UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Jelena Petrucijová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3225
E-mail:
Personal website:No record found.CONCEPT OF ORIGINAL CHRISTIANITY BY L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKY
Jelena Petrucijová, Igor Evlampiev
Year: 2015
stať ve sborníku

HUMAN INBETWEEN LONELINESS AND SOCIALITY (BOTHSIDE LIMITS)
Jelena Petrucijová
Year: 2015
stať ve sborníku

LIMITS OF ETHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2015, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra)
Jelena Petrucijová, J. Feber, Tomáš Hauer
Year: 2012, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave
odborná kniha

Identity Issue in the Context of Civic and Inter-Cultural Education
Jelena Petrucijová
Year: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci
Jelena Petrucijová
Year: 2010, Filozofia
článek v odborném periodiku

Křížovatky antropologie - změny paradigmat
Jelena Petrucijová
Year: 2010, OU
odborná kniha

O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení
Jelena Petrucijová
Year: 2010, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Svět duchovní kultury
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2009, PdF OU
odborná kniha

Formation of practice wisdom in social work with vulnerable children and their families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová, Marek Mikulec
Year: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Předmět a význam etiky
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Axiologické pojetí pravdy
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2018
stať ve sborníku

Axiologický pojetí pravdy (k metodologii vědecké racionality)
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2018
stať ve sborníku

Biografická metoda - filozofické základy a antropologické důsledky
Jelena Petrucijová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charity and principles of humanism.
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2016
stať ve sborníku

Charity and principles of Humanism
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Istoriko-filosofskaya razrabotka russkoj religioznoj filosofii v sovremennoj češskoj i slovackoj literature.
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2016
stať ve sborníku

On the issue of collective responsibility
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2016
stať ve sborníku

On the issue of collective responsibility
Jelena Petrucijová, Jaromir Feber
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CONCEPT OF ORIGINAL CHRISTIANITY BY L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKY
Jelena Petrucijová, Igor Evlampiev
Year: 2015
stať ve sborníku

Dilemma-solving as method for sustainable society education.
Jelena Petrucijová
Year: 2015
stať ve sborníku

Dilemma-solving in the moral space of professional ethics.
Jelena Petrucijová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Human inbetween loneliness and sociality (bothside limits)
Jelena Petrucijová
Year: 2015
stať ve sborníku

HUMAN INBETWEEN LONELINESS AND SOCIALITY (BOTHSIDE LIMITS)
Jelena Petrucijová
Year: 2015
stať ve sborníku

Ideja russkoj filosofii a jejo obosnovanie (opyt češskogo i slovackogo zaruběžja)
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2015, Veče. Žurnal russkoj filosofii i kultury.
článek v odborném periodiku

Individualismus, nihilismus a osamělost
Jelena Petrucijová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Istoriko-filosofskaya razrabotka russkoj religioznoj filosofii v sovremennoj češskoj i slovackoj literature
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce vymezení ruské filozofie
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2015, VŠB-TUO
kapitola v odborné knize

LIMITS OF ETHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2015, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Princip tolerantnosti: mezhdu porokom i dobrodětělju (socialno-politicheskij podchod)
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2015, Socialnaya politika i sociologiya
článek v odborném periodiku

Roma Tre University
Jelena Petrucijová
Year: 2015
působení v zahraničí

Upbringing In-Between Reason and Belief (Insight of Philosophical Anthropology)
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2015, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystici
Jelena Petrucijová
Year: 2014
působení v zahraničí

Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jelena Petrucijová
Year: 2014
působení v zahraničí

Jarní škola sociální práce 2014
Jelena Petrucijová
Year: 2014
ediční a redakční práce

Meze altruismu v sociální práce
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meze altruizmu v sociální práci (K otázce vymezení morálního prostoru aplikované etiky)
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2014
stať ve sborníku

Meze osamělosti a pospolitosti. Mezi osamělostí a pospolitostí
Jelena Petrucijová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meze tolerance
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2014
stať ve sborníku

Meze tolerance
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osamelost jako antropologická konstanta (?)
Jelena Petrucijová, Jan ŠLOSIAR, Marián PALENČÁR , Oľga SISÁKOVÁ, Krzysztof WIECZOREK, Elżbieta STRUZIK, Jelena Petrucijová ... další autoři
Year: 2014, Belianum
kapitola v odborné knize

Sustainable citizenship and developing of participatory competenses by local means
Jelena Petrucijová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tendence vývoje České společnosti a jejich reflexe ve výzkumu projektu FSS OU VEDTÝM
Jelena Petrucijová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií, č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080.
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová, Detlef Heinrich Baum, Alice Gojová, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Marie Špiláčková, Eva Nedomová ... další autoři
Year: 2014
ediční a redakční práce

Education for Citizenship, Identity and a Sustainable Society.
Jelena Petrucijová, Irena ZALESKIENE, Ifigeneia VAMVAKIDOU
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

International academic discussion platform as a means of identity-building for university students? opinions of students about the advantages and disadvantages of EU membership.
Jelena Petrucijová, Iveta Kovalčíková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jarní škola sociální práce 2012-2013
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová
Year: 2013
ediční a redakční práce

Osamělost jako antropologická konstanta (?)
Jelena Petrucijová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí svobody ve filozofii všejednoty
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2013, UKF v Nitre
kapitola v odborné knize

Relativism and Ethical Competence
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2013, Ethics & Bioethics
článek v odborném periodiku

Social Responsibility From the Students Perspective: The Cases from Greece, Czech Republic and Li thuania
Jelena Petrucijová, Ifigeneia VAMVAKIDOU, Irena ZALESKIENE
Year: 2013, Socialinis ugdymas
článek v odborném periodiku

Antropologicko-axiologická dimenze svobody
Jelena Petrucijová, J. Feber
Year: 2012
stať ve sborníku

European Citizenship as an educational challenge: universalism and particularism in theory and practice
Jelena Petrucijová
Year: 2012
stať ve sborníku

Social responsibility versus social vulnerability: Students propose ways to face the economic crisis - The case of Greece, the Czech Republic and Lithuania
Jelena Petrucijová, Argyris Kyridis, Ifigeneia Vamvakidou
Year: 2012
stať ve sborníku

Spring School of Social Work 2012.
Jelena Petrucijová
Year: 2012
ediční a redakční práce

Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra)
Jelena Petrucijová, J. Feber, Tomáš Hauer
Year: 2012, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave
odborná kniha

Dílčí podoby pojetí člověka a moci v kontextu filozofických paradigmat.
Jelena Petrucijová
Year: 2011, AUSPICIA
článek v odborném periodiku

Identity Issue in the Context of Civic and Inter-Cultural Education
Jelena Petrucijová
Year: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Konceptuální sítě antropologických koncepcí a základní metodologické přístupy pojetí člověka
Jelena Petrucijová
Year: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Propedeutika kulturní antropologie
Jelena Petrucijová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čelovečeskaya identičnost na perekryostkach kultur
Jelena Petrucijová
Year: 2010, University Press st.st Cyril and Methody
kapitola v odborné knize

Identičnost kak kategoriya gumanitarnych nauk
Jelena Petrucijová
Year: 2010
stať ve sborníku

In the Trace of Human Identity
Jelena Petrucijová
Year: 2010, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
článek v odborném periodiku

Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci
Jelena Petrucijová
Year: 2010, Filozofia
článek v odborném periodiku

Křížovatky antropologie - změny paradigmat
Jelena Petrucijová
Year: 2010, OU
odborná kniha

O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení
Jelena Petrucijová
Year: 2010, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Competition and Trust as Particular Cases of Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-Group Relationship.
Jelena Petrucijová
Year: 2009
stať ve sborníku

Člověk-dějiny-hodnoty IV.
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová
Year: 2009
ediční a redakční práce

Historical recreation as a means for developing pupils'Identity
Jelena Petrucijová
Year: 2009, Centro Gratia
kapitola v odborné knize

Historical recreation as a pedagogical project: from training to acting
Jelena Petrucijová, Jana Kapounová
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Human Identity and educational Challenges
Jelena Petrucijová
Year: 2009, -New Educational Review
článek v odborném periodiku

Identity and History. Historical recreation as a means for developing student¨s identity.
Jelena Petrucijová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identity and intergroup relations in terms of business cooperation among the Visegrad countries
Jelena Petrucijová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identity and intergroup relations in terms of business cooperation among the Visegrad countries
Jelena Petrucijová
Year: 2009
stať ve sborníku

Svět duchovní kultury
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2009, PdF OU
odborná kniha

Aktuální otázky občanské výchovy: historické proměny vztahu člověka a kultury
Jelena Petrucijová, Tomáš Jarmara, Marcel Mečiar, Jaromír Pavlíček, Jelena Petrucijová
Year: 2008, OU
kapitola v odborné knize

Developing of cultural citizens in the context of educational curriculum in the Czech Republic
Jelena Petrucijová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Developing of Cultural Citizens in the Context of the Reform of Educational Curriculum in the Czech Republic.
Jelena Petrucijová, Marcel Mečiar
Year: 2008
stať ve sborníku

Dílčí typy reflexe lidské podstaty v modu morálky (I. Kant, F.M. Dostojevsky, L.V. Tolstoj)
Jelena Petrucijová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dílčí typy reflexe lidské podstaty v modu morálky (I.Kant, F.M.Dostojevskij, L.N.Tolstoj)
Jelena Petrucijová
Year: 2008
stať ve sborníku

Intercultural education in the time of cultural variety
Jelena Petrucijová
Year: 2008, OU v Ostravě
odborná kniha

Interdependence of social and cultural capital in inter-group relationship within the Visegrad
Jelena Petrucijová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-group Relationship within the Visegrad Context
Jelena Petrucijová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interdependence of social and cultural capital in inter-group relationship within Visegrad context
Jelena Petrucijová
Year: 2008
stať ve sborníku

Sakralni a profanni ve filozofii vychovy. In: Rola religii w edukacji międzykulturowej
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2008, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

St.St.Cyril and Methody University of Veliko-Turnovo
Jelena Petrucijová
Year: 2008
působení v zahraničí

Teoretické proměny přístupu k pojetí člověka v Evropském myšlení 20.-21. st. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová
Year: 2008, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Universitá degli studi di Genova
Jelena Petrucijová
Year: 2008
působení v zahraničí

Universitá degli studi di Genova
Jelena Petrucijová
Year: 2008
působení v zahraničí

Adult Education of immigrants in the Czech Republic.
Marcel Mečiar, Jelena Petrucijová
Year: 2007
stať ve sborníku

Člověk-Dějiny -Hodnoty III jako filosofský, socio-kulturní, politický aj. fenomém -
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová, Jaromír Feber, Jaromír Feber
Year: 2007
ediční a redakční práce

Křižovatky antropologie -změny paradigmat
Jelena Petrucijová
Year: 2007
stať ve sborníku

Mezi modernou a postmodernou III (ed. T.Hauer)
Jelena Petrucijová, Tomáš Hauer
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nomadologie jako teorie kultury a člověka
Jelena Petrucijová
Year: 2007
stať ve sborníku

Obraz a reflexe kultury v myšlení Západu
Jelena Petrucijová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Role of History in the Developing of European Identity and Citizenship
Jelena Petrucijová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of History in the Developing of European Identity and Citizenship.
Jelena Petrucijová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universit? degli Studi di Genova
Jelena Petrucijová
Year: 2007
působení v zahraničí

Výbrané kapitoly z dějin filozofie (středověká a novověká filozofie).
Jelena Petrucijová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antropologická krize a labyrinty kulturní pestrosti
Jelena Petrucijová
Year: 2006
stať ve sborníku

Citizenship education in Europe: Identity issues in a time of Diaspora, Migration and Settlement
Jelena Petrucijová, Tözün Issa, Annemarie Dinveaut
Year: 2006, CiCe guidelines
článek v odborném periodiku

Fenomén hry
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2006
stať ve sborníku

Filozofická fakulta, Státní univerzita, S.-Peterburg
Jelena Petrucijová
Year: 2006
působení v zahraničí

Human Identity and (in)tolerant World.
Jelena Petrucijová
Year: 2006
stať ve sborníku

Člověk - Dějiny ? Hodnoty II jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén.
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2005
ediční a redakční práce

Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Educacao (
Jelena Petrucijová
Year: 2005
působení v zahraničí

Multikulturalismus jako komunikační problém. Kulturně antropologický aspekt
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trainers for European Citizens: equal opportunities for immigrantes.
Jelena Petrucijová
Year: 2005
stať ve sborníku

Civic education and non-citizens, experience of the Czech educational systém
Jelena Petrucijová
Year: 2004
stať ve sborníku

Civic education and non-citizens: the experience of the Czech educational system.
Jelena Petrucijová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identity in Multucultural/Multilingual context
Jelena Petrucijová, Leena Lestinen, Leena Lestinen, Jelena Petrucijová, Julie Spinthourakis
Year: 2004, Cice publication
kapitola v odborné knize

Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy
Jaromír Pavlíček, Jelena Petrucijová
Year: 2004
ediční a redakční práce

Sebe-reflexe učitele a její místo v inter-kulturní edukaci
Jelena Petrucijová
Year: 2004
stať ve sborníku

Cultural citizenship in the context of the EU: attitudes and views of the teachers of civic education in the region of North Moravia and Silesia in the Czech Republic
Jelena Petrucijová, Marcel Mečiar
Year: 2003
stať ve sborníku

Multicultural Society and Cultural Citizenship
Jelena Petrucijová
Year: 2003
stať ve sborníku

O jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru
Jelena Petrucijová, Tomáš Hauer, Jaromír Feber
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postoje majority, identita imigrantů a multikulturní vzdělávání
Marcel Mečiar, Jelena Petrucijová
Year: 2003, Lidé města - revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace
článek v odborném periodiku

Cultural and civic identities in the context of civic education
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

Člověk - dějiny ? hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2002
ediční a redakční práce

Dogmatické poznámky k relativismu.
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2002
stať ve sborníku

Inkluzivní identita a otázka občanství
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

Lidská identita v kontextu kulturních změn
Jelena Petrucijová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidská identita v kontextu kulturních změn.
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

Multicultural education and problem of personal identity.
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

Riga Teacher Training and Educational Management Academy.
Jelena Petrucijová
Year: 2002
působení v zahraničí

Staronová témata občanské výchovy
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

Teacher training and educational management Academy, Riga
Jelena Petrucijová
Year: 2002
působení v zahraničí

Vágnost lidské identity
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

Vágnost lidské podstaty, identity.
Jelena Petrucijová
Year: 2002
stať ve sborníku

? Procesy integrace a multikulturalita. Problémy edukace.
Jelena Petrucijová
Year: 2001, Trans Humana
kapitola v odborné knize

O některých aspektech multikulturní výchovy
Jelena Petrucijová
Year: 2001
stať ve sborníku

Tolerance as the Value of Educational process
Jelena Petrucijová
Year: 2001
stať ve sborníku

? Evropská integrace a problémy edukace. Multikulturalita a identita
Jelena Petrucijová
Year: 2000, Nové možnosti vzdělávání učitelů, výchovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století
článek v odborném periodiku

? Filozofická východiska etiky životního prostředí.
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 2000, Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Evropská integrace a problémy edukace. Multikulturalita a identita
Jelena Petrucijová
Year: 2000
stať ve sborníku

Filosofie, věda, vzdělání.
Jelena Petrucijová
Year: 2000
stať ve sborníku

O úrovních konvence a jejich opodstatnění.
Jelena Petrucijová
Year: 2000
stať ve sborníku

Padagogische Akademie Diozere Innsbruck in Stams,
Jelena Petrucijová
Year: 2000
působení v zahraničí

Pdagogische Akademie Diozere Innsbruck
Jelena Petrucijová
Year: 2000
působení v zahraničí

?Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. Ostrava
Jelena Petrucijová
Year: 1999
ediční a redakční práce

? Hranice poznání a konvencionalita.
Jelena Petrucijová
Year: 1999
stať ve sborníku

? Kategoriální apriori zkušenosti (variace na filozofii I. Kanta).
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 1999
stať ve sborníku

? Multikulturalita, agresivita, tolerance.
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 1999
stať ve sborníku

? Obecné paradigmata a multikulturní determinanty vzdělání a výchovy.
Jelena Petrucijová
Year: 1999
stať ve sborníku

Antrophozentrismus als Ausgangspunkt der Ethik der Umwelt.-
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 1999, Kontakte 17, heft 3
článek v odborném periodiku

Homo loquens jako svobodný a vězeň
Jelena Petrucijová, Lumír Ries
Year: 1999, OU
kapitola v odborné knize

Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém.
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová
Year: 1999
ediční a redakční práce

recenze na Pojetí člověka v ekonomii.
Jelena Petrucijová, Naděžda Kaňáková
Year: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

?Muktikulturální společnost - soužití a konflikty
Jelena Petrucijová
Year: 1998
ediční a redakční práce

Enculturation - changes of paradima in education. Enkulturace - proměny paradigmat výchovy.
Jelena Petrucijová
Year: 1998
stať ve sborníku

Filozofie nenásilí, tolerance a multikulturní diskurs
Jelena Petrucijová
Year: 1998
stať ve sborníku

Hodnoty a výchova. Poznámky k filozofii výchovy
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 1998
stať ve sborníku

Subjektivita v systému filzofické antropologie
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 1998
stať ve sborníku

Atributivnost morálky
Jaromír Feber, Jelena Petrucijová
Year: 1997
stať ve sborníku

Racionalismus a transcendentální fenomenologie
Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Year: 1996
stať ve sborníku

Životní krédo v zajetí plurality hodnotových systému
Jelena Petrucijová
Year: 1996
stať ve sborníku

Svoboda a nesvoboda hodnot
Jelena Petrucijová
Year: 1995
stať ve sborníku

recenze na Hrubeš, J. a kol., Logika pro studijní obor učitelství ON
Jelena Petrucijová, Jaromír Hrubeš
Year: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzaimodejstvije kultur kak faktor ich razvitija.
Jelena Petrucijová
Year: 1986, Vestnik LGU
článek v odborném periodiku

. Člověk v labyrintu kultur (pedagogický aspekt).
Jelena Petrucijová
Year:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muktikulturální společnost - soužití a konflikty.
Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová
Year:
ediční a redakční práce

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
DMSVMetodologie spol. věd a soc. práce
DVP1Národní výzkumný projekt - SGS
DVP2Národní výzkumný projekt - GAČR, TAČR
DVP3Mezinárodní výzkumný projekt
EMSVMethodology of soc.sci. and soc.work
EVP1Nat. research proj. - St. Grant Comp.
EVP2National Research project
EVP3International research project
E4KAMMethodology of the Soc. Sc. and Soc. W.
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KIAParticipation in an intern.res.pr.A
E4KIBParticipation in an intern.res.pr.B
E4KVAParticipation in a nat.res.pr. A
E4KVBParticipation in a nat.res.pr.B
E4KVCParticipation in a nat.res.pr.C
KONHOKonzultační hodiny
42KAMMetodologie spol.věd a soc.práce
42PAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44KAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KIAMezinárodní výzkumný projekt A
44KIBMezinárodní výzkumný projekt B
44KVANárodní výzkumný projekt A
44KVBNárodní výzkumný projekt B
44KVCNárodní výzkumný projekt C
44PAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PIAMezinárodní výzkumný projekt A
44PIBMezinárodní výzkumný projekt B
44PVANárodní výzkumný projekt A
44PVBNárodní výzkumný projekt B
44PVCNárodní výzkumný projekt C
AIGLOIdentity in context of globalisation
BKFZEFilozofie a etika v sociální práci
BPFZEFilosofie a etika v SP
BZFZEFilosofie a zdravotnická etika
ETZSPEtika ve zdravotnictví
MCLOTMetodologie antropologických teorií
NSKAKKulturně antropologické aspekty SP
NSKAPKulturně antrop. aspekty soc. práce
NSMEKMetodologie společenských věd
NSMEPMetodologie společenských věd
NZFILFilozofické aspekty metodol. soc. věd
OPOKUObraz a pojetí člověka v západní kultuře
1FIETFilosofie a etika
1FILEFilosofie a etika
1IGLOIdentita v kontextu globalizace
2FIETFilosofie a etika
2FILEFilosofie a etika
2IGLOIdentita v kontextu globalizace
3FANTFilozofická antropologie
3FZMTFilozofické základy metodologie soc. věd
4KASPKulturně antropolog. aspekty soc. práce
5FZMTFilozofické základy metodologie soc. věd
5KASPKulturně antropolog. aspekty soc. práce
6FILEFilosofie a etika
8PMETMetodologie výzkumu
8PSEMSeminář k diplomové práci
8PSPISpirituál. aspekty dlouhodob. péče
98KASKulturně antropol. aspekty komun. studií
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99KASKulturně antropol. aspekty komun. studií
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce


AuthorTitleType of thesisYear
Gřundělová BarboraConstruction of Gender in Family Social WorkDoctoral thesis 2018 
Mikulec MarekSocial Exclusion in Urban Area: the Ethnographic Study of Life in the Excluded LocalityDoctoral thesis 2016 
Lichovníková KláraAltruism and egoism in the context of dilemma of social workMaster's thesis 2016 
Tatíčková RomanaAggressiveness of clients through the eyes of social workers.Master's thesis 2016 
Magerová MartaKinship care from the point of view of child, applicant and social workerMaster's thesis 2015 
Španíková JanaMulticultural Competences in Social WorkMaster's thesis 2015 
Vaňková LenkaWorkplace Violence: mobbing, bossing and sexting among social workersMaster's thesis 2015 
Stiborová LucieChanges and Challenges of Education in Social Work in the Czech Culturally Plural SocietyMaster's thesis 2014 
Stašová MarcelaConcept of moral education by Reginald. M. DacíkMaster's thesis 2012 
Baronová MichaelaThe concept of human being by M. FoucaultMaster's thesis 2011 
Gavlas PetrContemporary Philosophy of Science: Basic Concepts of ScientismMaster's thesis 2011 
Orlík BřetislavThe Theme Of Human In The Actualy PhilosophyMaster's thesis 2011 
Osmančíková AlžbětaThe concept of human being by S.Freud and C.G.Jung and its impact on the culture of the 20th centuryMaster's thesis 2011 
Vavřačová AdélaEducation in the Context of Global and Regional ProblemsMaster's thesis 2011 
Vladařová LenkaImage and concept of human being in the Medieval Thought and CultureMaster's thesis 2011 
Cojocarová LadaCultural vatiety in the context of globalisationMaster's thesis 2010 
Homolková PetraContemporary versions of the Philosophy of human being in the Czech and Slovak PhilosophyMaster's thesis 2009 
Plečka OndřejThe concept of God in Kierkegaard´s philosophyMaster's thesis 2008 
Ullmann AlešThe concept of human being in Berdajev´s and Teilhard de Chardin´s philosophical antropology.(comparative approach)Master's thesis 2008 
Vrána JanMeasure of human being freefom in Nietzsche's and Sartre's philosophical anthropology. (conparative approach).Master's thesis 2008 
Vránová ZuzanaThe concept of human being in Foucault´s and Buber´s philosophical antropology (comparative approach).Master's thesis 2008 
Milatová MagdalenaComparing the partial types of hermeneutic conception of manMaster's thesis 2007 
Hurtík JaroslavMýtus jako antropologická konstanta?Master's thesis 2006 
Trefilíková LucieBůh ve filosofiiMaster's thesis 2006 
Huťka TomášLimits and Possibilities of Toleration in SocietyMaster's thesis 2005 
Toms MartinMíry a meze toleranceMaster's thesis 2005 
Kokyová EditaThe influence of social work on the transformation of the living situation of Roma people from excluded localities ul.Miru in Frydek-MistekBachelor's thesis 2019 
Bach DanielEthical dilemmas of social work with social workersBachelor's thesis 2018 
Těžký MarekEthical dilemmas of social work with clients with antisocial personality disorderBachelor's thesis 2016 
Broďáková TerezaAttitudes of social workers to drug addicts.Bachelor's thesis 2015 
Nuhlíčková NatálieQuestions of social policy in the context of early elections in 2013Bachelor's thesis 2015 
Fuchmanová DominikaLimits of althruism in social workBachelor's thesis 2014 
Doležal FrantišekThe problem of decision making in ethical theoriesBachelor's thesis 2011 
Krsičková SimonaConception of human and education in Plato's philosophyBachelor's thesis 2011 
Poledníková PetraToleration as a cultural and historical phenomenonBachelor's thesis 2011 
Szotkowská JanaAggressiveness - between biology/nature and cultureBachelor's thesis 2011 
Lelková VeronikaConcept of human being in Civic educationBachelor's thesis 2010 


Values Building in Social Work Education
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period4/2020 - 8/2021
ProviderFakulta sociálních studií, Visegrad Fund
Statesolved
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace předmětu Filosofie a etika (KAS/6FILE) a jeho profilace v souladu s potřebami studentů oboru Zdravotně sociální pracovník
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Children's Identity and Citizenship in Europe - CiCe5
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2011 - 10/2014
ProviderOstatní projekty EU
Statefinished
Expanding and Developing the Science-Research Team of University of Ostrava, Faculty of Social Studies
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period6/2011 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Jeden svět - podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2009 - 2/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Children's Identity and Citizenship in Europe - CiCe4
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2008 - 10/2011
ProviderPedagogická fakulta, Mezinárodní spolupráce
Statefinished
rss
social hub