Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Oldřich Chytil

Oldřich Chytil

Academic degree, name, surname:prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Room, floor, building: B 415, Building B
Position:Director of European Reasearch Institute for Social Work
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 775 761 557
+420 553 46 3244
E-mail:No record found.Changes in Society and their Reflection in the Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Year: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
specialist book chapter

Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Year: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Year: 2018, Publishing Russian State Social University
specialist book chapter

Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2018, Ernst Reinhardt
specialist book chapter

To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?
Miroslava Mošová, Martina PULKERTOVÁ, Oldřich Chytil
Year: 2018, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
journal article

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Year: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
specialist book chapter

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... other authors
Year: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

Ekonomizace v sociální práci na případech hodnocení účinnosti sociální práce s dětmi a mládeží v Německu
Jutta Helga Harrer-Amersdorffer, Oldřich Chytil
Year: 2022, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Le travail social en République tchéque
Oldřich Chytil, Alice Gojová
Year: 2022, Presses de I´EHESP
specialist book chapter

Social Support of Seniors in Difficult Situations: Implications for Social Work
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Year: 2022, Palgrave Macmillan Cham
specialist book chapter

Changes in Society and Their Reflections in Social Work Education in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Year: 2020, Palgrave Macmillan
specialist book chapter

Social Work Research in the Czech Republic and Slovakia
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Year: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego
specialist book chapter

Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Year: 2019, Czech and Slovak Social Work
journal article

Changes in Society and their Reflection in the Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Year: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
specialist book chapter

Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Year: 2019, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Kann die Sozialarbeit zu einem Instrument der Unterstützung des sozialen Wandels werden?
Oldřich Chytil
Year: 2018
work experience abroad

Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Year: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Social Work in the Czech Republik
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková
Year: 2018, Publishing Russian State Social University
specialist book chapter

Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2018, Ernst Reinhardt
specialist book chapter

To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?
Miroslava Mošová, Martina PULKERTOVÁ, Oldřich Chytil
Year: 2018, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
journal article

Social Work in the Czech Republic - developments and challenges.
Oldřich Chytil
Year: 2016
work experience abroad

Economy influence of Social Work in the CR, Change in Welfare State.
Oldřich Chytil
Year: 2014
work experience abroad

Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby
Oldřich Chytil
Year: 2014, Ekonomický ústav SAV
specialist book chapter

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Sociální exkluze a chudoba.
Alice Gojová, Oldřich Chytil, Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

The Eastem European Model of the Welfare State and Social Work.
Oldřich Chytil
Year: 2014
work experience abroad

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Year: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
specialist book chapter

Soziale Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil
Year: 2013
work experience abroad

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... other authors
Year: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... other authors
Year: 2011, Educación Social
journal article

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... other authors
Year: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
journal article

European Developments and the Social Professions
Friedrich W. Seibel, Günter.J Friesenhahn, Walter Lorenz, Oldřich Chytil, Alice Gojová
Year: 2011, Albert
specialist book

Handbuch Soziale Arbeit
Hans-Uwe Otto, Hans Thiersch, Oldřich Chytil, Alice Gojová
Year: 2011, Reinhardt
specialist book

Teoretické koncepty sociální práce
Oldřich Chytil, Iva Kuzníková
Year: 2011, GRADA Publishing
specialist book chapter

Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci?
Nicole Horáková Hirschlerová, Oldřich Chytil
Year: 2011
organizing conference, workshop

Veřejnoprávní média v novém desetiletí. Čas na privatizaci.
Vladimír Horák, Oldřich Chytil
Year: 2011
organizing conference, workshop

Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti
Oldřich Chytil, Tatiana Matulayová
Year: 2011, Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove
specialist book

Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Dana Nedělníková, Friedrich W. Seibel, Alice Gojová, Günter.J Friesenhahn, Jochen Windheuser ... other authors
Year: 2010, ALBERT
specialist book chapter

Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser ... other authors
Year: 2010, Albert
specialist book chapter

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... other authors
Year: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková
Year: 2009
abstract in proceedings

Social work theory and practice
Dada M. Magjalić, Oldřich Chytil
Year: 2009, Inter-University Center Dubrovnik
specialist book

Histoire du travail social en Europe
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Emmanuel Jovelin
Year: 2008, Vuibert
specialist book

Social Work and Science - An uneasy relationship?
Oldřich Chytil, Adrian Adams, Peter Erath, Emmanuel Jovelin
Year: 2008, ISIS
specialist book

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Gabriela Mahrová, Martina Venglářová, Oldřich Chytil
Year: 2008, Grada
specialist book

Community education and its contribution to a Social Europe
Günter.J Friesenhahn, Lorenz Walter, Friedrich W. Seibel, Oldřich Chytil
Year: 2007, Albert Boskovice
specialist book

Důsledky modernizace pro sociální práci
Oldřich Chytil
Year: 2007, SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA
journal article

Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?
Oldřich Chytil
Year: 2007, IUC Journal of Social Work
journal article

Reframing the Social. Social Work and Social Policy in Europe
Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel, H-U. Otto, Günter.J Friesenhahn
Year: 2007, ALBERT
specialist book

Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?
Oldřich Chytil
Year: 2006, Social Work & Society
journal article

Soziale arbeit im offentlichen Raum
Oldřich Chytil, W. Thole, P. Cloos, F. Ortmann, V. Strutwolf
Year: 2005, VS Verlag
specialist book

Auswirkungen des EU-Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien.
Oldřich Chytil, L. Kollhoff, Ch. Gruber
Year: 2004, Ziel-Verlag
specialist book chapter

Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Year: 2004
editorial work

Die EU -Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft
Oldřich Chytil
Year: 2004, Ziel - Verlag
specialist book

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji.
Radka Popelková, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Year: 2004, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
specialist book chapter

Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků
Alice Gojová, Radka Popelková, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Year: 2004, ALBERT
specialist book

Social Work in Europe
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Dana Nedělníková, Peter Erath, Brian Littlechild, R. Vornanen ... other authors
Year: 2004, ISIS
specialist book

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... other authors
Year: 2004, ISIS
specialist book

The Map of Social services for seniors in the Moravian-Silesian Region
Radka Popelková, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Brian Littlechild
Year: 2004, ISIS
specialist book chapter

Methods of Social Work.
Oldřich Chytil
Year: 2003
abstract in proceedings

Poverty in the Czech Republic
Oldřich Chytil, M. Bochenska-Seweryn, Radka Popelková, J. Grotowska-Leder
Year: 2003, Universytet Jagiellonski
specialist book chapter

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Ivana Loučková, Radka Popelková, Alice Gojová
Year: 2003, Nakladatelství František šalé-ALBERT
specialist book

Terminologické problémy ve vzdělávání v sociální práci
Oldřich Chytil
Year: 2003
abstract in proceedings

K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce
Oldřich Chytil
Year: 2002, Sociálna práca a zdravotnictvo
journal article

Sociální politika a sociální práce v České republice.
Oldřich Chytil, Radka Popelková
Year: 2002
abstract in proceedings

Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tsechischen Republik am Anfang des 3.Jahrtausends
Oldřich Chytil, Susanne Elsen, Šárka Chytilová, Günter.J Friesenhahn, Walter Lorenz
Year: 2002, Johannes Gutenberg Universität
specialist book chapter

Empty Nest. Opportunity or Obligation?
Oldřich Chytil
Year: 2001, East Central Europe/L ´Europe du Centre est. Eine Wissenschaftliche Zeitschrift
journal article

Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen.
Oldřich Chytil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec
Year: 2000, Albert
specialist book

Co-operation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec
Year: 2000, Albert
specialist book chapter

Cooperation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences.
Oldřich Chytil
Year: 2000
abstract in proceedings

Die Ausbildung der Professionalität Sozialer Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Erika Steinert
Year: 2000, Lang
specialist book chapter

Making Education in Social Work Better
Libor Musil, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec ... other authors
Year: 2000, Albert
specialist book chapter

Making Education in Social Work Better - Czech Experience.
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Libor Musil, Walter Lorenz, Friedrich W. Seibel, Štefan Strieženec ... other authors
Year: 2000, Albert
specialist book chapter

Social Policy and Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Adrian Adams, Radka Popelková, Peter Erath, Steven Shardlow
Year: 2000, Russel House Publishing Ltd.
specialist book chapter

Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen
Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Year: 1999, Albert
specialist book

European Dimensions in Training and Practice of Social Professions
Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Year: 1999
editorial work

Opening Remarks
Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Friedrich W. Seibel
Year: 1999, Albert
specialist book chapter

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Současný stav a aktuální problémy vzdělávání sociálních pracovníků
Oldřich Chytil, Radka Popelková
Year: 1999, Sociální politika
journal article

Country notes, Czech republic
Oldřich Chytil
Year: 1998, European Journal of Social Work 1
journal article

Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
Oldřich Chytil, Libor Musil
Year: 1998, Sociální politika
journal article

Předmluva k českém vydání
Oldřich Chytil, Geert Van Der Laan
Year: 1998, Albert
specialist book chapter

Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil
Year: 1998, Social Work in Europe
journal article

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Year: 1998
abstract in proceedings

The progress of social policy and social work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Radka Stošková
Year: 1998
abstract in proceedings

Transformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Hans Jürgen Göppner, Renate Oxenknecht-Witzsch
Year: 1998, Lambertus
specialist book chapter

Strategie Asociace vzdělavatelů v sociální práci při podpoře vzdělávání v sociální práci
Oldřich Chytil
Year: 1997
abstract in proceedings

Social Work Education. A view from Czech Republic
Oldřich Chytil
Year: 1996, Alumni Journal Boston University, School of Social Work
journal article

Social Work Education: A View from the Czech Republic
Oldřich Chytil
Year: 1996, Alummi Journal
journal article

Prožívání ztráty zaměstnání
Jitka Šimíčková-Čížková, Oldřich Chytil
Year: 1994, Sociální politika
journal article

Rodí se mezinárodní škola sociální práce
Oldřich Chytil
Year: 1994, Sociální politika
journal article

Sociální práce, vymezení pojmů
Oldřich Chytil
Year: 1994
abstract in proceedings

Ta naše čítanka česká...
Stanislav Hubík, Oldřich Chytil
Year: 1994, Životné prostredie
journal article

Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči
Oldřich Chytil
Year: 1994
abstract in proceedings

Zum Stand der theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/ Ost-Europa - am beispiel von Tschechien
Oldřich Chytil
Year: 1994
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obsahová analýza základních textů formující hodnotový vztah dětí k životnímu prostředí
Oldřich Chytil
Year: 1993
abstract in proceedings

Některé problémy vzdělávání sociálních pracovníků
Oldřich Chytil
Year: 1992
abstract in proceedings

Vysokoškolská příprava sociálních pracovníků
Oldřich Chytil, Stanislav Hubík
Year: 1992
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DODPStátní zkouška 1 - Obhajoba dis. práce
DSZKStátní zkouška 2 - Státní doktorská zk.
DVOZVyrovnávací oborová zkouška
EATDCurrent theoretical discourse of SW
EFEXEqualizing field exam
EODPSt. exam.1- Doct. dissertation defence
ESZKSt. exam.2 - Doct. state examination
E4KAATopical Issues in Social Work
E4KADDissertation
KONHOKonzultační hodiny
44KAAAktuální otázky sociální práce
44KADDizertační práce
44PAAAktuální otázky sociální práce
44PADDizertační práce
44PDPDizertační práce
BKTSPTeorie sociální práce
BPTSPTeorie sociální práce
BZTSPTeorie sociální práce
JDTEKTeoretická reflexe metod SP v kont. mod.
JDTEPTeoretická reflexe metod SP v kont. mod.
JODPRDiplomová práce
MSPPHMetody sociální práce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
SPUBLPublikační výstup
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
3ODP3Diplomová práce
3RTESTeorie sociální práce
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
3TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4DIP2Diplomová práce
4ODP3Diplomová práce
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
5DIP1Diplomový seminář
5DIP2Diplomová práce
5ODP3Diplomová práce
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
5SZK4Státní závěrečná zkouška 4
5TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6BAPRBakalářská práce
6BCPRBakalářská práce
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
99PCSPráce s cílovými skupinami
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SORESociální rehabilitace


AuthorTitleType of thesisYear
Harrer-Amersdorffer Jutta Helga Professional acting in casework - an empirical study on the state of "social pedagogical family support" in GermanyDoctoral thesis 2022 
Kowaliková IvanaSocial Support for Seniors in Difficult Situations ? Implications for Social WorkDoctoral thesis 2020 
Gojová VendulaSocial Work in Social Entrepreneurship´s ContextDoctoral thesis 2013 
Kuzníková IvaSocial work in health care in the Czech RepublicDoctoral thesis 2013 
Špiláčková MarieSocial planning of seventies and eighties of the 20th century in CzechoslovakiaDoctoral thesis 2011 
Sobková HanaFamily Social Work - Theoretical Base and MethodsDoctoral thesis 2010 
Holasová VěraManagerialism in Social WorkDoctoral thesis 2009 
Nedělníková DanaTheoretical demarcation of social work with groupsDoctoral thesis 2007 
Niebrojová VeronikaSocial work in the social and legal protection of children in the context of changes in the societyMaster's thesis 2022 
Virostková JanaSocial work with seniors in the context of society changesMaster's thesis 2022 
Lazar PetrCritical Social Work: Discourse AnalysisMaster's thesis 2016 
Turoňová DanaSocial work in the home half awayMaster's thesis 2016 
Hakalová LenkaSocial Work in SchoolsMaster's thesis 2014 
Machálková LenkaCoping strategies of poverty families with childrenMaster's thesis 2013 
Micáková TerezaPossibilities of social work in solving problems of one parent familiesMaster's thesis 2013 
Mošová MiroslavaAre the social services available for the seniors?Master's thesis 2013 
Novák MiroslavMethods of Social work used by social workers of Department of Social and Legal Protection of Children.Master's thesis 2013 
Dihlová MichaelaSocial Work Methods used by Nongovernmental Organizations of Social Services.Master's thesis 2012 
Ježíková EvaA study of how social work graduates with a medical profile perceive the effectiveness of education in social workMaster's thesis 2012 
Ligocká MonikaThe significance of proffesion associations from the point of view of social workersMaster's thesis 2010 
Nedomová EvaTask-Centered Approach in Social WorkMaster's thesis 2010 
Raszková VeronikaSupervision in Social Work.Master's thesis 2009 
Kieryková JanaPresent Situation of Education in Social Work in Selected European CountriesMaster's thesis 2008 
Calabri MartinaA Comparison of Social Policy and Social Work in the Czech Republic and Spain.Master's thesis 2007 
Špiláčková MarieHistory of Social Planning in OstravaMaster's thesis 2006 
Mošová MiroslavaThe present and perspective of the care for the senior in the region OdryBachelor's thesis 2011 
Tkačová IrinaDomestic violence, to solve this problems by social workers in cities Savraň (Ukraine) and Frydek-Mistek (Czech Republic)Bachelor's thesis 2011 


Podpora strategického zaměření FSS OU v roce 2014
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The usability of the task-centered approach at work with an over-indebted client
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Period10/2010 - 10/2011
ProviderFakulta sociálních studií, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
youtube
rss
social hub