UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Marie Špiláčková

Marie Špiláčková

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Room, floor, building: B 104, Building B
Position:Vice-Dean for Foreign Affairs
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 734 422 725
+420 553 46 3206
E-mail:
Personal website:No record found.Cooperation of social workers of non-state non-profit organisations with the Integrated Rescue System staff during critical incident situations
Veronika Mia Zegzulková, Marie Špiláčková
Year: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy
Marie Špiláčková
Year: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954
Marie Špiláčková
Year: 2018, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Year: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize

Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy
Marie Špiláčková
Year: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha

The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic
Marie Špiláčková
Year: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku

Historický výzkum v sociální práci
Marie Špiláčková, Alice Gojová, A Kol.
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit im Sozialismus
Marie Špiláčková
Year: 2014, Springer VS
odborná kniha

Bytová péče v Ostravě v letech 1918-1989
Zuzana Smolková, Marie Špiláčková
Year: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Cesta k participativnímu plánování v městském prostoru na příkladu Ostravy-Poruby
Marie Špiláčková, Eva Špačková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cooperation of social workers of non-state non-profit organisations with the Integrated Rescue System staff during critical incident situations
Veronika Mia Zegzulková, Marie Špiláčková
Year: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku

Individual social work
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Individual social work - adaptation
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posílíme prestiž, profesionalitu a vědeckost české sociální práce znalostí její historie?
Marie Špiláčková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzity of Lodz
Marie Špiláčková
Year: 2019
působení v zahraničí

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Year: 2018
ostatní

Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy
Marie Špiláčková
Year: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954
Marie Špiláčková
Year: 2018, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Year: 2018
ostatní

Integrated care for people with Apallic syndrome in homes for people with disabilities in the Czech Republic
Marie Špiláčková, Uršula Michníková
Year: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
ediční a redakční práce

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Year: 2018
ostatní

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Year: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize

Univerzita v Lodži, Polsko
Marie Špiláčková
Year: 2018
působení v zahraničí

Známá, neznámá ostravská sociální práce - střípky z historie
Marie Špiláčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Housing issues in Ostrava between 1918-1948 from the perspective of social workers
Marie Špiláčková, Zuzana Smolková
Year: 2017, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Year: 2017
ediční a redakční práce

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

University of Lille, Francie
Marie Špiláčková
Year: 2017
působení v zahraničí

Univerzita v Lodži, Polsko
Marie Špiláčková
Year: 2017
působení v zahraničí

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017
výzkumná zpráva

Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení
Marie Špiláčková
Year: 2016, Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy
Marie Špiláčková
Year: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha

Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
Marie Špiláčková, Zuzana Smolková
Year: 2016
výzkumná zpráva

Podniková sociální politika jako prostředek rozvoje sociální práce
Marie Špiláčková
Year: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Podniková sociální práce na území Čech a Moravy ve dvacátém století
Marie Špiláčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social work in the period of normalization in Czechoslovakia
Marie Špiláčková
Year: 2016
stať ve sborníku

Social work in the period of normalization in Czechoslovakia
Marie Špiláčková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945
Adéla Majlišová Szturcová, Marie Špiláčková
Year: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic
Marie Špiláčková
Year: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku

Hochschule Landshut, Německo
Marie Špiláčková
Year: 2015
působení v zahraničí

Social policy and social planning in Czechoslovakia and the role of social work in enterprises
Marie Špiláčková
Year: 2015, Journal of Education & Social Policy
článek v odborném periodiku

Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární péče v Ostravě
Marie Špiláčková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The process of transformation of the society in Czechoslovakia after 1989 and its historical context
Marie Špiláčková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Eastern Finland, Kuopio
Marie Špiláčková
Year: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia, Faculty of Social Sciences, Katowice
Marie Špiláčková
Year: 2015
působení v zahraničí

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína Marinovová, Alena VAŇHAROVÁ, Markéta Urbanová
Year: 2014
stať ve sborníku

Historický výzkum v sociální práci
Marie Špiláčková, Alice Gojová, A Kol.
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Chudoba - historie a současnost jejího měření
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2014
stať ve sborníku

Chudoba, definování a možnosti jejího měření
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2014, Fórum sociální politiky
článek v odborném periodiku

Introduction: The Importance af Research for Social Work Across Europe
Juha Erkki Antero Hämäläinen, Juha Erkki Antero Hämäläinen, Brian Littlechild, Brian Littlechild, Marie Špiláčková, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I
Juha Erkki Antero Hämäläinen, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Year: 2014
ediční a redakční práce

Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part II
Juha Erkki Antero Hämäläinen, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Year: 2014
ediční a redakční práce

Social Work Research in the Czech Republic
Ivana Loučková, Juha Erkki Antero Hämäläinen, Mirka Nečasová, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Year: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit im Sozialismus
Marie Špiláčková
Year: 2014, Springer VS
odborná kniha

Úkolově orientovaný přístup v sociální práci
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2014, Portál
odborná kniha

Univerzita Komenského Bratislava
Marie Špiláčková
Year: 2014
působení v zahraničí

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Marie Špiláčková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Year: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína MARINOVOVÁ, Alena VAŇHAROVÁ, Markéta Urbanová
Year: 2013
ostatní

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína Marinovová, Alena VAŇHAROVÁ, Markéta Urbanová
Year: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Katarína Marinovová, Alena Vaňharová, Markéta Urbanová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický výzkum jako nástroj k posílení identity sociálních pracovníků s jejich profesí
Marie Špiláčková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chudoba - historie a současnost jejího měření
Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody sociální práce s jednotlivcem
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody sociální práce s jednotlivcem. Adaptovaný text pro nevidomé.
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

NieAarhus University, Faculty of Arts, Department of Education and Pedagogy, Denmark
Marie Špiláčková
Year: 2013
působení v zahraničí

SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU
Marie Špiláčková
Year: 2013
stať ve sborníku

Task-centered approach in Social Work in practice
Marie Špiláčková, Eva Nedomová, Alena Vaňharová, Katarína Marinovová, Markéta Urbanová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical research in social work - theory and practice
Marie Špiláčková
Year: 2012
stať ve sborníku

Historical research in social work - theory and practice
Marie Špiláčková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical Research in Social Work - Theory and Practice
Marie Špiláčková
Year: 2012, ERIS Web Journal
článek v odborném periodiku

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Year: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
Marie Špiláčková
Year: 2012
působení v zahraničí

University of Lodz, Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ, Poland
Marie Špiláčková
Year: 2012
působení v zahraničí

Development of Social Work
Marie Špiláčková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of Social Work in the 70ies and 80ies of the 20th century in Czechoslovakia. Abstrakt.
Marie Špiláčková
Year: 2011
stať ve sborníku

Historie postpenitenciární práce
Marie Špiláčková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.
Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Kateřina Partiková, Kateřina Karchňáková
Year: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Social Care in Czechoslovakia in the 70ies and 80ies in the 20th century
Marie Špiláčková
Year: 2011, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce
Marie Špiláčková
Year: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU
Marie Špiláčková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj sociální práce v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století v Československu
Marie Špiláčková, Anna Tokárová
Year: 2011, Potenciál
kapitola v odborné knize

Historie sociální práce a její vývoj v ČR
Marie Špiláčková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie sociální práce a její vývoj v ČR.
Marie Špiláčková
Year: 2010
stať ve sborníku

The conception of social care for socially maladjusted citizens in the seventies of the 20th century
Marie Špiláčková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Conception of Social Care for Socially Maladjusted Citizens in the Seventies of the 20th Century.
Marie ŠPILÁČKOVÁ
Year: 2010
stať ve sborníku

Searching Routs
Marie Špiláčková
Year: 2009, SW&S News Magazine
článek v odborném periodiku

Historie sociálního plánování v Ostravě
Marie ŠPILÁČKOVÁ
Year: 2007, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Historie sociálního plánování v Ostravě
Marie Bednárková
Year: 2006
stať ve sborníku

Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce
Marie Špiláčková
Year: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
DBPVedení / oponování BP
DPCPedagogická činnost
DSP1Zahraniční studijní pobyt - krátkodobý
DSP2Zahraniční studijní pobyt - střednědobý
DSP3Zahraniční studijní pobyt - dlouhodobý
ESP1International study stay - short-term
ESP2International study stay - medium-term
ESP3International study stay - long-term
E4KZAA short-term study visit abroad - A
E4KZBA short-term study visit abroad - B
E4KZCA short-term study visit abroad - C
KONHOKonzultační hodiny
44KZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44KZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44KZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
44PZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44PZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44PZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
AMOBIZahraniční mobilita
ANSVYDevelopment of theoret. concepts of SW
ATESPTheoretical Self-understanding of Soc.W.
BKSK1St. záv. zk. 1 - Obhajoba bak. práce
BKSK2St. záv. zk. 2 - Sociální práce
BKSPJSociální práce s jednotlivcem
BKTRESP s pachateli trestných činů
BKTSPTeorie sociální práce
BPSK1St. záv. zk. 1 - Obhajoba bak. práce
BPSK2St. záv. zk. 2 - Sociální práce
BPSPJSociální práce s jednotlivcem
BPTRESoc. pr. s pachateli tr. činů
BPTSPTeorie sociální práce
BZSPJSociální práce s jednotlivcem
BZTSPTeorie sociální práce
JANGLAnglický jazyk v zahraničí
JCJAZCizí jazyk v zahraničí
MSPPHMetody sociální práce
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NSVYKVývoj teoretických konceptů soc. práce
NSVYPVývoj teoretických konceptů soc. pr.
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1BAPRBakalářská práce
1METJMetody sociální práce s jednotlivcem
1SPSJSociální práce s jednotlivcem
1SZK1St. závěreč. zk. 1 Obhajoba bakal.práce
1SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
1VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
1VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
2BAPRBakalářská práce
2METJMetody sociální práce s jednotlivcem
2SPSJSociální práce s jednotlivcem
2SZK1St. závěrečná zk.1 Obhajoba bakal. práce
2SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
2VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
2VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
3RTESTeorie sociální práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4REPTRepetitorium
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
BZSZ4Stát. závěr. zk. 4- soc. pr. a soc. pol.
4DIP1Diplomový seminář


AuthorTitleType of thesisYear
Košťálová LenkaThe performance of social work in post-penitentiary care in Ostrava in 1974-1989Master's thesis  
Majková Hlubinková KateřinaThe history of women's groups focusing on the association Dobromila and Ludmila in Ostrava 1950Master's thesis  
Džekovičová MartinaYouth care from the perspective of the journal Social revueMaster's thesis 2019 
Králová KateřinaIdentity of social workerMaster's thesis 2019 
Macurová BarboraEducation of social workers in the Prison Service in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2019 
Malčíková AndreaThe practice of social counseling for the elderly on the example of the Moravian-Silesian Scientific Library in OstravaMaster's thesis 2019 
Műllerová HanaSolving housing crisis of people using social benefits in material need in OstravaMaster's thesis 2019 
Němcová PetraSocial policy of Vítkovice ironworks after 1945Master's thesis 2019 
Zeisková KláraThe School of Peace - the question of Gypsy integration in the 1950´sMaster's thesis 2019 
Benešová BarboraAssociation activity in Ostravsko in the second half of the 20th centuryMaster's thesis 2018 
Knirschová PavlínaProgress of the views of society on aging and old age in the context of social workMaster's thesis 2018 
Neboráková EvaThe importance of child and youth clubs in the field of prevention of social pathologyMaster's thesis 2018 
Rösnerová DanaDevelopment of the process of assessing the dependence of people with long-term unfavorable health conditions in the Czech RepublicMaster's thesis 2018 
Dyrčíková ZuzanaPoverty and unemployment in the years 1918-1938 in Frýdek- Místek and surroundingsMaster's thesis 2017 
Fingerová PatricieThe quality of life of seniors.Master's thesis 2017 
Hubáčková PavlínaLife situations of users of the shelter for women and mothers with children - suggestions for social workMaster's thesis 2017 
Papugová LucieAwareness of students in secondary school about the speeches and ways to solutions of domestic violence in social workMaster's thesis 2017 
Pilchová GabrielaPremarital and marital counseling in the years 1965 - 1990 in OstravaMaster's thesis 2017 
Smolková ZuzanaSocial work in the Ostrava region in the context of housing policy CzechoslovakiaMaster's thesis 2017 
Soukalová BarboraFulfilling personal requirements through individual planning during the provision of domiciliary service through the lens users - seniorsMaster's thesis 2017 
Zegzulková Veronika MiaCooperation of social workers of nongovernmental organizations with the workers of the integrated rescue system in emergenciesMaster's thesis 2017 
Michníková UršulaComprehensive care for people with apallic syndrome from the perspective of social workers in the social servicesMaster's thesis 2016 
Nyklová KateřinaHistory of social work with persons with disabilities in the years 1945-1989 in Ostrava and environsMaster's thesis 2016 
Bubíková MarkétaEducating Children with Autism Spectrum DisorderMaster's thesis 2015 
Halašková PavlínaMarie Krakešová´s approach in the context of modernization theoryMaster's thesis 2015 
Kotková JanaSocial work in postindustrial societyMaster's thesis 2015 
Laštovica MarekComparison of the therapeutic approach to the treatment of legal addictive substances and processes in a residential community care for drug addicts in the European Union.Master's thesis 2015 
Prokešová AnetaSocial work in European countriesMaster's thesis 2015 
Tajchmanová JanaActivation Doings with Demented SeniorsMaster's thesis 2015 
Hudečková AndreaMethods and techniques of social work with the elderlyMaster's thesis 2014 
Kolářová SvatavaQuality evaluation of provided social services in old people´s homeMaster's thesis 2014 
Marinovová KatarínaTask- Oriented Approach in Practice - Orientation to the Field of Social ServicesMaster's thesis 2014 
Vaňharová AlenaTask-centered Approach in Practice - Focus on accommodation social servicesMaster's thesis 2014 
Zapletalová RenátaHistorical perspective on the social welfare of senior citizens in the 20 century in OstravaMaster's thesis 2014 
Fischerová LenkaHistory of the prison system and welfare of the prisonersMaster's thesis 2013 
Galková PetraUse methods of social work in a Halfway houseMaster's thesis 2013 
Szturcová AdélaSocial policy of Vítkovice ironworks until 1945Master's thesis 2013 
Vavrlová AnetaProblems of single mothers in the Czech RepublicMaster's thesis 2013 
Blahutová NikolaThe history of social care for citizens of roma ethnic minority in the city of Ostrava.Master's thesis 2012 
Cieniková LucieThe history of social care for people released from prison with impact on Ostravsko and its surroundingsMaster's thesis 2012 
Krejčová AnnaHistory of the social care about psychiatric klients in Czechoslovakia in 20. centuryMaster's thesis 2012 
Ohrzalová HanaDevelopment of social care for children, families and youth in Opava.Master's thesis 2012 
Sobotíková KláraRole of Streetwork in social services of Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2012 
Bednářová LibušaThe beginning of social work in the ecclesiantical orders.Bachelor's thesis  
Hajdušková SonjaUse of mediation in social work with familyBachelor's thesis  
Harvan PavelThe History of the Founding Charity Societies in Tesin Silesia and their Impact on Contemporary Social Work.Bachelor's thesis  
Kuchařová KarolínaHistory of social work - development and changes in institucional care - Educational institution Ostrava-HrabůvkaBachelor's thesis  
Michopulu NikolaSocial work with people with autism spectrum disorder on the labor marketBachelor's thesis  
Straka JiříThe health of the inhabitants of the Asylum House for single parents with children in JeseníkBachelor's thesis  
Vláčilová LucieSocial Work for Elderly in Residential Care in Ostrava CityBachelor's thesis  
Čurečková AnnaPersonal assistance in the Czech republic and in VorarlbergBachelor's thesis 2019 
Dosedlová PetraChildcare and the young care in the years 1918 - 1938Bachelor's thesis 2019 
Vykoukalová MichaelaCooperation authority for social-legal protection of children with family in divorceBachelor's thesis 2019 
Komárková SimonaThe evolution of family and children social security in the Czech republic from 1989 to the presentBachelor's thesis 2018 
Markovičová JanaPersonality of Rudolf Nejezchleba - important person in social care in Ostrava regionBachelor's thesis 2018 
Nohelová AndreaEducation of social educators in OstravaBachelor's thesis 2018 
Pátková KateřinaHistorical reflection of possibilities of social services for the disabled after 1989.Bachelor's thesis 2018 
Suderová MartinaSocial work in the system of assistance in material need from 2012Bachelor's thesis 2018 
Výborná AdélaApplying the concept of basal stimulation in work with seniors with dementiaBachelor's thesis 2018 
Ermisová NelaMasarycs institution for mothers and sucklings in Ostrava 1923-1946Bachelor's thesis 2017 
Kalinová KateřinaThe history of the Czechoslovak Red CrossBachelor's thesis 2017 
Laštovicová Kinc NelaHistorical Analysis of magazine Sociální pracovnice from 1932 to 1947Bachelor's thesis 2017 
Sopůšková JanaPossibilities of using free time activities at the beginning of 21th century for seniorsBachelor's thesis 2017 
Štefková AnnaConcept of Philanthropy in the Context of Development of Social CareBachelor's thesis 2017 
Walachová TerezaHealth and Social Work in Czechoslovakia during the First RepublicBachelor's thesis 2017 
Janda KevinThe History of the Social-Health care in the CzechoslovakiaBachelor's thesis 2016 
Košťálová LenkaHistorical development of social work in Ostrava till 1948Bachelor's thesis 2016 
Machálková DenisaHistory of social work in Czechoslovakia focused on WallachiaBachelor's thesis 2016 
Mašlonková JanaAlice MasarykováBachelor's thesis 2016 
Rajhelová BlankaField of Social Services for the Seniors in BruntálBachelor's thesis 2016 
Bačíková AnnaSpecifics of care for seniors with dementia in a social facilityBachelor's thesis 2015 
Bradová ŽanetaPsychobiographical model of care applied in social workBachelor's thesis 2015 
Dokoupilová IvanaSheltered housing for people with mental disabilitiesBachelor's thesis 2015 
Forrová GabrielaSocial Work With the Elderly in Residential Care FacilitiesBachelor's thesis 2015 
Haunerová RomanaChild with mental retardation in foster careBachelor's thesis 2015 
Henáčová MichaelaUse Rogers´s access for people with mental illnessBachelor's thesis 2015 
Janočková IvetaSchool Social WorkBachelor's thesis 2015 
Kachel RadimEconomic crimes committed by people from socially excluded localities.Bachelor's thesis 2015 
Lavrenčíková RenataSocial work in the framework of probation and mediation in the Czech Republic and chosen countriesBachelor's thesis 2015 
Mehledová IvanaHistory and present social work in homes for the elderly in OstravaBachelor's thesis 2015 
Musialek MarianPolice officer´s motivation and stimulation to the service in direct performance with distinction for the uniformed police and service criminal police and investigation´s workersBachelor's thesis 2015 
Papugová LucieThe use of systemic approach in social work with familiesBachelor's thesis 2015 
Pilchová GabrielaThe social work metody with unemployed peopleBachelor's thesis 2015 
Pospíšilová HanaTeaching of methods of social work with individuals in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Ratajová MarkétaAsperger syndrome of children and its impact on their quality of lifeBachelor's thesis 2015 
Skotnicová TáňaThe skills of a social worker for the implementation of researchBachelor's thesis 2015 
Soukalová BarboraIndividual planning of social services for people with mental disabilitiesBachelor's thesis 2015 
Adamčíková LuciePsychosocial support to pregnant women with drug addictionBachelor's thesis 2014 
Chlebovská MarcelaBiopsychosocial aspects of care of handicapped children and adolescentsBachelor's thesis 2014 
Dosedlová JanaSocial work with bereaved peopleBachelor's thesis 2014 
Duží Iva"Client" of social work in the context of humanistic theoriesBachelor's thesis 2014 
Dziková GabrielaPsychosocial support to women after childbirthBachelor's thesis 2014 
Fránková ZuzanaThe palliative care at homes for the elderly in the context of humanistic theoriesBachelor's thesis 2014 
Janečková VeronikaTask centred approach to work with unemployedBachelor's thesis 2014 
Javorská PetraSocialization process of children with autism through leisure activitiesBachelor's thesis 2014 
Jiříková NicollOptions Women after Delivery in Unfavourable Social Situation in ZnojmoBachelor's thesis 2014 
Kročilová EvaThe types of intervention in the social services with psychiatric disorders personsBachelor's thesis 2014 
Majková Hlubinková KateřinaHistory of social care in the Ostrava region with focus on Romany inhabitants during years 1945-1989Bachelor's thesis 2014 
Poláchová MonikaPension reform in the context of social work.Bachelor's thesis 2014 
Stejskalová LucieSpecific atributes of social work with a social service recipient in old people´s homeBachelor's thesis 2014 
Bařáková JolanaSocial work with people suffering from dementiaBachelor's thesis 2013 
Bednárková LucieIndividual social work in practiceBachelor's thesis 2013 
Častulíková PetraApplication of operational standards in the home for the elderly.Bachelor's thesis 2013 
Holušová LibušePublic guardianshipBachelor's thesis 2013 
Kotková JanaApplication of methods of social work with people at risk by domestic violenceBachelor's thesis 2013 
Kukolová LudmilaLimits in the process of individual planning in social services for seniors in residential facility.Bachelor's thesis 2013 
Kupcová MarieSocial work with unemployedBachelor's thesis 2013 
Slunský TomášUse and Flexibility of Task-centered Approach in PracticeBachelor's thesis 2013 
Šebestová LydieAdult guardianshipBachelor's thesis 2013 
Švajda PetrThe development of social policy in the 20th century in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Halfarová TerezaIndividual planning social services in home for seniorsBachelor's thesis 2012 
Izaiáš LukášSocial work in health care facilitiesBachelor's thesis 2012 
Kolářová SvatavaSenior - an equal partner in the process of fulfilling social services quality standardsBachelor's thesis 2012 
Menaříková PavlaThe development of the family and child social welfare in the Czech republic.Bachelor's thesis 2012 
Venglářová VeronikaSocial work with children in social careBachelor's thesis 2012 
Veselá EvaImplementing standards in DPS Čujkovova, Ostrava-ZábřehBachelor's thesis 2012 
Vondrková MarieImplementation of quality standards in low-threshold services specialized in drug problems.Bachelor's thesis 2012 
Vyhlasová KateřinaApplication of personal standards in the home for the elderlyBachelor's thesis 2012 
Zapletalová RenátaHistorical perspective on the social welfare of senior citizens in the 20 century in Frydek-MistekBachelor's thesis 2012 
Vejmolová Jana-Job description of a social worker in a healthcare facilityBachelor's thesis 2011 


Community-based participatory planning in urban areas
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period2/2019 - 11/2021
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Genesis of intervention of social work in Ostrava in the context of housing policy in Czechoslavakia
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vytvoření nové postdoktorandské pozice ve výzkumném týmu "Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel - intervence sociální práce a opatření sociální politiky"
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2016
ProviderFakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Analysis of the Use of Task-centred Approach in Practice in the Territory of Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub