Publications
A Memetic and Adaptive Continuous Ant Colony Optimization Algorithm
Radka Poláková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Memetic and Adaptive Continuous Ant Colony Optimization Algorithm
Mahamed Omran, Radka Poláková
Year: 2019
stať ve sborníku

Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Year: 2019
působení v zahraničí

Differential Evolution with Adaptive Mechanism of Population Size According to Current Population Diversity
Radka Poláková, Josef Tvrdík, Petr Bujok
Year: 2019, Swarm and Evolutionary Computation
článek v odborném periodiku

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Year: 2019
stať ve sborníku

National Character According to Ferdinand Peroutka
Miroslav Paulíček
Year: 2019, De Gruyter
kapitola v odborné knize

Podpora dlouhodobě nemocných seniorů a jejich pečujících
Iva Kuzníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Lenka Krhutová, Iva Tichá, Zuzana Stanková
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Standard přístupnosti Ostravské univerzity uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami
Lenka Krhutová
Year: 2019
ostatní

Axiologické pojetí pravdy
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2018
stať ve sborníku

Axiologický pojetí pravdy (k metodologii vědecké racionality)
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2018
stať ve sborníku

Biografická metoda - filozofické základy a antropologické důsledky
Jelena Petrucijová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Climate-fit.city. Online Analytical Platform Needs
Iva Tichá, Barbara Vojvodíková, Petra Šobáňová, Natálie Szeligová
Year: 2018
stať ve sborníku

Co všechno bychom měli vědět o společnosti, ale bojíme se zeptat Chalupného?
Miroslav Paulíček
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coping Strategies of Military Students in the Army of the Czech Republic.
Roman Pospíšil, Radek Mitáček, Tomáš Zeman, Pavla Macháčková, Bohumil Ptáček
Year: 2018
stať ve sborníku

Instituto Superior de Serviço Social do Porto
Lenka Krhutová
Year: 2018
působení v zahraničí

Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2018.
Iva Kuzníková
Year: 2018
působení v zahraničí

Lidský jedinec v dějinách sociologického myšlení
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Year: 2018, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize

Nová sociologie umění?
Miroslav Paulíček
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simmel o umění a umělcích
Miroslav Paulíček
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku

Sociologické te(r)orie 21. století
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Specifika studia vysoké školy z pohledu psychické zátěže
Roman Pospíšil
Year: 2018
stať ve sborníku

Spolupráce v týmu s využitím kolaborativního přístupu
Iva Kuzníková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha teorie ve studiích American Journal of Sociology 2001-2017František Znebejánek
František Znebejánek
Year: 2018
ostatní

Výuková mobilita Erasmus+, Babes-Bolyai University, Cluj
Miroslav Paulíček
Year: 2018
působení v zahraničí

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2018
výzkumná zpráva

Cesty k osamostatnění mladého člověka se zdravotním postižením v kontextu osobní autonomie
Lenka Krhutová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cílové skupiny dlouhodobé péče
Hana Lukšová
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Controversial Issues of Research Methodology Taking into Account Social Work
Tomáš WALOSZEK
Year: 2017, Sociální práce/Sociálna práca. ERIS Journal.
článek v odborném periodiku

Češi, Slováci a kulturní participace
Miroslav Paulíček, Jiří Šafr
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd
Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček, Jiří Šubrt
Year: 2017, Karolinum
odborná kniha

Dlouhodobá zdravotně-sociální péče
Iva Kuzníková
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské rozpory ve světle migrace
Jan Keller
Year: 2017, SLON
odborná kniha

Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2017
stať ve sborníku

INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR
Iva Kuzníková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Je v sociologii umění místo pro umělce?
Miroslav Paulíček
Year: 2017, Karolinum
kapitola v odborné knize

Koordinovaná rehabilitace 1
Lenka Krhutová
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Milníky neformální péče v ČR
Lenka Krhutová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monotematický blok o sociálním konstruktivismu Sociální studia 3/13 2016 (ISSN 1214-813X)
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Year: 2017
ediční a redakční práce

O úloze osobnosti v dějinách národa - Ferdinand Peroutka sociolog
Miroslav Paulíček
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?
Lenka Krhutová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Personal Autonomy and Disability
Lenka Krhutová
Year: 2017, The Review of Disability Studies An International Journal
článek v odborném periodiku

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Year: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku

Rehabilitace jinak
Lenka Krhutová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2017
stať ve sborníku

Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích
Petr Kazík
Year: 2017, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení
Kateřina Cilečková, Anna Krausová
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální reprezentace ve fotografii
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě. Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize

Sociologická vražda umění
Miroslav Paulíček
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415