UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Roman Pospíšil


Academic degree, name, surname:PhDr. Mgr. Bc. Roman Pospíšil, Ph.D.
Room, floor, building: B 426, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3227
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Pospíšil, R., Mitáček, R., Zeman, T., Macháčková, P. a Ptáček, B. Coping Strategies of Military Students in the Army of the Czech Republic.. In: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference.: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference 2018 Seville Spain. Seville Spain: IBIMA, 2018. s. 2099-2106. ISBN 978-0-9998551-1-9.
Pospíšil, R. Specifika studia vysoké školy z pohledu psychické zátěže. In: Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu "Leadership - teorie a praxe": Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu "Leadership - teorie a praxe" 2018 Brno. Brno: Univerzita obrany, 2018. s. 49-55. ISBN 978-80-7582-082-2.
Mikulka, Z., Nekvapilová, I. a Pospíšil, R. Competence to the leadership and its koncept in the Army of the Czech Republic.. In: International Conference Knowledge based organization: International Conference Knowledge based organization Sibiu. Sibiu: Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Sibiu, Romania, 2017. s. 205-212. ISSN 2451 3113.
Pospíšil, R. Koncentrace pozornosti v kontextu psychických stavů jako předpoklad pro úspěšnou práci s pokročilými automatizovanými systémy velení a řízení.. Psychologie pro praxi. 2017, č. 52, s. 37-52. ISSN 1803-8670.
Pospíšil, R. Psychická odolnost podle osobnostních typů v kontextu hodnocení akademické a praktické úspěšnosti.. In: Psychologie práce a organizace 2017 Pracovní potenciál a jeho proměny v čase.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017 Pracovní potenciál a jeho proměny v čase Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomie, 2017. s. 484-497. ISBN 978-80-7454-714-0.
Davidová, M., Pospíšil, R., Jílek, L., Kubínyi, Ľ., Nekvapilová, I. a Gasparics, Z. Diagnostické metody v personální praxi II. (Druhy personálních pohovorů).. Brno: Univerzita obrany, 2012. 158 s. ISBN 978-80-7231-895-7.
Pospíšil, R. Psychologické aspekty výběru uchazečů o službu v ozbrojených silách.. In: PhD existence I: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.: PhD existence I: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 179-189. ISBN 978-80-244-2858-1.
Pospíšil, R. Výzkum intersexuálních rozdílů uchazečů o službu v AČR.. Psychologie pro praxi. 2009, č. 44, s. 41-59. ISSN 1803-8670.
Pospíšil, R. Psychologické aspekty výběru uchazečů o službu v AČR se zaměřením na relaci věku.. Vojenské rozhledy. 2007, č. 3, s. 150-166-. ISSN 2336-2995.

All publications

Pospíšil, R., Mitáček, R., Zeman, T., Macháčková, P. a Ptáček, B. Coping Strategies of Military Students in the Army of the Czech Republic.. In: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference.: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference 2018 Seville Spain. Seville Spain: IBIMA, 2018. s. 2099-2106. ISBN 978-0-9998551-1-9.
Pospíšil, R. Specifika studia vysoké školy z pohledu psychické zátěže. In: Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu "Leadership - teorie a praxe": Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu "Leadership - teorie a praxe" 2018 Brno. Brno: Univerzita obrany, 2018. s. 49-55. ISBN 978-80-7582-082-2.
Mikulka, Z., Nekvapilová, I. a Pospíšil, R. Competence to the leadership and its koncept in the Army of the Czech Republic.. In: International Conference Knowledge based organization: International Conference Knowledge based organization Sibiu. Sibiu: Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Sibiu, Romania, 2017. s. 205-212. ISSN 2451 3113.
Pospíšil, R. Koncentrace pozornosti v kontextu psychických stavů jako předpoklad pro úspěšnou práci s pokročilými automatizovanými systémy velení a řízení.. Psychologie pro praxi. 2017, č. 52, s. 37-52. ISSN 1803-8670.
Pospíšil, R. Psychická odolnost podle osobnostních typů v kontextu hodnocení akademické a praktické úspěšnosti.. In: Psychologie práce a organizace 2017 Pracovní potenciál a jeho proměny v čase.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017 Pracovní potenciál a jeho proměny v čase Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomie, 2017. s. 484-497. ISBN 978-80-7454-714-0.
Pospíšil, R. Školní úspěšnost a její determinanty z pohledu poznatků psychologie.. In: XXXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu.: XXXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu Brno. Brno: Univerzita obrany, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-7231-419-5.
Pospíšil, R. Kompetence v pedagogicko-psychologických souvislostech jako příspěvek k rozvoji vojenských leaderů.. In: XXXIV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu.: XXXIV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu Brno. Brno: Univerzita obrany, 2016. s. 1-8. ISBN 978-80-7231-460-7.
Hodný, J., Macháčková, P., Mikulka, Z., Nekvapilová, I., Ďuriš, J., Mitáček, R., Ptáček, B., Pospíšil, R., Kubínyi, Ĺ. a Saliger, R. Sociální kompetence vojáka-leadera.. Brno: Univerzita obrany, 2016. 119 s.
Pospíšil, R. Pedagogicko-psychologické aspekty úspěšnosti přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů v kontextu zvládání zátěže - východiska k výzkumu.. In: XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu: XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu Brno. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 1-8. ISBN 978-80-7231-995-4.
Pospíšil, R. Zvládání náročných situací rodiny vojenského profesionála.. In: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka.: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2014. s. 375-387. ISBN 978-80-8040-499-4.
Pospíšil, R. Analýza hlavních psychologických faktorů neúspěšnosti při výběru uchazečů do Ozbrojených sil České republiky.. In: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Olomouc. Olomouc: Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, 2012. s. 1-9. ISBN 978-80-244-3039-3.
Davidová, M., Pospíšil, R., Jílek, L., Kubínyi, Ľ., Nekvapilová, I. a Gasparics, Z. Diagnostické metody v personální praxi II. (Druhy personálních pohovorů).. Brno: Univerzita obrany, 2012. 158 s. ISBN 978-80-7231-895-7.
Pospíšil, R. Nové kompetence ozbrojených sil České republiky v integrovaném komunikačním a informačním prostředí.. In: Znalosti pro tržní praxi 2011 Nová generace pracovníků (Generace Y).: Znalosti pro tržní praxi 2011 Nová generace pracovníků (Generace Y) Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 403-412. ISBN 978-80-87533-02-4.
Pospíšil, R. Posuzování způsobilosti uchazečů pro službu v Ozbrojených silách České republiky - psychologické aspekty neúspěšnosti.. In: 4. mezinárodní konference "Zvládání extrémních situací".: 4. mezinárodní konference "Zvládání extrémních situací" Praha. Praha: CASRI, 2011. s. 1-20. ISBN 978-80-905084-1-5-4.
Pospíšil, R. Psychologické aspekty výběru uchazečů o službu v ozbrojených silách.. In: PhD existence I: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.: PhD existence I: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 179-189. ISBN 978-80-244-2858-1.
Pospíšil, R. Výzkum intersexuálních rozdílů uchazečů o službu v AČR.. Psychologie pro praxi. 2009, č. 44, s. 41-59. ISSN 1803-8670.
Pospíšil, R. Psychologické aspekty výběru uchazečů o službu v AČR se zaměřením na relaci věku.. Vojenské rozhledy. 2007, č. 3, s. 150-166-. ISSN 2336-2995.


No record found.No record found.

social hub