UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Soňa Vávrová

Soňa Vávrová

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Room, floor, building: B 102, Building B
Position:Vice-Dean for Science and Research
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 732 333 321
+420 553 46 3205
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Rusnok, P., Mikulec, M., Vávrová, S., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Wilamová, K. Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M., Stanková, Z. a Wilamová, K. Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Recmanová, A. a Vávrová, S. Information and communication technologies in interventions of Czech social workers when dealing with vulnerable children and their families. European Journal of Social Work. 2018, 21(6), s. 876-888. ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Vávrová, S. Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, 18(5), s. 52-64. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Nedělníková, D. Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, roč. 18, 18(6), s. 78-88. ISSN 1213-6204.
Vávrová, S. Staff Mobility for Teaching - Russian State Social Univerzity Moscow: Erasmus+. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Vávrová, S. a Gojová, A. Modely sociální práce doprovázející bydlení. 2017.
Recmanová, A. a Vávrová, S. Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 17, s. 65-79. ISSN 1213-6204.
Vávra, O., Vávrová, S. a Pechová, O. Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí. Sociální pedagogika / Social Education. 2017, roč. 5, č. 1, s. 76-89. ISSN 1805-8825.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Vávrová, S. Výzkumný pobyt na Institute for Research and Innovation in Education University of the Balearic Islands. 2017.
Vávrová, S. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity: Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2016.
Hanková, M. a Vávrová, S. Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. Psyché. 168 s. ISBN 978-80-271-0012-5.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Vávrová, S. Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny: Erasmus. 2014.
Vávrová, S. Výzkumný pobyt na: University of British Columbia, Vancouver; Point Loma Nazarene University, San Diego; University of California, San Francisco a Stanford University, Stanford: Kanada, Spojené státy americké. 2014.


AbbreviationSubject
DKV1Kval. výzk. v aplikaci na soc. práci
DPC1Publikační činnost - Jost, D
DPC2Publikační činnost - Jsc, C (I.)
DPC3Publikační činnost - Jimp, B (I.)
DPC4Publikační činnost - Jsc, C (II.)
DPC5Publikační činnost - Jimp, B (II.)
DSE1Seminář k disertační práci I.
DSE2Seminář k disertační práci II.
DSE3Seminář k disertační práci III.
DSE4Seminář k disertační práci IV.
EKV1Qual.res.applied to SW - adv.approaches
EPC1Publications - Jost, D
EPC2Publications - Jsc, C
EPC3Publications - Jsc, C
EPC4Publications - Jimp, B
EPC5Publications - Jimp, B
ESE1Dissertation seminar I.
ESE2Dissertation seminar II.
ESE3Dissertation seminar III.
ESE4Dissertation seminar IV.
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
KONHOKonzultační hodiny
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KA3Seminář k dizertační práci 3
44KA4Seminář k dizertační práci 4
44KUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44KUBPublikace B - Jsc, D, B
44KUCPublikace C - Jimp
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PA3Seminář k dizertační práci 3
44PA4Seminář k dizertační práci 4
44PUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44PUBPublikace B - Jsc, D, B
44PUCPublikace C - Jimp
BKMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BKSUPSupervize praxí
BPMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BPSUPSupervize praxí
BZMELMetodologie kvalitativního výzkumu
MPUBLPublikační činnost
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize pro Sp pracující s rod.
NRSUPSupervize pro Sp pracující s rod.
NSALKMetody a techniky kval. výzkumu v SP
NSALPMetody a techniky kvalitat. výzkum v SP
NSZ2KStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NSZ2PStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NZLITKvalit. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SUPASupervize praxí
1SUPXSupervize praxí
1SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
2SUPASupervize praxí
2SUPXSupervize praxí
2SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
SOCKSSociologie
SOCVPSociologie
1USTNÚvod do sociologické teorie
2USTNÚvod do sociologické teorie
3MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
4MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
8KEVAKvalitativní a evaluační výzkum
8PEVAKvalitativní a evaluační výzkum
98USTÚvod do sociologické teorie
99USTÚvod do sociologické teorie


AuthorTitleType of thesisYear
Dořičáková ŠárkaTerrain Services for Seniors Provided Without RegistrationDoctoral thesis 2019 
Recmanová AdélaInformation and Communication Technologies in Interventions of Social Work with Vulnerable Children and Their FamiliesDoctoral thesis 2019 
Kahánková TerezaProfessional development of employees in social activation service for families with childrenMaster's thesis 2019 
Pospíšilová PavlínaRole of individual actors in the process of community planning of social services in the city of BrnoMaster's thesis 2019 
Boháčová JarmilaPersonal Management At Retirements Home In The Context Of Standards Quality In Welfare ServicesMaster's thesis 2018 
Vondrka JosefNeed analysis of users in aftercare social servis Darmoděj z.u. JeseníkMaster's thesis 2018 
Benčáková AnetaHome care as prevention of institutionalization of seniorsMaster's thesis 2017 
Fránková ZuzanaTransformation of retirement home from the employeeś point of viewMaster's thesis 2017 


Social Adjustment of Homeless Children with the Experience of Domestic Violence in the City of Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderGrantová agentura ČR
Statesolved
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Main solverdoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Period5/2017 - 7/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Main solverdoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Period12/2016 - 11/2017
ProviderVeřejná zakázka
Statefinished
social hub