UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Monika Bjelončíková


Academic degree, name, surname:Mgr. Monika Bjelončíková
Room, floor, building: B 414, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Centre for Project Support
Phone number, mobile: +420 553 46 3241
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Guhathakurta, M., Contreras, A., Cleaver, S., Kral, M., Bjelončíková, M. a Gojová, V. Community rights, conflict and democratic representation: Case 4.4 Working with community conflict and ethnic tensions in a ?socially excluded locality? in the Czech Republic. In: Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-Being: Cases and Commentaries. Abingdon: Routledge, 2019. s. 89-100. ISBN 978-1-138-09341-6.
Bjelončíková, M. Studijní stáž. 2018.
BJELONČÍKOVÁ, M. Očekávání lidí žijících s HIV/AIDS od sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca. 2017, roč. 17, č. 3, s. 5-22. ISSN 1213-6204.
BJELONČÍKOVÁ, M. Participativní výzkum zakotvený v komunitě: Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit. In: Participatívny akčný výskum v sociálnej práci. Olomouc. 2017.
BJELONČÍKOVÁ, M. Social work and social consequences of life with HIV/AIDS. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava. 2017.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Vyloučené lokality - města, která nechceme vidět (?): Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokalita". In: (Ne)viditelná města: 6. Brněnská konference urbánních studií. Brno. 2017.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, A. Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS. 2016.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokality". Sociální práce/Sociálna práca. 2016, roč. 2016, č. 2016, s. 76-86. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Horák, J. Participativní výzkum ukotvený v komunitě. In: Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava. 2015.
BJELONČÍKOVÁ, M. Sociální práce a sociální důsledky života s HIV/AIDS. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava. 2015.
BJELONČÍKOVÁ, M. Sociální práce a sociální důsledky života s HIV/AIDS. In: Jarní škola sociální práce: Jarní škola sociální práce 2015 2015-04-14 Ostrava. s. 73-79. ISBN 978-80-7464-752-9.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, V. Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?. In: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research. Ljubljana. 2015.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, V. Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?. In: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research : program book & book of abstracts 2015-04-22 Ljubljana, Slovinsko. Ljubljana: European Social Work Research Association, 2015. European Social Work Research Association, 2015. s. 234-235. ISBN 978-961-6569-53-8.


AuthorTitleType of thesisYear
Novotná KláraThe Influence of Family to Rise of the Risky Behaviour of the Children and Young PeopleBachelor's thesis 2019 
Skalková KarolínaThe participation of people without a home to solve homlessnessBachelor's thesis 2019 
Žáčková AnetaLife with HIV/AIDS - health and/or social problemBachelor's thesis 2017 
Ulrichová SoňaAftercare program for people with dual diagnosesBachelor's thesis 2016 


Identification and analysis of perceived social consequences of life with HIV/AIDS
Main solverMgr. Monika Bjelončíková
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub