UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Marie Špiláčková

Marie Špiláčková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Room, floor, building: B 104, Building B
Position:Vice-Dean for Foreign Affairs
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 734 422 725
+420 553 46 3206
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Špiláčková, M. Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, s. 5-18. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954. Clinical Social Work and Health Intervention. 2018, roč. 2018, 9(1), s. 71-76. ISSN 2076-9741.
Špiláčková, M. a Michníková, U. Integrated care for people with Apallic syndrome in homes for people with disabilities in the Czech Republic. Kontakt. 2018, roč. 2018, 20(1), s. e89-e98. ISSN 1212-4117.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, s. 53-79. ISSN 1803-7550.
Špiláčková, M. Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 159 s. ISBN 978-80-7464-838-0.
Špiláčková, M. The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic. ERIS Journal Summer 2016. 2016, roč. 16, s. 66-78. ISSN ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Historický výzkum v sociální práci. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 171-202. ISBN 978-80-7464-390-3.
Špiláčková, M. Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968-1989). Wiesbaden: Springer VS, 2014. Research, XXIV. 271 s. ISBN 978-3-658-04721-4.

All publications

Smolková, Z. a Špiláčková, M. Bytová péče v Ostravě v letech 1918-1989. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 65 s. ISBN 978-80-7599-068-6.
Zegzulková, V. M. a Špiláčková, M. Kooperace sociálních pracovníků nestátních neziskových organizací s pracovníky integrovaného záchranného systému v situacích mimořádné události. Kontakt. 2019, 21(1), s. 98-105. ISSN 1212-4117.
Špiláčková, M. Posílíme prestiž, profesionalitu a vědeckost české sociální práce znalostí její historie?: 100 let historie sociální práce v ČR. In: Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce. Praha: MPSV. 2019.
Špiláčková, M. Univerzity of Lodz. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Špiláčková, M. Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, s. 5-18. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954. Clinical Social Work and Health Intervention. 2018, roč. 2018, 9(1), s. 71-76. ISSN 2076-9741.
Tomášek, M., Špiláčková, M. a Pavelčíková, N. "Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...": Moderování veřejné debaty, Centrum PANT Ostrava, 8. 3.. 2018.
Špiláčková, M. a Michníková, U. Integrated care for people with Apallic syndrome in homes for people with disabilities in the Czech Republic. Kontakt. 2018, roč. 2018, 20(1), s. e89-e98. ISSN 1212-4117.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Špiláčková, M. Univerzita v Lodži, Polsko. 2018.
Špiláčková, M. Známá, neznámá ostravská sociální práce - střípky z historie. In: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ostrava: Svět techniky - Science and Technology Center. 2018.
Špiláčková, M. a Smolková, Z. Housing issues in Ostrava between 1918-1948 from the perspective of social workers. Moderní dějiny. 2017, roč. 25, s. 231-259. ISSN 1210-6860.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. University of Lille, Francie. 2017.
Špiláčková, M. Univerzita v Lodži, Polsko. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Špiláčková, M. Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, s. 53-79. ISSN 1803-7550.
Špiláčková, M. Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 159 s. ISBN 978-80-7464-838-0.
Špiláčková, M. a Smolková, Z. Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2016 č. SGS01/FSS/2016. 2016.
Špiláčková, M. Podniková sociální politika jako prostředek rozvoje sociální práce. 2016.
Špiláčková, M. Podniková sociální práce na území Čech a Moravy ve dvacátém století. In: Labor Socialis 2016. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. 2016.
Špiláčková, M. Social work in the period of normalization in Czechoslovakia. In: 6th European Conference for Social Work Research - Reflective social work practises in contemporary societies: dialogues and new pathways between praxis and research. Lisbon: Catholic University of Portugal. 2016.
Špiláčková, M. Social work in the period of normalization in Czechoslovakia. In: 6th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH: Book of Abstracts & Program Book 2016 Lisbon. Lisbon: European Social Work Research Association, 2016. European Social Work Research Association, 2016. s. 117-117. ISBN 978-989-99486-2-4.
Majlišová Szturcová, A. a Špiláčková, M. Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 106 s. ISBN 978-80-7464-890-8.
Špiláčková, M. The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic. ERIS Journal Summer 2016. 2016, roč. 16, s. 66-78. ISSN ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Hochschule Landshut, Německo. 2015.
Špiláčková, M. Social policy and social planning in Czechoslovakia and the role of social work in enterprises. Journal of Education & Social Policy. 2015, roč. 2, č. 6, s. 76-84. ISSN 2375-0790.
Špiláčková, M. Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární péče v Ostravě. In: 80 let sociální práce na území Česka a Slovenska - Mezinárodní seminář k 80 letům výročí případové sociální práce. Lichtenštejnský palác, Praha: MPSV. 2015.
Špiláčková, M. The process of transformation of the society in Czechoslovakia after 1989 and its historical context. In: 9. ERIS International Social Work Conference - The role of social work in a shifting world - social change and cohesion as a challenge and mandate of professional social work.. Landshut: Hochschule Landshut. 2015.
Špiláčková, M. University of Eastern Finland, Kuopio. 2015.
Špiláčková, M. University of Silesia, Faculty of Social Sciences, Katowice. 2015.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 102-117. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. In: Truhlářová, Z., Levická, K. (eds.) Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 14-21. ISBN 978-80-7435-359-8.
Špiláčková, M. Historický výzkum v sociální práci. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 171-202. ISBN 978-80-7464-390-3.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Chudoba - historie a současnost jejího měření. In: Truhlářová, Z., Levická, K. (eds.) Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 360-367. ISBN 978-80-7435-359-8.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Chudoba, definování a možnosti jejího měření. Fórum sociální politiky. 2014, roč. 8, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
Hämäläinen, J. E. A., Littlechild, B. a Špiláčková, M. Introduction: The Importance af Research for Social Work Across Europe. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 5-13. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Hämäläinen, J. E. A., Littlechild, B. a Špiláčková, M. Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. 2014.
Hämäläinen, J. E. A., Littlechild, B. a Špiláčková, M. Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part II. 2014.
Loučková, I., Nečasová, M. a Špiláčková, M. Social Work Research in the Czech Republic. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 17-39. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Špiláčková, M. Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968-1989). Wiesbaden: Springer VS, 2014. Research, XXIV. 271 s. ISBN 978-3-658-04721-4.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Praha: Portál, 2014. 184 s. ISBN 978-80-262-0726-9.
Špiláčková, M. Univerzita Komenského Bratislava. 2014.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Inovativní přístupy v sociálním výzkumu a výuce sociálního výzkumu. Praha: Katedra pastorační a sociální práce, ETF UK. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M., Nedomová, E., MARINOVOVÁ, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2013. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., Vaňharová, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. 2013.
Špiláčková, M. Historický výzkum jako nástroj k posílení identity sociálních pracovníků s jejich profesí. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Nedomová, E. a Špiláčková, M. Chudoba - historie a současnost jejího měření. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Metody sociální práce s jednotlivcem. 2013.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Metody sociální práce s jednotlivcem. Adaptovaný text pro nevidomé.. 2013.
Špiláčková, M. NieAarhus University, Faculty of Arts, Department of Education and Pedagogy, Denmark. 2013.
Špiláčková, M. SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU. In: Sborník z konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci.. Praha: Filozofická fakulta UK Praha, 2013. Filozofická fakulta UK Praha, 2013. s. 132-142. ISBN 978-80-87432-07-5.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Vaňharová, A., Marinovová, K. a Urbanová, M. Task-centered approach in Social Work in practice. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava: Evropský výzkumný institut sociální práce. 2013.
Špiláčková, M. Historical research in social work - theory and practice. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policie and Practices. 6. ERIS-konference.. Kuopio: Eris Research Institute for Social Work. 2012.
Špiláčková, M. Historical research in social work - theory and practice: Historický výzkum v sociální práci - teorie a praxe.. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policie and Practices. Books of Abstracts.. Ostrava: European Research Institute for Social Work, 2012. European Research Institute for Social Work, 2012. s. 56-56. ISBN 978-80-7464-164-0.
Špiláčková, M. Historical Research in Social Work - Theory and Practice. ERIS Web Journal. 2012, č. 3, s. 22-33. ISSN 1804-0454.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Špiláčková, M. University of Eastern Finland, Kuopio, Finland. 2012.
Špiláčková, M. University of Lodz, Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ, Poland. 2012.
Špiláčková, M. Development of Social Work. In: POLITICS OF IDENTITY - THE CHANGING FACE OF SOCIAL WORK - 9th annual TiSSA meeting2011. Hradec Králové: University of Hradec Králové, Institute of Social Work. 2011.
Špiláčková, M. Development of Social Work in the 70ies and 80ies of the 20th century in Czechoslovakia. Abstrakt.. In: POLITICS OF IDENTITY - THE CHANGING FACE OF SOCIAL WORK - 9th annual TiSSA meeting 2011. Hradec Králové: University of Hradec Králové, Institute of Social Work, 2011. University of Hradec Králové, Institute of Social Work, 2011. s. 153-154.
Špiláčková, M. Historie postpenitenciární práce. In: Práce sociálních kurátorů v proměnách společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Společnost sociálních pracovníků ČR. 2011.
Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Partiková, K. a Karchňáková, K. Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.: Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.. 2011.
Špiláčková, M. Social Care in Czechoslovakia in the 70ies and 80ies in the 20th century. Sociální práce/Sociálna práca. 2011, roč. 2011, č. 11, s. 49-59. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce. 2011.
Špiláčková, M. SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU. In: 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze. 2011.
Špiláčková, M. Vývoj sociální práce v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století v Československu. In: Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii a sociálnej pomoci. 1. vyd. Prešov: Potenciál, 2011. s. 77-108. ISBN 978-80-969073-4-2.
Špiláčková, M. Historie sociální práce a její vývoj v ČR. In: Sociání prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení - Konference Společnosti sociálních pracovníků ČR při příležitosti 20.výročí založení společnosti. Hradec Králové: Společnost sociálních pracovníků ČR. 2010.
Špiláčková, M. Historie sociální práce a její vývoj v ČR.. In: Sborník přednášek z XX. konference Společnosti sociálních pracovníků ČR. s. 9-11.
Špiláčková, M. The conception of social care for socially maladjusted citizens in the seventies of the 20th century. In: 4. ročník jarní školy sociální práce v Evropě. Ostrava: FSS OU, ERIS.. 2010.
ŠPILÁČKOVÁ, M. The Conception of Social Care for Socially Maladjusted Citizens in the Seventies of the 20th Century.. In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2010. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2010. s. 182-198. ISBN 978-80-8082-339-9.
Špiláčková, M. Searching Routs. SW&S News Magazine. 2009, roč. August 2009,
ŠPILÁČKOVÁ, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Sociální práce/Sociálna práca. 2007, s. 112-124. ISSN 1213-6204.
Bednárková, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Zdrsvotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2006. Zdrsvotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 50-54. ISBN 80-7368-179-X.
Špiláčková, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce. 2006.


AbbreviationSubject
DSP1Zahraniční studijní pobyt - krátkodobý
DSP2Zahraniční studijní pobyt - střednědobý
DSP3Zahraniční studijní pobyt - dlouhodobý
E4KZAA short-term study visit abroad - A
E4KZBA short-term study visit abroad - B
E4KZCA short-term study visit abroad - C
KONHOKonzultační hodiny
44KZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44KZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44KZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
44PZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44PZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44PZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
AMOBIZahraniční mobilita
ATESPTheoretical Self-understanding of Soc.W.
BZSPJSociální práce s jednotlivcem
BZTSPTeorie sociální práce
JANGLAnglický jazyk v zahraničí
JCJAZCizí jazyk v zahraničí
MSPPHMetody sociální práce
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NSVYKVývoj teoretických konceptů soc. práce
NSVYPVývoj teoretických konceptů soc. pr.
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1BAPRBakalářská práce
1METJMetody sociální práce s jednotlivcem
1SPSJSociální práce s jednotlivcem
1SZK1St. závěreč. zk. 1 Obhajoba bakal.práce
1SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
1VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
1VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
2BAPRBakalářská práce
2METJMetody sociální práce s jednotlivcem
2SPSJSociální práce s jednotlivcem
2SZK1St. závěrečná zk.1 Obhajoba bakal. práce
2SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
2VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
2VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
3RTESTeorie sociální práce
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4REPTRepetitorium
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
BZSZ4Stát. závěr. zk. 4- soc. pr. a soc. pol.
4DIP1Diplomový seminář


AuthorTitleType of thesisYear
Grulichová MartinaYouth care from the perspective of the journal Social revueMaster's thesis 2019 
Králová KateřinaIdentity of social workerMaster's thesis 2019 
Macurová BarboraEducation of social workers in the Prison Service in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2019 
Malčíková AndreaThe practice of social counseling for the elderly on the example of the Moravian-Silesian Scientific Library in OstravaMaster's thesis 2019 
Műllerová HanaSolving housing crisis of people using social benefits in material need in OstravaMaster's thesis 2019 
Němcová PetraSocial policy of Vítkovice ironworks after 1945Master's thesis 2019 
Zeisková KláraThe School of Peace - the question of Gypsy integration in the 1950´sMaster's thesis 2019 
Benešová BarboraAssociation activity in Ostravsko in the second half of the 20th centuryMaster's thesis 2018 
Knirschová PavlínaProgress of the views of society on aging and old age in the context of social workMaster's thesis 2018 
Neboráková EvaThe importance of child and youth clubs in the field of prevention of social pathologyMaster's thesis 2018 
Rösnerová DanaDevelopment of the process of assessing the dependence of people with long-term unfavorable health conditions in the Czech RepublicMaster's thesis 2018 
Dyrčíková ZuzanaPoverty and unemployment in the years 1918-1938 in Frýdek- Místek and surroundingsMaster's thesis 2017 
Fingerová PatricieThe quality of life of seniors.Master's thesis 2017 
Hubáčková PavlínaLife situations of users of the shelter for women and mothers with children - suggestions for social workMaster's thesis 2017 
Papugová LucieAwareness of students in secondary school about the speeches and ways to solutions of domestic violence in social workMaster's thesis 2017 
Pilchová GabrielaPremarital and marital counseling in the years 1965 - 1990 in OstravaMaster's thesis 2017 
Smolková ZuzanaSocial work in the Ostrava region in the context of housing policy CzechoslovakiaMaster's thesis 2017 
Soukalová BarboraFulfilling personal requirements through individual planning during the provision of domiciliary service through the lens users - seniorsMaster's thesis 2017 
Zegzulková Veronika MiaCooperation of social workers of nongovernmental organizations with the workers of the integrated rescue system in emergenciesMaster's thesis 2017 
Michníková UršulaComprehensive care for people with apallic syndrome from the perspective of social workers in the social servicesMaster's thesis 2016 
Nyklová KateřinaHistory of social work with persons with disabilities in the years 1945-1989 in Ostrava and environsMaster's thesis 2016 
Bubíková MarkétaEducating Children with Autism Spectrum DisorderMaster's thesis 2015 
Halašková PavlínaMarie Krakešová´s approach in the context of modernization theoryMaster's thesis 2015 
Kotková JanaSocial work in postindustrial societyMaster's thesis 2015 
Laštovica MarekComparison of the therapeutic approach to the treatment of legal addictive substances and processes in a residential community care for drug addicts in the European Union.Master's thesis 2015 
Prokešová AnetaSocial work in European countriesMaster's thesis 2015 
Tajchmanová JanaActivation Doings with Demented SeniorsMaster's thesis 2015 
Hudečková AndreaMethods and techniques of social work with the elderlyMaster's thesis 2014 
Kolářová SvatavaQuality evaluation of provided social services in old people´s homeMaster's thesis 2014 
Marinovová KatarínaTask- Oriented Approach in Practice - Orientation to the Field of Social ServicesMaster's thesis 2014 
Vaňharová AlenaTask-centered Approach in Practice - Focus on accommodation social servicesMaster's thesis 2014 
Zapletalová RenátaHistorical perspective on the social welfare of senior citizens in the 20 century in OstravaMaster's thesis 2014 
Fischerová LenkaHistory of the prison system and welfare of the prisonersMaster's thesis 2013 
Galková PetraUse methods of social work in a Halfway houseMaster's thesis 2013 
Szturcová AdélaSocial policy of Vítkovice ironworks until 1945Master's thesis 2013 
Vavrlová AnetaProblems of single mothers in the Czech RepublicMaster's thesis 2013 
Blahutová NikolaThe history of social care for citizens of roma ethnic minority in the city of Ostrava.Master's thesis 2012 
Cieniková LucieThe history of social care for people released from prison with impact on Ostravsko and its surroundingsMaster's thesis 2012 
Krejčová AnnaHistory of the social care about psychiatric klients in Czechoslovakia in 20. centuryMaster's thesis 2012 
Ohrzalová HanaDevelopment of social care for children, families and youth in Opava.Master's thesis 2012 
Sobotíková KláraRole of Streetwork in social services of Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2012 
Čurečková AnnaPersonal assistance in the Czech republic and in VorarlbergBachelor's thesis 2019 
Dosedlová PetraChildcare and the young care in the years 1918 - 1938Bachelor's thesis 2019 
Vykoukalová MichaelaCooperation authority for social-legal protection of children with family in divorceBachelor's thesis 2019 
Hončová AdélaApplying the concept of basal stimulation in work with seniors with dementiaBachelor's thesis 2018 
Komárková SimonaThe evolution of family and children social security in the Czech republic from 1989 to the presentBachelor's thesis 2018 
Markovičová JanaPersonality of Rudolf Nejezchleba - important person in social care in Ostrava regionBachelor's thesis 2018 
Nohelová AndreaEducation of social educators in OstravaBachelor's thesis 2018 
Pátková KateřinaHistorical reflection of possibilities of social services for the disabled after 1989.Bachelor's thesis 2018 
Suderová MartinaSocial work in the system of assistance in material need from 2012Bachelor's thesis 2018 
Kalinová KateřinaThe history of the Czechoslovak Red CrossBachelor's thesis 2017 
Laštovicová Kinc NelaHistorical Analysis of magazine Sociální pracovnice from 1932 to 1947Bachelor's thesis 2017 
Paluzgová NelaMasarycs institution for mothers and sucklings in Ostrava 1923-1946Bachelor's thesis 2017 
Sopůšková JanaPossibilities of using free time activities at the beginning of 21th century for seniorsBachelor's thesis 2017 
Štefková AnnaConcept of Philanthropy in the Context of Development of Social CareBachelor's thesis 2017 
Walachová TerezaHealth and Social Work in Czechoslovakia during the First RepublicBachelor's thesis 2017 
Janda KevinThe History of the Social-Health care in the CzechoslovakiaBachelor's thesis 2016 
Košťálová LenkaHistorical development of social work in Ostrava till 1948Bachelor's thesis 2016 
Machálková DenisaHistory of social work in Czechoslovakia focused on WallachiaBachelor's thesis 2016 
Mašlonková JanaAlice MasarykováBachelor's thesis 2016 
Rajhelová BlankaField of Social Services for the Seniors in BruntálBachelor's thesis 2016 
Bačíková AnnaSpecifics of care for seniors with dementia in a social facilityBachelor's thesis 2015 
Bradová ŽanetaPsychobiographical model of care applied in social workBachelor's thesis 2015 
Dokoupilová IvanaSheltered housing for people with mental disabilitiesBachelor's thesis 2015 
Forrová GabrielaSocial Work With the Elderly in Residential Care FacilitiesBachelor's thesis 2015 
Haunerová RomanaChild with mental retardation in foster careBachelor's thesis 2015 
Henáčová MichaelaUse Rogers´s access for people with mental illnessBachelor's thesis 2015 
Janočková IvetaSchool Social WorkBachelor's thesis 2015 
Kachel RadimEconomic crimes committed by people from socially excluded localities.Bachelor's thesis 2015 
Lavrenčíková RenataSocial work in the framework of probation and mediation in the Czech Republic and chosen countriesBachelor's thesis 2015 
Mehledová IvanaHistory and present social work in homes for the elderly in OstravaBachelor's thesis 2015 
Musialek MarianPolice officer´s motivation and stimulation to the service in direct performance with distinction for the uniformed police and service criminal police and investigation´s workersBachelor's thesis 2015 
Papugová LucieThe use of systemic approach in social work with familiesBachelor's thesis 2015 
Pilchová GabrielaThe social work metody with unemployed peopleBachelor's thesis 2015 
Pospíšilová HanaTeaching of methods of social work with individuals in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Ratajová MarkétaAsperger syndrome of children and its impact on their quality of lifeBachelor's thesis 2015 
Skotnicová TáňaThe skills of a social worker for the implementation of researchBachelor's thesis 2015 
Soukalová BarboraIndividual planning of social services for people with mental disabilitiesBachelor's thesis 2015 
Adamčíková LuciePsychosocial support to pregnant women with drug addictionBachelor's thesis 2014 
Chlebovská MarcelaBiopsychosocial aspects of care of handicapped children and adolescentsBachelor's thesis 2014 
Dosedlová JanaSocial work with bereaved peopleBachelor's thesis 2014 
Duží Iva"Client" of social work in the context of humanistic theoriesBachelor's thesis 2014 
Dziková GabrielaPsychosocial support to women after childbirthBachelor's thesis 2014 
Fránková ZuzanaThe palliative care at homes for the elderly in the context of humanistic theoriesBachelor's thesis 2014 
Janečková VeronikaTask centred approach to work with unemployedBachelor's thesis 2014 
Javorská PetraSocialization process of children with autism through leisure activitiesBachelor's thesis 2014 
Jiříková NicollOptions Women after Delivery in Unfavourable Social Situation in ZnojmoBachelor's thesis 2014 
Kročilová EvaThe types of intervention in the social services with psychiatric disorders personsBachelor's thesis 2014 
Majková Hlubinková KateřinaHistory of social care in the Ostrava region with focus on Romany inhabitants during years 1945-1989Bachelor's thesis 2014 
Poláchová MonikaPension reform in the context of social work.Bachelor's thesis 2014 
Stejskalová LucieSpecific atributes of social work with a social service recipient in old people´s homeBachelor's thesis 2014 
Bařáková JolanaSocial work with people suffering from dementiaBachelor's thesis 2013 
Bednárková LucieIndividual social work in practiceBachelor's thesis 2013 
Častulíková PetraApplication of operational standards in the home for the elderly.Bachelor's thesis 2013 
Holušová LibušePublic guardianshipBachelor's thesis 2013 
Kotková JanaApplication of methods of social work with people at risk by domestic violenceBachelor's thesis 2013 
Kukolová LudmilaLimits in the process of individual planning in social services for seniors in residential facility.Bachelor's thesis 2013 
Kupcová MarieSocial work with unemployedBachelor's thesis 2013 
Slunský TomášUse and Flexibility of Task-centered Approach in PracticeBachelor's thesis 2013 
Šebestová LydieAdult guardianshipBachelor's thesis 2013 
Švajda PetrThe development of social policy in the 20th century in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Halfarová TerezaIndividual planning social services in home for seniorsBachelor's thesis 2012 
Izaiáš LukášSocial work in health care facilitiesBachelor's thesis 2012 
Kolářová SvatavaSenior - an equal partner in the process of fulfilling social services quality standardsBachelor's thesis 2012 
Menaříková PavlaThe development of the family and child social welfare in the Czech republic.Bachelor's thesis 2012 
Venglářová VeronikaSocial work with children in social careBachelor's thesis 2012 
Veselá EvaImplementing standards in DPS Čujkovova, Ostrava-ZábřehBachelor's thesis 2012 
Vondrková MarieImplementation of quality standards in low-threshold services specialized in drug problems.Bachelor's thesis 2012 
Vyhlasová KateřinaApplication of personal standards in the home for the elderlyBachelor's thesis 2012 
Zapletalová RenátaHistorical perspective on the social welfare of senior citizens in the 20 century in Frydek-MistekBachelor's thesis 2012 
Vejmolová Jana-Job description of a social worker in a healthcare facilityBachelor's thesis 2011 


Community-based participatory planning in urban areas
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period2/2019 - 11/2021
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Genesis of intervention of social work in Ostrava in the context of housing policy in Czechoslavakia
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vytvoření nové postdoktorandské pozice ve výzkumném týmu "Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel - intervence sociální práce a opatření sociální politiky"
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2016
ProviderFakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Analysis of the Use of Task-centred Approach in Practice in the Territory of Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub