Publications
Časné a pozdní komplikace extrakorporální membránové oxygenace
Veronika Franková, Pavlína Rabasová, Jana Haluzíková
Year: 2021, Cor et Vasa
journal article

Design and verification of a simple approach to brownfields categorization
Barbara Vojvodíková, Fojtík Radim, Iva Tichá
Year: 2021, Sustainability
journal article

Paradoxy volného času - věčný ruch, zahálka a civilizace
Miroslav Paulíček
Year: 2021
abstract in proceedings

Relationships between Personality Traits of Military Professionals - Managers with a Focus on Self-Esteem
Roman Pospíšil
Year: 2021, Scientia et Societas
journal article

Coping Approaches in Terms of the Development of Military Leaders
Roman Pospíšil
Year: 2020, Scientia et Societas
journal article

Crowd Sourcing as an Improvement of N-Grams Text Document Classification Algorithm
Petr Šaloun, David Andrešič, Barbora Cigánková, I. Anagnostopoulos, Lenka Krhutová
Year: 2020
abstract in proceedings

Deset let vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v Ostravě
Iva Kuzníková
Year: 2020, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Evoluce volného času - věčný ruch a civilizace
Miroslav Paulíček
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory ovlivňující náročnost péče o polytraumatizovaného pacienta na urgentním příjmu
Jan Sládek, Pavlína Rabasová
Year: 2020, Logos polytechnikos
journal article

Jídlo a sociologie
Miroslav Paulíček
Year: 2020, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Jídlo jako prvek sociální identity a tradice
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Year: 2020, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Klíčové kompetence manažera v ozbrojených silách České republiky
Roman Pospíšil, Bohumil Ptáček, Radek Mitáček, Leopold Skoruša
Year: 2020, Economics and Management
journal article

Land use changes and effects on heat islands in the city
Barbara Vojvodíková, Iva Tichá, R. Fojtík, Kateřina Jupová
Year: 2020, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
journal article

Mezioborová spolupráce a zdravotně-sociální práce s rodinami dětí se zdravotním znevýhodněním
Iva Kuzníková
Year: 2020
organizing conference, workshop

Teoretické souvislosti poznávání problematiky národnostních menšin
Dušan Janák, Gábor Oláh
Year: 2020, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Zdravotně-sociální pomoc a Centrum provázení jako klíče k mezioborové spolupráci v péči o rodiny s dlouhodobě nemocnými dětmi
Iva Kuzníková, Petra Tomalová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotně-sociální práce s rodinami dětí s vážným zdravotním stavem
Iva Kuzníková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Memetic and Adaptive Continuous Ant Colony Optimization Algorithm
Mahamed Omran, Radka Poláková
Year: 2019
abstract in proceedings

A Memetic and Adaptive Continuous Ant Colony Optimization Algorithm
Radka Poláková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Year: 2019
work experience abroad

Demonstration of Land Use Changes Simulation Using Urban Climate Model
Barbara Vojvodíková, Kateřina Jupová, Iva Tichá
Year: 2019, International Journal of Urban and Civil Engineering
journal article

Differential Evolution with Adaptive Mechanism of Population Size According to Current Population Diversity
Radka Poláková, Josef Tvrdík, Petr Bujok
Year: 2019, Swarm and Evolutionary Computation
journal article

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Year: 2019
abstract in proceedings

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identities in Conflict, Conflict in Identities
Gábor Oláh, Csaba Szaló
Year: 2019
organizing conference, workshop

Kam mizí masy?
Miroslav Paulíček
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Legislativní úprava služeb sociální práce a systém veřejné správy
Iva Tichá, Kateřina Cilečková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Long-term health and social care
Iva Kuzníková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

National Character According to Ferdinand Peroutka
Miroslav Paulíček
Year: 2019, De Gruyter
specialist book chapter

Nová a ještě novější sociologická imaginace
Miroslav Paulíček
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obsahová validizace ošetřovatelské diagnózy neefektivní kojení v kontextu neonatologického ošetřovatelství
Pavlína Rabasová
Year: 2019, Logos polytechnikos
journal article

Podpora dlouhodobě nemocných seniorů a jejich pečujících
Iva Kuzníková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praxe krok za krokem. Průvodce odborným praktickým vzděláváním ve zdravotně-sociální péči
Alena Vaňharová, Adéla Recmanová, Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová, Ivana Kaniová, Petr Popek, Linda Nováková Palatá, Dana Rojková, Monika Střelková, Zuzana Šidlová, Jan Vincenc, Kateřina Lukešová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Lenka Krhutová, Iva Tichá, Zuzana Stanková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Předmět a význam etiky
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj a řízení lidských zdrojů v sociální práci
Roman Pospíšil
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální práce v nemocnici - matky s dětmi
Iva Kuzníková, Petr Popek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Společensko-historický kontext migrace Ukrajinců do českých zemí
Gábor Oláh, Dušan Janák ml.
Year: 2019
others

Společnost věčného mládí
Jan Keller
Year: 2019, Sociologické nakladatelství
specialist book

Spolupráce zdravotně-sociálního pracovníka s jinými odborníky
Iva Kuzníková, Petr Popek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Standard přístupnosti Ostravské univerzity uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami
Lenka Krhutová
Year: 2019
others

Statistická analýza dat pro kvantitativní výzkum, 1. díl
Kamila Vondroušová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Šedesát let Sociologické imaginace
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Year: 2019
organizing conference, workshop

Ukrajinci v české společnosti po roce 1989
Gábor Oláh, Dušan Janák ml.
Year: 2019
others

Volný čas s médii a kulturou
Miroslav Paulíček, Jiří Šafr
Year: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
specialist book chapter

Analysis and Logotherapy on a Good Way to Die
Monika Ulrichová
Year: 2018, Jurnal of Palliative Care medicine
journal article

Axiologické pojetí pravdy
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2018
abstract in proceedings

Axiologický pojetí pravdy (k metodologii vědecké racionality)
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2018
abstract in proceedings

Biografická metoda - filozofické základy a antropologické důsledky
Jelena Petrucijová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Climate-fit.city. Online Analytical Platform Needs
Barbara Vojvodíková, Petra Šobáňová, Iva Tichá, Natálie Szeligová
Year: 2018
abstract in proceedings


12345678910111213141516