UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Barbora Gřundělová


Academic degree, name, surname:Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Room, floor, building: B 201, Building B
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3223
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Gřundělová, B. Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(3), s. 53-67. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gřundělová, B. Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 40-53. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Stanková, Z. The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working. The British Journal of Social Work. 2018,, ISSN 0045-3102.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.

All publications

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Gřundělová, B. Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(3), s. 53-67. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Mikulec, M. Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People. In: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens. Future Academy, 2019. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Rusnok, P., Mikulec, M., Vávrová, S., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Wilamová, K. Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M., Stanková, Z. a Wilamová, K. Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES. In: ESWRA conference. Edinbourgh. 2018.
Gřundělová, B. ERASMUS+. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters. In: ERIS Conference. : ERIS. 2018.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity. 2018.
Gřundělová, B. Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 40-53. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018.
Glumbíková, K., Stanková, Z. a Gřundělová, B. Metaanalýza: Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plá nová ní u obyvatel a obyvatelek azylových domu. 2018.
Gřundělová, B. a Stanková, Z. The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working. The British Journal of Social Work. 2018,, ISSN 0045-3102.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Stanková, Z. Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb. 2018.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2017.
Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání. 2017.
Gřundělová, B. Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017 2017-04-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017. s. 25-31. ISBN 978-80-7464-927-1.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS. In: ICEEPSY: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 2017-10-11 Porto. Future Academy, 2017. s. 511-520. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Glumbíková, K. The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Bernin, Deutschland. Sakarya-Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 403-411. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Gřundělová, B. Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Semesterstipendien: Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci. 2016.
Vávrová, S. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity: Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2016.
Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů. 2016.
GŘUNDĚLOVÁ, B. Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2015, roč. 15, s. 106-120. ISSN 1213-6204.
GŘUNDĚLOVÁ, B. Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci. In: Jarní škola sociální práce 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta sociálních studií, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta sociálních studií, 2015. s. 80-86. ISBN 978-80-7464-752-9.


AuthorTitleType of thesisYear
Huvarová RenátaMeasures of the empolyers in the social services in the area of the harmonization of work and familyMaster's thesis 2019 
Blinková AnetaProfessionalization of Social WorkMaster's thesis 2018 
Fintesová KarolínaSocial work at The Employment agency of Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Jurzykowská DagmarPrejudices and stereotypes in social workBachelor's thesis 2019 
Nociarová NikolThe case conference as a tool of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2019 
Valder Jakubcová JaromíraDomestic violence in the family and in social work.Bachelor's thesis 2019 
Bruzková BarboraSocial care system for people with disabilitiesBachelor's thesis 2018 
Sobota JiříVolunteers in social services in HavířovBachelor's thesis 2018 


Implementation of activation strategies at the Czech Labor Office
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The Construction of Gender Meaning(s) by Social Workers of Activation Services for Families with Children and Its Impact on Their Professional Practice
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub