Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Social Work

Monika Chrenková

Monika Chrenková

Academic degree, name, surname:Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Room, floor, building: B 206, Building B
Position:Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 774 458 078
+420 553 46 3209
E-mail:No record found.Metodika participativního plánování v městském prostoru
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... other authors
Year: 2021
others

Přesunutí participativního plánování v městském prostoru do online prostředí jako důsledek koronavirové krize: zapojení marginalizovaných jako výzva pro sociální práci
Marie Špiláčková, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Year: 2021, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children
Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková
Year: 2020, Sustainability
journal article

Případová studie
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... other authors
Year: 2020
research report

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
journal article

Intenzivní anglický jazykový kurz
Monika Chrenková
Year: 2018
work experience abroad

Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Aneta HAŠKOVÁ
Year: 2015, Sociální pedagogika
journal article

Children of Divorce in the Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2012, Hämeenlinna
specialist book chapter

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... other authors
Year: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

On-line forma participativního plánování jako příležitost pro sociální práci
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Město jako společný prostor. Zkušenosti z participace obyvatel na projektech a plánování veřejného prostoru. The City as a Common Place. Experience of Citizen Participation in Public Space Projects and Planning
Leida Schuringa, Nadia M. Anderson, Zora Pauliniová, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Metodika participativního plánování v městském prostoru
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... other authors
Year: 2021
others

Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Martin Kornel
Year: 2021, The Lawyer Quaterly
journal article

Přesunutí participativního plánování v městském prostoru do online prostředí jako důsledek koronavirové krize: zapojení marginalizovaných jako výzva pro sociální práci
Marie Špiláčková, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Year: 2021, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children
Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková
Year: 2020, Sustainability
journal article

Případová studie
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... other authors
Year: 2020
research report

Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin
Monika Chrenková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Outcomes of Survey of Form of Participation of Minors in the Proceedings Regarding their Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Outcomes of Survey of Form of Participation of Minors in the Proceedings Regarding their Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Year: 2019
others

Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Monika Chrenková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci navazující magisterské studium, specializace Sociální práce s rodinou
Monika Chrenková, Alena Šarochová, Hana Sobková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
journal article

Workshop II - moderování
Monika Chrenková
Year: 2019
others

Intenzivní anglický jazykový kurz
Monika Chrenková
Year: 2018
work experience abroad

Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná garance konference s názvem Dospělým ze dne na den
Monika Chrenková
Year: 2018
others

Odchod dětí ze zařízení institucionální výchovy po dosažení zletilosti a role sociální práce
Monika Chrenková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Survey of means of Participation of Underage Children in Procedure of Upbringing and Alimentation
Monika Chrenková, Alena Vaňharová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2017
others

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2017
others

Manuál k teoreticko-aplikační VŠKP na FSS OU
Monika Chrenková
Year: 2016
others

Náhradní rodina v kontextu změn. In Smutková, L., Patyi, P., Truhlářová, Z. (Eds.) Sociální práce v nejisté době
Monika Chrenková
Year: 2016
abstract in proceedings

Social Work with Family in the Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2016
work experience abroad

Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Aneta HAŠKOVÁ
Year: 2015, Sociální pedagogika
journal article

Náhradní rodina v kontextu změn
Monika Chrenková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Social Work with Family
Monika Chrenková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Social Work with Family in Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2015
work experience abroad

Sociální práce s rodinou
Monika Chrenková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

BARIÉRY PŘI PŘECHODU Z RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NA TRH PRÁCE V OSTRAVSKÉM REGIONU POHLEDEM NEZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ S DĚTMI A PRACOVNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI
Monika Chrenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Monika Chrenková
Year: 2014
others

Form of Substitute Family Care in Moravian-Silesian Region
Monika Chrenková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MOŽNOSTI PARTICIPACE MLADÝCH LIDÍ NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI
Monika Chrenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

NÁSTROJE A OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY ZAMĚŘENÉ NA OBLAST PODPORY RODIN S DĚTMI
Monika Chrenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Monika Chrenková, Alice Gojová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

RIEŠENIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH: INŠPIRÁCIE ZO ZAHRANIČIA
Monika Chrenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Theories and Methods in Social Work with Family
Monika Chrenková
Year: 2014
work experience abroad

Transformation of System of Endangered Children in the Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2014
work experience abroad

Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Aneta HAŠKOVÁ
Year: 2014
abstract in proceedings

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBECH PRO MLÁDEŽ
Monika Chrenková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

KOMUNIKACE S KLIENTEM
Monika Chrenková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

KVALITATIVNÍ VÝZKUM O PROCESU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE: POŽADAVKY KLADENÉ NA NÁHRADNÍ RODIČE
Monika Chrenková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Methods of Social Work with Family
Monika Chrenková
Year: 2013
work experience abroad

Metody sociální práce s jednotlivcem
Monika Chrenková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

NÁVRAT DĚTÍ Z ÚSTAVNÍ PÉČE DO RODINY V KONTEXTU SOUČASNÝCH ZMĚN V SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI
Monika Chrenková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Children of Divorce in the Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2012, Hämeenlinna
specialist book chapter

Social Work with Family and Children in the Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2012
work experience abroad

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... other authors
Year: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině
Monika Chrenková
Year: 2012
abstract in proceedings

Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině
Monika Chrenková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity
Monika Chrenková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity
Monika Chrenková
Year: 2011
abstract in proceedings

Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Year: 2011, Eris web journal
journal article

Social Work with Family and Children
Monika Chrenková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Social Work with Family and Children in Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2011
work experience abroad

Sociální práce s cílovou skupinou nezletilých těhotných a matek v prenatálním, perinatálním a postnatálním období
Monika Chrenková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Sociální práce s rodinami
Monika Chrenková, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Teorie a metody sociální práce
Monika Chrenková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice
Monika Chrenková
Year: 2010, SOCIOTERAPEUTICKÉ LISTY - socioterapie.cz
journal article

Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice
Monika Chrenková
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Interkulturní komunikace
Monika Chrenková
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace s klientem. Obecná část
Monika Chrenková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí
Monika Chrenková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí
Monika Chrenková
Year: 2009
abstract in proceedings

Rizika v práci sociálního kurátora
Monika Chrenková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Komunikační dovednosti
Monika Chrenková
Year: 2008
abstract in proceedings

Nezletilá gravidita a nezletilá mateřství v ČR
Monika Chrenková
Year: 2008
abstract in proceedings

Metody sociální práce a sociální služby, standardy kvality v sociálních službách
Monika Chrenková, Hana Sobková, Zuzana Vajďáková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nezletilá gravidita a mateřství v ČR
Monika Chrenková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Children in care in Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Social Work with Family in Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2005
work experience abroad

Social Work with family in the Czech Republic
Monika Chrenková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
AKONFConference/Workshop Participation
ASPSRSocial Work with Family
BKBA1Seminář k bakalářské práci 1
BKBA2Seminář k bakalářské práci 2
BKSPRSociální práce s rodinou
BPBA1Seminář k bakalářské práci 1
BPBA2Seminář k bakalářské práci 2
BPSPRSociální práce s rodinou
BZSPRSociální práce s rodinou
JDD1KSeminář k diplomové práci 1
JDD1PSeminář k diplomové práci 1
JDD2KSeminář k diplomové práci 2
JDD2PSeminář k diplomové práci 2
KONF1Účast na konferenci/workshopu
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NKOCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NKOCPSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NRNEKVybrané metody soc. pr. s rodinou
NRNEPVybrané metody sociální práce s rodinou
NROCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NROCPSoc-právní ochr. dětí v mezinár. kont.
NRPIKPřípadové semináře
NRPIPPřípadové semináře
NRRAKOdborná praxe - průběžná
NRRAPOdborná praxe - průběžná
NRSEKSeminář k odborné praxi
NRSEPSeminář k odborné praxi
NRS4KSt. zk. 4 - Sociální práce s rodinou
NRS4PStátní zk. 4 - Sociální práce s rodinou
NRTOKTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRTOPTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRVEKVybrané metody sociální práce s rodinou
NRVEPVybrané metody sociální práce s rodinou
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
UKONFÚčast na konferenci/workshopu
1KOMAKomunikace s klientem
1METRSociální práce s rodinou
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SPSRSociální práce s rodinou
2KOMAKomunikace s klientem
2METRSociální práce s rodinou
2SBP1Seminář k bakalářské práci 1
2SBP2Seminář k bakalářské práci
2SPSRSociální práce s rodinou
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
6METRMetody sociální práce s rodinou
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
8KKOMKomunikační dovednosti


AuthorTitleType of thesisYear
Doktorová VladislavaTemporary foster care and role of the Social And Legal Protection of Children DepartmentMaster's thesis 2022 
Medviďová ZuzanaCase management and its role in the social and legal protection of childrenMaster's thesis 2022 
Quisová AlenaFoster care performed by relatives of the childMaster's thesis 2022 
Sedláková MarkétaConstitutional school facilities of the 21st centuryMaster's thesis 2022 
Siváková TerezaEducation of social workers of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2022 
Svačina GraciánPreventive measures of social and legal protection before placing the child in institutional careMaster's thesis 2022 
Svoreňová BrigitaThe impact of parental post separation conflicts on minor children and possible solutions by the workers of the Department of Social and Legal Protection of ChildrenMaster's thesis 2022 
Zemanová KristýnaSocial and legal protection of children and its preventive roleMaster's thesis 2022 
Blažejová SandraThe position of the child within the adoptionMaster's thesis 2021 
Bosáková KateřinaInternational adoption - adoption to a foreign countryMaster's thesis 2021 
Faldynová PavlaInternational adoptionMaster's thesis 2021 
Krahulcová LenkaFoster care and contact with biological parentsMaster's thesis 2021 
Mikulíková MarkétaContact of the adopted child with the biological familyMaster's thesis 2021 
Dvorníková RenataStressful situations of a social worker providing social and legal protection of childrenMaster's thesis 2020 
Geržová DenisaThe collusive custody of a minor in court proceedingsMaster's thesis 2020 
Hološová DenisaFamily mediationMaster's thesis 2020 
Hranický LadislavFoster care from the perspective of social workers of social and legal protection of children.Master's thesis 2020 
Hudziecová PetraAttachment theory in assessing the situation of a child and his familyMaster's thesis 2020 
Nebeská MonikaA system of professional assistance in addressing domestic violence against womenMaster's thesis 2020 
Valasová ViolaCochem practice in the Czech RepublicMaster's thesis 2020 
Wowrová LindaPreparing foster parents for temporary foster careMaster's thesis 2020 
Bielanová IvanaFamily-based foster care from the foster parent's point of view.Master's thesis 2019 
Caninczová NikolThe readiness of children leaving from children's homes for independent life on the outsideMaster's thesis 2019 
Dedková MonikaThe foster care befor and after the amendment to the law on the social and legal protection of children from the perspective of the foster parentsMaster's thesis 2019 
Gacíková IlonaContacts of Children in Foster Care for a Temporary Period with Biological FamilyMaster's thesis 2019 
Filipi KláraThe use of corrective measures in the context of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2018 
Gajdičiarová DanaAttachment in the context of substitute family careMaster's thesis 2018 
Paletová LenkaOptions to help lone parents in social services and financial supportMaster's thesis 2018 
Pokorná LucieRights and Duties of Parents after Divorce or BreakupMaster's thesis 2018 
Poliaková KateřinaThe position of the child in the context of the marriage or partner relationship breakdownMaster's thesis 2018 
Raszková VeronikaEducation in social work versus practice of social workMaster's thesis 2018 
Stavinohová KamilaSubstitute family care in the context of the Moravian-Silesian Region projectMaster's thesis 2018 
Kalichová PetraNew methods in social work with a foster familyMaster's thesis 2017 
Osinová MichaelaThe readiness of children leaving institutional education facilities for independent lifeMaster's thesis 2017 
Růžičková AnnaAgreements of performance of foster care from a social worker´s perspectiveMaster's thesis 2017 
Sikorová LucieEvaluation of foster care in connection with the development support to foster parents after 2013Master's thesis 2017 
Veselá BarboraThe use of attitudes in field of social work with familyMaster's thesis 2017 
Balonová SoňaNew methods of the work with a familyMaster's thesis 2016 
Kramárová AdrianaPerspective and life aspiration of children living in children´s homesMaster's thesis 2016 
Pyszko DavidThe role of assessment at work with family.Master's thesis 2016 
Urbancová VeronikaFAMILY AND MEDIATIONMaster's thesis 2016 
Vaculíková LadaImpact of changes in the field of foster care from the systematic and economic point of viewMaster's thesis 2016 
Konečná JanaThe Impact of Divorce Proceeding on the FamilyMaster's thesis 2015 
Kovaříková PavlaEffect of single-parent families on children's upbringing and developmentMaster's thesis 2015 
Šebestová LenkaStatus - single motherMaster's thesis 2015 
Tittlerová KateřinaFoster care for a temporary periodMaster's thesis 2015 
Jonáková DominikaMotherhood versus employment of womenMaster's thesis 2014 
Sobková RomanaAlternate care from the perspective of the professional publicMaster's thesis 2014 
Daráková MichaelaContinuity of social services and facilities for institutional and protective ub-bringingMaster's thesis 2013 
Fritscherová TerezaMonitoring of services for families with children in OstravaMaster's thesis 2013 
Křehulová KateřinaThe influence of upbringing on delinquent behaviour of adolescents from the public viewMaster's thesis 2013 
Toušová LucieCooperation of health care organization for the care of family and children in OstravaMaster's thesis 2013 
Wiesnerová RadkaPublic opinion of divorce situationMaster's thesis 2013 
Žídková DarjaMonitoring of services for families with children in Frýdek - MístekMaster's thesis 2013 
Hašková AnetaSurrogate Parenthood from the View of Request Asked of ClaimantMaster's thesis 2012 
Majerová KateřinaThe Parental Alienation Syndrome as a Consequence of DivorceMaster's thesis 2012 
Rybová LucieParental Alienation SyndromeMaster's thesis 2012 
Hamplová LucieInstitutional care for minors as a result of loss of housingMaster's thesis 2011 
Mořkovská JanaThe readiness of children from children?s homes for independent life on the outside.Master's thesis 2011 
Badálková KateřinaWolf ChildrenMaster's thesis 2010 
Fusíková LenkaFamily Policy in the Czech Republic. Support for families with undivided childrenMaster's thesis 2010 
Halamíčková MichaelaSocial Legal Protection of ChildrenMaster's thesis 2010 
Kauerová KamilaThe Methods and Techniques Useful in Social Work with FamilyMaster's thesis 2010 
Krajčová MartinaThe comparison of the system of fostering and institutional care in the Czech RepublicMaster's thesis 2010 
Vařeková SoňaDivorce Proceeding And After Divorce Care Inpacts On A ChildMaster's thesis 2010 
Bohunková AlenaSocial Worker´s Role in Educational Institutional Facilities.Master's thesis 2007 
Štolfová KateřinaSocial Worker´s Role in the Intervention of Substitutional Family CareMaster's thesis 2007 
Cholevová MichaelaGravidity and Natality of Pubescent and Adolescent Population as a Social Phenomen. Comparison of Great Britain and Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Máčalová EvaPregnancy and Motherhood of Girls Under The Age of 15 as a Social ProblemMaster's thesis 2006 
Marková JarmilaProblems of the Group of Children Situated in the Children´s Home for the Children up to Three Years Old in Ostrava. Medical Social and Demographic Characteristics.Master's thesis 2006 
Bělunková MonikaCooperation between children's civil rights and organizations responsible for socio-legal childrenBachelor's thesis 2022 
Bešová VeronikaShared custodyBachelor's thesis 2022 
Telecká PetraReasons for placing children in substitute family careBachelor's thesis 2022 
Konečná AnnaSocial work in educational institutionBachelor's thesis 2021 
Macuráková PavlaOffice for International Legal Protection of ChildrenBachelor's thesis 2021 
Stiborová AndreaCurrent state of institutional an protective educationBachelor's thesis 2021 
Dudová LucieSystem of helping children of families with addiction of addictive substancesBachelor's thesis 2020 
Zadubanová Klára-The role of social worker in foster careBachelor's thesis 2020 
Gašpárková RadkaFoster care for a transitional periodBachelor's thesis 2019 
Koláčková SáraBabyboxes and role healthy - social workerBachelor's thesis 2019 
Bartoňová DenisaThe requirements for temporary foster parentsBachelor's thesis 2018 
Geržová DenisaIndividual child protection plan when assessing the child's state and family situationBachelor's thesis 2018 
Kopecká EliškaCooperation between schools and the authority for social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2018 
Kurečajová LuciePreparation of Clients of Children home on practical lifeBachelor's thesis 2018 
Lorencová SabinaQuality standards of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2018 
Czudková BarbaraThe book of life - working with the life story of a childBachelor's thesis 2017 
Červíková VeronikaTHE QUALITY STANDARDS OF SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF CHILDRENBachelor's thesis 2017 
Holainová NikolShelters for mothers with childrenBachelor's thesis 2017 
Kahánková TerezaServices for families with childrenBachelor's thesis 2017 
Kupčová ŠárkaWomen's awareness of the issue of surrogate motherhoodBachelor's thesis 2017 
Petráková KláraSocial curatorshipBachelor's thesis 2017 
Pryčková TaťánaCase conference as a tool to help in the system of care for endangered families and childrenBachelor's thesis 2017 
Švrčková TerezaMediation in working with familyBachelor's thesis 2017 
Tučná MarkétaThe evaluation of situation of child and his family within the CAN syndromeBachelor's thesis 2017 
Turnová Patricie-Professional preparations of foster parentsBachelor's thesis 2017 
Dedková MonikaFoster care in the context of attending to the needs of childrenBachelor's thesis 2016 
Falhauerová KarolínaForms of Substitute Family CareBachelor's thesis 2016 
Klimšová JanaChildren from broken familiesBachelor's thesis 2016 
Krišicová AnetaDiagnostic institutes - history, development and prognosisBachelor's thesis 2016 
Pojslová LenkaSituation of single parents in the Czech republic and in the selected countries of European unionBachelor's thesis 2016 
Pokorná LucieAdoption from the View of AmendmentBachelor's thesis 2016 
Poliaková KateřinaThe history, development and future of children´s homes for children under three yearsBachelor's thesis 2016 
Coufalová VeronikaThe family and illness from psychosocial perspectiveBachelor's thesis 2015 
Černošková LenkaAlternate care and the role of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2015 
Dedková ŠárkaFoster care and the role of social workerBachelor's thesis 2015 
Míčková MarieThe role of social-health care worker helping family in the situation of CAN syndromeBachelor's thesis 2015 
Osinová MichaelaHomosexual couples and parenthoodBachelor's thesis 2015 
Pavlíčková KarolínaResidential educational institutions in presentBachelor's thesis 2015 
Růžičková AnnaAgreements of performance of foster careBachelor's thesis 2015 
Stašová JitkaChild Sponsorship in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Troszoková IzabelaConstitutional educational institutions in the context of developmentBachelor's thesis 2015 
Urbánková MonikaSocial worker and their task in the process of mediation of adoptionBachelor's thesis 2015 
Večerková LucieSocial and legal child protection in the context of divorceBachelor's thesis 2015 
Bezručová JanaSocial examine in social legal protection of childrenBachelor's thesis 2014 
Bosáková NivesEarly foster careBachelor's thesis 2014 
Hajná PavlaThe growing instability of the contemporary familyBachelor's thesis 2014 
Herzová LucieFacilities for Children in Need of Immediate HelpBachelor's thesis 2014 
Janů VlastaThe role of curators for children and youth in relation to facilities for the exercise od the contitutional and protective educationBachelor's thesis 2014 
Konečná GabrielaServices for foster familiesBachelor's thesis 2014 
Kožušníková JanaThe current socio-economic problems of families in the context of social workBachelor's thesis 2014 
Lendlová KristinaSocial work with dysfunctional families.Bachelor's thesis 2014 
Lukešová VeronikaRole of social worker in social legal protection of children.Bachelor's thesis 2014 
Magerová JanaThe opportunities of cooperation non-profit organization and local authorities in terms of performance social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2014 
Maňasová GrażynaThe system of payment of benefits to families with children in the Czech Republic and Poland.Bachelor's thesis 2014 
Medviďová ZuzanaFacilities for Children Requiring Immediate AssistanceBachelor's thesis 2014 
Michlíčková KláraSocial work in refuge homes for mothers with childrenBachelor's thesis 2014 
Nytrová TerezaRemediation of a familyBachelor's thesis 2014 
Paskerová PetraTrasformation of system of care about endargered childrenBachelor's thesis 2014 
Pyszko DavidSocial assistance for families with childrenBachelor's thesis 2014 
Sikorová LucieUnderstanding reasons of failing Fostering Care before child reaching the age of majorityBachelor's thesis 2014 
Balická ElenaChildren in lifelong institutional careBachelor's thesis 2013 
Bezunková ErikaFoster care in the Czech Republic.Bachelor's thesis 2013 
Blatoňová BlankaFoster Care in the Centre for Family SluníčkoBachelor's thesis 2013 
Konečná JanaCommunication with a family in the situations before and after divorce.Bachelor's thesis 2013 
Kovaříková PavlaThe role of communication in the frame of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2013 
Kubalová JanaCurrent situation of infant institution and preparing transformationBachelor's thesis 2013 
Mišianová RadmilaCooperation between departments of social and legal protection of children and other institutionsBachelor's thesis 2013 
Palarčíková IvonaProfessional Foster FamiliesBachelor's thesis 2013 
Štrbáňová MarcelaPresent system of social-legal protection of children versus amendmentBachelor's thesis 2013 
Václavíková NaděždaDiagnostic institution in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Běčáková MichaelaFamilies with many problemsBachelor's thesis 2012 
Biolková KarlaFunction of authority social legal protection of the children in the system ofendangeredchild careBachelor's thesis 2012 
Fiurášková BlankaAlternate careBachelor's thesis 2012 
Fricová RomanaThe aspects of juvenile delinquencyBachelor's thesis 2012 
Jonáková DominikaAlternatives of Institutional CareBachelor's thesis 2012 
Konvička MarekThe reform of the system of care for children in danger in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Martykánová KateřinaDilema of deprived childrenBachelor's thesis 2012 
Němcová JanaSubstitute family care - professionalisation of foster careBachelor's thesis 2012 
Nováková PetraThe current state of foster care in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Ondrušová LenkaSupervision in Social and Legal Protection of ChildrenBachelor's thesis 2012 


Tvorba nových studijních předmětů a studijních materiálů v rámci akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Survey of means of participation of underage children in procedure of upbringing and alimentation
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2017 - 1/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace studijního předmětu Sociální práce s rodinou a tvorba studijní opory
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The Factors Affecting the Form of Substitute Family Care
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
youtube
rss
social hub