UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Health and Social Studies

Ivana Loučková


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 607 535 967
+420 553 46 3225
E-mail:
Personal website:No record found.THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES
Alice Gojová, Ivana Loučková
Year: 2016
stať ve sborníku

Social Work Research in the Czech Republic
Ivana Loučková, Juha Erkki Antero Hämäläinen, Mirka Nečasová, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Year: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Výzkum jako proces - od teorie přes výzkumnou otázku k empirickým poznatkům
Ivana Loučková, Detlef Heinrich Baum
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkum v sociální práci - problémy a možnosti
Ivana Loučková
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Integrovaný výzkum v sociálních službách, jeho interpretace, úskalí a součinnost s legislativou
Ivana Loučková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti a meze výzkum v sociální práci
Ivana Loučková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumný úkol a volba vhodné metodologické strategie
Ivana Loučková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu
Ivana Loučková
Year: 2010, Sociologické nakladatelství SLON
odborná kniha

Sociální souvislosti léčby kožního nádoru seniorů
Ivana Loučková, Martin Molitor, Ivana Molitorová
Year: 2008
stať ve sborníku

Integrované paradigma a tvorba dat
Ivana Loučková
Year: 2007
stať ve sborníku

Interakce ve výzkumném prostředí a tvorba dat
Ivana Loučková
Year: 2007
stať ve sborníku

Problémové situace zkoumání seniorů optikou metodologických přístupů
Ivana Loučková
Year: 2006
stať ve sborníku

Metodologické přístupy ve výzkumu seniorů
Ivana Loučková, M. Miovský, Jan Čermák
Year: 2005, AUPO
kapitola v odborné knize

Sociální konstrukce seniorů a jejich posuzovatelů
Ivana Loučková
Year: 2005
stať ve sborníku

Hodnotové hierarchie seniorů
Ivana Loučková
Year: 2004
stať ve sborníku

Kvalita života seniorů z pohledu nejen metodologického
Ivana Loučková
Year: 2004
stať ve sborníku

Kvanititativní, kvalitativní a integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu stárnutí a stáří
Ivana Loučková, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Year: 2004, Nakladatelství ALBERT-Šalé a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Práce pro druhé a společnost
Ivana Loučková
Year: 2004
stať ve sborníku

Rodina očima seniorů a dospělých dětí: Hodnotové hierarchie a typologie
Ivana Loučková
Year: 2004, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Seniors in Society. Strategies to Retain Individual Autonomy
Ivana Loučková, Dana Sýkorová
Year: 2004, Social Work &Society
článek v odborném periodiku

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Year: 2004, ISIS
odborná kniha

Kvalitativní výzkum a jeho ohodnocení jako součást curricula andragogiky
Ivana Loučková
Year: 2003, UP
kapitola v odborné knize

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Ivana Loučková, Radka Popelková, Alice Gojová
Year: 2003, Nakladatelství František šalé-ALBERT
odborná kniha

Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.
Ivana Loučková, Dana Sýkorová
Year: 2002
stať ve sborníku

Nestrannost jako základní dovednost badatele-sociálního pracovníka
Ivana Loučková
Year: 2002
stať ve sborníku

Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.
Dana Sýkorová, Ivana Loučková
Year: 2002
stať ve sborníku

Tvorba a redukce dat v současném sociálně vědním výzkumu
Ivana Loučková
Year: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Research and Social Work
Ivana Loučková, Adrian Adams, Peter Erath, S.M. Shardlow
Year: 2001, Russell House
kapitola v odborné knize

Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci
Ivana Loučková
Year: 2001, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci
Ivana Loučková
Year: 2001, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Year: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Year: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Year: 1998
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Čapková MagdalenaValue Hierarchy of Selected Population.Master's thesis 2012 
Kubiková LucieSocial representation of child in socially excluded localities in OstravaMaster's thesis 2012 
Pavlů MarkétaSocial Representations of Social Work of Ostrava´s Region CitizensMaster's thesis 2012 
Duračková VeronikaDrug addiction as a social aspect of health situation in selected populationMaster's thesis 2010 
Pavlůsková IrenaValue Hierarchy of children and adolescentsMaster's thesis 2010 
Prokopová EvaSocial Representation of Special Social Problems.Master's thesis 2009 
Banšelová AlžbětaSocial Reprezentation of Special Social Problems.Master's thesis 2008 
Holacká MiroslavaValue Hierarchy of Special Populations.Master's thesis 2008 
Nekudová IrenaSocial Representations of Refugees Values OrientationsMaster's thesis 2006 


No record found.

rss
social hub