UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Kateřina Glumbíková


Academic degree, name, surname:Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Room, floor, building: B 405, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Centre for Project Support
University Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 4020
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Mikulec, M. Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů. Sociální práce/Sociálná práca. 2019, 5(19), s. 31-45. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic. J SOC WORK PRACT. 2019, č. -, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Nedělníková, D. Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, roč. 18, 18(6), s. 78-88. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.

All publications

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Mikulec, M. a Glumbíková, K. Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 165-178. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Dilemmas in participatory approaches to social work. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 197-210. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Mikulec, M. Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People. In: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens. Future Academy, 2019. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Rusnok, P., Mikulec, M., Vávrová, S., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Wilamová, K. Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M., Stanková, Z. a Wilamová, K. Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K. a Mikulec, M. Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů. Sociální práce/Sociálná práca. 2019, 5(19), s. 31-45. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2019.
Glumbíková, K. Relationship-based approach. 2019.
Glumbíková, K. a Mikulec, M. Research giving voice to children and their parents without a home as a source of enrichment for social work practice. In: ESWRA conference. Leuven. 2019.
Glumbíková, K. The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic. J SOC WORK PRACT. 2019, č. -, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K. Using the European Structural & Investment Funds to Tackle Homelessness 2021 - 2027: Importance of Evaluation. In: Feantsa Policy Conference. Porto. 2019.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Analýza cílového stavu. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES. In: ESWRA conference. Edinbourgh. 2018.
Glumbíková, K., Paulíček, M. a Mikulec, M. CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES. In: DARE conference. Templepatrick. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
Glumbíková, K. Individual Planning as the Application of the Recovery Concept for Homeless People Residing in Shelters. In: ICEEPSY. Athens. 2018.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters. In: ERIS Conference. : ERIS. 2018.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gojová, A., Glumbíková, K., Kučera, P., Lesák, V. a Ripka, Š. Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení. 2018.
Glumbíková, K. a Vávrová, S. Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, 18(5), s. 52-64. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018.
Glumbíková, K., Stanková, Z. a Gřundělová, B. Metaanalýza: Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plá nová ní u obyvatel a obyvatelek azylových domu. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Nedělníková, D. Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, roč. 18, 18(6), s. 78-88. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Glumbíková, K. Social work with families in the context of social work with families in the Czech Republic. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Úvodní evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Závěrečná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Stanková, Z. Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb. 2018.
Glumbíková, K. Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb. 2017.
Czech Social Housing Strategy. In: Feantsa Policy Conference. Gdaňsk. 2017.
Glumbíková, K. a Nedělníková, D. Experiencing a Stay in a Shelter in the Context of a Lack of Social Housing. European Journal of Homelessness. 2017, č. 11, ISSN 2030-2762.
Participativní přístupy s obyvateli azylových domů. In: Konference Sdružení azylových domů z. s. Ostrava. 2017.
Practice Research in social work. In: ESWRA. Aalborg. 2017.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS. In: ICEEPSY: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 2017-10-11 Porto. Future Academy, 2017. s. 511-520. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K. Social work with family: Social work with vulnerable children: advanced methods of social work with families. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Glumbíková, K. The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Bernin, Deutschland. Sakarya-Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 403-411. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Glumbíková, K. Accelerators and Barriers of Integration into Permanent Housing For Mothers Living in Asylum Houses. Sociální práce/Sociálná práca. 2016, č. 17, s. 40-50. ISSN 1213-6204.
Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů. 2016.
Glumbíková, K. Narrative analysis of victim-survivor change. In: ESWRA conference. Lisabon. 2016.
Glumbíková, K. Proces přeměny oběti na přeživšího u žen se zkušeností s pobytem v azylovém domě. In: Horizonty sympozium. Ostrava. 2016.
Glumbíková, K. Reintegration of homeless mothers: The process of the victim-survivor transformation. In: Eris conference. Lodž. 2016.
Glumbíková, K. Social work with family: Social work with vulnerable children: advanced methods of social work with families. 2016.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, s. 21-38. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Glumbíková, K. (Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 52-63. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Integration of lone mothers from asylum houses to pernament housing forms. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Glumbíková, K. Reintegration of lone mothers in asylum houses to pernament housing forms. In: TiSSA. Sarajevo. 2015.
Glumbíková, K. Reintegration of single mothers living in asylum house to pernament housing forms. In: SWAN Conference. Paisley. 2015.
GLUMBÍKOVÁ, K. Doplňkové služby v azylových domech: Panna, nebo orel?. Sociální práce / Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 38-39. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.. In: Spring school of social work. Ostrava. 2014.
GLUMBÍKOVÁ, K. Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.. Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, 2014. s. 41-48. ISBN 978-80-7464-536-5.
GLUMBÍKOVÁ, K. Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Asylum Houses in the Moravian-Silesian Region. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2014, roč. 14, s. 94-101. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Shelters in the Moravian Silesian Region. In: TiSSA, Transforming Societies - A challenge for Social Work in Europe. Sofie. 2014.


AuthorTitleType of thesisYear
Burdíková LucieDilemmas of social workers working with familyMaster's thesis 2019 
Košťálová NikolaSocial worker values in social work with familyMaster's thesis 2019 
Třinecký JanUsing recommendations of quality inspections for practical changes in the social service of the shelter.Master's thesis 2019 
Vantuchová VeronikaCritical Reflexivity in Field Social Work with FamiliesMaster's thesis 2019 
Bury MichalSeniors as the object of violent behaviourMaster's thesis 2018 
Glombiková SoňaAssessing the availability of healthcare provided to people living in sheltersMaster's thesis 2018 
Wilamová KristinaResidents possibilities of participation in shelter for men (selected non- profit NGO)Master's thesis 2018 
Hruška MilanManifestations of aggressive behaviour in children age and youth and the relationship to their developmental environmentMaster's thesis 2017 
Odrášková LenkaViolence against seniorsMaster's thesis 2017 
Kejvalová MarkétaHealth and social risks of the lives of homeless peopleBachelor's thesis 2019 
Procházková MartinaCharakteristics of social services for homeless persons in the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Smoljarová AndreaSocial work wiht people with schizofreniaBachelor's thesis 2019 
Sudová TerezaSocial work with foster families with a focus on accompanyingBachelor's thesis 2019 
Dalerová MichaelaTrajectories of housing of families from sheltersBachelor's thesis 2018 
Koniarová SimonaLife of family with child with mental disability and the possible role of social work with this target groupBachelor's thesis 2018 
Mikulecká AdrianaSocial work with family with drug addicted family memberBachelor's thesis 2018 
Talacková SabinaDemographic characteristics of mothers from shelter in OstravaBachelor's thesis 2018 
Valasová ViolaSocial work with women who have experience of domestic violenceBachelor's thesis 2018 
Eggrová LucieDomestic violence among homeless womenBachelor's thesis 2017 
Nováková LucieThe issue of domestic violence against woman in Olomouc regionBachelor's thesis 2017 
Zetochová PavlínaThe proces of reintegration to stable housingBachelor's thesis 2017 
Lennerová DenisaExamples of good practice in social work with clients of asylum housesBachelor's thesis 2016 


Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Statesolved
Authenticity of social workers working with vulnerable children and their families and its relations with selected concepts in the practice of social work
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Desired future and related factors of change as a tool of application of the recovery concept in individual planning with shelter users in the Czech Republic
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Statesolved
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period6/2017 - 9/2019
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Critical Reflexivity of Social Workers Working with Endangered Children and Their Families
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period2/2018 - 8/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Health and use of health care services by shelters users
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Zdraví obyvatel azylových domů
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period12/2016 - 8/2017
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
Barriers and Accelerators of reintegration percieved by mothers reintegrated to permanent housing form
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub