UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Iva Kuzníková


Academic degree, name, surname:Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Room, floor, building: B 204, Building B
Position:Head of Department, Educational Advisor for the Bachelor programme "Medical-Social Worker"
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 732 226 240
+420 553 46 3240
E-mail:
Personal website:No record found.Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Year: 2019
působení v zahraničí

Dlouhodobá zdravotně-sociální péče
Iva Kuzníková
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR
Iva Kuzníková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory
Hana Lukšová, Iva Kuzníková
Year: 2017, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

The Practice of Social Work in Health Care in the Czech Republic
Iva Kuzníková
Year: 2016, Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal
článek v odborném periodiku

Lidé s dlouhodobým onemocněním
Iva Kuzníková
Year: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
Iva Kuzníková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce ve zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková
Year: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

O sociální práci pro management zdravotnických organizací
Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová
Year: 2012, Tisk Morava
odborná kniha

Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Year: 2019
působení v zahraničí

Long-term health and social care
Iva Kuzníková
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora dlouhodobě nemocných seniorů a jejich pečujících
Iva Kuzníková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praxe krok za krokem. Průvodce odborným praktickým vzděláváním ve zdravotně-sociální péči
Alena Vaňharová, Adéla Recmanová, Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová, Ivana Kaniová, Petr Popek, Linda Nováková Palatá, Dana Rojková, Monika Střelková, Zuzana Šidlová, Jan Vincenc, Kateřina Lukešová ... další autoři
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce v nemocnici - matky s dětmi
Iva Kuzníková, Petr Popek
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Spolupráce zdravotně-sociálního pracovníka s jinými odborníky
Iva Kuzníková, Petr Popek
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2018.
Iva Kuzníková
Year: 2018
působení v zahraničí

Sociální práce v nemocnici - dospělé osoby
Iva Kuzníková, Petr Popek
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Spolupráce v týmu s využitím kolaborativního přístupu
Iva Kuzníková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlouhodobá zdravotně-sociální péče
Iva Kuzníková
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR
Iva Kuzníková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory
Hana Lukšová, Iva Kuzníková
Year: 2017, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
Iva Kuzníková, Hana Lukšová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Practice of Social Work in Health Care in the Czech Republic
Iva Kuzníková
Year: 2016, Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal
článek v odborném periodiku

Pohled akademické obce optikou systémové perspektivy
Iva Kuzníková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti sociální práce ve zdravotnických zařízeních (práce s potřebami osob v nepříznivé sociální situaci
Iva Kuzníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce a koordinace dlouhodobé péče o seniory se změnou zdravotní kondice.
Iva Kuzníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnou cestou
Iva Kuzníková
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Teoretická východiska pro praxi sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidé s dlouhodobým onemocněním
Iva Kuzníková
Year: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Pokročilé metody sociální práce se skupinami
Iva Kuzníková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
Iva Kuzníková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce ve zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková
Year: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Iva Kuzníková, Gabriela NYTRA, Zuzana VONTOROVÁ, Alena Hegerová, Jana Baršová
Year: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Iva Kuzníková, Gabriela Nytra, Zuzana Vontorová
Year: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

O sociální práci pro management zdravotnických organizací
Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová
Year: 2012, Tisk Morava
odborná kniha

Conditions of Social Work in Health Care Sector in Czech Republic
Zuzana VONTOROVÁ, Iva Kuzníková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková
Year: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pokročilý multisystémový přístup (Advanced Multi Systemic Approach) v sociální práci ve zdravotnictví
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Pracovní náplň sociálního pracovníka ve zdravotnictví
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Social consequences of chronic diseases with emphasis on allergic diseases in the population of the Czech Republic
Iva Kuzníková
Year: 2011, Clinical social work journal
článek v odborném periodiku

Sociální práce se skupinami
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Year: 2011
ediční a redakční práce

Vývoj sociální práce ve zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Výzkumná oblast - sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná oblast - sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Year: 2011
stať ve sborníku

Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v České republice
Iva Kuzníková
Year: 2011
stať ve sborníku

Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v ČR
Iva Kuzníková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v České republice
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Cesty ke zdravému životnímu stylu: Přirozená výživa a alternativní metody k udržení zdraví
Iva Kuzníková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Bergen, Bergen summer research school
Iva Kuzníková
Year: 2010
působení v zahraničí

veřejné zdravotnictví ve studijních programech fss ou
Iva Kuzníková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vymezení profese sociální práce ve zdravotnictví: Kdo je zdravotně sociální pracovník?
Iva Kuzníková
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
BKOP3Odborná praxe 3
BKOP4Odborná praxe 4
BKOP5Odborná praxe 5
BKOP6Odborná praxe 6
BKSE3Seminář k odborné praxi 3
BKSE4Seminář k odborné praxi 4
BKSE6Seminář k odborné praxi 6
BPOP3Odborná praxe 3
BPOP4Odborná praxe 4
BPOP5Odborná praxe 5
BPOP6Odborná praxe 6
BPSE3Seminář k odborné praxi 3
BPSE4Seminář k odborné praxi 4
BPSE6Seminář k odborné praxi 6
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize pro Sp pracující s rod.
NRSUPSupervize pro Sp pracující s rod.
1SUPXSupervize praxí
2SUPASupervize praxí
3PMSSPokročilé metody soc. práce se skupinami
7PMSSPokročilé metody soc. práce se skupinami
ALTHSLong-term health and social care
BZKA1Kazuistický seminář 1
BZKA2Kazuistický seminář 2
BZKA3Kazuistický seminář 3
BZKA4Kazuistický seminář 4
BZSPZSociální práce ve zdravotnictví
BZSP1Souvislá praxe 1
BZSUPSupervize praxí
BZSZ2Stát. závěr. zk. 2 - psychosoc. asp. ZSP
NSPOKPokročilé metody soc. pr. se skupinami
NSPOPPokročilé metody sociální práce se skup.
NZDLODlouhodobá péče
NZSZ3Státní zkouška 3 - Dlouhodobá péče
1PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
2PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
6KAZ1Kazuistický seminář 1
6KAZ2Kazuistický seminář 2
6KAZ3Kazuistický seminář 3
6KAZ4Kazuistický seminář 4
6KAZ5Kazuistický seminář 5
6KAZ6Kazuistický seminář 6
6METSMetody sociální práce se skupinou
6PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
6PPX1Průběžná praxe 1
6PPX2Průběžná praxe 2
6SPSNSociální práce se seniory
6SPVZSociální práce ve zdravotnictví
6SPX1Souvislá praxe 1
6SUPESupervize praxí
6SUPXSupervize praxí
8KCIDCíl. skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8KDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8KKAZKazuistický seminář
8KSZ3Stát.záv.zkouš 3 - Dlouh.zdrav.soc. péče
8PCIDCíl.skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8PDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8PKAZKazuistický seminář
8POPXPrůběžná odborná praxe
8PSOXSouvislá odborná praxe
8PSZ3Stát záv.zkouš.3 - Dlouh.zdrav. soc. péč
8ROZ1Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
8ROZ2Sociální práce ve zdravotnictví


AuthorTitleType of thesisYear
Petruňová Lucie ŽofieProposal for coordination of long-term care subjects for stroke patiensMaster's thesis  
Siudová VeronikaPalliative care in home hospices and hospitals in the Czech republicMaster's thesis  
Valoušková VeronikaHistory of long-term care in the Czech RepublicMaster's thesis  
Švajdová KarolínaTypes of Support for Informal Carers of Elderly in the City of OstravaMaster's thesis 2020 
Haratková TerezieInterdisciplinary Teamwork in Aftercare For the Elderly after fracture of the neck of FemurMaster's thesis 2019 
Hrůšová MarikaCoordination of Team Cooperation in Rehabilitation Senior Care Process after Amputation of the Foot in HealthcareMaster's thesis 2019 
Korduliaková MartinaDegree of Self-sufficiency of Clients in Residential Long-term CareMaster's thesis 2019 
Kožušníková PavlínaCoordinated Rehabilitation in the Process of Dismissing Clients with Disabilities from the Medical FacilityMaster's thesis 2019 
Kyselková KateřinaSupervision in social workMaster's thesis 2019 
Mičola TomášHow to Live with Parkinson´s DiseaseMaster's thesis 2019 
Plocková KarinSupport of Informal Carers for Patients Suffering from Long-term Illnesses in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2019 
Pokorná GabrielaTeam cooperation in a proces of patient discharge from psychiatric hospitalMaster's thesis 2019 
Soporská VladimíraMultidisciplinary Palliative Care in Healthcare Organizations in the Czech RepublicMaster's thesis 2019 
Šupková AnetaSelf-sufficiency of Elder People in the Home Care ContexMaster's thesis 2019 
Trupová KláraCoordination of Rehabilitation of People Suffering from Mental AnorexiaMaster's thesis 2019 
Hrbáčová PavlínaAre we Afraid of Dying? Management of the Care for Dying People in Selected Residential Houses for the ElderlyMaster's thesis 2018 
Jopková PetraSocial isolation of parents who are taking care of a long-term ill childMaster's thesis 2018 
Lazecký MartinPersons with complete transection of the spinal cord and their employmentMaster's thesis 2018 
Novotný OndřejMembership in support groups and their influence on handling of burdenMaster's thesis 2018 
Starečková AdélaThe process of support coordination for non-professionals taking care of individuals suffering from acquired physical disabilityMaster's thesis 2018 
Vlčková KateřinaCollaboration in the interdisciplinary team in coordinating the rehabilitation of people with mental illness.Master's thesis 2018 
Gelnarová LucieCoordination of rehabilitation from the perspective of medical professionalsMaster's thesis 2017 
Kozubjaková MichaelaPsychosocial needs of cancer patients in palliative careMaster's thesis 2017 
Sobková PetraFamily Carer in System of Health Social AssistanceMaster's thesis 2017 
Žatková DanielaCoordination of long term care for clients after polytraumaMaster's thesis 2017 
Adamčíková LucieThe transition of seniors from home environment to home for the elderlyMaster's thesis 2016 
Kolářová SilvieHealth care organizations social services for seniorsMaster's thesis 2016 
Kovalská HanaThe Management of Human Resources field services social and health careMaster's thesis 2016 
Pátková DanaOrganization of services and protection of the rights of clients with mental illnessMaster's thesis 2016 
Pristačová DanielaSocial work with people with Alzheimer's dementia in the process of adapting to change.Master's thesis 2015 
Ševcová MichaelaFoster care in the Czech republic and in GermanyMaster's thesis 2015 
Hurtuk ErikDemand for health and social outreach services for elderly in region OstravaMaster's thesis 2014 
Moudrá PavlaThe role of self-helps group for psychosocial support to patients and their familiesMaster's thesis 2014 
Antoňů IvanaEngagning Seniors in activation activities within the organization Charita OstravaMaster's thesis 2013 
Čedroňová PetraSocial work with people with psychotic illnessMaster's thesis 2013 
Pátereková RenátaComprehensive rehabilitation of people after injuries and social workMaster's thesis 2013 
Vondrová EvaSocial work with hospitalized children and their familiesMaster's thesis 2013 
Fišarová RadanaThe utilization group´s work in the area of child psychiatry.Master's thesis 2012 
Slováčková DanaSocial work with pregnant nad postpartum women in labor with emphasis on psychosis and depressionMaster's thesis 2012 
Štolfová KvětoslavaSocial work with groups in non-profit organizations of social workMaster's thesis 2012 
Vontorová ZuzanaMedico-social worker - a member of the multidisciplinary teamMaster's thesis 2012 
Janoszowská LenkaAcquired Immunodeficiency Syndrome - societal problemMaster's thesis 2011 
Jurenková TerezaSocial risks of eating disordersMaster's thesis 2011 
Kleinová MichaelaOrganization and management of social services for dying and their familiesMaster's thesis 2011 
Kubesová HanaResults of working load by social workers in health serviceMaster's thesis 2011 
Šebrechinová IvanaThe use of social work with groups in the Gerontopsychiatry.Master's thesis 2011 
Tomešová MarkétaA care of closely related person and management of alleviation careMaster's thesis 2011 
Vinklarová RadanaAdventure social exclusion of client with chronic diseaseMaster's thesis 2011 
Siváková TerezaHealth and social worker as part of a multidisciplinary team in a selected organizationBachelor's thesis 2020 
Bergerová KarinLong-term care in the home environment of the client in the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Gažáková KarolínaVolunteering in health organizationsBachelor's thesis 2019 
Valasová VeronikaThe needs of older people in institutional careBachelor's thesis 2019 
Kotalová LindaThe social role of diet and nutrition of elderly people in long-term careBachelor's thesis 2018 
Lukšíková KateřinaSocial Work in Health Care in EuropeBachelor's thesis 2018 
Olšinová LuciePractical Education in Medico-social Worker Study Programme from View of StudentsBachelor's thesis 2018 
Siudová VeronikaMedical social work in the palliative careBachelor's thesis 2018 
Kuriaková KateřinaProviding of palliative care in social servicesBachelor's thesis 2017 
Kubenková NikolaVolunteering in health and social services for patients and their familiesBachelor's thesis 2016 
Mikšánková AnnaSupervision in the helping professionsBachelor's thesis 2016 
Růčková MartinaSocial counselling for sick seniors and their assistantsBachelor's thesis 2016 
Siudová VeronikaHome-based palliative care in the Czech republicBachelor's thesis 2016 
Šimíčková VendulaLong-term care for children with poor healthBachelor's thesis 2016 
Velčovská IvetaSolitary pensioners living with dementiaBachelor's thesis 2016 
Vlčková KateřinaMedical social work and the child as a patientBachelor's thesis 2016 
Chvílíčková KláraSocial work in health care from the perspective of health professionalsBachelor's thesis 2015 
Folwarczná KateřinaHealth and social care for client in home environmentBachelor's thesis 2015 
Indráková AleksandraSupport group help for people with eating disordersBachelor's thesis 2015 
Kubínová IvaGuardianship in the context of social work with mentally ill people.Bachelor's thesis 2015 
Mžiková DenisaHealth and social needs of people with stomaBachelor's thesis 2015 
Rojková LucieSocial work and self-help groups of the long-term sickBachelor's thesis 2015 
Sochůrková DitaHealth and social cere of clients with dementia of the Alzheimer typeBachelor's thesis 2015 
Šafaříková HanaSocial counselling for clients with oncological diseasesBachelor's thesis 2015 
Trvajová JanaSenior´s life with the support of the field servicesBachelor's thesis 2015 
Badžgoňová AnetaSocial worker and client in palliative and hospice careBachelor's thesis 2014 
Čelinská TerezaIndividual planning in a home for the elderly.Bachelor's thesis 2014 
Horňáčková LucieThe issue of seniors with a fractured neck of femur injuries.Bachelor's thesis 2014 
Hrušová LucieHealth and social consequences of substance abuse among pregnant womenBachelor's thesis 2014 
Janečková JanaThe options of a social worker´s assistance to mothers during an incidental pregnancy in health institutionBachelor's thesis 2014 
Janečková ZdeňkaCare for the elderly at homeBachelor's thesis 2014 
Návratová LucieOffer of outreach and community social-health services for elderly in OstravaBachelor's thesis 2014 
Rumpalová JanaCare for the elderly with dementia in the natural environmentBachelor's thesis 2014 
Rybářová JanaSocial work and support for caring for people with disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Sonnková BarboraSocial work with people addicted to alcohol in a medical institutionBachelor's thesis 2014 
Švihlová JiřinaField Social Work with clients with schizophrenic illnnes.Bachelor's thesis 2014 
Bajerová LenkaHome caring for client with AlzheimerBachelor's thesis 2013 
Bilová LenkaExperience with alcohol by children and youthBachelor's thesis 2013 
Čierna VěraFactors affecting health in the profession of social workerBachelor's thesis 2013 
Figurová DagmarThe incidence of substance abuse in elementary school studentsBachelor's thesis 2013 
Jeřábková KateřinaRole of social worker in therapeutic communitiesBachelor's thesis 2013 
Krumniklová MarkétaImportance of family in integration process of adults with schizophrenic disorders in terms of performance custodyBachelor's thesis 2013 
Lastovičková ZuzanaSocial work in palliative careBachelor's thesis 2013 
Lietavová MichaelaPreventing child abuse in the cyber spaceBachelor's thesis 2013 
Mikelová IrenaHelp and support of people with mental illness in their employment on labour marketBachelor's thesis 2013 
Mutlová HanaStress factor threating the health of students majoring in social workBachelor's thesis 2013 
Stefanakisová AndreaSocial Work homes for the elderly.Bachelor's thesis 2013 
Ševcová MichaelaLife with Down SyndromeBachelor's thesis 2013 
Baršová JanaMental disorders in the elderlyBachelor's thesis 2012 
Holíková ZuzanaSocial services for clients with a mental illness.Bachelor's thesis 2012 
Kapustová AndreaThe existence of baby-boxes- for and againstBachelor's thesis 2012 
Maňáková KláraIntegration of people with psychiatric disorder in the Netherlands and in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Marková RenátaReadiness of social workers to provide general first aidBachelor's thesis 2012 
Ösziová KateřinaSocial work and international organizations to assist developing countriesBachelor's thesis 2012 
Pátková DanaSocial work with seniors presenting with psychiatric diagnosis-psychosis.Bachelor's thesis 2012 
Sikorová IvonaAlcoholism as a social phenomenonBachelor's thesis 2012 
Starostková DanaPsychosocial help for people with eating disordersBachelor's thesis 2012 
Štěpánová LenkaForms of Social Support of Alcohol-dependent ClientsBachelor's thesis 2012 
Závodná MartinaLeisure activities for children and young - prevention of psychopatological phenomenasBachelor's thesis 2012 
Bínková Veronika-Offer activating programs in homes for the elderlyBachelor's thesis 2011 
Petrušková ŠárkaA life of a senior citizen with Alzheimer's diseaseBachelor's thesis 2011 
Premusová MagdaThe problem of early parenthoodBachelor's thesis 2011 


Supervize odborného praktického vzdělávání na FSS OU
Main solverMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Coping with the Risk Situations of Old Age
Main solverMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub