UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Šárka Dořičáková

Šárka Dořičáková

Academic degree, name, surname:Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Room, floor, building: B 208, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
University Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 3222
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. J. Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu: Kazuistika - Karla. In: Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu. 1. vyd. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - Katedra teorie, 2018. s. 47-67. ISBN 978-80-87234-76-1.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7464-969-1.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Očekávané profesní kompetence sociálních pracovníku. EMENTAL elektronický časopis o mentálním zdraví. 2017, roč. 2017, 5(2), s. 6-19. ISSN 1339-4614.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Delage, A., Coutand, Y., Melinz, G., Pennerstorfer, A., Zierer, B., Botek, O., ULČÁKOVÁ, Š., Dořičáková, Š., Mandrysz, W., Rebeleanu, A., Popescu, L. a Patyán, L. Social Enterprise in the Czech Republic. In: THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
Dořičáková, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. ISBN 978-80-7464-842-7.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. Aktuální pohled na sociální práci v ČR: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií - nutnost reflexe. In: Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie, 2015. s. 67-85. ISBN 978-80-87234-55-6.

All publications

Dořičáková, Š. Actiris, Public Employment Office of the Brussels Capital City in Belgium. 2019.
Dořičáková, Š. Evropský parlament. 2019.
Dořičáková, Š. Praxe krok za krokem Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. 2019.
Dořičáková, Š. Praxe krok za krokem Průvodce odborným praktickým vzděláváním ve zdravotně-sociální péči Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita 2019. 2019.
Dořičáková, Š. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace Průvodce pro studující. 2019.
Dořičáková, Š. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci - navazující magisterské studium, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci.. 2019.
Dořičáková, Š. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci navazující magisterské studium, specializace Sociální práce s rodinou. 2019.
Dořičáková, Š. SENIOR 2019 (o seniorech, pro seniory): Terénní pseudosociální služby pro seniory [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Dořičáková, Š. Terénní pseudosociální služby pro seniory. In: Sborník: současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.století.: C 2019-09-04 Litomyšl. Zubří: Social Education s.r.o., 2019. s. 31-41. ISBN 978-80-906223-0-2.
Dořičáková, Š. Terénní pseudosociální služby pro seniory. In: Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Litomyšl: Město Litomyšl. 2019.
Dořičáková, Š. Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace. 2019.
Dořičáková, Š. Uniwersytet Łódzki: Projektová výuka. 2019.
Dořičáková, Š. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR. 2018.
Dořičáková, Š. Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace. In: Jarní škola sociální práce 2018: Jarní škola sociální práce 2018 2018-04-17 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 35-44. ISBN 978-80-7599-009-9.
Dořičáková, Š. Terrain Services for Seniors Provided Without Registration. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. J. Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu: Kazuistika - Karla. In: Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu. 1. vyd. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - Katedra teorie, 2018. s. 47-67. ISBN 978-80-87234-76-1.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7464-969-1.
Dořičáková, Š. International Conference On New Horizons In Education. In: International Confernce On New Horizons In Education. Berlín. 2017.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Očekávané profesní kompetence sociálních pracovníku. EMENTAL elektronický časopis o mentálním zdraví. 2017, roč. 2017, 5(2), s. 6-19. ISSN 1339-4614.
Dořičáková, Š. Odborná praxe na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické nemocnice Písek. 2017.
Dořičáková, Š. Sociální ekonomika a sociální podnikání. 2017.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. Influence of Quality of Social Services for the Elderly People Provided with Registration and Without Registration. In: Spring school. Ostrava. 2016.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Delage, A., Coutand, Y., Melinz, G., Pennerstorfer, A., Zierer, B., Botek, O., ULČÁKOVÁ, Š., Dořičáková, Š., Mandrysz, W., Rebeleanu, A., Popescu, L. a Patyán, L. Social Enterprise in the Czech Republic. In: THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
Dořičáková, Š. Sociální ekonomika a sociální podnikání: Social Work and Social Economy. 2016.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v ČR. Jihlava, Česká republika. 2016.
Dořičáková, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. ISBN 978-80-7464-842-7.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. Aktuální pohled na sociální práci v ČR: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií - nutnost reflexe. In: Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie, 2015. s. 67-85. ISBN 978-80-87234-55-6.
Dořičáková, Š., Knobloch, F. a Enachescu-Hroncová, I. Integrovaná psychoterapie Ferdinand Knobloch. In: Integrovaná psychoterapie. Praha: Univerzita Karlova. 2015.
Dořičáková, Š. Je skutečně nedostatek pracovních míst?. 3P Popularis. 2015, s. 8-9.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v České republice. Sociální služby. 2015, roč. 17, s. 48-49. ISSN 1803-7348.
Dořičáková, Š. Studijní materiál pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti: Sociální podnikání. 2015.
Dořičáková, Š. Studijní materiál pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti: Udržitelnost sociálního podniku. 2015.
Dořičáková, Š. Ohlédnutí za konferenci o sociálním podnikání. 2014.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání, jako fenomén dnešní doby. 3P Popularis. 2014, č. 13, s. 6-7.


AuthorTitleType of thesisYear
Mišianová RadmilaSocial entrepreneurship as a tool for integrationMaster's thesis 2019 
Furiková MartinaEducation of Managers in Homes for the ElderlyMaster's thesis 2018 
Konečná AlenaManager' s competences in social servicesMaster's thesis 2018 
Pavelec TomášIdentifier social enterprises in the Czech RepublicMaster's thesis 2018 
Vrhelová AlenaImpact of social services law amandement on providing of these servicesMaster's thesis 2018 
Buřtová AndreaSocial Entrepreneurship in the Olomouc RegionMaster's thesis 2017 
Rašková LucieFundraising, marketing and financing of nongovernmental organizationsMaster's thesis 2017 
Hrouzová LucieSpecifics of social work with seniorsBachelor's thesis 2019 
Kenďurová BarbaraSocial work with seniors in the retirment home serviceBachelor's thesis 2019 
Kusiaková BarboraMethods and techniques of social work with seniorsBachelor's thesis 2019 
Minarčíková TerezaSocial work with seniors in home with malicious modeBachelor's thesis 2019 
Možná KateřinaSeniors - Social work clientsBachelor's thesis 2019 
Očadlá MichaelaSocial work with seniorsBachelor's thesis 2019 
Stálá VeronikaMental health in social work practiceBachelor's thesis 2019 
Szturcová IzabelaPossibilities of financing social servicesBachelor's thesis 2019 
Divák VojtěchRisk community planningBachelor's thesis 2018 


Social Work and Social Econonomy
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2018
ProviderMŠMT
Statesolved
Inovace stávajících předmětů studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce v kontextu internacionalizace
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Terrain Services for Seniors Provided Without Registration
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The bilateral cooperaion - project Intercultural project management (8 Czech students in Vienna)
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Period11/2016 - 11/2016
ProviderAction
Statefinished
The bilateral cooperation project "International project management (8 students from Austria in Ostrava
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Period11/2016 - 11/2016
ProviderAction
Statefinished
social hub