UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Social Work

Kateřina Glumbíková


Academic degree, name, surname:Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Room, floor, building: B 405, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Centre for Project Support
University Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 4020
E-mail:
Personal website:No record found.Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Year: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Year: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Year: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Year: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Year: 2018
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Year: 2017
stať ve sborníku

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019
stať ve sborníku

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Dilemmas in participatory approaches to social work
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Year: 2019
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Year: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Year: 2019
ostatní

Navazující šetření k evaluaci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Year: 2019
ostatní

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Year: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019
ostatní

Relationship-based approach
Kateřina Glumbíková
Year: 2019
působení v zahraničí

Research giving voice to children and their parents without a home as a source of enrichment for social work practice
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Year: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Using the European Structural & Investment Funds to Tackle Homelessness 2021 - 2027: Importance of Evaluation
Kateřina Glumbíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza cílového stavu
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
ostatní

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Miroslav Paulíček, Marek Mikulec
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Year: 2018
ostatní

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Year: 2018
výzkumná zpráva

Individual Planning as the Application of the Recovery Concept for Homeless People Residing in Shelters
Kateřina Glumbíková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Year: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Petr Kučera, Vít Lesák, Štěpán Ripka
Year: 2018
ostatní

Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová
Year: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Year: 2018
ostatní

Metaanalýza
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
ostatní

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Year: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
ostatní

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Year: 2018
ostatní

Social work with families in the context of social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Year: 2018
působení v zahraničí

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Year: 2018
stať ve sborníku

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Year: 2018
stať ve sborníku

Úvodní evaluační zpráva
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2018
ostatní

Závěrečná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
ostatní

Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2018
výzkumná zpráva

Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb
Kateřina Glumbíková
Year: 2017
výzkumná zpráva

Czech Social Housing Strategy
Kateřina Glumbíková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiencing a Stay in a Shelter in the Context of a Lack of Social Housing
Kateřina Glumbíková, Dana Nedělníková
Year: 2017, European Journal of Homelessness
článek v odborném periodiku

Participativní přístupy s obyvateli azylových domů
Kateřina Glumbíková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Practice Research in social work
Kateřina Glumbíková, Zuzana STANKOVÁ
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2017
stať ve sborníku

Social work with family
Kateřina Glumbíková
Year: 2017
působení v zahraničí

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users
Barbora Gřundělová, Kateřina Glumbíková
Year: 2017
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Year: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017
výzkumná zpráva

Accelerators and Barriers of Integration into Permanent Housing For Mothers Living in Asylum Houses
Kateřina Glumbíková
Year: 2016, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2016
ostatní

Narrative analysis of victim-survivor change
Kateřina Glumbíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces přeměny oběti na přeživšího u žen se zkušeností s pobytem v azylovém domě
Kateřina Glumbíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reintegration of homeless mothers: The process of the victim-survivor transformation
Kateřina Glumbíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social work with family
Kateřina Glumbíková
Year: 2016
působení v zahraničí

Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

(Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2015, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Integration of lone mothers from asylum houses to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participativní přístupy v sociální práci
Kateřina Glumbíková
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Participativní přístupy v sociální práci
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Reintegration of lone mothers in asylum houses to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reintegration of single mothers living in asylum house to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doplňkové služby v azylových domech: Panna, nebo orel?
Kateřina Glumbíková
Year: 2014, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.
Kateřina Glumbíková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.
Kateřina Glumbíková
Year: 2014
stať ve sborníku

Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Asylum Houses in the Moravian-Silesian Region
Kateřina Glumbíková
Year: 2014, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Shelters in the Moravian Silesian Region
Kateřina Glumbíková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Burdíková LucieDilemmas of social workers working with familyMaster's thesis 2019 
Košťálová NikolaSocial worker values in social work with familyMaster's thesis 2019 
Třinecký JanUsing recommendations of quality inspections for practical changes in the social service of the shelter.Master's thesis 2019 
Vantuchová VeronikaCritical Reflexivity in Field Social Work with FamiliesMaster's thesis 2019 
Bury MichalSeniors as the object of violent behaviourMaster's thesis 2018 
Glombiková SoňaAssessing the availability of healthcare provided to people living in sheltersMaster's thesis 2018 
Wilamová KristinaResidents possibilities of participation in shelter for men (selected non- profit NGO)Master's thesis 2018 
Hruška MilanManifestations of aggressive behaviour in children age and youth and the relationship to their developmental environmentMaster's thesis 2017 
Odrášková LenkaViolence against seniorsMaster's thesis 2017 
Kejvalová MarkétaHealth and social risks of the lives of homeless peopleBachelor's thesis 2019 
Procházková MartinaCharakteristics of social services for homeless persons in the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Smoljarová AndreaSocial work wiht people with schizofreniaBachelor's thesis 2019 
Sudová TerezaSocial work with foster families with a focus on accompanyingBachelor's thesis 2019 
Dalerová MichaelaTrajectories of housing of families from sheltersBachelor's thesis 2018 
Koniarová SimonaLife of family with child with mental disability and the possible role of social work with this target groupBachelor's thesis 2018 
Mikulecká AdrianaSocial work with family with drug addicted family memberBachelor's thesis 2018 
Talacková SabinaDemographic characteristics of mothers from shelter in OstravaBachelor's thesis 2018 
Valasová ViolaSocial work with women who have experience of domestic violenceBachelor's thesis 2018 
Eggrová LucieDomestic violence among homeless womenBachelor's thesis 2017 
Nováková LucieThe issue of domestic violence against woman in Olomouc regionBachelor's thesis 2017 
Zetochová PavlínaThe proces of reintegration to stable housingBachelor's thesis 2017 
Lennerová DenisaExamples of good practice in social work with clients of asylum housesBachelor's thesis 2016 


Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Statesolved
Authenticity of social workers working with vulnerable children and their families and its relations with selected concepts in the practice of social work
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Desired future and related factors of change as a tool of application of the recovery concept in individual planning with shelter users in the Czech Republic
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Statesolved
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period6/2017 - 9/2019
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Critical Reflexivity of Social Workers Working with Endangered Children and Their Families
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period2/2018 - 8/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Health and use of health care services by shelters users
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Zdraví obyvatel azylových domů
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period12/2016 - 8/2017
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
Barriers and Accelerators of reintegration percieved by mothers reintegrated to permanent housing form
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub