UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Lenka Krhutová

Lenka Krhutová

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Room, floor, building: B 412, Building B
Position:Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Pyramid Centre
Phone number, mobile: +420 553 46 3218
E-mail:
Personal website:

EDUCATION

 • 2004 - 2008, Ph.D. Social work, University of Ostrava (UO)
 • 1983 - 1987, MA Special education, Palacký University Olomouc

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

 • 2004 - so far, University of Ostrava
  Faculty of Social Studies:
  Department of Social Work (2004-2011) - assistant professor
  Department of Social Sciences (2011-so far) - assistant professor
  Vice-Dean for study and lifelong learning (2008-2011)
  Medico-Social Faculty (Faculty of Medicine since 2008):
  external lecturer, Department of Rehabilitation (2000-2004)
 • 2002 - 2004, Moravian-Silesian Region - Regional Authority, Department of Social and Health Care
 • 1993 - 2002, Tyfloservis - Instructor of social rehabilitation of blind and low-vision people, Head of Regional Center Tyfloservis Ostrava (1995-2002)
 • 1987 - 1993, School Office in Ostrava, primery school - teacher of children with intellectual disorder

COURSES

 • Social Work and People with Disabilities
 • Introduction to Disability Studies
 • Communication and Disability
 • Social Aspects of Disability
 • Social Rehabilitation
 • Introduction to Special Pedagogy for Health/Social Professions

RESEARCH ACTIVITIES

 • 2011 - Study of Quality Tertiary Education in the Context of Disability, project Securing and Evaluation of the Quality in the System of Tertiary Education, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (see ESF Projects)
 • 2011 - Autonomy in the Context of Disability. Team leader, Reg. No. SS2/FSS/2011
 • 2010 - Social Services in Postindustrial Society - Example of Ostrava. Team leader, ID No. SGS1/FSS/2010
 • 2007 - Media Presentation of People with Disabilities, Focusing on the Concepts Analysis. Team leader, Reg. No. NRZP/2007/02
 • 2006 - Equal Opportunities and Participation from the Perspective of People with Disabilities in the Czech Republic. Team leader, Reg. No. NRZP/2006/01

SELECTED PUBLISHING ACTIVITIES

 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Disability studies. In MICHALÍK, Jan. et al. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. s. 27-29. ISBN 978-80-7367-859-3. [Translation: Disability studies. In MICHALÍK, Jan et al. Disability and Helping Professions]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Úvod do disability studies. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-956-8. [Translation: Introduction to Disability Studies]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Lidé se zrakovým postižením a pomáhající profese. In MICHALÍK Jan a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. s. 269-346. ISBN 978-80-7367-859-3. [Translation: Blind and Low-vision People and Helping Professions. In MICHALÍK, Jan. et al. Disability and the Helping Professions]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce / Sociálna práca, 2010/4, s. 49-59. ISSN 1213-6204. [Translation: Theories and Models of Disability]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Sociální práce s klienty se zdravotním postižením. In KUZNÍKOVÁ, Iva a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing. s. 124-134. ISBN978-80-247-3676-1. [Translation: Social Work with Clients with Disabilities. In KUZNÍKOVÁ, Iva et al. Social Work in Health Care]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2010. Předmluva k českému vydání britského Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením. Praha: Úřad vlády ČR. s. 3-8. ISBN 978-80-7440-038-4. [Translation: Preface to the Czech edition of the british Code of Practice of Academic Quality and Standards in Higher Education. Section 3: Disabled Students. Prague: The Office of the Government of Czech Republic]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2009. K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska v České republice. AULA, 2009/17, s. 20-29. ISSN 1210-6658. [Translation: Towards Access the Learning Environment for Students with Disabilities in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Czech Republic]

SELECTED CONFERENCE PAPERS

 • 2011 - Specific University Research as a Tool of Education in Social Work. 5th Conference Days of Social Work - Education in social work. Prague: Faculty of Social Sciences, september 2011
 • 2010 - Autonomy in the Context of a Different Body. Conference Representation of different bodies in an interdisciplinary perspective. Prague: Charles University, Faculty of Humanities and the Institute of Philosophy, october 2010
 • 2010 - Support Strategy of Higher Qualification of People with Disabilities in the Czech Republic. National Conference to Accessibility of Higher Education in the Context of Disability, Prague: Government Board for People with Disabilities, october 2010
 • 2005 - Change Status of People with Disabilities in the Czech Republic after 1989 - Impacts to Social Work Practice. International Conference Changes Assurance Systems in Europe and their Implications for Social Work. Ostrava: Medico-Social Faculty UO, october 2005

STUDY VISIT and EXPERT LECTURES (abroad)

 • 2014 Canterbury Christ Church University, Anglie
 • 2013 Universitat Ramon Llul, Barcelona, Spain
 • 2012 University of Leeds, England
 • 2008 University of Plymouth, England
 • 2008 University of Aarhus, Denmark
 • 2007 Trnava University in Trnava, Slovakia

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES

 • 2009 - 2011, Member of the Council of Higher Education Institutions in the Czech Republic, Committee for higher education institutions quality and its assessment
 • 2009 - so far, Expert of the European Research Institute of Social Work - European Research Institute for Social Work
 • 2008 - so far, Member of the Scientific Council of the Faculty of Social Studies UO
 • 2007 - so far, Member of the Scientific Council of the National Council of People with Disabilities in the Czech Republic
 • 2007 - so far, Faculty coordinator of access to higher education for students with disabilities
 • 2002 - so far, Expert groups of the Government Board for People with Disabilities in the Czech Republic:
 • 2002 - 2004, Member of Expert Group for Social Policy
 • 2004 - so far, Member of Expert Group for Regional Development
 • 2009 - so far, Chairman of Expert Group Education
 • 1996 - so far, Judicial expert on social rehabilitation of blind and low-vision people

ESF PROJECTS

 • 2012 - 2015, Member of the implementig team for the project Supporting tertiary Education of Students with Special Educational Needs at the University of Ostrava, Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/29.0006
 • 2010 - 2013, Member of the implementig team for the project Competence of the UO Graduates with the Focus on the Gender Equality on the Labour Market. Reg No. CZ.1.07/2.2.00/15.0456
 • 2010 - 2012, Member of the implementig team for the project Professional Medical Innovation Programs at UO, Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/15.0020
 • 2010 - 2011, Expert of the project Securing and Evaluation of the Quality in the System of Tertiary Education. Reg. No. GB 1.07/4.1.00/22.0001
 • 2009 - 2010, Member of the implementig team for the project National Qualification Framework for Tertiary Education, Reg. No. GB 1.07/4.2.00/06.0027


Selected publications

Krhutová, L. Koordinovaná rehabilitace 1. 2017.
Krhutová, L. Milníky neformální péče v ČR. In: Konference Sociální práce v kontextu zdravotního postižení. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská fakulta. 2017.
Krhutová, L. Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Krhutová, L. Personal Autonomy and Disability. The Review of Disability Studies An International Journal. 2017, roč. 14, č. 13, s. 1-12. ISSN 1552-9215.
Krhutová, L. Rehabilitace jinak. In: Rehabilitace u dětí s DMO. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2017.
Krhutová, L. Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení. In: Konference Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. 2016.
Krhutová, L. Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné. In: XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Krhutová, L. Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci. In: XI. konference Pracujeme společně. Ostrava, Statutární město Ostrava, Domov Slunečnice, p. o.. 2016.
Krhutová, L. Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?. Listy sociální práce. 2015, č. III, s. 8-9. ISSN 2336-2332.

All publications

Krhutová, L., Tichá, I. a Stanková, Z. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace. 2019.
Krhutová, L. Standard přístupnosti Ostravské univerzity uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami: Interní dokument OU. 2019.
Krhutová, L. Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2018.
Krhutová, L. Milníky vysokoškolského vzdělávání studentů s postižením mentálních funkcí v letech 1992-2017. In: Mezinárodní konference projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. 2018.
Krhutová, L. Cesty k osamostatnění mladého člověka se zdravotním postižením v kontextu osobní autonomie. In: SEN NEBO REALITA? OSAMOSTATŇOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM. Ostrava: TOPAZ. 2017.
Krhutová, L. Koordinovaná rehabilitace 1. 2017.
Krhutová, L. Milníky neformální péče v ČR. In: Konference Sociální práce v kontextu zdravotního postižení. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská fakulta. 2017.
Krhutová, L. Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Krhutová, L. Personal Autonomy and Disability. The Review of Disability Studies An International Journal. 2017, roč. 14, č. 13, s. 1-12. ISSN 1552-9215.
Krhutová, L. Rehabilitace jinak. In: Rehabilitace u dětí s DMO. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2017.
Krhutová, L. Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení. In: Konference Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. 2016.
Krhutová, L. Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné. In: XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Krhutová, L. Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci. In: XI. konference Pracujeme společně. Ostrava, Statutární město Ostrava, Domov Slunečnice, p. o.. 2016.
Krhutová, L. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Teacher Erasmus+. 2016.
Krhutová, L. Evropské kontexty podpory pečujícím. In: Konference Podpora pečujících osob. Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezský kraj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Krajský úřad Moravskoslezský kraj. 2015.
Krhutová, L. Mezioborové kontexty zdravotně-sociální práce. In: Konference Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci. Vysoká škola polytechnická Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2015.
Krhutová, L. Nástroje identifikace disability. 2015.
Krhutová, L. Vysokoškolské vzdělávání v oboru koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče v ČR. MOSTY. 2015, roč. 2015, s. 30-31. ISSN 1805-9562.
Krhutová, L. Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?. Listy sociální práce. 2015, č. III, s. 8-9. ISSN 2336-2332.
Krhutová, L. Canterbury Christ Church University. 2014.
Krhutová, L. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. In: Závěrečná mezinárodní konference projektu IPN KVALITA. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2014.
Krhutová, L. La transformación de los servicios sociales para las personas con discapacidad en la República Checa: Revista d'intervenció s?cioeducativa. -. 2014, roč. 2014, s. 135-151. ISSN 1135-8629.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2014.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Krhutová, L. Mimo jiné .... In: XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Krhutová, L. The right to independent living of persons with disabilities: mapping institutionalisation in EU Member States (Czech Republic): http://fra.europa.eu/en/project/2014/rights-persons-disabilities-right-independent-living. 2014.
Krhutová, L. The Role of Specific University Research in development of Social Work in the Czech Republic. ERIS Web Journal. 2014, roč. 5, č. 2, s. 34-45. ISSN 1804-0454.
Krhutová, L. Towards history of health-social work in the Czech Republic. In: XI. Hradec Days of Social Work. Social work in the context of human rights.International Scientific Conference. Hradec Králové: University of Hradec Králové. 2014.
Krhutová, L. Autonomie v kontextu zdravotního postižení. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 242 s. ISBN 978-80-7326-232-7.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Krhutová, L. a Křivák, D. Interpersonální osobní asistence. 2. vydání. 2013.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 51-59. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. Komunikace s pacienty se zdravotním postižením. In: Komunikace s pacienty se zdravotním postižením. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje. 2013.
Krhutová, L. Komunikace v kontextu sociální práce s klienty se zdravotním postižením. 2013.
Krhutová, L. a Kristiníková, J. Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.. 2013.
Krhutová, L. Lidé se smyslovým postižením. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 391-392. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L. Lidé se zdravotním postižením. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 387-389. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L. Podpora nezávislosti. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 119-120. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Hlisnikovská, Š., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory (odborná kniha). 2013.
Krhutová, L. Recenze na publikaci Květoňová, Lea, Strnadová, Iva a Vanda Hájková Cesty k inkluzi. Pro odborný časopis AULA.. 2013.
Krhutová, L. Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2. vydání. 2013.
Krhutová, L. Sociální rehabilitace a komunikace s pacienty se zdravotním postižením. In: Konference "Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných". Bílovec: Bílovecká nemocnice, a.s. 2013.
Krhutová, L. a Hlisnikovská, Š. Sociální služby v České republice. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 17-32. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. Universitat Ramon Llull. 2013.
Krhutová, L. Úvod do disability studies. 2. vydání. 2013.
Krhutová, L. Úvod do speciální pedagogiky pro zdravotnické a sociální obory. 2013.
Krhutová, L. Ve jménu komunikace. In: Konferencie Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením. Praha: Úřad vlády ČR. 2013.
Krhutová, L. Vysokoškolské vzdělávání lidí se zdravotní postižením v aktuálním politickém a právním kontextu České republiky. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 17-43. ISBN 978-80-7464-475-7.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Krhutová, L., Michalík, J., Nacher, P., Nouza, J., Vencl, J. a Hrdá, J. Nejčastější mediální stereotypy o zobrazování osob se zdravotním postižením v televizním, novinovém a internetovém zpravodajství. MOSTY, 05/2012, s. 10. Praha: UMÚN. MK ČR E13338. 2012.
Krhutová, L. Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci. In: Vzdělávání v sociální práci. Praha: FALON, 2012. FALON, 2012. s. 268-275. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L. University of Leeds. 2012.
Nedomová, E. a Krhutová, L. Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení. In: Vzdělávání v sociální práci. Praha: FALON, 2012. FALON, 2012. s. 210-217. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L., Nedomová, E. a ŘEHÁNKOVÁ, L. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení. In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Gaudeamus, 2012. s. 251-258. ISBN 978-80-7435-138-9.
Krhutová, L. a Sochor, T. Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření "Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením". MOSTY, 05/2012, s. 8-9. Praha: UMÚN. MK ČR E13338. 2012.
Krhutová, L. Disability Studies. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 27-29. ISBN 978-80-7367-859-3.
Křivák, D. a Krhutová, L. Interpersonální osobní asistence. 2011.
Krhutová, L. Jazykové stereotypy a zdravotní postižení. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 49-50. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Komunikace s klienty se zdravotním postižením. 2011.
Krhutová, L. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Praha: MŠMT, 2011. Dostupné z WWW http://kvalita.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/studie/ (cit. 30.5.2012). 2011.
Krhutová, L. Lidé se zrakovým postižením a pomáhající profese. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 269-346. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Předsudky a mýty. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 47-48. ISBN 978-80-7367-859-3.
Michalík, J. a Krhutová, L. Příprava odborníků pro práci v pomáhajících profesích. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 23-27. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Přístupnost informací. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. s. 88-91. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. a Nedomová, E. Research of Autonomy in the Hearing Impairment Context. In: Transnational Convergence, Diffusion an Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstätt-Ingolstadt. 2011.
Krhutová, L. Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2011.
Krhutová, L. Sociální práce s klienty se zdravotním postižením. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 124-134. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Krhutová, L. Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci. In: Sborník z Mezinárodní vědecké konference 5. dny sociální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. Univerzita Karlova v Praze, 2011. s. 268-276. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L. Specifický vysokoškolský výzkum v sociální práci jako nástroj vzdělávání. In: Mezinárodní konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 2011.
Krhutová, L. Úvod do Disability studies. 2011.
Krhutová, L. a Nedomová, E. Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení. In: Mezinárodní vědecká konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Ostravská univerzita. 2011.
Krhutová, L., Nedomová, E. a Lazarová, L. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení. In: VIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec králové: Ostravská univerzita. 2011.
Michalík, J., Krhutová, L., Mlčáková, R., Potměšil, M., Novosad, L. a Valenta, M. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 512 s. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Autonomie v kontextu odlišného těla. In: Konference Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě. Praha: Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav AV ČR. 2010.
Krhutová, L. Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů z hlediska přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením. In: HODNOCENÍ KVALITY VYSOKÝCH ŠKOL Současné trendy v hodnocení kvality. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Masarykova univerzita, 2010. s. 27-35. ISBN 978-80-210-5363-2.
Krhutová, L. Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů/oborů z hlediska zajištění přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením. In: 11. seminář k Hodnocení kvality vysokých škol. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2010.
Krhutová, L. Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí. In: Sborník příspěvků/abstraktů konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 27-32. ISBN 978-80-248-2324-9.
Krhutová, L. Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí. In: Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě a VŠB-TU v Ostravě. 2010.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Krhutová, L. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na vysoké škole. 2010.
Krhutová, L. Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. Kapitola: Osoby se zrakovým postižením.. 2010.
Krhutová, L. Předmluva k českému vydání Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením.: Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením. In: Code of practice for the assurance od academic quality and standards in higher education, Section 3: Disabled students. Praha: Úřad vlády ČR, 2010. s. 3-8. ISBN 978-80-7440-038-4.
Krhutová, L. Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení [Konference]. Praha, Česká republika. 2010.
Krhutová, L. Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu Ostravy.. 2010.
Krhutová, L. Strategie podpory vysokoškolské kvalifikace lidí se zdravotním postižením v ČR. In: Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. Praha: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. 2010.
Krhutová, L. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2010.
Krhutová, L. Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce/Sociálna práca. 2010, roč. 2010, s. 49-59. ISSN 1213-6204.
Krhutová, L. K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice. Aula. 2009, roč. 17, č. 2009, s. 20-29. ISSN 1210-6658.
Krhutová, L. Technická univerzita Košice. Katolická univerzita Ružomberok. 2009.
Krhutová, L. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci. 2008.
Telnarová, Z., Krhutová, L. a Zezulková, E. Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě. In: Meziárodní konference Slunečnice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 133-138. ISBN 978-80-248-1637-1.
Krhutová, L. Obecné zásady při popisování objektů a situací nevidomým lidem. General principles at describing objects and situations blind people.. In: Sborník z Mezinárodní konference Slunečnice 2008 aneb Zpřístupňování vzdělávání.. Ostrava: Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2008. Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 45-50. ISBN 978-80-248-1859-7.
Krhutová, L. Participace či tokenismus? Poznámky ke zpřístupňování vysokých škol studentům a pedagogům se zdravotním postižením. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 63-69. ISBN 978-80-7372-314-9.
Zezulková, E. a Krhutová, L. Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.. 2008.
Krhutová, L. University of AArhus. 2008.
Krhutová, L. University of Plymouth. 2008.
Krhutová, L. Komunikace zdravotnických pracovníků a pacientů s těžkým zdravotním postižením ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostrava: INSH. 2007.
Krhutová, L. Mediální prezentace lidí se zdravotním postižením se zaměřením na analýzu pojmů. Praha: NRZP ČR. 2007.
Krhutová, L. Trnavská univerzita v Trnave. 2007.
Krhutová, L. (ed) Sborník příspěvků z konference Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené?. 2006.
Krhutová, L. Standardizace zdravotní péče o pacienty se těžkým zdravotním postižením v nemocnicích ČR. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.. 2006.
Krhutová, L. Systemization of Lifelong Education of People with Disability. Concentration to Civil Education. Specifics in the Czech Republic after 1989.. In: Lifelong Education of People with Disability. Proceedings.. Prague: Ed Roberts´s Istitute, 2006. Ed Roberts´s Istitute, 2006. s. 27-36. ISBN 80-903657-0-1.
Krhutová, L. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2006.
Krhutová, L. Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením. In: Trendy v ošetřovatelství IV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006. s. 123-130. ISBN 80-7368-182-X.
Krhutová, L. Diskriminace lidí se zdravotním postižením, od pojmu k realitě.. In: I. konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením. Praha: NRZP ČR, 2005. NRZP ČR, 2005. s. 49-57. ISBN 80-903640-0-4.
Krhutová, L. Etika ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 93-101. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Média a zdravotní postižení.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 86-91. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Některé sociopsychologické charakteristiky osob se zdravotním postižením.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 22-30. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Občané se zdravotním postižením a Evropa. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 41-45. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Občané se zrakovým postižením a veřejná správa.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 157-197. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Od paternalizmu k lidským právům - veřejná správa a občané se zdravotním postižením. In: Sborník příspěvků ze VII. konference Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Praha: Ministerstvo vnitra, 2005. Ministerstvo vnitra, 2005. s. 47-57. ISBN 80-244-1142-3.
Krhutová, L. Problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků a pacientů se smyslovým postižením. In: Sborník příspěvků z konference Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? Brno, HospiMedica 13. září 2005. Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005. Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005. s. 32-41. ISBN 80-903640-3-9.
Krhutová, L. Prosociální gramotnost lidí se zdravotním postižením se zaměřením na jednání s úřady. In: Sborník příspěvků z konference HANDICAP 2005. Liberec: Technická uiverzita v Liberci, 2005. Technická uiverzita v Liberci, 2005. s. 31-37. ISBN 80-7372-022-1.
Krhutová, L. Přístupnost informací lidem se zdravotním postižením.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 82-86. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Přístupnost staveb a dopravy lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 66-72. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Veřejná správa a občané se zdravotním postižením. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 9-16. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. a Schindler, R. Vidíme ty, kteří nevidí. 2005.
Krhutová, L. a Schindler, R. Když oči nevidí. 2003.
Krhutová, L., Karásek, P. a Schindler, R. Nevidím, jak na to?. 1998.


AbbreviationSubject
DDVSDidaktika výuky na vysoké škole
EDVSMethodology of university teaching
E4KP1Pedagogical activity
KONHOKonzultační hodiny
44KP1Pedagogická činnost
44PP1Pedagogická činnost
6BPRABakalářská práce
8KDIPDiplomová práce
8KSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
8PDIPDiplomová práce
8PSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
99PCSPráce s cílovými skupinami
AINTEIntegrated Health Social Work
BKPDGZáklady pedagogiky a spec. ped.
BPPDGZáklady pedagogiky a spec. ped.
BZKORKoordinovaná rehabilitace
BZPDGZáklady pedagogiky a spec. pedagogiky
BZSZ1Stát. závěr. zk. 1 - obhajoba bc. práce
DISABŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou
DISTUÚvod do disability studies
FSSPRSociální a pracovní rehabilitace
FSSZPSociální aspekty zdravotního postižení
FYSOPSociální a pracovní rehabilitace
NZAKOAkt.ot. posuz.živ.sit. v kontextu zdraví
NZINTIntegrovaná zdravotně-sociální práce
NZMEZMKF, disability a zdraví
NZREPPracovní rehabilitace a ergodiagnostika
NZSE1Seminář k diplomové práci 1
NZSE2Seminář k diplomové práci 2
NZSORSociální rehabilitace
NZSZ1Státní zkouška 1 - Obhajoba dipl. práce
NZSZ2Státní zkouška 2 - Koordinace rehab.
NZSZ4Státní zkouška 4 - Soc.lék. a gerontopsy
SOAZPSociální aspekty zdravotního postižení
SOREHSociální rehabilitace
1INOTInterpersonální osobní asistence
1SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1SPZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1ZDPOZdravotní postižení
2INOAInterpersonální osobní asistence
2SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2SPZPSociální práce a lidé se zdrav. postiž.
2ZDPOZdravotní postižení
3DISTÚvod do disability studies
6SORESociální rehabilitace
6SOZPSociální práce s lidmi se zdr. postižení
6SPECÚvod do spec. pedag. pro zdr. a soc. obo
6SZK1St. závěreč. zk. 1 - obhajoba bak.práce
6SZK3St. závěreč. zk. 3 - klinické obory
6ZDPOZdravotní postižení
7DISTÚvod do disability studies
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDISDisability studies
8KHARHabilitace a rehabilitace
8KKAZKazuistický seminář
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KMKFMezin.klasif.funk.schopn.,disab. a zdr.
8KOPXPrůběžná odborná praxe
8KPUBPublikační výstup
8KSEMSeminář k diplomové práci
8KSORSociální rehabilitace
8KSOXSouvislá odborná praxe
8KSZ1Stát. závěr. zkouška 1 - obhajoba DP
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDISDisability studies
8PHARHabilitace a rehabilitace
8PKAZKazuistický seminář
8PMKFMezin.klasif. funk.schopn. disabil.a zdr
8PPUBPublikační výstup
8PSORSociální rehabilitace
8PSZ1Stát. záv. zkouška 1 - obhajoba DP
4DISAŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou


AuthorTitleType of thesisYear
Buřtová VendulaThe Burn-out Syndrome Prevention in the Informal Health Care in a Long-term Care for PensionersMaster's thesis 2019 
Cemperová DenisaReturn of a Person after Spinal Cord Injury from Institutional Care to Home CareMaster's thesis 2019 
Čechová PetraThe Effect of Physiotherapy on the Quality of Life of Seniors in the Context of Long - Term Care in Homes for the ElderlyMaster's thesis 2019 
Drnková IvanaCoordinated Rehabilitation of Children with AutismMaster's thesis 2019 
Horký JakubSocial Rehabilitation of Soldiers in an Unfavourable Life SituationMaster's thesis 2019 
Pěničková JosefínaSocial Rehabilitation for People with Addiction to Psychoactive SubstancesMaster's thesis 2019 
Rokoszová TerezaPosition of Early intervention for Families with Children with Multiple disabilities in the System of coordinated rehabilitationMaster's thesis 2019 
Těžký MarekThe Experiences of Past Users of Addictive Substances Regarding their Treatment and Aftercare in the Czech Republic.Master's thesis 2019 
Dvořáková AndreaThe process of resocialization of deafened people in working age in the context of coordinated rehabilitationMaster's thesis 2018 
Křížová DagmarThe Comparison of Interview and Proxy Versions of WHODAS 2.0 in the Context of StrokeMaster's thesis 2018 
Kubešová AnetaSupport informal caregivers in long-term care for people with Alzheimer's diseaseMaster's thesis 2018 
Macháčková MonikaResearch of Rehabilitation System in the Federal Republic of GermanyMaster's thesis 2018 
Modrová RomanaSexual Needs and Sexual Education of Persons with Mental Disabilities Living in Social Service FacilitiesMaster's thesis 2018 
Růžička ZdeněkThe Possibilities and Limits to Use the International Classification of Functioning, Disability and Health at Evidention of Life Situation of People with Mental Retardation in Working AgeMaster's thesis 2018 
Šafaříková HanaKnowledge of Hospitalize Clients with Amputation in Productive Age about Subsequently Care.Master's thesis 2018 
Urbánková LenkaResearch of Accessibility of Primary Schools and Leisure Activity Institutions in Blansko for Children with Motional Impairment.Master's thesis 2018 
Vašátková TerezaTHE ATTITUDE of PARENTS of MENTALLY DISABLED PEOPLE to SHELTERED HOUSINGMaster's thesis 2018 
Vávrová AnetaInformation Support in the Context of Men's Sexuality and Intimacy following StrokesMaster's thesis 2018 
Bražina LukášThe Social Work at Genetic Counseling in the Context of the Education Social WorkersMaster's thesis 2017 
Haunerová RomanaModel Community Based Rehabilitation in the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandMaster's thesis 2017 
Kováčová VeronikaThe Social Rehabilitation in the Context of Age-Related Macular DegenerationMaster's thesis 2017 
Krayzlová NicoleThe possibilities and limits by using the International Classification of Functioning, Disability and Health at evidention of life situation in people with multiple sclerosis in productive ageMaster's thesis 2017 
Kyzková DrahomíraRehabilitation system in the United States of AmericaMaster's thesis 2017 
Musálková VeronikaHealth and social care provided to homeless people in hospitalMaster's thesis 2017 
Zelená ŽanetaHealth and social services for persons with visual impairment in the Pardubice regionMaster's thesis 2017 
Měrková KarlaCooperation Among Subjects Involved in Social Work with Families with Children with Disability who are at Risk of Social ExclusionMaster's thesis 2015 
Karásková LenkaTransformation and Humanizing Processes in Residential Social Service Facility with an Emphasis on the Possibility of Meeting the Individual Needs of People with Intellectual DisabilitiesMaster's thesis 2014 
Koudelková GitaLiving Conditions of People with Congenital and Acquired DisabilitiesMaster's thesis 2014 
Rozehnalová LucieThe Needs of the Family with the Child with DisabilityMaster's thesis 2014 
Jaššo PetrThe Use of Social Services to Homeless Persons with AlcoholismMaster's thesis 2013 
Kuchařová MarkétaAntidiscrimination Law and DisabilitiesMaster's thesis 2013 
Štafová MartinaEmployment and Employability of Persons with DisabilitiesMaster's thesis 2013 
Vítková LenkaAcceptation of Acquired DisabilityMaster's thesis 2013 
Řehánková LenkaAutonomy in the Context of Visual ImpairmentMaster's thesis 2012 
Starečková LenkaOportunities to take an advantage of alternative and augmentative communication in establishments of social services for children with health disabilitiesMaster's thesis 2012 
Sýkorová KateřinaFactors influencing the choice of equipment for clients with intellectual disabilities by family members.Master's thesis 2012 
Dostalová LucieSupported employment as the way of participation of disabled people at the labour market in the Czech RepublicMaster's thesis 2011 
Mačugová ĽubomíraEtiquette and Client with Physical Disability in Social Work PracticeMaster's thesis 2011 
Sikorová KateřinaIndividual planning during personal assistance with disabled children and youthMaster's thesis 2011 
Tomisová JanaSupport systems for families with autistic child.Master's thesis 2011 
Dostalíková AndreaQuality of life of people with health disabilities.Master's thesis 2010 
Fešarová MagdalénaLife changes of people with mental disabilities in the transformation of social sojourn services.Master's thesis 2010 
Jořenková MartinaSocial Care for the Elderly with Dementia SyndromeMaster's thesis 2010 
Hradilová MarkétaEqual Opportunities and People with Disabilities in the Social Work Context.Master's thesis 2008 
Švejdová MarcelaCommunication with a Client with a DisabilityMaster's thesis 2008 
Holenková PetraThe Family With The Child With Impaired VisionMaster's thesis 2007 
Staníková MarcelaInformation Availability for Sight Handicapped People as a Condition for High-Quality Providing of Social ServicesMaster's thesis 2006 
Černecká PetraLiving Conditions of People with Kidney Disease in Productive AgeBachelor's thesis 2017 
Brzosková JanaCritical Points at Assessing Claim and Granting of The Care Allowance.Bachelor's thesis 2016 
Kožušníková AliceParenthood in the Hearing Impairment ContextBachelor's thesis 2016 
Matušková KateřinaThe Institute's Contribution to the Direct Care in the Czech and Slovak RepublicsBachelor's thesis 2016 
Šimůnková LenkaThe Support of Foster Care in Families with the Disabled ChildBachelor's thesis 2016 
Dobranská ŽanetaCoordinated rehabilitation - application on client with cerebral palsyBachelor's thesis 2015 
Dušková BarboraMarriage and DisabilityBachelor's thesis 2015 
Kužílek MatějSocial Rehabilitation for People with Cerebral PalsyBachelor's thesis 2015 
Matýsková AlenaSupport for Carers in the Disability Context in FamilyBachelor's thesis 2015 
Pišťáčková ErikaPsychobiography in the context of long-term care for the elderly with dementia symptoms.Bachelor's thesis 2015 
Sobková PetraParenting People with Intellectual DisabilitiesBachelor's thesis 2015 
Ševečková RenataSiblig of a Child with DisabilityBachelor's thesis 2015 
Tanušková RadkaCanistherapy for Children with Autism in the Context of Social WorkBachelor's thesis 2015 
Bražina LukášEthical Aspects of Genetics in DisabilityBachelor's thesis 2014 
Krupová MartinaCommunication Between Social Worker and Client with Combined DisabilityBachelor's thesis 2014 
Nyklová KateřinaPossibilities and limits of personal assistanceBachelor's thesis 2014 
Pavlisková KvětoslavaIndividual Planning for People with Mental Disabilities in Residential Social Care ServicesBachelor's thesis 2014 
Béliková BáraThe History of Organizations of Persons with Disabilities in the CR by the First Half of the 20th CenturyBachelor's thesis 2013 
Čechová LenkaDown´s Syndrome in Health Assessment System and Social CareBachelor's thesis 2013 
Karpetová PavlínaSocial Services and People with DisabilitiesBachelor's thesis 2013 
Kreželoková MichaelaHistory of Organization of People with Disabilities in the Czech Republic since the Second Half of the 20th CenturyBachelor's thesis 2013 
Búšová JanaFamily Life with a Physic cally Handicapped Child in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Fajfrová PavlaDisability and PartnershipsBachelor's thesis 2012 
Karásková LenkaQuality of Life of Persons with Disabilities in Residential Social ServicesBachelor's thesis 2012 
Kupčíková KateřinaViolence and People with a DisabilityBachelor's thesis 2012 
Pavlisková ZuzanaCommunication of a Social Worker with a Client with Impairment a DisabilityBachelor's thesis 2012 
Rozehnalová LucieSibling of a Child with DisabilityBachelor's thesis 2012 
Rulíková LibušeLives of people with mental disabilities in residential institutions, social services and individual planningBachelor's thesis 2012 
Šeligová JanaDiscrimination in Employment of People with DisabilitiesBachelor's thesis 2012 
Vávrová VeronikaThe intervention of social work and people with disabilitiesBachelor's thesis 2012 
Wojnarová PavlaThe Intervention of Social Work with People with Mental Disabilities in Social Welfare InstitutionBachelor's thesis 2012 
Zdražilová JitkaBasal stimulation in social care for seniorsBachelor's thesis 2012 
Gelnarová LenkaEmploying Citizens with Disabilities. Motivation for Lookong for a Job.Bachelor's thesis 2011 
Johnová KristýnaTerms of accessibility home for elderly persons with visual disabilities.Bachelor's thesis 2011 
Poch RobertSocial Services Users with a Mental Disorder in a Shelter within the Context of Antioppressive ApproachBachelor's thesis 2011 
Štěrbová DanaSocial Work Intervention for Clients of early InterventionBachelor's thesis 2011 
Vrba OndřejSupported employment as a form of social services of persons with hearing disabilitiesBachelor's thesis 2011 
Kniezková BarboraThe Attitudes of Providers of Social Services towards Clients with Mental Disability.Bachelor's thesis 2008 
Šindlářová PavlínaMode of Professional Contact and Communication with Blind Patients in Field of PhysiotherapyBachelor's thesis 2008 
Gilová JitkaAn Approach of the Medical Staff to the Deaf Woman in Childbed.Bachelor's thesis 2007 
Samiecová MartinaComunication of Medical Workers and Deaf patientsBachelor's thesis 2006 


Research and development of support networks and information systems for informal carers for persons after stroke
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period3/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period4/2010 - 11/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub