UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Social Work

Barbora Gřundělová


Academic degree, name, surname:Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Room, floor, building: B 201, Building B
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3223
E-mail:
Personal website:No record found.Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání
Barbora Gřundělová
Year: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Hope in Homeless People: Potential for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters?
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2019, Practice: Social Work in Action
článek v odborném periodiku

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním
Barbora Gřundělová
Year: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2019, The British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Year: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Year: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Year: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Gendered Practices of Family Social Workers: The Case of the Czech Republic
Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Year: 2020, International Social Work
článek v odborném periodiku

The Shadow Fathers: Barriers to Whole-Family Working
Barbora Gřundělová
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná zpráva projektu studentské grantové soutěže SGS02/FSS/2019
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2020
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Book Review: Paul Michael Garrett: Welfare Words: Critical Social Work and Social Policy. London: Sage
Barbora Gřundělová
Year: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání
Barbora Gřundělová
Year: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Hope in Homeless People: Potential for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters?
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2019, Practice: Social Work in Action
článek v odborném periodiku

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Year: 2019
stať ve sborníku

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním
Barbora Gřundělová
Year: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Year: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Year: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Year: 2019
ostatní

Searching for New Pathways of Implementation of Employment Policies
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2019, The British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERASMUS+
Barbora Gřundělová
Year: 2018
působení v zahraničí

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Year: 2018
výzkumná zpráva

Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Year: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
ediční a redakční práce

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Year: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Year: 2018
ostatní

Metaanalýza
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová
Year: 2018
ostatní

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Year: 2018
stať ve sborníku

Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Year: 2018
výzkumná zpráva

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Year: 2017
ediční a redakční práce

Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Barbora Gřundělová
Year: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Barbora Gřundělová
Year: 2017
stať ve sborníku

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2017
stať ve sborníku

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users
Barbora Gřundělová, Kateřina Glumbíková
Year: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Year: 2017
výzkumná zpráva

Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Semesterstipendien
Barbora Gřundělová
Year: 2016
působení v zahraničí

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Year: 2016
ediční a redakční práce

Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Year: 2016
ostatní

Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Barbora GŘUNDĚLOVÁ
Year: 2015, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci
Barbora GŘUNDĚLOVÁ
Year: 2015
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Huvarová RenátaMeasures of the empolyers in the social services in the area of the harmonization of work and familyMaster's thesis 2019 
Blinková AnetaProfessionalization of Social WorkMaster's thesis 2018 
Kušnírová PetraSocial work with family in divorceBachelor's thesis  
Marszalková IvaThe Work with Families - Effective Co-operation Possibilities between Social Activation Service and Child Protection Social DepartmentBachelor's thesis  
Bartoňková TerezaAsisted contacts between foster children and biological familyBachelor's thesis 2020 
Gliwitzká KarinDifferential uncertainties at the Czech Labour marketBachelor's thesis 2020 
Janová JanaMeasuring satisfaction with early intervention services among parents of children with mental or combined disabilitiesBachelor's thesis 2020 
Pomothyová TáňaDiscrimination against persons on the czech labour marketBachelor's thesis 2020 
Vaňková JarmilaThe position of single mothers in the contemporary societyBachelor's thesis 2020 
Váňová NatálieAssessment of unfavorable social situation of children and youth at low-threshold facility for children and youthBachelor's thesis 2020 
Vítková AlexandraChild and family social work supervisionBachelor's thesis 2020 
Zápotocká KateřinaStrengthening Parental Competencies in Social Activation Service for Families with ChildrenBachelor's thesis 2020 
Zauchová LucieWorkfare strategy as part of the trend of activating the unemployedBachelor's thesis 2020 
Fintesová KarolínaSocial work at The Employment agency of Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Jurzykowská DagmarPrejudices and stereotypes in social workBachelor's thesis 2019 
Nociarová NikolThe case conference as a tool of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2019 
Valder Jakubcová JaromíraDomestic violence in the family and in social work.Bachelor's thesis 2019 
Bruzková BarboraSocial care system for people with disabilitiesBachelor's thesis 2018 
Sobota JiříVolunteers in social services in HavířovBachelor's thesis 2018 


Development of tools to support the involvement of fathers in social activation services for families with children and their pilot verification in practice
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period8/2020 - 7/2022
ProviderFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Statesolved
Implementation of activation strategies at the Czech Labor Office
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The Construction of Gender Meaning(s) by Social Workers of Activation Services for Families with Children and Its Impact on Their Professional Practice
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub