UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Social Work

Alice Gojová

Alice Gojová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Room, floor, building: B 106, Building B
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 734 358 607
+420 553 46 3201
E-mail:
Personal website:No record found.Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants
Zuzana STANKOVÁ, Alice Gojová
Year: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2018, Ernst Reinhardt
kapitola v odborné knize

The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective)
Alice Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Year: 2017, Kontakt
článek v odborném periodiku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES
Alice Gojová, Ivana Loučková
Year: 2016
stať ve sborníku

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Year: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize

Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft
Jan Keller, Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum
Year: 2013, Springer VS
odborná kniha

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019
stať ve sborníku

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Dilemmas in participatory approaches to social work
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019
ostatní

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Year: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza cílového stavu
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
ostatní

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Year: 2018
ostatní

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Year: 2018
výzkumná zpráva

Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants
Zuzana STANKOVÁ, Alice Gojová
Year: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Year: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Petr Kučera, Vít Lesák, Štěpán Ripka
Year: 2018
ostatní

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
ostatní

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Year: 2018
ostatní

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Year: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize

Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2018, Ernst Reinhardt
kapitola v odborné knize

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Year: 2018
stať ve sborníku

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Year: 2018
stať ve sborníku

Úvodní evaluační zpráva
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2018
ostatní

Závěrečná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2018
ostatní

Modely sociální práce doprovázející bydlení
Soňa Vávrová, Alice Gojová
Year: 2017
výzkumná zpráva

Russian State Social University
Alice Gojová
Year: 2017
působení v zahraničí

The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective)
Alice Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Year: 2017, Kontakt
článek v odborném periodiku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Year: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Goldsmiths University of London
Alice Gojová
Year: 2016
působení v zahraničí

Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS
Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová
Year: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Synnervate, Utrecht
Alice Gojová
Year: 2016
působení v zahraničí

THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES
Alice Gojová, Ivana Loučková
Year: 2016
stať ve sborníku

Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Year: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

(Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2015, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Hochschule Landshut
Alice Gojová
Year: 2015
působení v zahraničí

Participativní přístupy v sociální práci
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Year: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Transforming disadvantaged places: applicability of community work
Alice Gojová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Participativní akční výzkum
Alice Gojová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

První výsledky pilotního projektu komunitní práce v Moravskoslezském kraji
Alice Gojová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

University of Eastern Finland
Alice Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

University of Eastern Finland, Kuopio
Alice Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

University of Hertfordshire, Hatfield
Alice Gojová
Year: 2014
působení v zahraničí

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Year: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ways of coping
Alice Gojová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Year: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Kuopion Yliopisto, Kuopio
Alice Gojová
Year: 2013
působení v zahraničí

Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft
Jan Keller, Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum
Year: 2013, Springer VS
odborná kniha

Práce s komunitou
Alice Gojová, Oldřich Matoušek
Year: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Práce se sítěmi podpory
Alice Gojová, Oldřich Matoušek, Libor Musil
Year: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

(Bez)mocná sociální práce?
Alice Gojová
Year: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Future of social work through the eyes of social workers in the Czech Republic
Alice Gojová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunitní práce - cesta od nadávání k lepšímu bydlení
Alice Gojová, Anna Geletičová, Martina Sadivová, Lenka Žembová, Lucie Mastna
Year: 2012, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Community Work and the Ideas of Empowerment and Participation in the Changing Social Context
Alice Gojová, Friedrich W. Seibel, Günter.J Friesenhahn, Walter Lorenz, Oldřich Chytil
Year: 2011, Albert
kapitola v odborné knize

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... další autoři
Year: 2011, Educación Social
článek v odborném periodiku

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... další autoři
Year: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
článek v odborném periodiku

European Developments and the Social Professions
Friedrich W. Seibel, Günter.J Friesenhahn, Walter Lorenz, Oldřich Chytil, Alice Gojová
Year: 2011, Albert
odborná kniha

Handbuch Soziale Arbeit
Hans-Uwe Otto, Hans Thiersch, Oldřich Chytil, Alice Gojová
Year: 2011, Reinhardt
odborná kniha

Nová sociální rizika pohledem vedoucích odborů sociálních věcí
Alice Gojová
Year: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nová sociální rizika z pohledu starostů malých obcí a poskytovatelů sociálních služeb
Alice Gojová
Year: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Recenzní posudek publikace Výzvy pro sociálne profesie v modernej spoločnosti
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Tatiana Matulayová
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

The new Eastern European countries - a field experiment for a future social Europe
Alice Gojová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Dana Nedělníková, Friedrich W. Seibel, Alice Gojová, Günter.J Friesenhahn, Jochen Windheuser ... další autoři
Year: 2010, ALBERT
kapitola v odborné knize

Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser ... další autoři
Year: 2010, Albert
kapitola v odborné knize

Gender and social work in the Czech Republic
Alice Gojová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inclusive potential of empowerment and participation in community work
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Dana Nedělníková, Friedrich W. Seibel, Günter.J Friesenhahn, Jochen Windheuser ... další autoři
Year: 2010, ALBERT
kapitola v odborné knize

Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Dana Nedělníková, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser ... další autoři
Year: 2010, Albert
kapitola v odborné knize

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence
Alice Gojová, Vendula Gojová, Radim Kvasnička, Pavel Pěnkava, Adolf Polák, Jiří Sejbal, Karel Giampaoli, Petr Antoni, Taťána Tkadlečková ... další autoři
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... další autoři
Year: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

Význam prostoru v sociálních vztazích obyvatel Ostravy
Alice Gojová, Lubor Hruška-Tvrdý
Year: 2010, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum
kapitola v odborné knize

Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2009
stať ve sborníku

Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci.
Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2009
stať ve sborníku

Sborník studijních textů pro sociální kurátory
Alice Gojová
Year: 2009
ediční a redakční práce

Využití současných metod sociální práce v praxi sociálníhj kurátorů
Alice Gojová, Alice Gojová, Adéla Webrová, Hana Sobková
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií - Centrum pro podporu projektů
kapitola v odborné knize

Community Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire du travail social en Europe
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Emmanuel Jovelin
Year: 2008, Vuibert
odborná kniha

Terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami z hlediska vybraných metod a přístupů sociálná práce
Alice Gojová, Dana Nedělníková, Hana Sobková, Dominika Černá, lucie Mastna, Svatava Zajdakova, Ilja Hradecky, Hana Malinova, Martina Zimmermannova ... další autoři
Year: 2008
stať ve sborníku

Základní činnosti terénního sociálního pracovníka
Dana Nedělníková, Alice Gojová
Year: 2008
stať ve sborníku

Die Ausbildung für soziale Berufe - Tschechische Republik
Věra Holasová, Alice Gojová
Year: 2007, Sozial Extra
článek v odborném periodiku

Komunitní sociální práce
Alice Gojová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce
Kateřina Pavlisková, Dana Nedělníková, Alice Gojová, Dominika Černá
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sítě a síťování
Alice Gojová
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce
Alice Gojová, Hana Sobková
Year: 2007, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Ausbildung für soziale Berufe in Europe
Franz Hamburger, Sandra Hirschler, Günther Sander, Manfred Wöbcke, Alice Gojová
Year: 2005, ISS
odborná kniha

Vzdělávací program pro kurátory pro mládež-sociální práce s klientem a jeho rodinou
Věra Bechyňová, Dagmar Doubravová, Alice Gojová, Ondřej Žežula
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Autonomie seniorů pohledem sociálních pracovníků.
Alice Gojová
Year: 2004
stať ve sborníku

Canterbury Christ Church University College
Alice Gojová
Year: 2004
působení v zahraničí

Koncept komunity v komunitní práci
Alice Gojová
Year: 2004, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Krize. Psychologický a sociologický fenomén
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Alice Gojová, Irena Sobotková, Miroslav Dopita
Year: 2004, Grada Publishing
odborná kniha

Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje
Alice Gojová, Dana Sýkorová
Year: 2004, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků
Alice Gojová
Year: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků
Alice Gojová, Radka Popelková, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Year: 2004, ALBERT
odborná kniha

Social Work in Europe
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková, Peter Erath, Brian Littlechild, R. Vornanen ... další autoři
Year: 2004, ISIS
odborná kniha

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Year: 2004, ISIS
odborná kniha

Current Issues of Social Work in the Czech Republic
Alice Gojová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Ivana Loučková, Radka Popelková, Alice Gojová
Year: 2003, Nakladatelství František šalé-ALBERT
odborná kniha

Teorie a modely komunitní práce.
Alice Gojová
Year: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Universita Ramon Llull, Barcelona
Alice Gojová
Year: 2003
působení v zahraničí

Modely komunitní práce
Alice Gojová
Year: 2002
stať ve sborníku

Modely komunitní práce
Alice Gojová
Year: 2002, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

SPOLU International, Utrecht
Alice Gojová
Year: 2002
působení v zahraničí

Czech Social Work: Possibilities for Upholding the Rights of Romany Children
Alice Gojová
Year: 2001,
článek v odborném periodiku

Social worker´s knowledge, values and skills - how to tech them?
Alice Gojová
Year: 2001
stať ve sborníku

Education and training of Social Workers in Public Health
Alice Gojová
Year: 2000
stať ve sborníku

Komunitní práce - modely a etapy
Alice Gojová
Year: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Projects of Community Work with the Roma Ethnic Minority
Alice Gojová
Year: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Social Workers´ Knowledge, Values and Skills - How to Teach Them?
Alice Gojová
Year: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Education and training of social workers in public health.
Alice Gojová
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Centre for Community Education, Koblenz
Alice Gojová
Year: 1999
působení v zahraničí

The Situation of the Youth in the Czech Republic
Alice Gojová
Year: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Social and Legal protection of Children and Adolescents in the Czech Republic
Alice Gojová
Year: 1999, Social Work in Europe
článek v odborném periodiku

Internacionalization of Daily Life from the Perspective of Czech Republic
Alice Gojová
Year: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha sociálního poradenství v oblasti sociální práce
Alice Gojová
Year: 1998
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DVK1Národní vědecká konference
DVK2Mezinárodní vědecká konference
DVOZVyrovnávací oborová zkouška
EATDCurrent theoretical discourse of SW
EFEXEqualizing field exam
EVK1National scientific conference
EVK2International scientific conference
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KIRInternational Scientific Conference
E4KNANational Scientific Conference
KONHOKonzultační hodiny
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KIRMezinárodní vědecká konference
44KNANárodní vědecká konference
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PIRMezinárodní vědecká konference
44PNANárodní vědecká konference
AMETKCommunity Social Work
BKSPKSociální práce s komunitou
BPSPKSociální práce s komunitou
MSPPHMetody sociální práce
NPKOKRozvoj komunit a komunit. organizací
NPKOPRozvoj komunit a komunitních organizací
NRTOKTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRTOPTeorie a metody sociální práce s rodinou
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
NSKIKKritická sociální práce
NSKIPKritická sociální práce
NSSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
NSZ1KStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ1PStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ3KStátní zk. 3 - Teorie a metody SP
NSZ3PStátní zkouška 3 - Teorie a metody SP
1SOPKSociální práce s komunitou
2SOPKSociální práce s komunitou
3KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
3MEDAMediace
3MEDIMediace
3PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
6METKMetody komunitní sociální práce
6METRMetody sociální práce s rodinou
7KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
7MEDAMediace
7MEDIMediace
7PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
7TERRTerénní sociální práce s rodinou
8KKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8KKOPKomunitní práce
8KMUTMultidisciplinární týmová práce
8PKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8PKOPKomunitní práce
8PMUTMultidisciplinární týmová práce
98KRPKomunitní sociální práce a plánování
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
98PC2Práce s cílovými skupinami 2
99KRPKomunitní sociální práce a plánování
99MEDMediace
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PC2Práce s cílovými skupinami 2
NZSITSíťování a multidisciplinární týmy
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj


AuthorTitleType of thesisYear
Lukešová KateřinaThe Impact of Ethnicity on the Relationship between Social Worker - ClientDoctoral thesis  
Bjelončíková MonikaSocial Work and Social Consequences of Live with HIV/AIDSDoctoral thesis 2019 
Glumbíková KateřinaReintegration of single mothers from shelters into permanent forms of housingDoctoral thesis 2017 
Lindovská EliškaSituational Analysis of Homelessness and Housing Exclusion´s Reality Constructions in Supported Housing and Its Implications for Social WorkDoctoral thesis 2016 
Vaňková BlankaAnalysis of the needs of users of social activation services for families with children on JesenickoMaster's thesis 2019 
Zetochová PavlínaThe importance of outreach social work for homeless peopleMaster's thesis 2019 
Jančíková KateřinaParticipation of people in housing need to creation of the concept of social housing in OstravaMaster's thesis 2018 
Machálková DenisaCase and family conference and its application in practice of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2018 
Manďáková MagdaSeniors between home and institutional careMaster's thesis 2018 
Valošková PetraSocial work in the concept of social housing in OstravaMaster's thesis 2018 
Buzková Saganová NancyInvolving users and the public in the process of community planning of social servicesMaster's thesis 2017 
Russková JanaThe possibilities of evaluation of the community workMaster's thesis 2017 
Dvořáková MonikaTransformation of residential social services and its implications for the target group of persons with mental disabilities.Master's thesis 2016 
Macurová GabrielaThe best interest of the childMaster's thesis 2016 
Stanková ZuzanaCase study implementation of community work in socially excluded localityMaster's thesis 2016 
Hermanová MichaelaImpact of community work to life in socially excluded localitiesMaster's thesis 2015 
Bínková VeronikaTraining needs of social workers in practice.Master's thesis 2014 
Horváthová MarkétaQuality of Social Services Day Care Lydie in Czech Cieszyn eyes of users and their legal representativesMaster's thesis 2014 
Ivánková LucieUnemployment of persons with disabilitiesMaster's thesis 2014 
Kocianová KamilaThe social work with family in the context of the late modernismMaster's thesis 2014 
Mihaličková LucieMediation in criminal justice through the eyes of the publicMaster's thesis 2014 
Závodná MartinaFamily group conferencingMaster's thesis 2014 
Bánovcová LucieSeniors at risk of povertyMaster's thesis 2013 
Honová DanielaClimate of school classMaster's thesis 2013 
Kabeláčová LucieThe image of the social work in the mediaMaster's thesis 2013 
Lišková HanaThe role of social work in solution of domestic violence in families with childrenMaster's thesis 2013 
Sikorová LucieLow-threshold centres for kids and youth in the Czech Republic and Great Britain.Master's thesis 2013 
Silberová KláraSocial work with families at risk of losing their housingMaster's thesis 2013 
Stachová HanaCooperation of Social Activation Services for Families with Children and State Administration of Social-law Protection of ChildrenMaster's thesis 2013 
Bok VojtěchModern social deportationMaster's thesis 2012 
Görögová VeronikaThe usury in the Roma community.Master's thesis 2012 
Kubíčková IvanaProbate and culprits of racially motivated criminal activityMaster's thesis 2012 
Matulová VeronikaMediation as a way of solving conflicts and its use in practice of social work.Master's thesis 2012 
Řehořová KristýnaSystemic social workMaster's thesis 2012 
Valíková LuciePossibility of using the social economy in working with socially excluded Roma localitiesMaster's thesis 2012 
Januszová LenkaFamily as a source of social support for the homelessMaster's thesis 2011 
Ptáčková ŠárkaExperiences of workers in social and legal protection of children with alternated custody.Master's thesis 2011 
Chytil JanModels of Community Work in Social Excluded AreasMaster's thesis 2010 
Potrusilová ZuzanaThe Application of Task Centred Approach in Practice of Social Work with Family from a View of Social Workers.Master's thesis 2010 
Matine Jorge ArnaldoEthnicities and Identity on Social WorkMaster's thesis 2008 
Steblová VěraMultidisciplinary Team in Social Work.Master's thesis 2008 
Fojtíková ZuzanaEmpowerment and Participation in Community WorkMaster's thesis 2007 
Paličková TerezaNeeds of Parents Bound on a WheelchairMaster's thesis 2007 
Žáčková PavlaAlternating Custody from the Parents PerspectiveMaster's thesis 2007 
Sikorová MagdalenaDomestic VioleceMaster's thesis 2006 
Šidlová ZuzanaThe Method of the Island of the Family - The Possibilities of the Practical Use in Social WorkMaster's thesis 2006 
Boszczyk DavidActivation services in retirement houseBachelor's thesis 2019 
Dunková RůženaCommunity work in a socially excluded area on a study case of Ostrava - Kuncicky.Bachelor's thesis 2019 
Palacká JarmilaSocial work in a hospiceBachelor's thesis 2019 
Káňová GabrielaActivities of the local government in the area of integration from the perspective of the inhabiltants of socially excluded localityBachelor's thesis 2017 
Jančí EliškaParticipation of citizens in community developmentBachelor's thesis 2016 
Procházková ElenaSocial work in half-way houseBachelor's thesis 2015 
Brezinová LucieThe role of a social worker working with the syndrome tortured, abused and neglected child.Bachelor's thesis 2014 
Chumchalová LudmilaTheoretical concept of community social work in Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Gelnarová LadaEfforts of a social worker for children and youth using drugsBachelor's thesis 2014 
Hulová AndreaThe role of social work in dealing with bullying in primary schollsBachelor's thesis 2014 
Krygielová ŠárkaAfter divorce care for children with disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Martynková PavlínaLegislation of social work professionBachelor's thesis 2014 
Česelská MichaelaProfessional associations of social workers in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Dvořáková MonikaSocial work with dying seniorsBachelor's thesis 2013 
Filičková PetraSocial work with older people in residential facilitiesBachelor's thesis 2013 
Manďáková MagdaFoster care and the role of social workerBachelor's thesis 2013 
Mockovčiaková DenisaSocial Work with People with Mental IllnessBachelor's thesis 2013 
Orságová EliškaHousing for Senior Citizens in KarvináBachelor's thesis 2013 
Přikrylová DenisaSyndrome tortured , abused and neglected childBachelor's thesis 2013 
Tomalová MarieLifelong learning of social workersBachelor's thesis 2013 
Horváthová MarkétaDrama-therapy in the world of children with disibilities and its use in social workBachelor's thesis 2012 
Manďáková DanielaSocial work with hagridden womenBachelor's thesis 2012 
Masná AnetaThe Social Work with Under Age People Having Been Discharged from Institution Intended for Granting of Protective and Institutional EnlightenmentBachelor's thesis 2012 
Medáková BarbaraSocial services for children and youth at risk of addiction in OstravaBachelor's thesis 2012 
Očadlá TerezaSocial work on the dance sceneBachelor's thesis 2012 
Palyza JakubClubs for children and youthBachelor's thesis 2012 
Honová DanielaThe Relations in the school groupsBachelor's thesis 2011 
Laštovica MarekUsage task oriented access in therapeutic community for drugs addiction.Bachelor's thesis 2011 
Mulíková VeronikaThe Dilemmas of the Workers in the Area of the Social Legal Protection of the ChildrenBachelor's thesis 2011 
Neupauerová AlicaSetting the boundaries by social worker in relation to clients in residential establishments for mothers and their children.Bachelor's thesis 2011 
Rek OttoThe Possibilities of Social Work in the Prevention of the Right-Wing ExtremismBachelor's thesis 2011 
Vyplelová JanaCase management as a Method of Social Work Used in the Sphere of Care for Individuals with Mental DisordersBachelor's thesis 2011 
Lišková HanaUse of mediation in the field of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2010 


Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period4/2018 - 9/2020
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2018 - 6/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderVeřejné zakázky
Statefinished
Reflexe drogové scény v Ostravě
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2015 - 12/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Reintegration of Lone Mothers Living in Asylum Houses to Permanent Housing Forms
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2014 - 8/2015
ProviderDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2013 - 8/2014
ProviderDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period7/2011 - 10/2012
ProviderKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub