UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Alice Gojová

Alice Gojová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Room, floor, building: B 106, Building B
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 734 358 607
+420 553 46 3201
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
STANKOVÁ, Z. a Gojová, A. Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 18, s. 19-35. ISSN 1213-6204.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.

All publications

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Dilemmas in participatory approaches to social work. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 197-210. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Analýza cílového stavu. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
STANKOVÁ, Z. a Gojová, A. Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 18, s. 19-35. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gojová, A., Glumbíková, K., Kučera, P., Lesák, V. a Ripka, Š. Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Úvodní evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Závěrečná evaluační zpráva. 2018.
Vávrová, S. a Gojová, A. Modely sociální práce doprovázející bydlení. 2017.
Gojová, A. Russian State Social University. 2017.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Goldsmiths University of London. 2016.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, A. Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS. 2016.
Gojová, A. Synnervate, Utrecht. 2016.
Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, s. 21-38. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Glumbíková, K. (Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 52-63. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Hochschule Landshut. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
Gojová, A. Transforming disadvantaged places: applicability of community work. In: International Social Work Conference "The role of social work in a shifting world - social change and cohesion as a challenge and mandate of professional social work". Landshut: Institut Sozialer Wandel und Kohäsionsforschung, European Research Institute for Social Work. 2015.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A. Participativní akční výzkum. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 203-218. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A. První výsledky pilotního projektu komunitní práce v Moravskoslezském kraji. In: Komunitní práce jako součást procesu sociálního začleňování. Praha. 2014.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A. University of Eastern Finland. 2014.
Gojová, A. University of Eastern Finland, Kuopio. 2014.
Gojová, A. University of Hertfordshire, Hatfield. 2014.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A. Ways of coping. In: ERIS konference. Hertdofrshire. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Kuopion Yliopisto, Kuopio. 2013.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.
Gojová, A. Práce s komunitou. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 309-312. ISBN 978-80-262-0366-7.
Gojová, A. a Musil, L. Práce se sítěmi podpory. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 316-319. ISBN 978-80-262-0366-7.
Gojová, A. (Bez)mocná sociální práce?. 2012.
Gojová, A. Future of social work through the eyes of social workers in the Czech Republic. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio: ERIS. 2012.
Gojová, A., Geletičová, A., Sadivová, M., Žembová, L. a Mastna, L. Komunitní práce - cesta od nadávání k lepšímu bydlení. Sociální práce/ Sociálna práca. 2012, s. 77-91. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Community Work and the Ideas of Empowerment and Participation in the Changing Social Context. In: European Developments and the Social Professions. Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2011. s. 413-432. ECSPRESS-Edition 7. ISBN 978-80-7326-192-4.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Seibel, F. W., Friesenhahn, G., Lorenz, W., Chytil, O. a Gojová, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 s. ISBN 978-80-7326-192-4.
Otto, H., Thiersch, H., Chytil, O. a Gojová, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. vyd. München: Reinhardt, 2011. 1817 s. ISBN 978-3-497-02158-1.
Gojová, A. Nová sociální rizika pohledem vedoucích odborů sociálních věcí: Dílčí zpráva č. 2. 2011.
Gojová, A. Nová sociální rizika z pohledu starostů malých obcí a poskytovatelů sociálních služeb. 2011.
Gojová, A. Recenzní posudek publikace Výzvy pro sociálne profesie v modernej spoločnosti. 2011.
Gojová, A. The new Eastern European countries - a field experiment for a future social Europe. In: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstätt: ERIS. 2011.
Chytil, O., Nedělníková, D. a Gojová, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Chytil, O. a Gojová, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2010. s. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A. Gender and social work in the Czech Republic. In: Social Work and Diversity. Cologne: ERIS, Katolische Hochschule Nordrhein-Westfalen. 2010.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inclusive potential of empowerment and participation in community work. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 166-177. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci. In: Social Professions for a Social Europe. Ostrava: Albert, 2010. s. 178-188. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A., Gojová, V., Kvasnička, R., Pěnkava, P., Polák, A., Sejbal, J., Giampaoli, K., Antoni, P. a Tkadlečková, T. Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Gojová, A. Význam prostoru v sociálních vztazích obyvatel Ostravy. In: Industriální město v postindustriální společnosti. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2010. s. 160-175. ISBN 978-80-904810-0-8.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review - Insight - Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci.. In: Sociální profese pro sociální Evropu. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 182-192. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. Sborník studijních textů pro sociální kurátory. 2009.
Gojová, A., Webrová, A. a Sobková, H. Využití současných metod sociální práce v praxi sociálníhj kurátorů. In: Sborník studijních textů pro sociální kurátory. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií - Centrum pro podporu projektů, 2009. s. 213-240. ISBN 978-80-7368-627-7.
Gojová, A. a Gojová, V. Community Social Work. 2008.
Chytil, O., Gojová, A. a Jovelin, E. Histoire du travail social en Europe. 1. vyd. Paris: Vuibert, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7368-625-3.
Gojová, A., Nedělníková, D., Sobková, H., Černá, D., Mastna, l., Zajdakova, S., Hradecky, I., Malinova, H. a Zimmermannova, M. Terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami z hlediska vybraných metod a přístupů sociálná práce. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 191-303. ISBN 978-80-7368-504-1.
Nedělníková, D. a Gojová, A. Základní činnosti terénního sociálního pracovníka. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 25-54. ISBN 978-80-7368-504-1.
Holasová, V. a Gojová, A. Die Ausbildung für soziale Berufe - Tschechische Republik. Sozial Extra. 2007, roč. 31, č. 10, s. 56-57. ISSN 0931-279X.
Gojová, A. Komunitní sociální práce. 2007.
Pavlisková, K., Nedělníková, D., Gojová, A. a Černá, D. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. 2007.
Gojová, A. Sítě a síťování. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2007. s. 143-158. ISBN 978-80-7368-229-3.
Gojová, A. a Sobková, H. Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce. Sociální práce/ Sociálna práca. 2007, s. 87-96. ISSN 1213-6204.
Hamburger, F., Hirschler, S., Sander, G., Wöbcke, M. a Gojová, A. Ausbildung für soziale Berufe in Europe: Berichte und materialien aus wissenschaft und praxi. 1. vyd. Frankfurt am Main: ISS, 2005. 3. 225 s. ISBN 3-88493-197-0.
Bechyňová, V., Doubravová, D., Gojová, A. a Žežula, O. Vzdělávací program pro kurátory pro mládež-sociální práce s klientem a jeho rodinou. 2005.
Gojová, A. Autonomie seniorů pohledem sociálních pracovníků.. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování.. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2004. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 78-89. ISBN 80-7326-026-3.
Gojová, A. Canterbury Christ Church University College. 2004.
Gojová, A. Koncept komunity v komunitní práci. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, s. 43-56. ISSN 1213-6204.
Špatenková, N., Sýkorová, D., Gojová, A., Sobotková, I. a Dopita, M. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.
Gojová, A. a Sýkorová, D. Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje. Sociální práce/ Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 85-94. ISSN 1213-624.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Gojová, A. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. 2004.
Chytil, O., Gojová, A., Nedělníková, D., Erath, P., Littlechild, B. a Vornanen, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 3. 251 s. ISBN 80-7326-027-1.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Gojová, A. Current Issues of Social Work in the Czech Republic. In: European Social Work in Progress: Nationale Entwicklungslinien Sozialer Arbeit im europaischen Kontext. Eichstaat. 2003.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Gojová, A. Teorie a modely komunitní práce.. 2003.
Gojová, A. Universita Ramon Llull, Barcelona. 2003.
Gojová, A. Modely komunitní práce. Sociální práce/Sociálna práca. 2002, s. 49-61. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Modely komunitní práce. In: Prvá celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a perpektívy jej rozvoja 27.5.1999 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta University Komenského, 2002. Pedagogická fakulta University Komenského, 2002. s. 109-121. ISBN 80-88868-80-7.
Gojová, A. SPOLU International, Utrecht. 2002.
Gojová, A. Czech Social Work: Possibilities for Upholding the Rights of Romany Children. 2001, s. 20-29. ISSN 13531670.
Gojová, A. Social worker´s knowledge, values and skills - how to tech them?. In: Social Work in Public Health Symposium 2000-09-01 Kuopio. Kuopio: Kuopion yliopiston painatuskeskus, 2001. Kuopion yliopiston painatuskeskus, 2001. s. 119-123. ISBN 951-781-024-5.
Gojová, A. Education and training of Social Workers in Public Health. In: Social Work in Public Health Symposium, University of Kuopio, Department of Social Sciences, 6.-15. září 2000: Social Work in Public Health Symposium 2000-09-06 . Kuopio: Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 2000. Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 2000. s. 61-67. ISBN 951-781-022-9.
Gojová, A. Komunitní práce - modely a etapy. 2000.
Gojová, A. Projects of Community Work with the Roma Ethnic Minority. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 2000.
Gojová, A. The Social Workers´ Knowledge, Values and Skills - How to Teach Them?. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 2000.
Gojová, A. Education and training of social workers in public health.. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 1999.
Gojová, A. European Centre for Community Education, Koblenz. 1999.
Gojová, A. The Situation of the Youth in the Czech Republic. In: The Situation of the European Youth-Chances and Dangers. Univerzita Lodz. 1999.
Gojová, A. The Social and Legal protection of Children and Adolescents in the Czech Republic. Social Work in Europe. 1999, s. 38-44. ISSN 133531670.
Gojová, A. Internacionalization of Daily Life from the Perspective of Czech Republic. In: European Integration and Living Conditions of Youth. Fachhoschule Koblenz. 1998.
Gojová, A. Úloha sociálního poradenství v oblasti sociální práce. In: Sociálne poradenstvo (konference na katedre sociálnej prace, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita: Sociálne poradenstvo 1998-11-19 . Bratislava: Slovak Accademic Press, 1998. Slovak Accademic Press, 1998. s. 33-40. ISBN 80-88908-26-4.


AbbreviationSubject
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DVK1Národní vědecká konference
DVK2Mezinárodní vědecká konference
DVOZVyrovnávací oborová zkouška
EATDCurrent theoretical discourse of SW
EFEXEqualizing field exam
EVK1National scientific conference
EVK2International scientific conference
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KIRInternational Scientific Conference
E4KNANational Scientific Conference
KONHOKonzultační hodiny
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KIRMezinárodní vědecká konference
44KNANárodní vědecká konference
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PIRMezinárodní vědecká konference
44PNANárodní vědecká konference
AMETKCommunity Social Work
BKSPKSociální práce s komunitou
BPSPKSociální práce s komunitou
MSPPHMetody sociální práce
NPKOKRozvoj komunit a komunit. organizací
NPKOPRozvoj komunit a komunitních organizací
NRTOKTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRTOPTeorie a metody sociální práce s rodinou
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
NSKIKKritická sociální práce
NSKIPKritická sociální práce
NSSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
NSZ1KStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ1PStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ3KStátní zk. 3 - Teorie a metody SP
NSZ3PStátní zkouška 3 - Teorie a metody SP
1SOPKSociální práce s komunitou
2SOPKSociální práce s komunitou
3KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
3MEDAMediace
3MEDIMediace
3PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
6METKMetody komunitní sociální práce
6METRMetody sociální práce s rodinou
7KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
7MEDAMediace
7MEDIMediace
7PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
7TERRTerénní sociální práce s rodinou
8KKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8KKOPKomunitní práce
8KMUTMultidisciplinární týmová práce
8PKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8PKOPKomunitní práce
8PMUTMultidisciplinární týmová práce
98KRPKomunitní sociální práce a plánování
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
98PC2Práce s cílovými skupinami 2
99KRPKomunitní sociální práce a plánování
99MEDMediace
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PC2Práce s cílovými skupinami 2
NZSITSíťování a multidisciplinární týmy
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj


AuthorTitleType of thesisYear
Lukešová KateřinaThe Impact of Ethnicity on the Relationship between Social Worker - ClientDoctoral thesis  
Bjelončíková MonikaSocial Work and Social Consequences of Live with HIV/AIDSDoctoral thesis 2019 
Glumbíková KateřinaReintegration of single mothers from shelters into permanent forms of housingDoctoral thesis 2017 
Lindovská EliškaSituational Analysis of Homelessness and Housing Exclusion´s Reality Constructions in Supported Housing and Its Implications for Social WorkDoctoral thesis 2016 
Vaňková BlankaAnalysis of the needs of users of social activation services for families with children on JesenickoMaster's thesis 2019 
Zetochová PavlínaThe importance of outreach social work for homeless peopleMaster's thesis 2019 
Jančíková KateřinaParticipation of people in housing need to creation of the concept of social housing in OstravaMaster's thesis 2018 
Machálková DenisaCase and family conference and its application in practice of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2018 
Manďáková MagdaSeniors between home and institutional careMaster's thesis 2018 
Valošková PetraSocial work in the concept of social housing in OstravaMaster's thesis 2018 
Buzková Saganová NancyInvolving users and the public in the process of community planning of social servicesMaster's thesis 2017 
Russková JanaThe possibilities of evaluation of the community workMaster's thesis 2017 
Dvořáková MonikaTransformation of residential social services and its implications for the target group of persons with mental disabilities.Master's thesis 2016 
Macurová GabrielaThe best interest of the childMaster's thesis 2016 
Stanková ZuzanaCase study implementation of community work in socially excluded localityMaster's thesis 2016 
Hermanová MichaelaImpact of community work to life in socially excluded localitiesMaster's thesis 2015 
Bínková VeronikaTraining needs of social workers in practice.Master's thesis 2014 
Horváthová MarkétaQuality of Social Services Day Care Lydie in Czech Cieszyn eyes of users and their legal representativesMaster's thesis 2014 
Ivánková LucieUnemployment of persons with disabilitiesMaster's thesis 2014 
Kocianová KamilaThe social work with family in the context of the late modernismMaster's thesis 2014 
Mihaličková LucieMediation in criminal justice through the eyes of the publicMaster's thesis 2014 
Závodná MartinaFamily group conferencingMaster's thesis 2014 
Bánovcová LucieSeniors at risk of povertyMaster's thesis 2013 
Honová DanielaClimate of school classMaster's thesis 2013 
Kabeláčová LucieThe image of the social work in the mediaMaster's thesis 2013 
Lišková HanaThe role of social work in solution of domestic violence in families with childrenMaster's thesis 2013 
Sikorová LucieLow-threshold centres for kids and youth in the Czech Republic and Great Britain.Master's thesis 2013 
Silberová KláraSocial work with families at risk of losing their housingMaster's thesis 2013 
Stachová HanaCooperation of Social Activation Services for Families with Children and State Administration of Social-law Protection of ChildrenMaster's thesis 2013 
Bok VojtěchModern social deportationMaster's thesis 2012 
Görögová VeronikaThe usury in the Roma community.Master's thesis 2012 
Kubíčková IvanaProbate and culprits of racially motivated criminal activityMaster's thesis 2012 
Matulová VeronikaMediation as a way of solving conflicts and its use in practice of social work.Master's thesis 2012 
Řehořová KristýnaSystemic social workMaster's thesis 2012 
Valíková LuciePossibility of using the social economy in working with socially excluded Roma localitiesMaster's thesis 2012 
Januszová LenkaFamily as a source of social support for the homelessMaster's thesis 2011 
Ptáčková ŠárkaExperiences of workers in social and legal protection of children with alternated custody.Master's thesis 2011 
Chytil JanModels of Community Work in Social Excluded AreasMaster's thesis 2010 
Potrusilová ZuzanaThe Application of Task Centred Approach in Practice of Social Work with Family from a View of Social Workers.Master's thesis 2010 
Matine Jorge ArnaldoEthnicities and Identity on Social WorkMaster's thesis 2008 
Steblová VěraMultidisciplinary Team in Social Work.Master's thesis 2008 
Fojtíková ZuzanaEmpowerment and Participation in Community WorkMaster's thesis 2007 
Paličková TerezaNeeds of Parents Bound on a WheelchairMaster's thesis 2007 
Žáčková PavlaAlternating Custody from the Parents PerspectiveMaster's thesis 2007 
Sikorová MagdalenaDomestic VioleceMaster's thesis 2006 
Šidlová ZuzanaThe Method of the Island of the Family - The Possibilities of the Practical Use in Social WorkMaster's thesis 2006 
Boszczyk DavidActivation services in retirement houseBachelor's thesis 2019 
Dunková RůženaCommunity work in a socially excluded area on a study case of Ostrava - Kuncicky.Bachelor's thesis 2019 
Palacká JarmilaSocial work in a hospiceBachelor's thesis 2019 
Káňová GabrielaActivities of the local government in the area of integration from the perspective of the inhabiltants of socially excluded localityBachelor's thesis 2017 
Jančí EliškaParticipation of citizens in community developmentBachelor's thesis 2016 
Procházková ElenaSocial work in half-way houseBachelor's thesis 2015 
Brezinová LucieThe role of a social worker working with the syndrome tortured, abused and neglected child.Bachelor's thesis 2014 
Chumchalová LudmilaTheoretical concept of community social work in Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Gelnarová LadaEfforts of a social worker for children and youth using drugsBachelor's thesis 2014 
Hulová AndreaThe role of social work in dealing with bullying in primary schollsBachelor's thesis 2014 
Krygielová ŠárkaAfter divorce care for children with disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Martynková PavlínaLegislation of social work professionBachelor's thesis 2014 
Česelská MichaelaProfessional associations of social workers in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Dvořáková MonikaSocial work with dying seniorsBachelor's thesis 2013 
Filičková PetraSocial work with older people in residential facilitiesBachelor's thesis 2013 
Manďáková MagdaFoster care and the role of social workerBachelor's thesis 2013 
Mockovčiaková DenisaSocial Work with People with Mental IllnessBachelor's thesis 2013 
Orságová EliškaHousing for Senior Citizens in KarvináBachelor's thesis 2013 
Přikrylová DenisaSyndrome tortured , abused and neglected childBachelor's thesis 2013 
Tomalová MarieLifelong learning of social workersBachelor's thesis 2013 
Horváthová MarkétaDrama-therapy in the world of children with disibilities and its use in social workBachelor's thesis 2012 
Manďáková DanielaSocial work with hagridden womenBachelor's thesis 2012 
Masná AnetaThe Social Work with Under Age People Having Been Discharged from Institution Intended for Granting of Protective and Institutional EnlightenmentBachelor's thesis 2012 
Medáková BarbaraSocial services for children and youth at risk of addiction in OstravaBachelor's thesis 2012 
Očadlá TerezaSocial work on the dance sceneBachelor's thesis 2012 
Palyza JakubClubs for children and youthBachelor's thesis 2012 
Honová DanielaThe Relations in the school groupsBachelor's thesis 2011 
Laštovica MarekUsage task oriented access in therapeutic community for drugs addiction.Bachelor's thesis 2011 
Mulíková VeronikaThe Dilemmas of the Workers in the Area of the Social Legal Protection of the ChildrenBachelor's thesis 2011 
Neupauerová AlicaSetting the boundaries by social worker in relation to clients in residential establishments for mothers and their children.Bachelor's thesis 2011 
Rek OttoThe Possibilities of Social Work in the Prevention of the Right-Wing ExtremismBachelor's thesis 2011 
Vyplelová JanaCase management as a Method of Social Work Used in the Sphere of Care for Individuals with Mental DisordersBachelor's thesis 2011 
Lišková HanaUse of mediation in the field of social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2010 


Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period4/2018 - 9/2020
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2018 - 6/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderVeřejné zakázky
Statefinished
Reflexe drogové scény v Ostravě
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2015 - 12/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Reintegration of Lone Mothers Living in Asylum Houses to Permanent Housing Forms
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2014 - 8/2015
ProviderDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2013 - 8/2014
ProviderDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period7/2011 - 10/2012
ProviderKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub