Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Kateřina Cilečková

Kateřina Cilečková

Academic degree, name, surname:Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3220
E-mail:No record found.Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Martin Kornel
Year: 2021, The Lawyer Quaterly
journal article

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
journal article

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n
Kateřina Cilečková
Year: 2018, C.H.Beck
specialist book chapter

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Year: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
journal article

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Year: 2017, Fórum sociální politky
journal article

Pěstounství
Kateřina Cilečková
Year: 2016, Leges
specialist book chapter

Možnosti vzniku a provozování sociálního družstva v lokalitě Bedřiška
Alice Gojová, Kateřina Cilečková, Eliška Černá, Daniela Bednáriková
Year: 2021
research report

Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Martin Kornel
Year: 2021, The Lawyer Quaterly
journal article

Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children
Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková
Year: 2020, Sustainability
journal article

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2019. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Veronika Mia Zegzulková, Kateřina Cilečková
Year: 2019
editorial work

Legislativní úprava služeb sociální práce a systém veřejné správy
Iva Tichá, Kateřina Cilečková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Outcomes of Survey of Form of Participation of Minors in the Proceedings Regarding their Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Year: 2019
others

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
journal article

Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

odborná garance konference Dospělým ze dne na den
Kateřina Cilečková
Year: 2018
others

Participace dětí v soudních řízeních
Kateřina Cilečková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n
Kateřina Cilečková
Year: 2018, C.H.Beck
specialist book chapter

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Year: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
journal article

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Year: 2017, Fórum sociální politky
journal article

Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení
Kateřina Cilečková, Anna Krausová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svéprávnost a podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Kateřina Cilečková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2017
others

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Year: 2017
others

Pěstounství
Kateřina Cilečková
Year: 2016, Leges
specialist book chapter

Bydlení manželů - za trvání manželství, po zániku manželství
Kateřina Cilečková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dluhy, zadluženost a možnosti oddlužení
Kateřina Cilečková
Year: 2015
abstract in proceedings

Dluhy, zadluženost, možnosti oddlužení
Kateřina Cilečková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Aneta HAŠKOVÁ
Year: 2015, Sociální pedagogika
journal article

Nesezdané soužití a náhradní rodinná péče
Kateřina Cilečková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spolky rok od účinnosti OZ
Kateřina Cilečková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Eastern Finland
Kateřina Cilečková
Year: 2015
work experience abroad

University of Silesia
Kateřina Cilečková
Year: 2015
work experience abroad

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích
Kateřina Cilečková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rodinné právo v novém občanském zákoníku
Kateřina Cilečková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Aneta HAŠKOVÁ
Year: 2014
abstract in proceedings

Výkon rodičovské odpovědnosti u dítěte v náhradní rodinné výchově
Kateřina Cilečková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy práva
Kateřina Cilečková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Funkce práva v organizacích služeb sociální práce
Kateřina Cilečková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Právní povaha dohody o výkonu pěstounské péče
Kateřina Cilečková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transformace právnických osob neziskového sektoru
Kateřina Cilečková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trnavská univerzita
Kateřina Cilečková
Year: 2013
work experience abroad

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... other authors
Year: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
specialist book chapter

Vztah zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí z hlediska poskytování sociálních služeb organizacemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí
Kateřina Cilečková
Year: 2012
abstract in proceedings

Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Year: 2011, Eris web journal
journal article

Ustanovení zákona ilustrují ambivalentní pozici sociálních pracovníků
Kateřina Cilečková
Year: 2010, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Aktualizace právních předpisů pro terénní sociální práci
Kateřina Cilečková
Year: 2008
abstract in proceedings

Právo
Kateřina Cilečková
Year: 2008
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
BKPLPSoc. pol. a její real. v právu soc. zab.
BKROPRodinné právo
BKZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BPPLPSoc.pol. a její real. v právu soc. zab.
BPROPRodinné právo
BPZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BZPLPSoc. pol. a její real. v práv. soc. zab.
BZZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
JDLEKLeg. úpravy služeb SP a systém v. správy
JDLEPLeg. úpravy služeb SP a systém v. správy
NKOCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NKOCPSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NPLEKLeg. úprava sl. SP a syst. veř. správy
NPLEPLegisl. úprava sl. SP a systém veř. spr.
NROCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NROCPSoc-právní ochr. dětí v mezinár. kont.
NRROKRodinné právo
NRROPRodinné právo
NZVEPVeřejná správa a právo soc. zabezpečení
7POCHSocálně právní ochrana dětí a mládeže
77OCHSocálně právní ochrana dětí a mládeže
BZROPRodinné právo
1PRAVPrávo
1ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
1SPRASociální správa a sociální zabezpečení
1SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
1SPZASociální správa a sociální zabezpečení
2PRAVPrávo
2ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
2SPRASociální správa a sociální zabezpečení
2SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
2SPZASociální správa a sociální zabezpečení
4PRVOFunkce práva v organizacích SSP
5PRVOFunkce práva v organizacích SSP
6ROPRRodinné právo
6SPRASociální správa a sociální zabezpečení
6SPRZSociální správa a sociální zabezpečení
6SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
98PRAPrávo
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Sociál.pol.
98VESVeřejná správa
99PRAPrávo
99PSZSoc. pol. a její realizace v právu SZ
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Soc. politi
99VESVeřejná správa


AuthorTitleType of thesisYear
Bartoňková TerezaOpinion of the department of socio-legal protection of children on the participation of minorsMaster's thesis 2022 
Gulová RomanaExperience of employees of the body of social and legal protection of children with foster care for a transitional periodMaster's thesis 2022 
Kubalová JanaParticipatory rights of the child in its representation of the body of social and legal protection of childrenMaster's thesis 2022 
Kundľová KateřinaThe needs of people with financial difficulties and problems connected with them in the town of TřinecMaster's thesis 2022 
Paterová EvelínaEducation from the perspective of foster parentsMaster's thesis 2022 
Pecinová OlgaThe Needs of Kindship Foster CarersMaster's thesis 2022 
Šimková KarolínaContact of a child in forest care with biological parentsMaster's thesis 2022 
Bach DanielThe role of social workers in divorceMaster's thesis 2021 
Honsárková Lenka Media image of social workMaster's thesis 2021 
Krumpochová RadkaSocio - legal protection of childrenMaster's thesis 2021 
Lokajová Majčiniková NicoleThe Agreement of foster care from the point of view of the organisationMaster's thesis 2021 
Černíková MartinaThe needs of children entering an institutional facilitiesMaster's thesis 2020 
Kopecká EliškaCochem practiceMaster's thesis 2020 
Lorencová SabinaLimitation of authenticity and support measures for individualsMaster's thesis 2020 
Moravcová SandraSubstitute family careMaster's thesis 2020 
Pavlíková IlonaThe current practice of the public guardianshipMaster's thesis 2020 
Burkot PatrikCurrent questions of mediationMaster's thesis 2019 
Haringová IvanaEmployment of people with disabilitiesMaster's thesis 2019 
Kolarzová MartinaSocial work provided by municipalities with extended powers to persons limited in their own right.Master's thesis 2019 
Pospíšilová MagdaThe Effectiveness of Community Service Sentences.Master's thesis 2019 
Švec VítEducation and development of executive of the Municipal Police OstravaMaster's thesis 2019 
Táborský MiroslavChild participation in proceedings conducted as part of social and legal childcare.Master's thesis 2019 
Turnová PatricieContract on Social Services ProvisionMaster's thesis 2019 
Grebeníčková MichaelaLegal Entities in the Nonprofit SectorMaster's thesis 2017 
Jiříková KateřinaBenefits in material need and the OmbudsmanMaster's thesis 2017 
Valentová MichaelaSupportive measures with respect of major´s impaired ability of legal actionMaster's thesis 2016 
Červená PavlaIllegal Employment from the Point of View of the State Labour Inspection OfficeMaster's thesis 2015 
Kreželoková MichaelaPublic utilityMaster's thesis 2015 
Maroščíková JanaMinors as perpetrators and victims of crimeMaster's thesis 2015 
Slezáková MichaelaNonprofit organizations and the new civil codeMaster's thesis 2015 
Gojová NikolaLegal entities nonprofit sector in light of the new Civil CodeMaster's thesis 2014 
Křenková JanaExecution as a social problem todayMaster's thesis 2014 
Seďová LucieThe position of law in social work and social work practiceMaster's thesis 2014 
Svobodová TerezaTermination of Employment RelationshipMaster's thesis 2013 
Forgačová TerezaParental responsibilityMaster's thesis 2012 
Halfarová PavlaAdoptionMaster's thesis 2012 
Najdeková Ester VivienTrade unions of employers - the providers of social servicesMaster's thesis 2012 
Slaninová MartinaThe role, importance and method of training employees of the Czech Social Security AdministrationMaster's thesis 2012 
Stržínková JanaEmployment policy in the Czech republic from the 90´s of the 20th century to the presentMaster's thesis 2012 
Blažková ŽanetaInfluence of Insolvency Proceedings on Unemployment Aloowences, Social Security Allowances and the Material Destitution AllowancesMaster's thesis 2011 
Frantálová LenkaRetirement insuranceMaster's thesis 2011 
Lippová ZuzanaThe execution of award - it´s justification in execution of social support and material shortage help allowancesMaster's thesis 2011 
Riapošová MonikaThe Established and Termination of Employment RelationshipMaster's thesis 2011 
Gockertová MartinaPossibilities of performing social work at the Department of Non-Insurance Benefits of the Labor OfficeBachelor's thesis 2022 
Kubišová LadislavaThe utilisation of insolvency law in social workBachelor's thesis 2022 
Liberdová LucieNeeds of related foster parentsBachelor's thesis 2022 
Kajfoszová AnetaCivic consultingBachelor's thesis 2021 
Šubrtová PavlínaInterdisciplinary cooperation - Cochem practise - in matters concerning the care of minorsBachelor's thesis 2021 
Blažková TerezaSocial work with unplanned pregnant women in Czech RepublicBachelor's thesis 2020 
Čecháčková AnetaSocial Activation Services in Residential Services for Seniors in Ostrava. On the Example of Home for Seniors Slunečnice Ostrava.Bachelor's thesis 2020 
Maixnerová EvaFoster care - the preparation of future foster parentsBachelor's thesis 2020 
Murínová MiroslavaPreparation and subsequent education of foster parents for a transitional period.Bachelor's thesis 2020 
Pisoňová KamilaPrimary prevention programesBachelor's thesis 2020 
Bůžková LucieDependence in the familyBachelor's thesis 2019 
Kalvarová SabinaThe role of family court adviser in court proceedingBachelor's thesis 2019 
Blažejová SandraAdoptionBachelor's thesis 2018 
Hlaváčová IrenaIntegration of children with Asperger syndrome into common basic school,possibility of their education and their support.Bachelor's thesis 2018 
Hykel MartinPublic Defender of RightsBachelor's thesis 2018 
Kalichová TerezaPsychosomatics of a child who comes to the foster careBachelor's thesis 2018 
Krumpochová RadkaJuvenile delinquencyBachelor's thesis 2018 
Lokajová Majčiniková NicolePositive and negative sides of alternative careBachelor's thesis 2018 
Boráková Monika- The foster care and adoptionBachelor's thesis 2017 
Edelsbergerová TerezieHealth status assessmentBachelor's thesis 2017 
Haringová IvanaAdministrative procedureBachelor's thesis 2017 
Walicová JaninaSupporting measures hampering the ability of an adult legally one tonBachelor's thesis 2017 
Adamczyková MartinaMedical Assessment Service and persons with disabilitiesBachelor's thesis 2016 
Glombiková SoňaInstitutional careBachelor's thesis 2016 
Horváth MiroslavaAssistance in material need - institutions and systemsBachelor's thesis 2016 
Pravdová DenisaJudicial review of administrative proceedingsBachelor's thesis 2016 
Veselská KateřinaFoster care for a temporary periodBachelor's thesis 2016 
Jiříková KateřinaAdministrative discretionBachelor's thesis 2014 
Neubauer JakubOmbudsmanBachelor's thesis 2014 
Odložilíková MichaelaInsolvency ActBachelor's thesis 2014 
Přadková MichaelaSocial security for people migrating within European union in form benefits of social state supportBachelor's thesis 2014 
Vláčilová EvaProtection of rights of handicapped persons and seniors unable to act for themselvesBachelor's thesis 2014 
Bóková LucieAn Analysis System of Assistance in Material NeedBachelor's thesis 2013 
Hellebrandová ZdenkaLimitation and incapacitation of legal capacityBachelor's thesis 2013 
Kolková VeronikaThe Principles of Administrative LawBachelor's thesis 2013 
Maroščíková JanaThe role of the department of social and legal protection of children in the investigation of minor crimesBachelor's thesis 2013 
Polačková DagmarWork of the Department of Social Legal Protection of Children with Family and Child in a Difficult Life SituationBachelor's thesis 2013 
Valachová PavlaThe issue of parental dispute of the child from the perspective of a social worker Department of Social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2013 
Vlková VeronikaFoster Care As A Part of Social Legal Protection of ChildrenBachelor's thesis 2013 
Kolářová KateřinaEffectiveness of assistance in material needBachelor's thesis 2012 
Krestová VeronikaIncapacitation or limitation of legal capacityBachelor's thesis 2012 
Onhaiserová HanaThe care allowanceBachelor's thesis 2012 
Rožnovská MilušeAn Analysis of Social Security Benefits in Material NeedBachelor's thesis 2012 
Seďová LucieThe Social-Legal CounsellingBachelor's thesis 2012 
Tylečková AlexandraSocial work as a part of social help for individuals with income insufficiencyBachelor's thesis 2012 
Bobková ValentinaSocial Work in the System of Assistance in Material NeedBachelor's thesis 2011 
Jordatijová PetraAnnuity insuranceBachelor's thesis 2011 
Kubíková Marie- public serviceBachelor's thesis 2011 


Quality and sustainability of body parts donation programs in the Czech Republic
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period4/2021 - 12/2023
ProviderFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Statesolved
Participation of Children in Child Custody Proceedings
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderGrantová agentura ČR
Statesolved
Příprava videozáznamů pro on-line formu výuky s využitím konzultantů z praxe a tvorba a adaptace výukových materiálů pro studenty s SPP.
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
youtube
rss
social hub