UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Oldřich Chytil

Oldřich Chytil

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Room, floor, building: B 415, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 775 761 557
+420 553 46 3244
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Chytil, O. a Kowaliková, I. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 112-125. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Mošová, M., PULKERTOVÁ, M. a Chytil, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-66. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia?. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014. s. 277-287. ISBN 978-80-7144-220-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.

All publications

Kowaliková, I. a Chytil, O. Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic. Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(1), s. 65-83. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Kann die Sozialarbeit zu einem Instrument der Unterstützung des sozialen Wandels werden?. 2018.
Chytil, O. a Kowaliková, I. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 112-125. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Mošová, M., PULKERTOVÁ, M. a Chytil, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-66. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Social Work in the Czech Republic - developments and challenges.. 2016.
Chytil, O. Economy influence of Social Work in the CR, Change in Welfare State.. 2014.
Chytil, O. Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia?. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014. s. 277-287. ISBN 978-80-7144-220-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O. The Eastem European Model of the Welfare State and Social Work.. 2014.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Chytil, O. Soziale Arbeit in der Tschechischen Republik. 2013.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Seibel, F. W., Friesenhahn, G., Lorenz, W., Chytil, O. a Gojová, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 s. ISBN 978-80-7326-192-4.
Otto, H., Thiersch, H., Chytil, O. a Gojová, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. vyd. München: Reinhardt, 2011. 1817 s. ISBN 978-3-497-02158-1.
Chytil, O. Teoretické koncepty sociální práce. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. s. 37-46. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Horáková Hirschlerová, N. a Chytil, O. Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Horák, V. a Chytil, O. Veřejnoprávní média v novém desetiletí. Čas na privatizaci. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Chytil, O. a Matulayová, T. Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 314 s. ISBN 978-80-555-0372-1.
Chytil, O., Nedělníková, D. a Gojová, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Chytil, O. a Gojová, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2010. s. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review - Insight - Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
Magjalić, D. M. a Chytil, O. Social work theory and practice: An international perspective. 1. vyd. Dubrovnik: Inter-University Center Dubrovnik, 2009. 288 s. ISBN 978-953-99765-1-2.
Chytil, O., Gojová, A. a Jovelin, E. Histoire du travail social en Europe. 1. vyd. Paris: Vuibert, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7368-625-3.
Chytil, O., Adams, A., Erath, P. a Jovelin, E. Social Work and Science - An uneasy relationship?. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7326-132-0.
Mahrová, G., Venglářová, M. a Chytil, O. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2138-5.
Friesenhahn, G., Walter, L., Seibel, F. W. a Chytil, O. Community education and its contribution to a Social Europe: Concepts-Prespectives-Implementation. 1. vyd. Ostrava: Albert Boskovice, 2007. ECSPRESS Edition 3. 300 s. ISBN 80-7326-107-3.
Chytil, O. Důsledky modernizace pro sociální práci. SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA. 2007, č. 4, s. 64-71. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. IUC Journal of Social Work. 2007, s. 1-9.
Chytil, O., Seibel, F. W., Otto, H. a Friesenhahn, G. Reframing the Social. Social Work and Social Policy in Europe: Social Work and Social Policy in Europe. 1. vyd. Ostrava: ALBERT, 2007. ECSPRESS-Edition 4. 558 s. ISBN 80-7326-111-1.
Chytil, O. Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. Social Work & Society. 2006, roč. 4, s. 330-340. ISSN 1613-8953.
Chytil, O., Thole, W., Cloos, P., Ortmann, F. a Strutwolf, V. Soziale arbeit im offentlichen Raum. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag, 2005. 241 s. ISBN 978-3-531-14240-1.
Chytil, O. Auswirkungen des EU-Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien. . In: Die EU ?Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. München: Ziel-Verlag, 2004. s. 175-187.
Sýkorová, D. a Chytil, O. Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 2004.
Chytil, O. Die EU -Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. 1. vyd. München: Ziel - Verlag, 2004. 233 s. ISBN 3-937210-14-8.
Popelková, R. a Chytil, O. Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji.. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity., 2004. s. 209-220. ISBN 80-7326-026-3.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Chytil, O., Gojová, A., Nedělníková, D., Erath, P., Littlechild, B. a Vornanen, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 3. 251 s. ISBN 80-7326-027-1.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Popelková, R. a Chytil, O. The Map of Social services for seniors in the Moravian-Silesian Region. In: Strategie for the Maintanance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstatt: ISIS, 2004. s. 103-117.
Chytil, O. Methods of Social Work.. In: Development and Perspectives of Social Work with Regard To The Entry To European Union.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 11-15.
Chytil, O. a Popelková, R. Poverty in the Czech Republic. In: Old and New Poverty in Post Communist Europe. Krakow: Universytet Jagiellonski, 2003. s. 31-39.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Chytil, O. Terminologické problémy ve vzdělávání v sociální práci. In: Rozvoj a výhledy sociální práce ve světle vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 11-14.
Chytil, O. K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce. Sociálna práca a zdravotnictvo. 2002, roč. 3, s. 80-89.
Chytil, O. a Popelková, R. Sociální politika a sociální práce v České republice.. In: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a pespektívy jej rozvoja.: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a perspektívy jej rozvoja. 1999-05-27 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2002. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2002. s. 46-77. ISBN 80-88868-80-7.
Chytil, O. a Chytilová, Š. Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tsechischen Republik am Anfang des 3.Jahrtausends. In: Für ein soziales Europa Ausbilden - Lernen - Handeln in den sozialen Professionen. 1. vyd. Mainz: Johannes Gutenberg Universität, 2002. s. 255-271. ISBN 3-922514-63-4.
Chytil, O. Empty Nest. Opportunity or Obligation?. East Central Europe/L ´Europe du Centre est. Eine Wissenschaftliche Zeitschrift. 2001, s. 151-155. ISSN 0094-3037.
Chytil, O., Lorenz, W., Seibel, F. W. a Strieženec, Š. Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen.. Boskovice: Albert, 2000. 287 s. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. Co-operation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 51-63.
Chytil, O. Cooperation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences.. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. 1999-08-27 Modra. Boskovice: Albert, 2000. Albert, 2000. s. 51-63. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. Die Ausbildung der Professionalität Sozialer Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Die Ausbildung zur Professionalität Sozialer Arbeit in Polen, Tschechien und Deutschland. 1. vyd. Frankfurt am Main: Lang, 2000. s. 75-92. ISBN 3-631-36507-1.
Musil, L. a Chytil, O. Making Education in Social Work Better. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 117-127.
Chytil, O. a Musil, L. Making Education in Social Work Better - Czech Experience.. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 117-127. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. a Popelková, R. Social Policy and Social Work in the Czech Republic. In: Fundamentals of Social Work in Selected European Countries. 1. vyd. Dorset: Russel House Publishing Ltd., 2000. s. 9-24. ISBN 1-898924-68-6.
Chytil, O. a Seibel, F. W. Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. Boskovice: Albert, 1999. 350 s.
Chytil, O. European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. 1999.
Chytil, O. Opening Remarks. In: Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. Boskovice: Albert, 1999. s. 9-12.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Popelková, R. Současný stav a aktuální problémy vzdělávání sociálních pracovníků. Sociální politika. 1999, roč. 25, č. 3, s. 6-7. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Country notes, Czech republic. European Journal of Social Work 1. 1998, roč. 1, s. 363-364. ISSN 1369-1457.
Chytil, O. a Musil, L. Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci. Sociální politika. 1998, roč. 24, č. 3, s. 9-10. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Předmluva k českém vydání. In: Otázky legitimace sociální práce. Boskovice: Albert, 1998. s. 9-10. ISBN 80-85834-41-3.
Chytil, O. Social Work in the Czech Republic. Social Work in Europe. 1998, roč. 5, s. 48-55. ISSN 1353-1670.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD. In: The individual and society at the turn of the century:view from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. Univerzita Palackého, 1998. s. 30-31.
Chytil, O. a Stošková, R. The progress of social policy and social work in the Czech Republic. In: Social Work in Public Health Symposium: Social Work in Public Health Symposium 1998-06-01 . Kuopio: Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 1998. Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 1998. s. 81-103. ISBN 951-780-619-1.
Chytil, O. Transformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit und Sozialarbeitswissenschaft in einem sich wandelnden Europa. 1. vyd. Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1998. s. 81-96. ISBN 3-7841-1114-9.
Chytil, O. Strategie Asociace vzdělavatelů v sociální práci při podpoře vzdělávání v sociální práci. In: Socioklub/Personel: Vzdělávací standardy v sociální práci . Praha: Sociopress, 1997. Sociopress, 1997. s. 128-132. ISBN 80-902260-3-5.
Chytil, O. Social Work Education. A view from Czech Republic. Alumni Journal Boston University, School of Social Work. 1996, roč. 8, s. 1-4.
Chytil, O. Social Work Education: A View from the Czech Republic. Alummi Journal. 1996, č. 7,
Šimíčková-Čížková, J. a Chytil, O. Prožívání ztráty zaměstnání. Sociální politika. 1994, roč. 20, č. 1, s. 16-17. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Rodí se mezinárodní škola sociální práce. Sociální politika . 1994, roč. 20, č. 3, s. 22-22. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Sociální práce, vymezení pojmů. In: Konference - teoretický seminář k pojetí andragogiky: Andragogika 1993-04-26 . Olomouc: Katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1994. Katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1994. s. 42-47.
Hubík, S. a Chytil, O. Ta naše čítanka česká.... Životné prostredie . 1994, roč. 28,
Chytil, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. In: IV. konference sociálních pracovníků v České republice: Sborník ze IV. konference sociálních pracovníků v České republice. Delikvence, kriminalita a sociální práce. 1994-05-18 . Praha: MPSV ČR, 1994. MPSV ČR, 1994. s. 22-27. ISBN ISBN 80-85529-0.
Chytil, O. Zum Stand der theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/ Ost-Europa - am beispiel von Tschechien. In: ECCE. Olmütz/Koblenz. 1994.
Chytil, O. Obsahová analýza základních textů formující hodnotový vztah dětí k životnímu prostředí. In: Univerzita Palackého Olomouc: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života . Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. Univerzita Palackého, 1993. s. 53-65. ISBN ISBN 80-7067-30.
Chytil, O. Některé problémy vzdělávání sociálních pracovníků. In: Měnící se trh práce - výzva pracovníkům v oblasti vdělávání dospělých a sociální práce: Měnící se trh práce ? výzva pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých a sociální práce 1992-04-01 . Praha, Olomouc: MŠMT ČR a katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1992. MŠMT ČR a katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1992. s. 101-104.
Chytil, O. a Hubík, S. Vysokoškolská příprava sociálních pracovníků. In: FF UP Olomouc: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, fakultates philosophica, Sociologica - Andragogika 1 . Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Univerzita Palackého, 1992. s. 41-46. ISBN 80-7067-073-8.


AbbreviationSubject
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DODPStátní zkouška 1 - Obhajoba dis. práce
EFEXEqualizing field exam
E4KAATopical Issues in Social Work
E4KADDisserttation
KONHOKonzultační hodiny
44KAAAktuální otázky sociální práce
44KADDizertační práce
44PAAAktuální otázky sociální práce
44PADDizertační práce
44PDPDizertační práce
BZTSPTeorie sociální práce
JODPRDiplomová práce
MSPPHMetody sociální práce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
SPUBLPublikační výstup
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
3ODP3Diplomová práce
3RTESTeorie sociální práce
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
3TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4DIP2Diplomová práce
4ODP3Diplomová práce
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
5DIP1Diplomový seminář
5DIP2Diplomová práce
5ODP3Diplomová práce
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
5SZK4Státní závěrečná zkouška 4
5TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6BAPRBakalářská práce
6BCPRBakalářská práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
7SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
99PCSPráce s cílovými skupinami
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SORESociální rehabilitace


AuthorTitleType of thesisYear
Gojová VendulaSocial Work in Social Entrepreneurship´s ContextDoctoral thesis 2013 
Kuzníková IvaSocial work in health care in the Czech RepublicDoctoral thesis 2013 
Špiláčková MarieSocial planning of seventies and eighties of the 20th century in CzechoslovakiaDoctoral thesis 2011 
Sobková HanaFamily Social Work - Theoretical Base and MethodsDoctoral thesis 2010 
Holasová VěraManagerialism in Social WorkDoctoral thesis 2009 
Nedělníková DanaTheoretical demarcation of social work with groupsDoctoral thesis 2007 
Lazar PetrCritical Social Work: Discourse AnalysisMaster's thesis 2016 
Turoňová DanaSocial work in the home half awayMaster's thesis 2016 
Hakalová LenkaSocial Work in SchoolsMaster's thesis 2014 
Machálková LenkaCoping strategies of poverty families with childrenMaster's thesis 2013 
Micáková TerezaPossibilities of social work in solving problems of one parent familiesMaster's thesis 2013 
Mošová MiroslavaAre the social services available for the seniors?Master's thesis 2013 
Novák MiroslavMethods of Social work used by social workers of Department of Social and Legal Protection of Children.Master's thesis 2013 
Dihlová MichaelaSocial Work Methods used by Nongovernmental Organizations of Social Services.Master's thesis 2012 
Ježíková EvaA study of how social work graduates with a medical profile perceive the effectiveness of education in social workMaster's thesis 2012 
Ligocká MonikaThe significance of proffesion associations from the point of view of social workersMaster's thesis 2010 
Nedomová EvaTask-Centered Approach in Social WorkMaster's thesis 2010 
Raszková VeronikaSupervision in Social Work.Master's thesis 2009 
Kieryková JanaPresent Situation of Education in Social Work in Selected European CountriesMaster's thesis 2008 
Doupalová MartinaA Comparison of Social Policy and Social Work in the Czech Republic and Spain.Master's thesis 2007 
Špiláčková MarieHistory of Social Planning in OstravaMaster's thesis 2006 
Mošová MiroslavaThe present and perspective of the care for the senior in the region OdryBachelor's thesis 2011 
Tkačová IrinaDomestic violence, to solve this problems by social workers in cities Savraň (Ukraine) and Frydek-Mistek (Czech Republic)Bachelor's thesis 2011 


Podpora strategického zaměření FSS OU v roce 2014
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The usability of the task-centered approach at work with an over-indebted client
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Period10/2010 - 10/2011
ProviderFakulta sociálních studií, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub