UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Petr Kazík

Petr Kazík

Academic degree, name, surname:Ing. Petr Kazík, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 129, Building ZZ
B 409, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
University Offices
Phone number, mobile: +420 602 758 377
+420 553 46 3213
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kazík, P. Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty: Sborník z mezinárodní konference: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty . Belianum UMB, 2017. s. 37-48. ISBN 978-80-557-1310-6.
Kazík, P. Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: VI. mezinárodní vědecká konference - AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ: Aktuální přístupy managementu vzdělávání 2017-04-21 Praha. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-944-5.
Kazík, P. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 143 s. ISBN 978-80-271-0287-7.
Kazík, P. Hledání podstaty smysluplnosti andragogiky v myšlenkách klasiků. Andragogika: čtvrtletník pro rozvoj vzdělávání dospělých. 2016, roč. 20, s. 12-19. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. přednáška na mezinárodní konferenci MEKO. In: MEKO. Praha: MŠMT. 2014.
Kazík, P. Strategický management. 2014.
Kazík, P., Murinová, L., Konvičný, M., Durda, J., Petrušková, L., Palán, Z., Růžičková ? Bialá, R., Bobrovská, H., Menšíková, R., Pipa, J., Tovaryšová, I. a Pivovarčík, M. Tvorba firemní akademie: aneb klíčové postupy pro kvalitní fungování systému firemního vzdělávání. první. vyd. Frýdek-Místek: Ahra - Consulting, s.r.o., 2013. 180 s. ISBN 978-80-260-3537-4.
Kazík, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Grada, 2008. Poradce pro praxi. 112 s. ISBN 978-80-247-2453-9.
Kazík, P. Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů. HR management. roč. 2009, č. 3, ISSN 1801-4690.

All publications

Kazík, P. Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty: Sborník z mezinárodní konference: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty . Belianum UMB, 2017. s. 37-48. ISBN 978-80-557-1310-6.
Kazík, P. Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: VI. mezinárodní vědecká konference - AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ: Aktuální přístupy managementu vzdělávání 2017-04-21 Praha. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-944-5.
Kazík, P. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 143 s. ISBN 978-80-271-0287-7.
Kazík, P. Hledání podstaty smysluplnosti andragogiky v myšlenkách klasiků. Andragogika: čtvrtletník pro rozvoj vzdělávání dospělých. 2016, roč. 20, s. 12-19. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. Generace Y se snad bude učit podle zásad 2500 let starých!!!. In: 10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kazík, P. přednáška na mezinárodní konferenci MEKO. In: MEKO. Praha: MŠMT. 2014.
Kazík, P. Rozvoj klíčových kompetencí interního lektora v kontextu s Národní soustavou povolání a kvalifikací.. In: Mezinárodní vědecká konference ANDRAGOGIKA 2014. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 2014.
Kazík, P. Strategický management. 2014.
Kazík, P. Cesta ke kvalitě individuálního rozvoje. Hospodářské noviny. 2013, roč. 57, s. 19-19. ISSN 0862-9587.
Klimeš, C. a Kazík, P. Kompetenční model vysokoškolského učitele. In: Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: STUDIA OECONOMICA, 2013. s. 25-82. ISBN 978-80-7248-922-0.
Kazík, P. prezentace na AEDUCA. In: prezentace na téma PROČ SE (NE)CHCE KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ. Olomouc: Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci. 2013.
Kazík, P. prezentace na konferenci "Kolik stojí vzdělávání". In: přednáška na téma - Proč nechceme kvalitu. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.. 2013.
Kazík, P. prezentace na mezinárodním workshopu MEWO. In: mezinárodní workshop MEWO. Praha: MŠMT. 2013.
Kazík, P., Murinová, L., Konvičný, M., Durda, J., Petrušková, L., Palán, Z., Růžičková ? Bialá, R., Bobrovská, H., Menšíková, R., Pipa, J., Tovaryšová, I. a Pivovarčík, M. Tvorba firemní akademie: aneb klíčové postupy pro kvalitní fungování systému firemního vzdělávání. první. vyd. Frýdek-Místek: Ahra - Consulting, s.r.o., 2013. 180 s. ISBN 978-80-260-3537-4.
Kazík, P. účast na konferenci s názvem Hledání výjimečnosti. Praha: Česká manažerská asociace. 2013.
Kazík, P. Revoluce v rozvoji lektorů. Andragogika. 2012, roč. 16, s. 11-11. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. Jak dosáhnout maximální kvality ve vzdělávání. andragogika. 2011, roč. 15, s. 10-11. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. Desatero otázek pro hledání kvality vzdělávání. HRM (Human Resources Management). 2010, roč. 6, s. 12-12. ISSN 1801-4690.
Kazík, P. EFEKTIVNÍ A EFEKTNÍ PŘEDNÁŠKA. 2010.
Kazík, P. Krize musí přinést změny v systému dalšího vzdělávání. Andragogika. 2010, roč. 14, s. 16-16. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. METODIKA PŘÍPRAVY VÝUKY. 2010.
Kazík, P. Prezentační dovednosti vedoucího pracovníka. 2010.
Kazík, P. Project management. 2010.
Kazík, P. Výkonnost a sebekontrola. HR Forum. 2010, s. 18-18. ISSN 1212-690X.
Kazík, P. Komunikace v praxi ředitele. 2009.
Kazík, P. PEOPLE MANAGEMENT. 2009.
Kazík, P. Teorie a praxe školského managementu. 2009.
Kazík, P. Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů. HRM (Human Resources Management). 2009, roč. 5, s. 55-55. ISSN 1801-4690.
Kazík, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Grada, 2008. Poradce pro praxi. 112 s. ISBN 978-80-247-2453-9.
Kazík, P. Řízení projektů. 2007,
Kazík, P. Vzdělávání pomocí interních lektorů. Moderní řízení. 2007, s. 15-15. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. 7 hříchů koučovaných. Moderní řízení. 2007, s. 15-15. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Asertivita v každodenní praxi. 2006,
Kazík, P. Automanažerské vzdělávání. Moderní řízení. 2006, s. 65-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Moderace porad. 2006,
Kazík, P. Sedm smrtelných hříchů firemního vzdělávání. HR Forum. 2006, s. 37-.
Kazík, P. Školení školitelů. 2006,
Kazík, P. Koučink-efektivní nástroj řízení?. Moderní řízení. 2005, s. 81-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Manažerské standardy v řízení. 2005,
Kazík, P. Vzdělávání:moderní nebo módní?. Moderní řízení. 2005, s. 58-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Efektivní prezentace. 2004,
Kazík, P. Kritéria efektivity vzdělání. Moderní řízení. 2004, s. 62-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Kritéria efektivity vzdělávání ve firmě. Moderní řízení. 2004, s. 8-9. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Správný manažerský styl. Moderní řízení. 2004, s. 71-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Vyladění individuálního manažerského stylu. HR Forum. 2004,
Kazík, P. Aktuální stav managementu? Nůžky znalostí a dovedností se neustále rozevírají. Moderní řízení. 2003, ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Firemní kultura. 2003,
Kazík, P. Hodnocení zaměstnanců. 2003,
Kazík, P. Proč investovat do vzdělání vlastních lidí-Destareo dobrých důvodů. Moderní řízení. 2003, ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Funkce a fungování marketingu ve firmě. 2002,
Kazík, P. Obchod I.. 2002,
Kazík, P. Obchod II.. 2002,
Kazík, P. Řízení podle cílů. 2002,
Kazík, P. Řízení týmů. 2002,
Kazík, P. Základní komunikační pravidla. 2002,
Kazík, P. Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů. HR management. roč. 2009, č. 3, ISSN 1801-4690.


AuthorTitleType of thesisYear
Ročková ZuzanaCreating a long-term strategy for social services facility.Master's thesis 2017 
Mynářová JarmilaProject of educating of social and educational employees in the Diagnostic institution of OstravaMaster's thesis 2016 
Slunský TomášCreating a long-term strategy for social services facilitiesMaster's thesis 2015 
Feller Stanieková PetraNeeds of the Vietnamese Community in the Context of Social Integration of Immigrants in the Czech RepublicMaster's thesis 2014 
Petrová KristýnaOptions improving corporate support employees with childrenMaster's thesis 2013 
Hilbertová KateřinaModel of excellence applied in an institution for social services.Master's thesis 2012 
Poláková GabrielaTraining of staff in social services focusing on professional practiceMaster's thesis 2012 
Szczotková KarinaStrategy and strategic management in nonprofit organization - at Rest home Sosna in TřinecMaster's thesis 2012 
Šumná VeronikaCompetency model for social workersMaster's thesis 2012 
Masláková VendulaQuality management at the system of the social institutionsMaster's thesis 2011 
Polanský PetrThe Comparison of the system management institution providing social servises with the institutacion from a comercial sectorMaster's thesis 2011 
Švarcová IvetaImage of retirement homes - full-valued or "the last" thinkable alternative in the old age? /A manager in social services as the factor of possible change/Master's thesis 2011 


Securing of Infrastructural of New Doctoral ProgramNeuroscience Faculty of Medicine OU
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Podpora posílení kompetencí vysokoškolského pedagoga na LF OU
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
social hub