UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Eliška Černá

Eliška Černá

Academic degree, name, surname:Mgr. Eliška Černá, Ph.D.
Room, floor, building: B 424, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 3245
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Černá, E., Bartošová, I., Ferencová, M., Fialík, A., Freund, M., Giňová, M., Janeček, D., Kopšo, L., Kubala, P., Lesák, V., Milota, J., Novák, K., Ripka, Š. a Staněk, R. Metodika inovačního řešení "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)". 2018.
Černá, E. a Polánková, L. Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 22-39. ISSN 1213-6204.
Černá, E. Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. 2017.
Lindovská, E. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 77-112. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E., Kolářová, J., Frišaufová, M. a Benešová, M. Stojíme na jejich straně! ...protože dvě jsou více než jedna: Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí. 2016.
Lindovská, E. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. 2016.
Lindovská, E. Homelessness Coping Strategies from Housing Ready and Housing First Perspectives. European Journal of Homelessness. 2014, roč. 8, s. 97-115. ISSN 2030-2762.
Lindovská, E. Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví. Sociální práce/ Sociálna práca. 2013, roč. 13, s. 110-124. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Práce se sítěmi služeb u lidí bez domova. Sociální práce. 2012, roč. 12, s. 102-111. ISSN 1213-6204.

All publications

Černá, E., Ripka, Š. a Bartošová, I. Analýza výchozího stavu účastníků z cílové skupiny: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Černá, E., Bartošová, I., Ferencová, M., Fialík, A., Freund, M., Giňová, M., Janeček, D., Kopšo, L., Kubala, P., Lesák, V., Milota, J., Novák, K., Ripka, Š. a Staněk, R. Metodika inovačního řešení "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)". 2018.
Černá, E. a Polánková, L. Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 22-39. ISSN 1213-6204.
Černá, E., Ripka, Š. a Bartošová, I. Průběžná evaluační zpráva 1 Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Ripka, Š., Černá, E., Kubala, P. a Staněk, R. Průběžná evaluační zpráva 2 Dopady zabydlení po šesti měsících od nastěhování. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Ripka, Š., Černá, E. a Kubala, P. Závěrečná evaluační zpráva / Analýza cílového stavu. Dopady zabydlení po 12 měsících od nastěhování "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)". 2018.
Černá, E. Erasmus stáž na Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. 2017.
Černá, E. Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. 2017.
Černá, E. Postdoktorská stáž na univerzitě v Lodzi AIA MŠMT. 2017.
Lindovská, E. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 77-112. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Implikace pro českou sociální práci. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 159-162. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Komparace Francie, Velké Británie a České republiky. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 149-158. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Situační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální práci. 2016.
Lindovská, E., Kolářová, J., Frišaufová, M. a Benešová, M. Stojíme na jejich straně! ...protože dvě jsou více než jedna: Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí. 2016.
Lindovská, E. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. 2016.
Lindovská, E. Participace uživatelů a uživatelek sociálních služeb - přínosy a úskalí. In: Sociální práce a sociální služby. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně. 2015.
Lindovská, E. Homelessness Coping Strategies from Housing Ready and Housing First Perspectives. European Journal of Homelessness. 2014, roč. 8, s. 97-115. ISSN 2030-2762.
Lindovská, E. Housing of homeless drug users. In: Recherche en travail social: Les approaches participatives. Champ social édition, 2014. s. 45-64. Collection Recherches - Le sociographe. ISBN 978-2-35371-725-5.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Černá, E. Erasmus pracovní stáž. 2013.
Gojová, V., Malík Holasová, V., ULČÁKOVÁ, Š., Lindovská, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a Mikulec, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
Lindovská, E. Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví. Sociální práce/ Sociálna práca. 2013, roč. 13, s. 110-124. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Coping tactics of poverty threat and deepening poverty and exclusion coping tactics.
Lindovská, E. Life experience "under the influence and on the street". In: Sborník z Jarní školy, část I., duben 2012. s. 39-44. ISBN 978-80-7464-154-1.
Lindovská, E. Life experience under the influence and on the street.
Lindovská, E. Life experience under the influence and on the street. In: Young Academics Conference. Kuopio: University of Eastern Finland. 2012.
Lindovská, E. Life experience "under the influence and on the street" from the perspective of homeless people. In: Jarní škola 2012. Ostrava. 2012.
Lindovská, E. Poverty coping strategies and strategies of coping with poverty threat. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
Lindovská, E. Práce se sítěmi služeb u lidí bez domova. Sociální práce. 2012, roč. 12, s. 102-111. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Housing and New Social Risks. In: Mezinárodní konference Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: Catholic University of Eichstaett - Ingolstadt. 2011.
Lindovská, E. "Housing First" as an approach to homeless people with co-occurring disorders. 2011.
Lindovská, E. Housing First model in a work with homeless people with co-occurring disorders. In: Young Academics Conference. Eichstaett: Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt. 2011.
Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Partiková, K. a Karchňáková, K. Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.: Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.. 2011.
Lindovská, E. Social work with homeless people and its sustainment in the post-industrial society. In: Ostrava Spring School. Ostrava: Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Černá, E. Urban Displacement Project, Institute of Governmenal Studies, University of California, Berkeley.


AuthorTitleType of thesisYear
Pospěchová VěraSocial work with people in housing exclusion and being homeless in conditions of the Job Centre in OstravaMaster's thesis 2019 
Peterková LucieThe integration of offenders into societyMaster's thesis 2018 
Plucnarová EvaCooperation with women using drugs from the point of view of workers from child protection unitMaster's thesis 2018 
Benešová MonikaFemale homelessness and violence from the perspective of social work.Master's thesis 2016 
Drkošová NikolaMethod of Theatre of the Oppressed in Social Work with Homeless PeopleMaster's thesis 2016 
Kašparová MonikaQuality in after care treatment for substance misusersMaster's thesis 2016 
Pleváková DominikaA View Of Addictology Centres Social Workers' In The Karviná Region Of The Consumption Rooms IssueMaster's thesis 2016 
Feller Stanieková PetraAftercare Program for Users of Non-Alcohol Drugs Through the Eyes of ClientsMaster's thesis 2015 
Malyszová JanaParticipation of homeless people in social work from their perspectiveMaster's thesis 2015 
Volná RenataStaying in the hostel from the perspective of social service users.Master's thesis 2015 
Baršová JanaParticipation of users in social services from the perspective of social workersMaster's thesis 2014 
Štefaníková MagdalénaThe role of social services in the motivation of drug users entering treatment, taking intoMaster's thesis 2013 
Bohušová AnežkaSocial work with queer homeless peopleBachelor's thesis 2018 
Pavelec TomášThe role of family in the life of clients in aftercare program for drug addictsBachelor's thesis 2016 
Svobodníková TaťánaSupport and help to women addicted to alcoholBachelor's thesis 2016 
Balabán KryštofRadical social workBachelor's thesis 2015 
Fabián LadislavRelapse prevention in aftercare social servicesBachelor's thesis 2015 
Hovězáková ZuzanaCodependency in the familyBachelor's thesis 2015 
Sobek MichalHarm Reduction Services in the Moravian - Silesian RegionBachelor's thesis 2015 
Vondrka JosefAftercare for people addicted on non-alcoholic drugs - housing system.Bachelor's thesis 2015 
Bendíková RenataHomelessness and addictionBachelor's thesis 2014 
Benešová MonikaA system of help and support in the area of domestic violenceBachelor's thesis 2014 
Orlová MartinaChildren and Adolescents substance misuseBachelor's thesis 2014 
Zapletalová KateřinaSocial exclusion and health servicesBachelor's thesis 2014 
Čintalová LenkaAlcohol dependency in family.Bachelor's thesis 2013 
Kašparová MonikaWomen, addiction and its specificsBachelor's thesis 2013 
Křížka IvoSocial work with homeless people in OstravaBachelor's thesis 2013 
Myšková VěraThe phenomenon of homelessness - its specifics in the case of homeless familiesBachelor's thesis 2013 
Pleváková DominikaHarm reduction approach in social work with substance misusersBachelor's thesis 2013 
Tomášková LucieAfter care for people with dual diagnosisBachelor's thesis 2013 


Inovace a rozvoj internacionalizace výuky v navazujících magisterských oborech na FSS OU prostřednictvím tvorby předmětu "Critical Social Work"
Main solverMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace navazujícího magisterského studijního oboru Sociální práce skrze profilaci předmětů směrem k participativním přístupům a teoriím
Main solverMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub