UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Hana Lukšová


Academic degree, name, surname:Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 319, Building ZY
B 424, Building B
Position:
Research interests and teaching:ethics in health care, communication with handicapped people, target groups of long-term medical-social care, long-term medical-social care
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3245
E-mail:
Personal website:

Education

2011 - 2015Nursing (Ph.D. study), Faculty of Medicine, University of Ostrava
2009 - 2011Long-Term Nursing Care for Adults (Master's degree), Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc
2006 - 2009General Nurse (Bachelor's degree), Faculty of Health Studies University of Ostrava
2000 - 2006Grammar school in Hlučín (six years of study)

Further education

2014Certified Course of Basal Stimulation, (basic course), Institute of Basal Stimulation

Working practice

since 2017Assistant Professor, Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava
since 2015Assistant Professor, Department of Social Studies, Faculty of Social Studies, University of OstravaAdministrative Coordinator of the bachelor's degree programme - Health Care-Social Work and master's degree programme - Coordination of Rehabilitation and Long-Term Health and Social Care
since 2014General Nurse, Department of Cardiology, University Hospital Ostrava
2013 - 2016Non-Academic staff, Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava
2013 - 2016External Teacher, Ahol - Secondary School
2013 - 2014General Nurse, Home for Elderly People Slunovrat

Lecturing in

Nursing Procedures and Interventions
Internal Medicine Nursing Care
Nursing Process and Documentation
Communication at Health Disability
Target Groups of Long-Term Care
Long-Term Health and Social Care
Support for Carers
Nursing practice

Membership

Czech Society of Cardiology

Activities abroad

17. - 20. 10. 2016University of Firenze, Italy, lectures on: Nursing student competences during the practical placement
07. - 13. 03. 2016Alma Mater Europea, Slovenia, lectures on: The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
19. - 24. 10. 2015University of Aveiro, Portugal, lectures on: Czech health Care Systems, Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
01. - 04. 09. 2015Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal, lectures on Work environment of Czech nurses and nursing care
10. - 14. 03. 2014Campus Thomas More, Turnhout; Karel de Grote University College, Antwerpen, Belgium (staff mobility)
10. - 14. 04. 201220th Florence Network Annual Meeting, Malmö, Sweden


All publications

Gorylová, N. a Lukšová, H. Deprese seniorů s chronickým selháním srdce. Kardiologická revue. 2018, roč. 20, č. 4, s. 307-311. ISSN 2336-288X.
Lukšová, H. Cílové skupiny dlouhodobé péče. 2017.
Lukšová, H. Syndrom vyhoření u neformálních pečujících. Ostrava. 2017.
Lukšová, H. a Kuzníková, I. Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory. Hygiena. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 12-17. ISSN 1803-1056.
Lukšová, H., Kuzníková, I. a Janíková, E. Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Lukšová, H. a Janíková, E. Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2016.
Kuzníková, I. a Lukšová, H. Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. In: Pražské gerontologické dny 2016. Praha: Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing in foreing country. In: X. Kongres kardiologických sester. Ostrava. 2016.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Peripartální kardiomyopatie z pohledu ošetřovatelství. In: V. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii. Liptovský Mikuláš. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic. In: . 4. International Scientifik Conference ? All about People: Society and Science for Integrated care of people. Maribor. 2016.
Hrubá, M. a Lukšová, H. Zánět dýchacích cest - banalita nebo začátek boje o život?. In: XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno. 2016.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská diagnostika výživy seniorů. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Peripartální kardiomyopatie u žen. In: XXIII. výroční sjez České kardiologické společnosti. Brno. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Peripartální kardiomyopatie u žen. In: XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Role mentora na ošetřovatelské praxi. In: IX. Kongres kardiologický sester. Ostrava. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská diagnostika u seniorů. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 65-70. ISSN 1338-6263.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská diagnostika u seniorů. In: Theory, research and education in nursing. Martin. 2014.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská terminologie a její význam kardiologické praxi. In: VIII. Kongres kardiologických sester. Ostrava. 2014.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Stav výživy seniorů v institucionální péči. Hygiena. 2014, č. 59, s. 17-20. ISSN 1802-6281.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Lukšová, H. Controlled nursing practice of medical students at the University of Ostrava. In: 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. Brno. 2013.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí. Ostrava. 2013.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Mentoring klinických praxí - reflexe studentů oboru Všeobecná sestra.. In: Klinická praxe studentů - setkání mentorů. Ostrava. 2013.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY NANDA INTERNATIONAL U KŘEHKÝCH SENIORŮ. Profese on-line. 2013, roč. 6, s. 23-29. ISSN 1803-4330.
Lukšová, H., Kutnohorská, J. a Vrublová, Y. Kulturní šok českých zdravotníků v islámských zemích. Kontakt. 2012, roč. 14, s. 250-260. ISSN 1212-4117.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Measuring instruments in self-care assessment and self-sufficiency of elderly. In: Stárnutí 2012. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. Psychiatrické centrum Praha, 2012. s. 68-77. ISBN 978-80-87142-20-2.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Měřící nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů. In: Stárnutí 2012. Studentská vědecká konference. Praha. 2012.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 490-496. ISSN 1804-2740.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2012, roč. 2, s. 70-78. ISSN 1338-6263.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. (sborník příspěvků) 2012-09-13 ¨Praha. Praha: FN Motol, 2012. s. 85-92. ISBN 978-80-87347-11-9.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství.XIV. Praha. 2012.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing student competences during the practical placement.
Lukšová, H. a Janíková, E. Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic.


AuthorTitleType of thesisYear
Válková AlenaElderly Patients with Depression Followed in a Cardiology Outpatient ClinicMaster's thesis  
Bobčíková KatkaEvaluation of Nutritional Status of the Elderly with Chronic Form of Ischemic Heart DiseaseMaster's thesis 2019 
Pistovčáková KamilaThe Burden of Informal CaregiversMaster's thesis 2019 
Tvardková KateřinaPrevention and Risk of Falls in Elderly People in Institutional CareMaster's thesis 2019 
Chvílíčková KláraProviding Care for Adult Clients in Coma Vigil from the Perspective of Medical Social WorkersMaster's thesis 2018 
Indrová LenkaPsychological Workload of Staff in Homes for the ElderlyMaster's thesis 2018 
Kuchařová TerezaAssessing Self-sufficiency in the Elderly with Dementia in Institutional CareMaster's thesis 2018 
Pavlátová AgátaBurnout Syndrome of the Informal CaregiversMaster's thesis 2018 
Polanská NicoleSelf-Sufficiency in Hospitalized Elderly PeopleMaster's thesis 2018 
Rulíková KláraThe Role of Family Caregivers in Care of the DyingMaster's thesis 2018 
Stýblová JanaThe Assessment The Quality of Life in Elderly People with The Usage of SQUALA InstrumentMaster's thesis 2018 
Šarman VratislavNeeds of Stroke PatientsMaster's thesis 2018 
Ševčíková NelaThe rate of depression in elderly patients with peripheral arterial diseaseMaster's thesis 2018 
Berková PetraAwareness of the Medical Staff on Coordinated Rehabilitation of Patients after Stroke.Master's thesis 2017 
Dianová PetraDepression of seniors in institutional careMaster's thesis 2017 
Gorylová NikolaDepression in the elderly with chronic heart failureMaster's thesis 2017 
Lazecká VeronikaThe coordinated rehabilitation of patients after hemorrhagic strokeMaster's thesis 2017 
Margietová PetraPsychosomatic workload of nursing staff in institutional care of the elderlyMaster's thesis 2017 
Polednová GabrielaSeniors´Home Care from Laic Observers´ViewpointMaster's thesis 2017 
Stočesová LucieNutrition for seniors in the context of health and social careMaster's thesis 2017 
Svojáková MarkétaBurnout in Long-Term Care for the ElderlyMaster's thesis 2017 
Janská AnnaAssessment of Suicide Risk in the ElderlyMaster's thesis 2016 
Šulcová JanaSwallowing Disorders in Elderly Patients with Neurological DeficitMaster's thesis 2016 
Blašťáková DanaDisturbed Sleep in Nursing Care for ElderlyMaster's thesis 2014 
Skotnicová LenkaThe Nursing Process in the Care about a Patient with the Swallowing Disorder after the Cerebrovascular AccidentBachelor's thesis 2019 
Štrochová ZlataNursing Process in Care of Patient with Diabetic FootBachelor's thesis 2019 
Dobešová MichaelaBurnout Syndrome of NursesBachelor's thesis 2018 
Glózová MáriaThe Nursing Process in Care of Patient with AnemiaBachelor's thesis 2018 
Hermanová MichaelaNursing Process in Care of Patient with Heart FailureBachelor's thesis 2018 
Jadamíková PetraClient Satisfaction in Social FacilitiesBachelor's thesis 2018 
Jurdičová MichaelaNursing Process in Care of Patient with HypertensionBachelor's thesis 2018 
Schrötterová MartinaNursing Process in Care of Drug Addicted Patient with Infection EndocarditisBachelor's thesis 2018 
Tej VendulaNursing Proces in Care of Patient with Pulmonare EmbolismBachelor's thesis 2018 
Tisoňová NikolaThe Nursing Process in Care of Patient with Phlebothrombosis of the Lower LimbsBachelor's thesis 2018 
Volochová DanielaLife wih HemophiliaBachelor's thesis 2018 
Bonczková TerezieLife with Implantable Cardioverter - DefibrillatorBachelor's thesis 2017 
Frňková AnnaThe role of social worker in work with people with mental illnessBachelor's thesis 2017 
Krajčová MarkétaNursing Process in Care of Patient after Ischemic StrokeBachelor's thesis 2017 
Motyčáková LucieNursing Process in Care of Patient with DementiaBachelor's thesis 2017 
Noremberczyková HelenaCompany Kindergarten as One of Employee BenefitsBachelor's thesis 2017 
Pavlíková KláraNursing Process in Care of Child with Syptoms of Celiac DiseaseBachelor's thesis 2017 
Ruszová JoannaNursing Process in Care of Patient after Cardiac Surgery Operation with Dehiscence WoundBachelor's thesis 2017 
Šimonidesová NikolaNursing Process in Care of Patient with Multiple SclerosisBachelor's thesis 2017 
Martiňáková PetraThe Nursing Process in Care of Patient with SchizophreniaBachelor's thesis 2016 
Muržínová MarieNursing Process in Care of Patient after Coronary Artery BypassBachelor's thesis 2016 
Pikonská DenisaThe Interest of High School Students in Studies of Non-Medical ProfessionsBachelor's thesis 2016 
Tatarka JakubNursing Process in Care of Patient after Total Hip ReplacementBachelor's thesis 2016 
Vidmochová DagmarNursing Process in Care of Patient with Pulmonary EmbolismBachelor's thesis 2016 
Jančálková DanielaThe Nursing Process in Care of Patient with AlcoholismBachelor's thesis 2015 
Ondřejová IrenaThe Nursing Process in Care of Patients with Parenteral Nutrition via Broviac Catheter in their Own Social EnvironmentBachelor's thesis 2015 
Vlčková HanaNursing process in care of patient with malnutritionBachelor's thesis 2015 
Čierna VěraLife with HemodialysisBachelor's thesis 2014 
Gorylová NikolaThe Nursing Process in Care of Patient with Drug DependenceBachelor's thesis 2014 
Janská AnnaNursing Process in Care of Patient after Gallbladder Surgery.Bachelor's thesis 2014 
Světlíková NikolaNursing Process in Care of Patient with Leg venous UlcerBachelor's thesis 2014 
Hlubková JanaThe First Aid Knowledge of High School Students.Bachelor's thesis 2013 
Ševčíková VendulaLife with Quadriplegia (case study)Bachelor's thesis 2013 


Dotační titul 3
Main solverMgr. Hana Lukšová, Ph.D.
Period1/2013 - 9/2014
ProviderÚstav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub