UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Jan Keller


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Room, floor, building: B 415, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3244
E-mail:
Personal website:No record found.Společnost věčného mládí
Jan Keller
Year: 2019, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Evropské rozpory ve světle migrace
Jan Keller
Year: 2017, SLON
odborná kniha

A Trialogue on Revolution and Transformation
Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller
Year: 2016, Edinburgh University Press
kapitola v odborné knize

Co skrývá multikulturalismus
Jan Keller
Year: 2016
stať ve sborníku

Sociální exkluze jako boj o místo
Jan Keller
Year: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
kapitola v odborné knize

Úvodní slovo
Jan Keller
Year: 2016
ostatní

Lidská práva na cestě od nerovnosti k nejistotě
Jan Keller, Jiří Přibáň
Year: 2015
stať ve sborníku

Odsouzeni k modernitě.
Jan Keller
Year: 2015, Novela Bohemica
odborná kniha

Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue
Jan Keller
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická
Jan Keller
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Jsme tady doma
Jan Keller
Year: 2014, Novela Bohemica
odborná kniha

Mladí konzervativci a staří chaoti
Jan Keller, Václav Cílek
Year: 2014, Novela Bohemica
kapitola v odborné knize

Sociální stát ve věku přístupu
Jan Keller, Ľuboš Blaha
Year: 2014, VEDA vydavatelstvo SAV
kapitola v odborné knize

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Year: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize

Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft
Jan Keller, Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum
Year: 2013, Springer VS
odborná kniha

Paradoxy nejistoty
Libor Novotný, Blahoslav Rozbořil, Josef Daněk, Jan Keller, Petr Styx
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Posvícení bezdomovců
Jan Keller
Year: 2013, SLON
odborná kniha

Sociální tunel jako hrozba budoucnosti
Jan Keller
Year: 2013
stať ve sborníku

Sociální tunel jako hrozba budoucnosti
Jan Keller
Year: 2013, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

Pokud se nezbavíme spekulantů, zbavíme se demokracie
Jan Keller
Year: 2012, Filosofia- nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR
kapitola v odborné knize

Sociologie jako konstrukt středních vrstev
Jan Keller
Year: 2012, SOCIOLOGIA
článek v odborném periodiku

Sociologie středních vrstev
Jan Keller
Year: 2012, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... další autoři
Year: 2011, Educación Social
článek v odborném periodiku

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... další autoři
Year: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
článek v odborném periodiku

Mezi postindustriální společností a deindustrializací
Jan Keller
Year: 2011, Professional Publishing
kapitola v odborné knize

Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme
Jan Keller
Year: 2011, Sociologické nakladatelství SLON
odborná kniha

Na pokraji trhu práce - ke sporům o příčinách chudoby
Jan Keller
Year: 2010, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

The social impact of reforms
Jan Keller, Oldřich Chytil, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser
Year: 2010, Albert
kapitola v odborné knize

Tři sociální světy
Jan Keller
Year: 2010, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Das Zugrundegehen des Sozialstaates
Jan Keller
Year: 2009, Books on Demand
odborná kniha

Falešné vědomí a falešné svědomí
Jan Keller
Year: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Globalizace, virtuální postmoderna a média
Jan Keller
Year: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Nejistota a důvěra. Aneb k čemu je modernitě dobrá tradice
Jan Keller
Year: 2009, SLON
odborná kniha

Rituál
Jan Keller
Year: 2009, Akademické nakladatelství CERM
kapitola v odborné knize

Teď, když máme, co jsme chtěli
Jan Keller
Year: 2009, Earthscan
odborná kniha

Abeceda prosperity
Jan Keller
Year: 2008, Doplněk
odborná kniha

Globalizace, postmoderní mentalita a masová média
Jan Keller
Year: 2008
stať ve sborníku

Jak sociologie přichází o společnost
Jan Keller
Year: 2008, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

K čemu slouží recenze
Lubor Tvrdý, Jan Keller
Year: 2008, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Proces globalizace a střední vrstvy
Jan Keller
Year: 2008, Nakladatelství Filozofia
kapitola v odborné knize

Úvod do filozofie, sociologie a psychologie
Petr Novotný, Jan Keller
Year: 2008, Dialog
odborná kniha

Vzdělanostní společnost?
Jan Keller, Lubor Tvrdý
Year: 2008, SLON
odborná kniha

K některým problémům společnosti vzdělání
Jan Keller
Year: 2007
stať ve sborníku

Modernisation and Transformation of the Social
Jan Keller
Year: 2007, ISIS
odborná kniha

Proces modernizace.
Jan Keller
Year: 2007
stať ve sborníku

Sociologie organizace a byrokracie
Jan Keller
Year: 2007, SLON
odborná kniha

Teorie modernizace
Jan Keller
Year: 2007, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Globalizace - mýtus a realita
Jan Keller
Year: 2006
stať ve sborníku

Až na dno blahobytu
Jan Keller
Year: 2005, EarthSave
odborná kniha

Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Year: 2005, SLON
odborná kniha

La logique de l´engagement écologiste en République Tcheque
Jan Keller, Sandrine Devaux
Year: 2005, Harmattan
kapitola v odborné knize

Předmluva k českému vydání
Jan Keller
Year: 2005, Portál
kapitola v odborné knize

Soumrak sociálního státu
Jan Keller
Year: 2005, Slon
odborná kniha

The Czech Republic: Fifteen Years Later
Jan Keller
Year: 2005, European Journal of Social Theory
článek v odborném periodiku

The social state at a turning point
Jan Keller
Year: 2005
stať ve sborníku

Beckova kritická teorie modernizace
Jan Keller
Year: 2004, SLON
kapitola v odborné knize

Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Year: 2004, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Doslov k českému vydání
Jan Keller
Year: 2004, Slon
kapitola v odborné knize

Globalisation,Networks and the Social State
Jan Keller
Year: 2004
stať ve sborníku

Intergenerational Solidarity and the Crisis of Insurance Systems
Jan Keller, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Brian Littlechild
Year: 2004, Neuveden
kapitola v odborné knize

Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění
Jan Keller, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, Albert
kapitola v odborné knize

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Year: 2004, ISIS
odborná kniha

Úvod do sociologie
Jan Keller
Year: 2004, SLON
odborná kniha

Abeceda prosperity
Jan Keller
Year: 2003, Doplněk
odborná kniha

Nedomyšlená společnost
Jan Keller
Year: 2003, Doplněk
odborná kniha

Rizika globalizace
Jan Keller
Year: 2003
stať ve sborníku

Deset témat pro českou sociologii
Jan Keller
Year: 2002, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Education for Regional Sustainable Development
Jan Keller, Jean Hautecoeur
Year: 2002, University of Toronto Press
kapitola v odborné knize

Idea Evropy
Jan Keller
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studie ze sociologické teorie
Jan Keller
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zablokovaná politika
Jan Keller, Zdeněk Zbořil, Pavla Holešinská
Year: 2002, Evropský literární klub
kapitola v odborné knize

Die Roma - Im Teufelskreis der Stigmatisierung
Jan Keller, Radomír Choděra, Walter Koschmal, Marek Nekula
Year: 2001, C.H.Beck Verlag
kapitola v odborné knize

Modernizace - humanizace společnosti anebo koroze sociálna? Kritické poznámky k teorii modernizace
Jan Keller
Year: 2001
stať ve sborníku

Noch warten die Tschechen auf Grun
Jan Keller, Walter Koschmal, Vladimír Krejčí, Marek Nekula, Jaroslav Pleskot
Year: 2001, C.H.Beck Verlag
kapitola v odborné knize

Politika s ručením omezeným. Moc a bezmoc na prahu 21. století
Jan Keller
Year: 2001, Evropský literární klub (ELK)
odborná kniha

Romové - v bludném kruhu stigmantizace
Jan Keller, Radomír Choděra, Walter Koschmal, Marek Nekula
Year: 2001, Paseka
kapitola v odborné knize

Střední vrstvy a rétorika liberalismu
Jan Keller
Year: 2001, -
článek v odborném periodiku

The modernization: humanization of society, or the corrosion of the social being?
Jan Keller
Year: 2001
stať ve sborníku

V pavučině globalizace
Jan Keller, Irena Šnebergová, Milan Jeřábek, Václav Tomek, Josef Zumr
Year: 2001, Filosofia
kapitola v odborné knize

Boj s bídou nás teprve čeká
Jan Keller, Stanislava Kučerová, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Konvoj
kapitola v odborné knize

Co snižuje efektivnost environmentální osvěty
Jan Keller
Year: 2000
stať ve sborníku

Freedom Interwoven With the Wheel
Jan Keller, Maňo Huba, Rudolf Rozkošný, Pavel Nováček, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Univerzita Olomouc
kapitola v odborné knize

Globalizace - mýtus a realita
Jan Keller
Year: 2000, Křesťanská revue
článek v odborném periodiku

L´éducation pour un développement durable au niveau régional
Jan Keller, Jean Hautecoeur, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Year: 2000, Institut de l ´UNESCO pour l´éducation
kapitola v odborné knize

předmluva
Jan Keller, Fritz Schumacher, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Doplněk
kapitola v odborné knize

Střední vrstvy a občanská společnost
Jan Keller
Year: 2000
stať ve sborníku

Vzestup a pád středních vrstev
Jan Keller
Year: 2000, SLON
odborná kniha

Životní prostředí v České republice
Jan Keller, Stanislava Kučerová, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Konvoj
kapitola v odborné knize

Kam běží běžící pás?
Jan Keller, Václav Bělohradský, Rudolf Rozkošný, Kolektiv Autorů, Jaromír Vaňhara
Year: 1999, G+G
kapitola v odborné knize

L´exclusion sociale
Jan Keller
Year: 1999
stať ve sborníku

Občanská společnost v době globalizace
Jan Keller
Year: 1999
stať ve sborníku

Proces globalizace, sociálno a ekologie
Jan Keller
Year: 1999, Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii
článek v odborném periodiku

Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury
Jan Keller
Year: 1998, SLON
odborná kniha

Nedomyšlená společnost
Jan Keller
Year: 1998, Doplněk
odborná kniha

Abeceda prosperity
Jan Keller
Year: 1997, Nakladatelství Doplnik
odborná kniha

Byrokracie jako nezamýšlený důsledek organizovaného jednání
Jan Keller
Year: 1997
stať ve sborníku

Recenze G. Ritzer, Mcdonaldizace spoleenosti
Jan Keller
Year: 1997, Sociologický easopis
článek v odborném periodiku

Recenze J. Smajs, Kultura proti poírodi
Jan Keller
Year: 1997, Sociologický easopis
článek v odborném periodiku

Recenze U. von Weizsacker,Faktor 41
Jan Keller
Year: 1997, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Recenze Z. Baumann, Myslet sociologicky
Jan Keller
Year: 1997, Sociologický easopis
článek v odborném periodiku

Sociologie a ekologie
Jan Keller
Year: 1997, SLON
odborná kniha

Úvod do sociologie. Čtvrté rozšířené vydání
Jan Keller
Year: 1997, SLON
odborná kniha

Deset let rizikové společnosti
Jan Keller
Year: 1996
stať ve sborníku

Environmentálne hnutia a problém zodpovednosti
Jan Keller
Year: 1996, Ekologie a život
článek v odborném periodiku

Faktor čtyři
Jan Keller, R. Zimová, Ulrich Von Weizsacker
Year: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnoty pro budoucnost
Jan Keller, Fedor Gál, Pavol Frič
Year: 1996, G + G
odborná kniha

Chýba zelená infraštruktúra
Jan Keller
Year: 1996, Ekologie a život
článek v odborném periodiku

Kultura proti přírodě
Jan Keller, Josef Šmajs, Vít Voženílek
Year: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mcdonaldizace společnosti
Jan Keller, D. Dorovská, Georg Ritzer, V. Řeřichová
Year: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myslet sociologicky
Jan Keller, Zykmund Bauman, Vít Voženílek
Year: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

předmluva
Jan Keller, Denis Rougemont
Year: 1996, Inverze
kapitola v odborné knize

Sociologie byrokracie a organizace
Jan Keller
Year: 1996, SLON
odborná kniha

Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích
Jan Keller
Year: 1996, Eeský spisovatel
odborná kniha

Až na dno blahobytu
Jan Keller
Year: 1995, DUHA
odborná kniha

Dvanáct omylů sociologie
Jan Keller
Year: 1995, SLON
odborná kniha

Úvod do sociologie
Jan Keller
Year: 1995, SLON
odborná kniha

Vztah k přírodě. Velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci
Jan Keller
Year: 1995
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
DKOSSociální práce v kontextu sociologie
EKOSSocial work in the context of sociology
E4KASState PhD Examination
E4KATThe Theory of Soc.Sc. and. Soc.W.
E4KDIPartial dissertation presentation
KONHOKonzultační hodiny
44KASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44KATTeorie spol.věd a soc.práce
44KDIDizertační práce-parciální prezentace
44PASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44PATTeorie spol.věd a soc.práce
44PDIDizertační práce-parciální prezentace
44PDZStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
ASFUKThe role of social policy in modern soc.
ASFUPThe role of social policy in modern soc.
NPSOKSociologie organizace a sítí
NPSOPSociologie organizace a sítí
NSFUKFunkce soc. politiky v moderních společ.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
SZPVZSociologie životního prostředí
3SOBYSociologie organizace a byrokracie
3SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
3SOTESoučasné sociologické teorie
3VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
5SOBYSociologie organizace a byrokracie
5SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
5SOTESoučasné sociologické teorie
6SOKLSociální stát a sociální klientela
7VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
8KSOBSociologie organizace a byrokracie
8PSOBSociologie organizace a byrokracie
9DSMDějiny sociologického myšlení
9SOCSociologie
98SOBSociologie organizace a byrokracie
98SOKSociální stát a sociální klientela
99SOBSociologie organizace a byrokracie
99SOKSociální stát a sociální klientela


AuthorTitleType of thesisYear
Solanský OldřichSocial Demographic Analysis of the City of Ostrava (as the Basis of Community Planning)Doctoral thesis 2011 
Šobáňová PetraConflict resolution through the mediation in social workDoctoral thesis 2011 
Trousil MichalNon-governmental organizations and social work with immigrantsDoctoral thesis 2011 
Chrenková MonikaGravidity and motherhood of teenage girls in Czech RepublicDoctoral thesis 2010 
Kuba FrantišekThe phenomenon of homelessness of men and possibilities of its solutionDoctoral thesis 2010 
Zatloukal LeošPlanning of the development of social services through community planningDoctoral thesis 2010 
Myšíková Martina-Doctoral thesis 2006 
Kawulok JosefSome Aspects of the Life and Identity of the HomelessMaster's thesis 2015 
Zemanová KarinReflection of Social Exclusion of Senior Citizens in the Czech Expert LiteratureMaster's thesis 2015 
Kaletová PetraUnemployement and the manners of its managingMaster's thesis 2014 
Palyza JakubThe process and consequence of pension reformMaster's thesis 2014 
Bartková MarieThe reorganisation of the employment officesMaster's thesis 2013 
Dudziková DenisaThe principles and the risks of the pension reformMaster's thesis 2013 
Kubita ViktorNew Social Risk Impact on Middle ClassMaster's thesis 2013 
Navrátilová LenkaThe principles and the risks of the sanitary reformMaster's thesis 2013 
Walková LenkaThe Organization and the Problem of ConfidenceMaster's thesis 2013 
Fedák MartinSocial politics of current political parties and its consequences in the Moravian region.Master's thesis 2012 
Hlaváčová RadkaThe Social Networks of Seniors in OstravaMaster's thesis 2012 
Jacková JindřiškaLeadership and managing people in social workMaster's thesis 2012 
Kobrová MartinaThe process of Transformation of Social ServicesMaster's thesis 2012 
Kolář DavidThe organizational culture of OKD, Inc.Master's thesis 2012 
Nezvalová JitkaThe Styles of Management and the Social WorkMaster's thesis 2012 
Podhorná SilvieQuality of health care on residential social sevicesMaster's thesis 2012 
Cudráková AlenaThe New Social RisksMaster's thesis 2011 
Mikulec MarekPoverty in the Czech republicMaster's thesis 2011 
Janko JiříSocial system in Czech republic in term of typology from Esping-AndersenMaster's thesis 2010 
Staňa TomášThe pension reform and the rent seekingMaster's thesis 2010 
Hiršová BohuslavaPoverty - The comparision of the Czech and the Slovac RepublicMaster's thesis 2009 
Lánská HanaSocial Problems In Works Of Zygmunt BaumanMaster's thesis 2009 
Binarová ZdeňkaThe Civil Society and The Social WorkMaster's thesis 2008 
Boháčová TaťánaThe Welfare State and the Problem of Poverty.Master's thesis 2008 
Lukešová MartinaThe Social Policy in the Programmes of the Political Parties.Master's thesis 2008 
Dutka JakubSociological Theories in Relation to Social WorkMaster's thesis 2007 
Franková LucieSocial Theme In Writings Of Z. Bauman And U. BeckMaster's thesis 2006 
Orsagová RomanaPresent Changes in Social Security System In The Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Podhorná JanaThe Discussion About The Future Of Welfare StateMaster's thesis 2006 
Potribná JanaThe Systems of Old Age Pension Scheme - Current Status and ProspectsMaster's thesis 2006 
Ševčík PavelCommunities and the Community WorkBachelor's thesis 2012 
Blahuta LukášLettered Society and the Czech RepublicBachelor's thesis 2008 
Šebestík MartinProblémy extremismu v České republiceBachelor's thesis 2006 


Poverty from the life-course perspective
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Exclusion from Housing
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Industriální město v post-industriální společnosti
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Teorie modernizace
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Dějiny sociologie
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2002 - 12/2004
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub