UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Jelena Petrucijová

Jelena Petrucijová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3225
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Petrucijová, J. a Evlampiev, I. CONCEPT OF ORIGINAL CHRISTIANITY BY L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKY. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015): SGEM 2015. : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts 2015 Albena. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD,, 2015. s. 539-544. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. HUMAN INBETWEEN LONELINESS AND SOCIALITY (BOTHSIDE LIMITS). In: nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Conference Proceedings. SGEM 2015, BOOK 3: ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY 2015-09-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-582. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. a Feber, J. LIMITS OF ETHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS: (ALTRUISM ISSUE IN MORAL SPACE OF PROFESSIONAL ETHICS). The New Educational Review. 2015, č. 42, s. 189-199. ISSN 1732-6729.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Petrucijová, J., Feber, J. a Hauer, T. Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra). 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 172 s. ISBN 978-83-7490-544-2.
Petrucijová, J. Identity Issue in the Context of Civic and Inter-Cultural Education. New Educational Review. 2011, č. 23, s. 79-90. ISSN 1732-6729.
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci. Filozofia. 2010, roč. 64, s. 877-892. ISSN 0046-385X.
Petrucijová, J. Křížovatky antropologie - změny paradigmat: díl I. Počátky antropologických reflexí. 1.vydání. vyd. Ostrava: OU, 2010. 123 s. ISBN 978-80-7368-914-8.
Petrucijová, J. O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení. Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 687-703. ISSN 0015-1831.
Petrucijová, J. a Feber, J. Svět duchovní kultury: (filozofická analýza institucionalizovaných forem). první. vyd. Ostrava: PdF OU, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7368-770-0.

All publications

Petrucijová, J. a Feber, J. Axiologické pojetí pravdy: Hodnotové ukotvení vědecké metodologie. In: Pravda. Teoretické a praktické koncepty.: Pravda. Teoretické a praktické koncepty 2017-10-18 Smolenice. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2018. s. 131-137. ISBN 978-80-973092-0-6.
Petrucijová, J. a Feber, J. Axiologický pojetí pravdy (k metodologii vědecké racionality). In: Pravda. Teoretické a praktické aspekty: Pravda. Teoretické a praktické aspekty 2017-10-18 . s. "-".
Petrucijová, J. Biografická metoda - filozofické základy a antropologické důsledky. In: Až bude moje duše bez těla. XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. FF UPv Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Petrucijová, J. a Feber, J. Charity and principles of humanism.. In: 3rd International Multidisciplinary Conference on Social Sciences and Arts SGEM Vienna 2016: Book 3 Anthropology, Archaeology,History and Philosophy, Vol. 1 2016-04-06 Vienna. Vienna: SGEMOrg., 2016. s. 397-402. ISBN 978-619-7105-52-0.
Petrucijová, J. a Feber, J. Charity and principles of Humanism. In: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and arts SGEM VIENNA 2016. Vienna: Hofburg Congress Centre. 2016.
Feber, J. a Petrucijová, J. Istoriko-filosofskaya razrabotka russkoj religioznoj filosofii v sovremennoj češskoj i slovackoj literature.. In: Istorija filosofii u vitčiznjanij duchovnij kulturi. Vistnik Ukrainskij časopis Russkoji filosofii Tovarystva Rocijskoi filosofii pry Ukrainskomu filosofskomu fondi. Vypusk 12 . Poltava: Poltava national technical university Ju.Kondraťuk., 2016. Poltava national technical university Ju.Kondraťuk., 2016. s. 177-191.
Petrucijová, J. a Feber, J. On the issue of collective responsibility. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts Sgem 2016. Vienna: Hofburg Congress Centre. 2016.
Petrucijová, J. a Feber, J. On the issue of collective responsibility. In: 3rd Inrenational Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016: Book 3 Anthropology, Archaeology,History and Philosophy, Vol. 1 2016-04-06 Vienna. Vienna: SGEMOrg., 2016. s. 665-670. ISBN 978-619-7105-52-0.
Petrucijová, J. a Evlampiev, I. CONCEPT OF ORIGINAL CHRISTIANITY BY L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKY. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015): SGEM 2015. : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts 2015 Albena. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD,, 2015. s. 539-544. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. Dilemma-solving as method for sustainable society education.. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015 2015-08-26 Albena, Bulgary. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 311-317. ISBN 978-619-7105-45-2.
Petrucijová, J. Dilemma-solving in the moral space of professional ethics.. In: 7th International Conterence Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Perspectives: Justice, Freedom, Responsibility. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, Institute Philosophy. 2015.
Petrucijová, J. Human inbetween loneliness and sociality (bothside limits). In: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 2015-08-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-583. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. HUMAN INBETWEEN LONELINESS AND SOCIALITY (BOTHSIDE LIMITS). In: nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Conference Proceedings. SGEM 2015, BOOK 3: ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY 2015-09-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-582. ISBN 978-619-7105-49-0.
Feber, J. a Petrucijová, J. Ideja russkoj filosofii a jejo obosnovanie (opyt češskogo i slovackogo zaruběžja). Veče. Žurnal russkoj filosofii i kultury.. 2015, č. 27, s. 45-55. ISSN 2073-5723.
Petrucijová, J. Individualismus, nihilismus a osamělost. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica. 2015.
Petrucijová, J. a Feber, J. Istoriko-filosofskaya razrabotka russkoj religioznoj filosofii v sovremennoj češskoj i slovackoj literature. In: Istorija filosofii u vitčiznjanij duchovnij kulturi (z nagodu Vsesvitnjoho Dnja Filosofii UNESCO 2015). Poltava: Poltava national technical university Ju.Kondraťuk. 2015.
Petrucijová, J. a Feber, J. K otázce vymezení ruské filozofie. In: Ruská filosofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. s. 5-16. ISBN 978-80-248-3747-5.
Petrucijová, J. a Feber, J. LIMITS OF ETHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS: (ALTRUISM ISSUE IN MORAL SPACE OF PROFESSIONAL ETHICS). The New Educational Review. 2015, č. 42, s. 189-199. ISSN 1732-6729.
Feber, J. a Petrucijová, J. Princip tolerantnosti: mezhdu porokom i dobrodětělju (socialno-politicheskij podchod). Socialnaya politika i sociologiya. 2015, roč. 14, s. 100-113. ISSN 2071-3665.
Petrucijová, J. Roma Tre University. 2015.
Feber, J. a Petrucijová, J. Upbringing In-Between Reason and Belief (Insight of Philosophical Anthropology). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2015, roč. 8, s. 377-386. ISSN 1997-1370.
Petrucijová, J. Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystici. 2014.
Petrucijová, J. Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2014.
Petrucijová, J. Jarní škola sociální práce 2014. 2014.
Petrucijová, J. a Feber, J. Meze altruismu v sociální práce. In: Perspektívy profesijnej etiky. Vyšné Ružbachy: Filozofická fakulta PU v Prešove. 2014.
Petrucijová, J. a Feber, J. Meze altruizmu v sociální práci (K otázce vymezení morálního prostoru aplikované etiky). In: Gluchman, V. (ed) Perspektívy profesijnej etik. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. FZ 57. AFPh 463/496. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. Prešovská univerzita, 2014. s. 147-158. ISBN 978-80-555-1104-7.
Petrucijová, J. Meze osamělosti a pospolitosti. Mezi osamělostí a pospolitostí. In: Problém osamelosti v živote súčasného človeka II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla. 2014.
Feber, J. a Petrucijová, J. Meze tolerance. In: Idea tolerancie a intolerancie. Teória a prax. Prešov: Prešovska univerzita. 2014.
Feber, J. a Petrucijová, J. Meze tolerance. In: Idea Tolerancie II. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. Prešovská univerzita, 2014. s. 25-34. ISBN 978-80-555-1219-8.
Petrucijová, J. Osamelost jako antropologická konstanta (?). In: Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, 2014. s. 53-76. ISBN 978-80-557-0702-0.
Petrucijová, J. Sustainable citizenship and developing of participatory competenses by local means. In: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości. Cieszyn: Silesian University in Katowice. 2014.
Petrucijová, J. Tendence vývoje České společnosti a jejich reflexe ve výzkumu projektu FSS OU VEDTÝM. In: XIV International social congress Russian and international trends and strategies in social development. Moskva: Russian state social university, Moscow. 2014.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Petrucijová, J. ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií, č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080.. 2014.
Petrucijová, J., ZALESKIENE, I. a VAMVAKIDOU, I. Education for Citizenship, Identity and a Sustainable Society.. In: Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges.. Lisbon: University of Lisbon. 2013.
Petrucijová, J. a Kovalčíková, I. International academic discussion platform as a means of identity-building for university students? opinions of students about the advantages and disadvantages of EU membership.. In: Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges.. Lisbon: University of Lisbon. 2013.
Petrucijová, J. Jarní škola sociální práce 2012-2013. 2013.
Petrucijová, J. Osamělost jako antropologická konstanta (?). In: Osamelost v živote súčasného človeka (filozofické skúmania).. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2013.
Petrucijová, J. a Feber, J. Pojetí svobody ve filozofii všejednoty. In: METAMORFÓZY SLOBODY V DEJINÁCH MYSLENIA. Nitra: UKF v Nitre, 2013. s. 21-29. Philosophica 13. ISBN 978-80-558-0509-2.
Petrucijová, J. a Feber, J. Relativism and Ethical Competence. Ethics & Bioethics. 2013, č. 3, s. 73-86. ISSN 1338-5615.
Petrucijová, J., VAMVAKIDOU, I. a ZALESKIENE, I. Social Responsibility From the Students Perspective: The Cases from Greece, Czech Republic and Li thuania. Socialinis ugdymas. 2013, č. 33, s. 44-56. ISSN 1392-9569.
Petrucijová, J. a Feber, J. Antropologicko-axiologická dimenze svobody. In: Sloboda a jej projekcie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. 363/444. FZ 48,. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. Prešovská univerzita v Prešově, 2012. s. 406-413. ISBN 978-80-555-0619-7.
Petrucijová, J. European Citizenship as an educational challenge: universalism and particularism in theory and practice. In: Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Kraków: Akademia Ignatianum, 2012. Akademia Ignatianum, 2012. s. 135-148. ISBN 978-83-7614-115-2.
Petrucijová, J., Kyridis, A. a Vamvakidou, I. Social responsibility versus social vulnerability: Students propose ways to face the economic crisis - The case of Greece, the Czech Republic and Lithuania. In: P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Creating Communities: Local, National and Global. London: London Metropolitan University, Cice, 2012. London Metropolitan University, Cice, 2012. s. 286-307. ISBN 978-1-907675-19-5.
Petrucijová, J. Spring School of Social Work 2012.. 2012.
Petrucijová, J., Feber, J. a Hauer, T. Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra). 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 172 s. ISBN 978-83-7490-544-2.
Petrucijová, J. Dílčí podoby pojetí člověka a moci v kontextu filozofických paradigmat.. AUSPICIA. 2011, roč. 8, s. 180-190. ISSN 1214-4967.
Petrucijová, J. Identity Issue in the Context of Civic and Inter-Cultural Education. New Educational Review. 2011, č. 23, s. 79-90. ISSN 1732-6729.
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických koncepcí a základní metodologické přístupy pojetí člověka. 2011.
Petrucijová, J. Propedeutika kulturní antropologie. 2011.
Petrucijová, J. Čelovečeskaya identičnost na perekryostkach kultur. In: Globalizaciyata. Filosofcki i sociologičeski aspekti. Veliko Turnovo: University Press st.st Cyril and Methody, 2010. s. 73-87. ISBN 978-954-524-736-1.
Petrucijová, J. Identičnost kak kategoriya gumanitarnych nauk. In: Almanac of Social Communication. Namysłów: Przedsiebiorstwo Graficzne ?DRUKMASZ?, 2010. Przedsiebiorstwo Graficzne ?DRUKMASZ?, 2010. s. 195-203. ISBN 978-83-926832-9-2.
Petrucijová, J. In the Trace of Human Identity. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2010, č. 3, s. 615-624. ISSN 1997-1370.
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci. Filozofia. 2010, roč. 64, s. 877-892. ISSN 0046-385X.
Petrucijová, J. Křížovatky antropologie - změny paradigmat: díl I. Počátky antropologických reflexí. 1.vydání. vyd. Ostrava: OU, 2010. 123 s. ISBN 978-80-7368-914-8.
Petrucijová, J. O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení. Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 687-703. ISSN 0015-1831.
Petrucijová, J. Competition and Trust as Particular Cases of Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-Group Relationship.. In: Člověk-dějiny-hodnoty IV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 222-234. ISBN 978-80-7368-725-0.
Petrucijová, J. Člověk-dějiny-hodnoty IV.. 2009.
Petrucijová, J. Historical recreation as a means for developing pupils'Identity. In: Historical recreation as a pedagogical project. 1.vydání. vyd. Lagos: Centro Gratia, 2009. s. 45-65. ISBN 978-989-96191-0-4.
Petrucijová, J. a Kapounová, J. Historical recreation as a pedagogical project: from training to acting [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Petrucijová, J. Human Identity and educational Challenges. -New Educational Review. 2009, č. 17, s. 91-102. ISSN 1732-6729.
Petrucijová, J. Identity and History. Historical recreation as a means for developing student¨s identity.. In: European seminar Historical recreation as a pedagogical project: from training to acting. Lagos: Centro de Formaç?o Dr. Rui Grácio. 2009.
Petrucijová, J. Identity and intergroup relations in terms of business cooperation among the Visegrad countries. In: human Rights and Citizenship Education. London: CiCe publications, 2009. CiCe publications, 2009. s. 15-30. ISBN 978-0-9562789-6-8.
Petrucijová, J. Identity and intergroup relations in terms of business cooperation among the Visegrad countries. In: Human rights and citizenship education. Malmö: CiCe Academic network, Malö University. 2009.
Petrucijová, J. a Feber, J. Svět duchovní kultury: (filozofická analýza institucionalizovaných forem). první. vyd. Ostrava: PdF OU, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7368-770-0.
Petrucijová, J. Aktuální otázky občanské výchovy: historické proměny vztahu člověka a kultury. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: OU, 2008. s. 92-102. ISBN 978-80-7368-514-0.
Petrucijová, J. Developing of cultural citizens in the context of educational curriculum in the Czech Republic. In: Reflecting on Identities:Research, practice and innovation. Istambul: Istambul University. 2008.
Petrucijová, J. a Mečiar, M. Developing of Cultural Citizens in the Context of the Reform of Educational Curriculum in the Czech Republic.. In: Reflrcting on identities: Research, Practice and Innovation. Istanbul: CiCe publication, 2008. CiCe publication, 2008. s. 623-629. ISBN 978-0-9560454-7-8.
Petrucijová, J. Dílčí typy reflexe lidské podstaty v modu morálky (I. Kant, F.M. Dostojevsky, L.V. Tolstoj). In: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Smolenice. 2008.
Petrucijová, J. Dílčí typy reflexe lidské podstaty v modu morálky (I.Kant, F.M.Dostojevskij, L.N.Tolstoj). Bratislava: IRIS, 2008. IRIS, 2008. s. 189-197. ISBN 978-80-89256-19-8.
Petrucijová, J. Intercultural education in the time of cultural variety. 1. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7368-623-9.
Petrucijová, J. Interdependence of social and cultural capital in inter-group relationship within the Visegrad. In: X1X Congress IACCP. Crossing Borders. Cross-cultural psychology as an interdisciplinarymulti-method endeover. Bremen: Jacobs University Bremen. 2008.
Petrucijová, J. Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-group Relationship within the Visegrad Context. In: Social Capital within the Vysegrad context: cooperation and competition seen by the future generation of business people. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Psychology. 2008.
Petrucijová, J. Interdependence of social and cultural capital in inter-group relationship within Visegrad context. In: Crossing borders. (Cross) - Cultural psychology as an interdisciplinary Multi-method Endeavor. Bremen Jacobs University: Bremen Jacobs University, 2008. Bremen Jacobs University, 2008. s. 603-618.
Petrucijová, J. a Feber, J. Sakralni a profanni ve filozofii vychovy. In: Rola religii w edukacji międzykulturowej. In: Rola religii w edukacji międzykulturowej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. s. 147-173. tom III serii Dialog bez Granic. ISBN 978-83-7308-940-2.
Petrucijová, J. St.St.Cyril and Methody University of Veliko-Turnovo. 2008.
Petrucijová, J. Teoretické proměny přístupu k pojetí člověka v Evropském myšlení 20.-21. st. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ostrava: OU v Ostravě, 2008. s. 92-124. ISBN 978-80-7368-514-0.
Petrucijová, J. Universitá degli studi di Genova. 2008.
Petrucijová, J. Universitá degli studi di Genova. 2008.
Mečiar, M. a Petrucijová, J. Adult Education of immigrants in the Czech Republic.. In: Citizenship Education in Society. Montpellier: CiCe Publications, 2007. CiCe Publications, 2007. s. 328-340. ISBN 978-189-9764-90-7.
Petrucijová, J. a Feber, J. Člověk-Dějiny -Hodnoty III jako filosofský, socio-kulturní, politický aj. fenomém - . 2007.
Petrucijová, J. Křižovatky antropologie -změny paradigmat. In: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove PU, 2007. Filozofická fakulta v Prešove PU, 2007. s. 73-84. ISBN 978-80-8068-649-9.
Petrucijová, J. Mezi modernou a postmodernou III (ed. T.Hauer). 2007.
Petrucijová, J. Nomadologie jako teorie kultury a člověka. In: Člověk-Dějiny-Hodnoty III jakofilosofský, socio-kulturní etc.fenomén (eds.J.Petrucijová, J.Feber). Ostrava: PdF OU,, 2007. PdF OU,, 2007. s. 98-102. ISBN 80-7368-273-7.
Petrucijová, J. Obraz a reflexe kultury v myšlení Západu. 2007.
Petrucijová, J. The Role of History in the Developing of European Identity and Citizenship. In: ?Historical Recreation as a Pedagogical project: from Training to Acting . Centro del Profesorado in Bollulos-Huelva. 2007.
Petrucijová, J. The Role of History in the Developing of European Identity and Citizenship. . In: Historical Recreation as a Pedagogical project: from Training to Acting. Genoa. 2007.
Petrucijová, J. Universit? degli Studi di Genova . 2007.
Petrucijová, J. Výbrané kapitoly z dějin filozofie (středověká a novověká filozofie). . 2007.
Petrucijová, J. Antropologická krize a labyrinty kulturní pestrosti. In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Bratislava: SFZ pri SAV, 2006. SFZ pri SAV, 2006. s. 226-232. ISBN 80-89238-08-4.
Petrucijová, J., Issa, T. a Dinveaut, A. Citizenship education in Europe: Identity issues in a time of Diaspora, Migration and Settlement. CiCe guidelines. 2006, č. 2, s. 1-25. ISSN 1741-6353.
Feber, J. a Petrucijová, J. Fenomén hry. In: Hra, věda a filozofie. Praha: Filosofia, 2006. Filosofia, 2006. s. 71-79. ISBN 80-7007-222-9.
Petrucijová, J. Filozofická fakulta, Státní univerzita, S.-Peterburg. 2006.
Petrucijová, J. Human Identity and (in)tolerant World.. In: Tolerance in Multicultural Society of Central Europe.. Prague:: Charles University, 2006. Charles University, 2006. s. 17-25. ISBN 80-903623-1-1.
Petrucijová, J. a Feber, J. Člověk - Dějiny ? Hodnoty II jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén.. 2005.
Petrucijová, J. Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Educacao (. 2005.
Feber, J. a Petrucijová, J. Multikulturalismus jako komunikační problém. Kulturně antropologický aspekt. 2005.
Petrucijová, J. Trainers for European Citizens: equal opportunities for immigrantes.. In: Kvalita života a rovnosť príležitostí. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2005. Prešovská univerzita v Prešove, 2005. s. 338-345. ISBN 80-8068-425-1.
Petrucijová, J. Civic education and non-citizens, experience of the Czech educational systém. In: The experience of Citizenship. London: CiCe publications, 2004. CiCe publications, 2004. s. 244-251. ISBN 1-85377-378-6.
Petrucijová, J. Civic education and non-citizens: the experience of the Czech educational system. . In: The Experience of Citizenship. . Kraków. 2004.
Petrucijová, J., Lestinen, L. a Spinthourakis, J. Identity in Multucultural/Multilingual context. In: Identity in Multucultural/Multilingual context. London: Cice publication, 2004. s. 1-27. CiCe Guidelines 4. ISBN 1-85377-375-1.
Pavlíček, J. a Petrucijová, J. Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy . 2004.
Petrucijová, J. Sebe-reflexe učitele a její místo v inter-kulturní edukaci. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy. Ostrava: PdF OU, 2004. PdF OU, 2004. s. 21-36. ISBN 80-70-42362-5.
Petrucijová, J. a Mečiar, M. Cultural citizenship in the context of the EU: attitudes and views of the teachers of civic education in the region of North Moravia and Silesia in the Czech Republic. In: The CiCe conference: A Europe of many cultures: A Europe of many Cultures 2003 Bragga. s. 383-388. ISBN 1-85377-369-7.
Petrucijová, J. Multicultural Society and Cultural Citizenship. In: Changing Education in Changing Society. s. 1-2.
Petrucijová, J. a Feber, J. O jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru. 2003.
Mečiar, M. a Petrucijová, J. Postoje majority, identita imigrantů a multikulturní vzdělávání. Lidé města - revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. 2003, s. 134-141. ISSN ISSN 1212-8112.
Petrucijová, J. Cultural and civic identities in the context of civic education. In: Future Citizens in Europe. Ed. by Alistair Ross. . London: Cice publication, 2002. Cice publication, 2002. s. 365-371. ISBN 1-85377-356.
Petrucijová, J. a Feber, J. Člověk - dějiny ? hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. 2002.
Petrucijová, J. a Feber, J. Dogmatické poznámky k relativismu. . In: Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: OU, 2002. OU, 2002. ISBN 80-7042-614-4 .
Petrucijová, J. Inkluzivní identita a otázka občanství. In: Chanching Education in Changing Society. s. 1-2.
Petrucijová, J. Lidská identita v kontextu kulturních změn. In: IV kongres filozofů. Bratislava. 2002.
Petrucijová, J. Lidská identita v kontextu kulturních změn. . In: Člověk, kultúra. Hodnoty. . Trnava: SFZ pri SAV a FH TU, 2002. SFZ pri SAV a FH TU, 2002. ISBN ISBN 80-89074-07-3 .
Petrucijová, J. Multicultural education and problem of personal identity. . In: Decade of Reform: achievements, Challenges, Problems. Vol. 3. . Riga: ATEE, 2002. ATEE, 2002. ISBN 9984-712-20-6 .
Petrucijová, J. Riga Teacher Training and Educational Management Academy.. 2002.
Petrucijová, J. Staronová témata občanské výchovy. In: Příspěvek k profesionalizaci vzdělávání učitelů a vychovatelů. s. 1-2. ISBN 80-7042-218-1.
Petrucijová, J. Teacher training and educational management Academy, Riga. 2002.
Petrucijová, J. Vágnost lidské identity. In: Člověk-dějiny-hodnoty. s. 1-2.
Petrucijová, J. Vágnost lidské podstaty, identity. . In: Člověk ? dějiny ? hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. . Ostrava: OU, 2002. OU, 2002. ISBN 80-7042-219-X .
Petrucijová, J. ? Procesy integrace a multikulturalita. Problémy edukace. . In: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji miedzykulturowej. . Bialystok, PL: Trans Humana , 2001. ISBN 83-86696-78-8 .
Petrucijová, J. O některých aspektech multikulturní výchovy. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. . Ostrava: OU, 2001. OU, 2001. ISBN 80-7042-181-9 .
Petrucijová, J. Tolerance as the Value of Educational process. In: Theory and practice of Conflicts in Multicultural society. Konflikta teorija un prakse multikulturálá sabiedríbá. . Riga, Lotyšsko: SO Izglítíba tautas attístíbai, , 2001. SO Izglítíba tautas attístíbai, , 2001. s. 128-135. ISBN ISBN 9984-9525-0-9. .
Petrucijová, J. ? Evropská integrace a problémy edukace. Multikulturalita a identita. Nové možnosti vzdělávání učitelů, výchovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století. 2000, roč. 6, ISSN 80-7042-170-3. .
Petrucijová, J. a Feber, J. ? Filozofická východiska etiky životního prostředí.. Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2000, ISSN 80-7042-564-4.
Petrucijová, J. Evropská integrace a problémy edukace. Multikulturalita a identita. In: Sborník prací Pedagogické fakulty: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2000. Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2000. s. 194-209. ISBN 80-7042-170-3.
Petrucijová, J. Filosofie, věda, vzdělání. . In: Evropanství a národní identita. . Brno: MU, 2000. MU, 2000. ISBN 80-210-2393-7 //.
Petrucijová, J. O úrovních konvence a jejich opodstatnění.. In: Konvence ve vědě a filosofii.. Praha: UF AVCR, 2000. UF AVCR, 2000. s. 144-151. ISBN 80-7007-138-9.
Petrucijová, J. Padagogische Akademie Diozere Innsbruck in Stams,. 2000.
Petrucijová, J. Pdagogische Akademie Diozere Innsbruck. 2000.
Petrucijová, J. ?Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. Ostrava . 1999.
Petrucijová, J. ? Hranice poznání a konvencionalita. . In: Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. . Ostrava: OU, 1999. OU, 1999. ISBN 80-7042-154-1. .
Petrucijová, J. a Feber, J. ? Kategoriální apriori zkušenosti (variace na filozofii I. Kanta). . In: Sborník prací FF OU. . Ostrava: OU, 1999. OU, 1999. ISBN 80-7042-544-X .
Petrucijová, J. a Feber, J. ? Multikulturalita, agresivita, tolerance. . In: Vědecká pojednání. Wissenschaftliche abhandlungen. Práce naukowe. IV ? 2. . Liberec: SCU, 1999. SCU, 1999. ISBN 80 ? 7083 ? 354 ? 8..
Petrucijová, J. ? Obecné paradigmata a multikulturní determinanty vzdělání a výchovy. . In: Filosofie, věda, vzdělání. . Plzeň: ÚF FHS ZČU, 1999. ÚF FHS ZČU, 1999. ISBN 80-7082-491-3 .
Petrucijová, J. a Feber, J. Antrophozentrismus als Ausgangspunkt der Ethik der Umwelt.-. Kontakte 17, heft 3. 1999, roč. 17, s. 57-63. ISSN 1026-308X.
Petrucijová, J. Homo loquens jako svobodný a vězeň: Homo loquens as free and prisoner. In: Člověk - jazyk - výchova a vzdělání. Ostrava: OU, 1999. s. 11-19. ISBN 80-7042-159-2.
Petrucijová, J. Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. . 1999.
Petrucijová, J. recenze na Pojetí člověka v ekonomii. . 1999.
Petrucijová, J. ?Muktikulturální společnost - soužití a konflikty. 1998.
Petrucijová, J. Enculturation - changes of paradima in education. Enkulturace - proměny paradigmat výchovy. . In: The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides. . Olomouc : UP, 1998. UP, 1998. ISBN 80-7067-923-9.
Petrucijová, J. Filozofie nenásilí, tolerance a multikulturní diskurs. In: Národnostní menšiny a majoritní spoleenost . Opava, Praha: Slezský ústav CZM Opava, 1998. Slezský ústav CZM Opava, 1998. s. 282-289. ISBN 80-86224-04-X.
Feber, J. a Petrucijová, J. Hodnoty a výchova. Poznámky k filozofii výchovy. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. s. 65-73. ISBN 80-7042-137-1.
Feber, J. a Petrucijová, J. Subjektivita v systému filzofické antropologie. In: Sborník prací Filozofické fakulty OU . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostrava, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostrava, 1998. s. 27-40. ISBN 80-7042-512-1.
Feber, J. a Petrucijová, J. Atributivnost morálky. In: Sborník prací FF OU . Ostrava: FF Ostravské univerzity, 1997. FF Ostravské univerzity, 1997. s. 111-120. ISBN 80-7042-469-9.
Petrucijová, J. a Feber, J. Racionalismus a transcendentální fenomenologie. In: Sborník prací Fiolozofické fakulty OU . Ostrava: FF Ostravské unverzity, 1996. FF Ostravské unverzity, 1996. s. 37-47. ISBN 80-7042-499-4.
Petrucijová, J. Životní krédo v zajetí plurality hodnotových systému. In: Hodnota súčasné etické teórie . Košice: FF UPJŠ Košice, 1996. FF UPJŠ Košice, 1996. s. 49-52. ISBN 80-8872-220-9.
Petrucijová, J. Svoboda a nesvoboda hodnot. In: Svobodná spoleenost - svobodná morálka . Olomouc: Pedagogická Fakulta UP v Olomouci, 1995. Pedagogická Fakulta UP v Olomouci, 1995. s. 48-51.
Petrucijová, J. recenze na Hrubeš, J. a kol., Logika pro studijní obor učitelství ON. 1988.
Petrucijová, J. Vzaimodejstvije kultur kak faktor ich razvitija. . Vestnik LGU. 1986, č. 4,
Petrucijová, J. . Člověk v labyrintu kultur (pedagogický aspekt). ..
Petrucijová, J. Muktikulturální společnost - soužití a konflikty. .


AbbreviationSubject
DMSVMetodologie spol. věd a soc. práce
DVP1Národní výzkumný projekt - SGS
DVP2Národní výzkumný projekt - GAČR, TAČR
DVP3Mezinárodní výzkumný projekt
EMSVMethodology of soc.sci. and soc.work
EVP1Nat. research proj. - St. Grant Comp.
EVP2National Research project
EVP3International research project
E4KAMMethodology of the Soc. Sc. and Soc. W.
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KIAParticipation in an intern.res.pr.A
E4KIBParticipation in an intern.res.pr.B
E4KVAParticipation in a nat.res.pr. A
E4KVBParticipation in a nat.res.pr.B
E4KVCParticipation in a nat.res.pr.C
KONHOKonzultační hodiny
42KAMMetodologie spol.věd a soc.práce
42PAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44KAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KIAMezinárodní výzkumný projekt A
44KIBMezinárodní výzkumný projekt B
44KVANárodní výzkumný projekt A
44KVBNárodní výzkumný projekt B
44KVCNárodní výzkumný projekt C
44PAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PIAMezinárodní výzkumný projekt A
44PIBMezinárodní výzkumný projekt B
44PVANárodní výzkumný projekt A
44PVBNárodní výzkumný projekt B
44PVCNárodní výzkumný projekt C
AIGLOIdentity in context of globalisation
BKFZEFilozofie a etika v sociální práci
BPFZEFilosofie a etika v SP
BZFZEFilosofie a zdravotnická etika
ETZSPEtika ve zdravotnictví
MCLOTMetodologie antropologických teorií
NSKAKKulturně antropologické aspekty SP
NSKAPKulturně antrop. aspekty soc. práce
NSMEKMetodologie společenských věd
NSMEPMetodologie společenských věd
NZFILFilozofické aspekty metodol. soc. věd
OPOKUObraz a pojetí člověka v západní kultuře
1FIETFilosofie a etika
1FILEFilosofie a etika
1IGLOIdentita v kontextu globalizace
2FIETFilosofie a etika
2FILEFilosofie a etika
2IGLOIdentita v kontextu globalizace
3FANTFilozofická antropologie
3FZMTFilozofické základy metodologie soc. věd
4KASPKulturně antropolog. aspekty soc. práce
5FZMTFilozofické základy metodologie soc. věd
5KASPKulturně antropolog. aspekty soc. práce
6FILEFilosofie a etika
8PMETMetodologie výzkumu
8PSEMSeminář k diplomové práci
8PSPISpirituál. aspekty dlouhodob. péče
98KASKulturně antropol. aspekty komun. studií
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99KASKulturně antropol. aspekty komun. studií
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce


AuthorTitleType of thesisYear
Gřundělová BarboraConstruction of Gender in Family Social WorkDoctoral thesis 2018 
Mikulec MarekSocial Exclusion in Urban Area: the Ethnographic Study of Life in the Excluded LocalityDoctoral thesis 2016 
Lichovníková KláraAltruism and egoism in the context of dilemma of social workMaster's thesis 2016 
Tatíčková RomanaAggressiveness of clients through the eyes of social workers.Master's thesis 2016 
Magerová MartaKinship care from the point of view of child, applicant and social workerMaster's thesis 2015 
Španíková JanaMulticultural Competences in Social WorkMaster's thesis 2015 
Vaňková LenkaWorkplace Violence: mobbing, bossing and sexting among social workersMaster's thesis 2015 
Stiborová LucieChanges and Challenges of Education in Social Work in the Czech Culturally Plural SocietyMaster's thesis 2014 
Stašová MarcelaConcept of moral education by Reginald. M. DacíkMaster's thesis 2012 
Baronová MichaelaThe concept of human being by M. FoucaultMaster's thesis 2011 
Gavlas PetrContemporary Philosophy of Science: Basic Concepts of ScientismMaster's thesis 2011 
Orlík BřetislavThe Theme Of Human In The Actualy PhilosophyMaster's thesis 2011 
Osmančíková AlžbětaThe concept of human being by S.Freud and C.G.Jung and its impact on the culture of the 20th centuryMaster's thesis 2011 
Vavřačová AdélaEducation in the Context of Global and Regional ProblemsMaster's thesis 2011 
Vladařová LenkaImage and concept of human being in the Medieval Thought and CultureMaster's thesis 2011 
Cojocarová LadaCultural vatiety in the context of globalisationMaster's thesis 2010 
Homolková PetraContemporary versions of the Philosophy of human being in the Czech and Slovak PhilosophyMaster's thesis 2009 
Plečka OndřejThe concept of God in Kierkegaard´s philosophyMaster's thesis 2008 
Ullmann AlešThe concept of human being in Berdajev´s and Teilhard de Chardin´s philosophical antropology.(comparative approach)Master's thesis 2008 
Vrána JanMeasure of human being freefom in Nietzsche's and Sartre's philosophical anthropology. (conparative approach).Master's thesis 2008 
Vránová ZuzanaThe concept of human being in Foucault´s and Buber´s philosophical antropology (comparative approach).Master's thesis 2008 
Milatová MagdalenaComparing the partial types of hermeneutic conception of manMaster's thesis 2007 
Hurtík JaroslavMýtus jako antropologická konstanta?Master's thesis 2006 
Trefilíková LucieBůh ve filosofiiMaster's thesis 2006 
Huťka TomášLimits and Possibilities of Toleration in SocietyMaster's thesis 2005 
Toms MartinMíry a meze toleranceMaster's thesis 2005 
Kokyová EditaThe influence of social work on the transformation of the living situation of Roma people from excluded localities ul.Miru in Frydek-MistekBachelor's thesis 2019 
Bach DanielEthical dilemmas of social work with social workersBachelor's thesis 2018 
Těžký MarekEthical dilemmas of social work with clients with antisocial personality disorderBachelor's thesis 2016 
Broďáková TerezaAttitudes of social workers to drug addicts.Bachelor's thesis 2015 
Nuhlíčková NatálieQuestions of social policy in the context of early elections in 2013Bachelor's thesis 2015 
Fuchmanová DominikaLimits of althruism in social workBachelor's thesis 2014 
Doležal FrantišekThe problem of decision making in ethical theoriesBachelor's thesis 2011 
Krsičková SimonaConception of human and education in Plato's philosophyBachelor's thesis 2011 
Poledníková PetraToleration as a cultural and historical phenomenonBachelor's thesis 2011 
Szotkowská JanaAggressiveness - between biology/nature and cultureBachelor's thesis 2011 
Lelková VeronikaConcept of human being in Civic educationBachelor's thesis 2010 


Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace předmětu Filosofie a etika (KAS/6FILE) a jeho profilace v souladu s potřebami studentů oboru Zdravotně sociální pracovník
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Children's Identity and Citizenship in Europe - CiCe5
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2011 - 10/2014
ProviderOstatní projekty EU
Statefinished
Expanding and Developing the Science-Research Team of University of Ostrava, Faculty of Social Studies
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period6/2011 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Jeden svět - podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2009 - 2/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Children's Identity and Citizenship in Europe - CiCe4
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2008 - 10/2011
ProviderPedagogická fakulta, Mezinárodní spolupráce
Statefinished
social hub