UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Ivana Loučková


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 607 535 967
+420 553 46 3225
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Loučková, I., Nečasová, M. a Špiláčková, M. Social Work Research in the Czech Republic. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 17-39. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Loučková, I. a Baum, D. H. Výzkum jako proces - od teorie přes výzkumnou otázku k empirickým poznatkům. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 63-119. ISBN 978-80-7464-390-3.
Loučková, I. Výzkum v sociální práci - problémy a možnosti. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 21-36. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Loučková, I. Integrovaný výzkum v sociálních službách, jeho interpretace, úskalí a součinnost s legislativou. Katolická univerzita v Ružomberku: Katolická univerzita. 2011.
Loučková, I. Možnosti a meze výzkum v sociální práci. In: 5.Dny sociální práce, Vzdělávání v sociální práci. FF UK Praha. U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice: FF UK Praha. 2011.
Loučková, I. Výzkumný úkol a volba vhodné metodologické strategie. In: Pomáhajúce profesie - aktuálne trendy v teórii, výskume a praxi. Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva Nitra: Fakulta sociálnych vied Nitra. 2011.
Loučková, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010. 311 s. ISBN 978-80-86429-79-3.
Loučková, I., Molitor, M. a Molitorová, I. Sociální souvislosti léčby kožního nádoru seniorů. In: Řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře. Ostrava: VTO CZ, s.r.o., 2008. VTO CZ, s.r.o., 2008. s. 19-29. ISBN 978-80-02-02086-8.
Loučková, I. Integrované paradigma a tvorba dat. In: Sociologica - Andragogica 2007. Olomouc: AUPO, 2007. AUPO, 2007. s. 37-44. ISBN 978-80-244-1849-0.
Loučková, I. Interakce ve výzkumném prostředí a tvorba dat. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI. Olomouc: AUPO, 2007. AUPO, 2007. s. 149-161. ISBN 978-80-244-1813-1.
Loučková, I. Problémové situace zkoumání seniorů optikou metodologických přístupů. In: Sociologica - Andragogica 2006. Olomouc: AUPO, 2006. AUPO, 2006. s. 103-129. ISBN 80-244-1377-9.
Loučková, I. Metodologické přístupy ve výzkumu seniorů. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Olomouc: AUPO, 2005. s. 69-84. ISBN 80-244-1159-8.
Loučková, I. Sociální konstrukce seniorů a jejich posuzovatelů. In: Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Sociologica - Andragogica.. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. s. 101-113. ISBN 80-244-1006-0.
Loučková, I. Hodnotové hierarchie seniorů. In: Sborník konference Generace 50 plus v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. s. 21-27.
Loučková, I. Kvalita života seniorů z pohledu nejen metodologického. In: Sborník z Vědecké konference s mezinárodní účastí ?Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce". Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2004. Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2004.
Loučková, I. Kvanititativní, kvalitativní a integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu stárnutí a stáří. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství ALBERT-Šalé a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. s. 123-135. ISBN 80-7326-026-3.
Loučková, I. Práce pro druhé a společnost. In: Sborník konference Generace 50 plus v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. s. 28-34.
Loučková, I. Rodina očima seniorů a dospělých dětí: Hodnotové hierarchie a typologie. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 63-71. ISSN 1213-6204.
Loučková, I. a Sýkorová, D. Seniors in Society. Strategies to Retain Individual Autonomy. Social Work &Society. 2004, s. 76-77. ISSN 1613-8953.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Loučková, I. Kvalitativní výzkum a jeho ohodnocení jako součást curricula andragogiky. In: Sborník Kurikulum Andragogiky. Olomouc: UP, 2003. s. 215-226.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Loučková, I. a Sýkorová, D. Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.. In: VI. Gerontologické dny: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 80-87. ISBN 80-02-01510-X.
Loučková, I. Nestrannost jako základní dovednost badatele-sociálního pracovníka. In: Etika a sociální deviace: Etika a sociální deviace Olomouc. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 223-229.
Sýkorová, D. a Loučková, I. Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.. In: VI. Gerontologické dny.: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny. 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 69-79. ISBN 80-02-01510-X.
Loučková, I. Tvorba a redukce dat v současném sociálně vědním výzkumu. 2002.
Loučková, I. Research and Social Work. In: Key Themes i European Social Work. Russell House, 2001. s. 27-38.
Loučková, I. Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci. Sociologický časopis. 2001, s. 313-328.
Loučková, I. Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci. Sociologický časopis. 2001, roč. 4, s. 313-328.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD. In: The individual and society at the turn of the century:view from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. Univerzita Palackého, 1998. s. 30-31.


AuthorTitleType of thesisYear
Čapková MagdalenaValue Hierarchy of Selected Population.Master's thesis 2012 
Kubiková LucieSocial representation of child in socially excluded localities in OstravaMaster's thesis 2012 
Pavlů MarkétaSocial Representations of Social Work of Ostrava´s Region CitizensMaster's thesis 2012 
Duračková VeronikaDrug addiction as a social aspect of health situation in selected populationMaster's thesis 2010 
Pavlůsková IrenaValue Hierarchy of children and adolescentsMaster's thesis 2010 
Prokopová EvaSocial Representation of Special Social Problems.Master's thesis 2009 
Banšelová AlžbětaSocial Reprezentation of Special Social Problems.Master's thesis 2008 
Holacká MiroslavaValue Hierarchy of Special Populations.Master's thesis 2008 
Nekudová IrenaSocial Representations of Refugees Values OrientationsMaster's thesis 2006 


No record found.

social hub