Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Jan Keller


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Room, floor, building: B 415, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3244
E-mail:No record found.Budoucnost levice bez liberalismu
Petr Drulák, Jan Keller, Matěj Stropnický, Ilona Švihlíková
Year: 2021, Masarykova demokratická akademie
specialist book

Společnost věčného mládí
Jan Keller
Year: 2019, Sociologické nakladatelství
specialist book

Evropské rozpory ve světle migrace
Jan Keller
Year: 2017, SLON
specialist book

A Trialogue on Revolution and Transformation
Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller
Year: 2016, Edinburgh University Press
specialist book chapter

Co skrývá multikulturalismus
Jan Keller
Year: 2016
abstract in proceedings

Sociální exkluze jako boj o místo
Jan Keller
Year: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
specialist book chapter

Úvodní slovo
Jan Keller
Year: 2016
others

Lidská práva na cestě od nerovnosti k nejistotě
Jan Keller, Jiří Přibáň
Year: 2015
abstract in proceedings

Odsouzeni k modernitě.
Jan Keller
Year: 2015, Novela Bohemica
specialist book

Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue
Jan Keller
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická
Jan Keller
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Jsme tady doma
Jan Keller
Year: 2014, Novela Bohemica
specialist book

Mladí konzervativci a staří chaoti
Jan Keller, Václav Cílek
Year: 2014, Novela Bohemica
specialist book chapter

Sociální stát ve věku přístupu
Jan Keller, Ľuboš Blaha
Year: 2014, VEDA vydavatelstvo SAV
specialist book chapter

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Year: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
specialist book chapter

Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft
Jan Keller, Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum
Year: 2013, Springer VS
specialist book

Paradoxy nejistoty
Libor Novotný, Blahoslav Rozbořil, Josef Daněk, Jan Keller, Petr Styx
Year: 2013
organizing conference, workshop

Posvícení bezdomovců
Jan Keller
Year: 2013, SLON
specialist book

Sociální tunel jako hrozba budoucnosti
Jan Keller
Year: 2013
abstract in proceedings

Sociální tunel jako hrozba budoucnosti
Jan Keller
Year: 2013, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
specialist book chapter

Pokud se nezbavíme spekulantů, zbavíme se demokracie
Jan Keller
Year: 2012, Filosofia- nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR
specialist book chapter

Sociologie jako konstrukt středních vrstev
Jan Keller
Year: 2012, SOCIOLOGIA
journal article

Sociologie středních vrstev
Jan Keller
Year: 2012, Sociologické nakladatelství
specialist book

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... other authors
Year: 2011, Educación Social
journal article

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... other authors
Year: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
journal article

Mezi postindustriální společností a deindustrializací
Jan Keller
Year: 2011, Professional Publishing
specialist book chapter

Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme
Jan Keller
Year: 2011, Sociologické nakladatelství SLON
specialist book

Na pokraji trhu práce - ke sporům o příčinách chudoby
Jan Keller
Year: 2010, Sociální práce / Sociálna práca
journal article

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... other authors
Year: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

The social impact of reforms
Jan Keller, Oldřich Chytil, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser
Year: 2010, Albert
specialist book chapter

Tři sociální světy
Jan Keller
Year: 2010, Sociologické nakladatelství
specialist book

Das Zugrundegehen des Sozialstaates
Jan Keller
Year: 2009, Books on Demand
specialist book

Falešné vědomí a falešné svědomí
Jan Keller
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Globalizace, virtuální postmoderna a média
Jan Keller
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Nejistota a důvěra. Aneb k čemu je modernitě dobrá tradice
Jan Keller
Year: 2009, SLON
specialist book

Rituál
Jan Keller
Year: 2009, Akademické nakladatelství CERM
specialist book chapter

Teď, když máme, co jsme chtěli
Jan Keller
Year: 2009, Earthscan
specialist book

Abeceda prosperity
Jan Keller
Year: 2008, Doplněk
specialist book

Globalizace, postmoderní mentalita a masová média
Jan Keller
Year: 2008
abstract in proceedings

Jak sociologie přichází o společnost
Jan Keller
Year: 2008, Sociologický časopis
journal article

K čemu slouží recenze
Lubor Tvrdý, Jan Keller
Year: 2008, Sociologický časopis
journal article

Proces globalizace a střední vrstvy
Jan Keller
Year: 2008, Nakladatelství Filozofia
specialist book chapter

Úvod do filozofie, sociologie a psychologie
Petr Novotný, Jan Keller
Year: 2008, Dialog
specialist book

Vzdělanostní společnost?
Jan Keller, Lubor Tvrdý
Year: 2008, SLON
specialist book

K některým problémům společnosti vzdělání
Jan Keller
Year: 2007
abstract in proceedings

Modernisation and Transformation of the Social
Jan Keller
Year: 2007, ISIS
specialist book

Proces modernizace.
Jan Keller
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociologie organizace a byrokracie
Jan Keller
Year: 2007, SLON
specialist book

Teorie modernizace
Jan Keller
Year: 2007, Sociologické nakladatelství
specialist book

Globalizace - mýtus a realita
Jan Keller
Year: 2006
abstract in proceedings

Až na dno blahobytu
Jan Keller
Year: 2005, EarthSave
specialist book

Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Year: 2005, SLON
specialist book

La logique de l´engagement écologiste en République Tcheque
Jan Keller, Sandrine Devaux
Year: 2005, Harmattan
specialist book chapter

Předmluva k českému vydání
Jan Keller
Year: 2005, Portál
specialist book chapter

Soumrak sociálního státu
Jan Keller
Year: 2005, Slon
specialist book

The Czech Republic: Fifteen Years Later
Jan Keller
Year: 2005, European Journal of Social Theory
journal article

The social state at a turning point
Jan Keller
Year: 2005
abstract in proceedings

Beckova kritická teorie modernizace
Jan Keller
Year: 2004, SLON
specialist book chapter

Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Year: 2004, Sociologické nakladatelství
specialist book

Doslov k českému vydání
Jan Keller
Year: 2004, Slon
specialist book chapter

Globalisation,Networks and the Social State
Jan Keller
Year: 2004
abstract in proceedings

Intergenerational Solidarity and the Crisis of Insurance Systems
Jan Keller, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Brian Littlechild
Year: 2004, Neuveden
specialist book chapter

Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění
Jan Keller, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004, Albert
specialist book chapter

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... other authors
Year: 2004, ISIS
specialist book

Úvod do sociologie
Jan Keller
Year: 2004, SLON
specialist book

Abeceda prosperity
Jan Keller
Year: 2003, Doplněk
specialist book

Nedomyšlená společnost
Jan Keller
Year: 2003, Doplněk
specialist book

Rizika globalizace
Jan Keller
Year: 2003
abstract in proceedings

Deset témat pro českou sociologii
Jan Keller
Year: 2002, Sociologický časopis
journal article

Education for Regional Sustainable Development
Jan Keller, Jean Hautecoeur
Year: 2002, University of Toronto Press
specialist book chapter

Idea Evropy
Jan Keller
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Studie ze sociologické teorie
Jan Keller
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Zablokovaná politika
Jan Keller, Zdeněk Zbořil, Pavla Holešinská
Year: 2002, Evropský literární klub
specialist book chapter

Die Roma - Im Teufelskreis der Stigmatisierung
Jan Keller, Radomír Choděra, Walter Koschmal, Marek Nekula
Year: 2001, C.H.Beck Verlag
specialist book chapter

Modernizace - humanizace společnosti anebo koroze sociálna? Kritické poznámky k teorii modernizace
Jan Keller
Year: 2001
abstract in proceedings

Noch warten die Tschechen auf Grun
Jan Keller, Walter Koschmal, Vladimír Krejčí, Marek Nekula, Jaroslav Pleskot
Year: 2001, C.H.Beck Verlag
specialist book chapter

Politika s ručením omezeným. Moc a bezmoc na prahu 21. století
Jan Keller
Year: 2001, Evropský literární klub (ELK)
specialist book

Romové - v bludném kruhu stigmantizace
Jan Keller, Radomír Choděra, Walter Koschmal, Marek Nekula
Year: 2001, Paseka
specialist book chapter

Střední vrstvy a rétorika liberalismu
Jan Keller
Year: 2001, -
journal article

The modernization: humanization of society, or the corrosion of the social being?
Jan Keller
Year: 2001
abstract in proceedings

V pavučině globalizace
Jan Keller, Irena Šnebergová, Milan Jeřábek, Václav Tomek, Josef Zumr
Year: 2001, Filosofia
specialist book chapter

Boj s bídou nás teprve čeká
Jan Keller, Stanislava Kučerová, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Konvoj
specialist book chapter

Co snižuje efektivnost environmentální osvěty
Jan Keller
Year: 2000
abstract in proceedings

Freedom Interwoven With the Wheel
Jan Keller, Maňo Huba, Rudolf Rozkošný, Pavel Nováček, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Univerzita Olomouc
specialist book chapter

Globalizace - mýtus a realita
Jan Keller
Year: 2000, Křesťanská revue
journal article

L´éducation pour un développement durable au niveau régional
Jan Keller, Jean Hautecoeur, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Year: 2000, Institut de l ´UNESCO pour l´éducation
specialist book chapter

předmluva
Jan Keller, Fritz Schumacher, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Doplněk
specialist book chapter

Střední vrstvy a občanská společnost
Jan Keller
Year: 2000
abstract in proceedings

Vzestup a pád středních vrstev
Jan Keller
Year: 2000, SLON
specialist book

Životní prostředí v České republice
Jan Keller, Stanislava Kučerová, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Year: 2000, Konvoj
specialist book chapter

Kam běží běžící pás?
Jan Keller, Václav Bělohradský, Rudolf Rozkošný, Kolektiv Autorů, Jaromír Vaňhara
Year: 1999, G+G
specialist book chapter

L´exclusion sociale
Jan Keller
Year: 1999
abstract in proceedings

Občanská společnost v době globalizace
Jan Keller
Year: 1999
abstract in proceedings

Proces globalizace, sociálno a ekologie
Jan Keller
Year: 1999, Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii
journal article

Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury
Jan Keller
Year: 1998, SLON
specialist book

Nedomyšlená společnost
Jan Keller
Year: 1998, Doplněk
specialist book

Abeceda prosperity
Jan Keller
Year: 1997, Nakladatelství Doplnik
specialist book

Byrokracie jako nezamýšlený důsledek organizovaného jednání
Jan Keller
Year: 1997
abstract in proceedings

Recenze G. Ritzer, Mcdonaldizace spoleenosti
Jan Keller
Year: 1997, Sociologický easopis
journal article

Recenze J. Smajs, Kultura proti poírodi
Jan Keller
Year: 1997, Sociologický easopis
journal article

Recenze U. von Weizsacker,Faktor 41
Jan Keller
Year: 1997, Sociální studia
journal article

Recenze Z. Baumann, Myslet sociologicky
Jan Keller
Year: 1997, Sociologický easopis
journal article

Sociologie a ekologie
Jan Keller
Year: 1997, SLON
specialist book

Úvod do sociologie. Čtvrté rozšířené vydání
Jan Keller
Year: 1997, SLON
specialist book

Deset let rizikové společnosti
Jan Keller
Year: 1996
abstract in proceedings

Environmentálne hnutia a problém zodpovednosti
Jan Keller
Year: 1996, Ekologie a život
journal article

Faktor čtyři
Jan Keller, R. Zimová, Ulrich Von Weizsacker
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Hodnoty pro budoucnost
Jan Keller, Fedor Gál, Pavol Frič
Year: 1996, G + G
specialist book

Chýba zelená infraštruktúra
Jan Keller
Year: 1996, Ekologie a život
journal article

Kultura proti přírodě
Jan Keller, Josef Šmajs, Vít Voženílek
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Mcdonaldizace společnosti
Jan Keller, D. Dorovská, Georg Ritzer, V. Řeřichová
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Myslet sociologicky
Jan Keller, Zykmund Bauman, Vít Voženílek
Year: 1996
published expert opinions, reviews

předmluva
Jan Keller, Denis Rougemont
Year: 1996, Inverze
specialist book chapter

Sociologie byrokracie a organizace
Jan Keller
Year: 1996, SLON
specialist book

Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích
Jan Keller
Year: 1996, Eeský spisovatel
specialist book

Až na dno blahobytu
Jan Keller
Year: 1995, DUHA
specialist book

Dvanáct omylů sociologie
Jan Keller
Year: 1995, SLON
specialist book

Úvod do sociologie
Jan Keller
Year: 1995, SLON
specialist book

Vztah k přírodě. Velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci
Jan Keller
Year: 1995
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DKOSSociální práce v kontextu sociologie
EKOSSocial work in the context of sociology
E4KASState PhD Examination
E4KATThe Theory of Soc.Sc. and. Soc.W.
KONHOKonzultační hodiny
44KASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44KATTeorie spol.věd a soc.práce
44KDIDizertační práce-parciální prezentace
44PASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44PATTeorie spol.věd a soc.práce
44PDIDizertační práce-parciální prezentace
44PDZStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
ASFUKThe role of social policy in modern soc.
ASFUPThe role of social policy in modern soc.
JDSOKSociologie organizace a sítí
JDSOPSociologie organizace a sítí
NPSOKSociologie organizace a sítí
NPSOPSociologie organizace a sítí
NSFUKFunkce soc. politiky v moderních společ.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
SZPVZSociologie životního prostředí
3SOBYSociologie organizace a byrokracie
3SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
3SOTESoučasné sociologické teorie
3VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
5SOBYSociologie organizace a byrokracie
5SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
5SOTESoučasné sociologické teorie
6SOKLSociální stát a sociální klientela
7VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
8KSOBSociologie organizace a byrokracie
8PSOBSociologie organizace a byrokracie
9DSMDějiny sociologického myšlení
9SOCSociologie
98SOBSociologie organizace a byrokracie
98SOKSociální stát a sociální klientela
99SOBSociologie organizace a byrokracie
99SOKSociální stát a sociální klientela


AuthorTitleType of thesisYear
Solanský OldřichSocial Demographic Analysis of the City of Ostrava (as the Basis of Community Planning)Doctoral thesis 2011 
Šobáňová PetraConflict resolution through the mediation in social workDoctoral thesis 2011 
Trousil MichalNon-governmental organizations and social work with immigrantsDoctoral thesis 2011 
Chrenková MonikaGravidity and motherhood of teenage girls in Czech RepublicDoctoral thesis 2010 
Kuba FrantišekThe phenomenon of homelessness of men and possibilities of its solutionDoctoral thesis 2010 
Zatloukal LeošPlanning of the development of social services through community planningDoctoral thesis 2010 
Myšíková Martina-Doctoral thesis 2006 
Pinkava FilipCharles Murray's Critism of Welfare StateMaster's thesis 2022 
Kawulok JosefSome Aspects of the Life and Identity of the HomelessMaster's thesis 2015 
Zemanová KarinReflection of Social Exclusion of Senior Citizens in the Czech Expert LiteratureMaster's thesis 2015 
Kaletová PetraUnemployement and the manners of its managingMaster's thesis 2014 
Palyza JakubThe process and consequence of pension reformMaster's thesis 2014 
Bartková MarieThe reorganisation of the employment officesMaster's thesis 2013 
Dudziková DenisaThe principles and the risks of the pension reformMaster's thesis 2013 
Kubita ViktorNew Social Risk Impact on Middle ClassMaster's thesis 2013 
Navrátilová LenkaThe principles and the risks of the sanitary reformMaster's thesis 2013 
Walková LenkaThe Organization and the Problem of ConfidenceMaster's thesis 2013 
Fedák MartinSocial politics of current political parties and its consequences in the Moravian region.Master's thesis 2012 
Hlaváčová RadkaThe Social Networks of Seniors in OstravaMaster's thesis 2012 
Jacková JindřiškaLeadership and managing people in social workMaster's thesis 2012 
Kobrová MartinaThe process of Transformation of Social ServicesMaster's thesis 2012 
Kolář DavidThe organizational culture of OKD, Inc.Master's thesis 2012 
Nezvalová JitkaThe Styles of Management and the Social WorkMaster's thesis 2012 
Podhorná SilvieQuality of health care on residential social sevicesMaster's thesis 2012 
Cudráková AlenaThe New Social RisksMaster's thesis 2011 
Mikulec MarekPoverty in the Czech republicMaster's thesis 2011 
Janko JiříSocial system in Czech republic in term of typology from Esping-AndersenMaster's thesis 2010 
Staňa TomášThe pension reform and the rent seekingMaster's thesis 2010 
Hiršová BohuslavaPoverty - The comparision of the Czech and the Slovac RepublicMaster's thesis 2009 
Lánská HanaSocial Problems In Works Of Zygmunt BaumanMaster's thesis 2009 
Binarová ZdeňkaThe Civil Society and The Social WorkMaster's thesis 2008 
Boháčová TaťánaThe Welfare State and the Problem of Poverty.Master's thesis 2008 
Lukešová MartinaThe Social Policy in the Programmes of the Political Parties.Master's thesis 2008 
Dutka JakubSociological Theories in Relation to Social WorkMaster's thesis 2007 
Franková LucieSocial Theme In Writings Of Z. Bauman And U. BeckMaster's thesis 2006 
Orsagová RomanaPresent Changes in Social Security System In The Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Podhorná JanaThe Discussion About The Future Of Welfare StateMaster's thesis 2006 
Potribná JanaThe Systems of Old Age Pension Scheme - Current Status and ProspectsMaster's thesis 2006 
Ševčík PavelCommunities and the Community WorkBachelor's thesis 2012 
Blahuta LukášLettered Society and the Czech RepublicBachelor's thesis 2008 
Šebestík MartinProblémy extremismu v České republiceBachelor's thesis 2006 


Poverty from the life-course perspective
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Exclusion from Housing
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Industriální město v post-industriální společnosti
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Teorie modernizace
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Dějiny sociologie
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2002 - 12/2004
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
youtube
rss
social hub