UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Iva Tichá


Academic degree, name, surname:Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
Room, floor, building: B 203, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 3242
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Krhutová, L., Tichá, I. a Stanková, Z. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace. 2019.
Tichá, I., Vojvodíková, B., Šobáňová, P. a Szeligová, N. Climate-fit.city. Online Analytical Platform Needs. In: Real Corp 2018: Proceedings of REAL CORP 2018, 23rd International Conference on Urban Development, Regional Planning and Information Society 2019-04-04 Vídeň. s. 567-571. ISBN ISBN 978-3-9504173-4-0 (CD), 978-3-9504173-5-7 (print).
Vondroušová, K. a Tichá, I. Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst. Současná Evropa. 2018, 22(2/2017), s. 18-45. ISSN 1804-1280.
Vondroušová, K. a Tichá, I. Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole. 2018.
Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba. 2017.
Vondroušová, K. a Tichá, I. Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje: Příloha č. 1 závěrečné zprávy. 2016.
Vondroušová, K. a Tichá, I. Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje: Závěrečná zpráva projektu. 2016.
Sýkorová, D., NYTRA, G. a Tichá, I. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7464-493-1.
Šobáňová, P., Marková, B. a Tichá, I. Evropské hlavní město kultury nástrojem regenerace brownfieldů - příklady kulturních center ve městech Linec 2009, Košice 2013 a Plzeň 2015. In: Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. s. 77-82. ISBN 978-80-87504-23-9.
Tichá, I., Grossmann, K., Cortese, C. a Hasse, A. Governing Social Cohesion in Shrinking Cities: the Cases of Ostrava, Genoa and Leipzig.. EUR PLAN STUD. 2014, č. 22, s. 2050-2066. ISSN 0965-4313.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Housing in Old Age and Poverty. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7464-556-3.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle - Ostrava). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 76 s. ISBN 978-80-7464-554-9.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7464-491-7.
Slach, O., Marková, B., Ivan, I., Ženka, J. a Tichá, I. Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Tichá, I. a Novák, D. W. Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Těšínsko. 2014, roč. 57, s. 23-28. ISSN 0139-7605.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 219-238. ISBN 978-80-7464-390-3.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten: Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. In: německý. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. s. 89-115. Sozialstrukturanalyse 2014. ISBN 978-3-658-01013-3.
Marková, B. a Tichá, I. The economic crisis impact on the social policy of Ostrava City. In: Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. 1. vyd. Farnham: Ashgate, 2014. s. 171-180. ISBN 978-1-4724-3243-8.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Výzkum chudoby ve stáří. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 239-262. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Marková, B. a Tichá, I. Environment jako místo pro život. In: Seminář Environmentální aspekty regenerace brownfields. Ostrava: VŠB-TUO. 2013.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rumpel, P., Rink, D., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In: Urban Ills: Twenty-first-Century Complexities of Urban Living in Global Contexts. 1. vyd. New York: Lexington Books, 2013. s. 241-268. ISBN 978-0739177006.
Slach, O., Marková, B. a Tichá, I. Regionální komunikační workshop: Role a význam kultury v rozvoji měst [Workshop]. Mosty u Jablunkova, Česká republika. 2013.
Marková, B. a Tichá, I. Studetské návrhy na regeneraci brownfieldu Hrušov v pracech studentů Ostravské univerzity. In: Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. první vydání. vyd. Ostrava: European Science and Art Publishing, 2013. s. 124-129. 1. vydání. ISBN 978-80-87504-22-2.
Tichá, I. a Novák, D. W. Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko. 2012, roč. 55, s. 27-31. ISSN 0139-7605.
Tichá, I. Governance sociální inkluze - diskursivní analýza.
Marková, B. a Tichá, I. Governance v procesu brownfields a aplikací na areál Dolu Alexander. In: Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. první vydání. vyd. Praha: Profesionl Publishing, 2012. s. 37-44. ISBN 978-80-7431-089-8.
Tichá, I. a Marková, B. Inovativní přístupy ve výuce řešení problematiky rekonverze brownfields. In: Současné formy užívání industriálních historických objektů. Praha: Gasset, 2012. Gasset, 2012. s. 32-39. ISBN 978-80-87079-25-6.
Marková, B. a Tichá, I. Jessica-nástroj pro financování regenerace brownfieldů. In: Brownfieldy- specifika, okolí a ideje. první vydání. vyd. Praha: professional Publishing, Praha, 2012. s. 38-43. ISBN 978-80-7431-100-0.
Marková, B. a Tichá, I. The Impact of Economic Crisis on the Social Policy of the Ostrava City. In: New Challenges for Local Governance. Lisabon: Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon. 2012.
Tichá, I. Ageing - stárnutí populace: Případová studie Ostrava. In: Analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie:. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politik, 2011. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politik, 2011. s. 15-20. ISBN 978-80-7248-696-0.
Marková, B. a Tichá, I. Cultural governance: Case study The Candidacy of the City of Ostrava for the Title of European Capital of Culture 2015. In: Congreso Cultura Europeae. Barcelona: Universitat International de Catalunya. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a Tichá, I. Governance of economic development: the case of Ost rava city region. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.. In: The Scale of Globalization. 5th International Conference on Globalization.. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2011.
Marková, B. a Tichá, I. The Impact of Globalization on Cultural Policy - Case study The City of Ostrava. In: The Scale of Globalization 2011. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 207-2013. ISBN 978-80-7368-963-6.
Marková, B. a Tichá, I. The Impact of Globalization on Cultural Policy: Case Study The City of Ostrava. In: Mezinárodní vědecká konference The Scale of Globalization. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Bednář, P. Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. 2010.
Rink, D., Haase , A., Bernt, M., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I., Couch, C., Cocks, M., Krzysztofik, R., Runge, J., Mykhnenko, V., Calza Bini, P., Violante, A., Nadolu, B., Kuzmenko, L. a Dmitri Medwedjew , D. Specification of working model: Common conceptual/analytical framework, Elaborated research design for case study analysis, Comparable set of indicators. 2009.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
NPLEKLeg. úprava sl. SP a syst. veř. správy
NPLEPLegisl. úprava sl. SP a systém veř. spr.
NSSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
3SEM1Seminář k odborné praxi 1
3SEM2Seminář k odborné praxi 2
4SEM1Seminář k odborné praxi 1
7SEM2Seminář k odborné praxi 2
99EKOZáklady ekonomie
BKDEMDemografie
BKPRORealizace projektu
BPDEMDemografie
BPPRORealizace projektu
NPFIKFinancování sl. soc. práce a fundraising
NPFIPFinancování sl. soc. práce a fundraising
NPVEKPrezentace soc. práce ve veř. sektoru
NPVEPPrezentace soc. práce ve veř. prostoru
NZMANManagement a projektové řízení
NZPX1Odborná praxe 1
NZPX2Odborná praxe 2
NZSITSíťování a multidisciplinární týmy
8KOPXPrůběžná odborná praxe
8KSITSíťování a multidisciplinární týmy
8KSOXSouvislá odborná praxe
98DEMDemografie
98NKVNástroje komunikace s veřejností
98PX1Souvislá praxe 1
98PX2Souvislá praxe 2
98REGÚvod do regionálních věd
98RP1Realizace projektu 1
98RP2Realizace projektu 2
98SP1Seminář k souvislé praxi 1
98SP2Seminář k souvislé praxi 2
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
98VESVeřejná správa
99DEMDemografie
99EKOZáklady ekonomie
99NKVNástroje komunikace s veřejností
99PX1Souvislá praxe 1
99PX2Souvislá praxe 2
99REGÚvod do regionálních věd
99RP1Realizace projektu 1
99RP2Realizace projektu 2
99SADStatistická analýza dat
99SP1Seminář k souvislé praxi 1
99SP2Seminář k souvislé praxi 2
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99VESVeřejná správa


AuthorTitleType of thesisYear
Baierová SvatavaMultidisciplinary Teams in Psychiatric CareMaster's thesis 2019 
Novotná ZuzanaBrand building of the organization in the non-profit sectorMaster's thesis 2019 
Pavlatová MiriamMultidisciplinary Co-operation at the Home Care of Long-Term Sick SeniorsMaster's thesis 2019 
Straková MichaelaPersonnel Work in The Organization of Social ServicesMaster's thesis 2019 
Szotkowská AnetaStrategic Management in Social Work OrganizationsMaster's thesis 2019 
Vejmolová PavlaEmployee benefits used by social services providersMaster's thesis 2019 
Hudzietz DavidThe impacts of unemployment on manMaster's thesis 2018 
Jurdová JarmilaThe quality of services provided in the home for the elderly in TovačovMaster's thesis 2018 
Nováková SabinaExpectations of the future from the perspective of adolescents living in childrens homesMaster's thesis 2018 
Bártová HanaRole of Labour Office in brokering employment after maternity leaveMaster's thesis 2016 
Herzová LucieParticipants influencing the solutions of the seniors issues in the cityMaster's thesis 2016 
Kocourková DanaThe findings of the interest Tichá inhabitants of social services in the villageMaster's thesis 2016 
Tichá VeronikaThe development of family politics in the Czech Republic since 1990-2013Master's thesis 2015 
Lasevič JanIndebtedness structure of the population of socially excluded localities of OstravaMaster's thesis 2014 
Kovalčíková MichaelaCommunity activities of parishesBachelor's thesis  
Dominec JakubDevelopments in the availability of pre-school education in the context of the demographic structure of the populationBachelor's thesis 2019 
Fialová KateřinaKommunication in a multidisciplinary teamBachelor's thesis 2019 
Kunovská HanaNetwork of social services in microregion Valašskomeziříčsko KelečskoBachelor's thesis 2018 
Vanderková DenisaSocial politics in Czech republicBachelor's thesis 2018 
Vašková KateřinaCommunity center in SedlištěBachelor's thesis 2018 
Klosová JitkaThe comparison of the public admininistration system in Czech republic and Slovakia after 1993Bachelor's thesis 2017 
Sittková GabrielaResearch of strategy priorities for citizens living in RychvaldBachelor's thesis 2017 
Broukalová PetraThe school as an actor in solving the problems of socially excluded localitiesBachelor's thesis 2016 
Čuprová VeronikaSupport options for socially excluded inhabitants in the field housingBachelor's thesis 2016 
Dudová JaroslavaActivities for the visually impaired - comparison of two citiesBachelor's thesis 2016 
Jurdová JarmilaActivation methods for seniors in home for elderly in TovačovBachelor's thesis 2016 
Vančurová BeataMethodology activation of persons with mental illnessBachelor's thesis 2016 
Baranová BarboraActivities for seniors in the city districtsBachelor's thesis 2015 
Stašová GabrielaSenior education in districts of statutary city OstravaBachelor's thesis 2015 
Bártová HanaAwareness and evaluation of social services for mothers and childrenBachelor's thesis 2014 
Šťukavcová JarmilaThe life of families with hearing disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Medla AndrejPolitical marketing of parliamentary parties in the election 2012 in SlovakiaBachelor's thesis 2012 


No record found.

social hub