaDiagnostic institutes - history, development and prognosisBachelor's thesis 2016 
Pojslová LenkaSituation of single parents in the Czech republic and in the selected countries of European unionBachelor's thesis 2016 
Pokorná LucieAdoption from the View of AmendmentBachelor's thesis 2016 
Poliaková KateřinaThe history, development and future of children´s homes for children under three yearsBachelor's thesis 2016 
Černošková LenkaAlternate care and the role of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2015 
Dedková ŠárkaFoster care and the role of social workerBachelor's thesis 2015 
Kováčová VeronikaThe family and illness from psychosocial perspectiveBachelor's thesis 2015 
Míčková MarieThe role of social-health care worker helping family in the situation of CAN syndromeBachelor's thesis 2015 
Osinová MichaelaHomosexual couples and parenthoodBachelor's thesis 2015 
Pavlíčková KarolínaResidential educational institutions in presentBachelor's thesis 2015 
Růžičková AnnaAgreements of performance of foster careBachelor's thesis 2015 
Stašová JitkaChild Sponsorship in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Troszoková IzabelaConstitutional educational institutions in the context of developmentBachelor's thesis 2015 
Urbánková MonikaSocial worker and their task in the process of mediation of adoptionBachelor's thesis 2015 
Večerková LucieSocial and legal child protection in the context of divorceBachelor's thesis 2015 
Bezručová JanaSocial examine in social legal protection of childrenBachelor's thesis 2014 
Bosáková NivesEarly foster careBachelor's thesis 2014 
Hajná PavlaThe growing instability of the contemporary familyBachelor's thesis 2014 
Herzová LucieFacilities for Children in Need of Immediate HelpBachelor's thesis 2014 
Janů VlastaThe role of curators for children and youth in relation to facilities for the exercise od the contitutional and protective educationBachelor's thesis 2014 
Konečná GabrielaServices for foster familiesBachelor's thesis 2014 
Kožušníková JanaThe current socio-economic problems of families in the context of social workBachelor's thesis 2014 
Lendlová KristinaSocial work with dysfunctional families.Bachelor's thesis 2014 
Lukešová VeronikaRole of social worker in social legal protection of children.Bachelor's thesis 2014 
Magerová JanaThe opportunities of cooperation non-profit organization and local authorities in terms of performance social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2014 
Maňasová GrażynaThe system of payment of benefits to families with children in the Czech Republic and Poland.Bachelor's thesis 2014 
Medviďová ZuzanaFacilities for Children Requiring Immediate AssistanceBachelor's thesis 2014 
Michlíčková KláraSocial work in refuge homes for mothers with childrenBachelor's thesis 2014 
Nytrová TerezaRemediation of a familyBachelor's thesis 2014 
Paskerová PetraTrasformation of system of care about endargered childrenBachelor's thesis 2014 
Pyszko DavidSocial assistance for families with childrenBachelor's thesis 2014 
Sikorová LucieUnderstanding reasons of failing Fostering Care before child reaching the age of majorityBachelor's thesis 2014 
Balická ElenaChildren in lifelong institutional careBachelor's thesis 2013 
Bezunková ErikaFoster care in the Czech Republic.Bachelor's thesis 2013 
Blatoňová BlankaFoster Care in the Centre for Family SluníčkoBachelor's thesis 2013 
Konečná JanaCommunication with a family in the situations before and after divorce.Bachelor's thesis 2013 
Kovaříková PavlaThe role of communication in the frame of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2013 
Kubalová JanaCurrent situation of infant institution and preparing transformationBachelor's thesis 2013 
Mišianová RadmilaCooperation between departments of social and legal protection of children and other institutionsBachelor's thesis 2013 
Palarčíková IvonaProfessional Foster FamiliesBachelor's thesis 2013 
Štrbáňová MarcelaPresent system of social-legal protection of children versus amendmentBachelor's thesis 2013 
Václavíková NaděždaDiagnostic institution in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Běčáková MichaelaFamilies with many problemsBachelor's thesis 2012 
Biolková KarlaFunction of authority social legal protection of the children in the system ofendangeredchild careBachelor's thesis 2012 
Fiurášková BlankaAlternate careBachelor's thesis 2012 
Fricová RomanaThe aspects of juvenile delinquencyBachelor's thesis 2012 
Jonáková DominikaAlternatives of Institutional CareBachelor's thesis 2012 
Konvička MarekThe reform of the system of care for children in danger in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Martykánová KateřinaDilema of deprived childrenBachelor's thesis 2012 
Němcová JanaSubstitute family care - professionalisation of foster careBachelor's thesis 2012 
Nováková PetraThe current state of foster care in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Ondrušová LenkaSupervision in Social and Legal Protection of ChildrenBachelor's thesis 2012 
Paluchová IvaHistory and present of social legal protection of childrenBachelor's thesis 2012 
Svobodová JanaThe matters of divorces from the socio-legal protection of the children point of view and guardian importance of the roleBachelor's thesis 2012 
Špalková AliceChildren after divorce careBachelor's thesis 2012 
Valášková MonikaFictitious parentingBachelor's thesis 2012 
Závodná MarkétaDivorce and its impact on the familyBachelor's thesis 2012 
Brodová AndreaThe significance of communication in Probation and Mediation Service of the Czech RepublicBachelor's thesis 2011 
Daráková MichaelaPsychosocial symptoms of juveniles placed in facilities for institutional and protective ub-bringingBachelor's thesis 2011 
Kamasová MonikaQuality of Life of Persons with Severe Disabilities in Residential CareBachelor's thesis 2011 
Milkovičová RůženaThe transition of children from the institutional care to the substitute family careBachelor's thesis 2011 
Molková KamilaCommunication with seniors within rest home and special regime home.Bachelor's thesis 2011 
Obodová KláraLonely ParentsBachelor's thesis 2011 
Paskudová RadkaThe personality of the child living in residential institutionsBachelor's thesis 2011 
Potschová IvetaMaternity of present viewBachelor's thesis 2011 
Ulčáková ŠárkaThe Problems of Underage Motherhood in Czech Republic and The NetherlandsBachelor's thesis 2011 
Wiesnerová RadkaFamily and divorceBachelor's thesis 2011 
Zborovská KláraUnder age mothersBachelor's thesis 2011 
Zedníková AlenaEmployment possibilities of users of institutional careBachelor's thesis 2011 


Survey of means of participation of underage children in procedure of upbringing and alimentation
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2017 - 1/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace studijního předmětu Sociální práce s rodinou a tvorba studijní opory
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The Factors Affecting the Form of Substitute Family Care
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub