UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Anna Krausová


Academic degree, name, surname:Mgr. Anna Krausová, Ph.D.
Room, floor, building: B 409, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3213
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

GANOBJÁKOVÁ, K., Bruzková, B., Krausová, A. a Pátková, K. Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě.. In: Spring school 2019: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2019 2019-04-10 Ostrava, Ostravská univerzita. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 35-46. ISBN 978-80-7599-107-2.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Krausová, A. FHS St. Gallen. 2018.
Krausová, A. Slezská univerzita v Katowicích: přednášková činnost v rámci programu CEEPUS. 2018.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě: přednášková činnost v rámci programu CEEPUS. 2018.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich: International Seminar: Strukturen und Organisationen der Sozialpolitik und der Sozialwirt-schaft im Kontext der Europäischen Union.. 2018.
Cilečková, K. a Krausová, A. Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2017.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich: International Seminar: Strukturen und Organisationen der Sozialpolitik und der Sozialwirt-schaft im Kontext der Europäischen Union.. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Krausová, A. Zvaná přednáška v rámci regionálního semináře ANNO k tématu sociálního bydlení (Jihlava): Příklady projektů sociálního bydlení v zahraničí a v České republice. Současné trendy a výzvy.. In: Regionální seminář na téma Sociální bydlení. Jihlava: ANNO - Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, z.s. 2017.
Krausová, A. Zvaná přednáška v rámci regionálního semináře ANNO k tématu sociálního bydlení (Ústí nad Labem): Příklady projektů sociálního bydlení v zahraničí a v České republice. Současné trendy a výzvy.. In: Regionální seminář na téma Sociální bydlení. Ústí nad Labem: ANNO - Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, z.s. 2017.
Krausová, A. Jönköping University. 2016.
Krausová, A., Ottová, M. a Palatý, R. Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, roč. 16, č. 16, s. 39-56. ISSN 1213-6204.
Krausová, A., Ottová, M. a Palatý, R. Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě. In: XII.Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v nejisté době 2015-10-02 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus., 2016. Gaudeamus., 2016. s. 108-113. ISBN 978-80-7435-647-6.
Krausová, A. Slezská Univerzita v Katowicích. 2016.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich. 2016.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2015.
Krausová, A. Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2015.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Brezina, M. Návrat nezaměstnaných rodičů po rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu. Sociální práce/Sociálna práca. 2015, roč. 15, č. 4, s. 101-117. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě. 2015.
Krausová, A. Slezská Univerzita v Katowicích. 2015.
Krausová, A. a WALOSZEK, T. Sociální politika 1. 2015.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2015.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich. 2015.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Brezina, M. Bariéry při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu pohledem nezaměstnaných rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2014, roč. 8, s. 50-65. ISSN 1804-9095.
Krausová, A. Die Politik der Integration der Roma in der Tschechischen Republik auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene im Zeitraum der "Dekade der Inklusion der Roma 2005-2015". Migration und Soziale Arbeit (IZA). 2014, roč. 36, č. 2, ISSN 1432-6000.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2014.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2014.
Krausová, A. a WALOSZEK, T. How research can benefit practiice of Social Work? Example of qualitative research in area of reconciling work and family life in Ostrava region.. In: ERIS Conference 2014: Research and social work practice- mutually beneficial endeavour or uneasy bedfellows?. Hatfield (Hertfordshire): University of Hertfordshire. 2014.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Ciroková, P. Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi. In: XI. Hradec Days of Social Work. Social work in the context of human rights.International Scientific Conference.. Hradec Králové: University of Hradec Králové. 2014.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Ciroková, P. Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi: Sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 10. až 11. října 2014. Hradec Králové: Nakladatelsví Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Nakladatelsví Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 114-120. ISBN 978-80-7435-533-2.
Krausová, A. Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti služeb zaměstnanosti v ostravském regionu. 2014.
Krausová, A. Sociální pracovník na úrovni makropraxe sociální práce z perspektivy návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné organizaci sociálních pracovníků. In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce: Sborník z konference X.Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. Gaudeamus, 2014. s. 137-144. ISBN 978-80-7435-359-8.
Krausová, A. The case of a Community Education Project in socially excluded Roma locality in Horní Suchá (Havířov, Czech Republic). In: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2014.
Krausová, A. The case of Community Education Project in socially excluded Roma locality in Horní Suchá (Havířov, Czech Republic). In: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości: Czlowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji spolecznej. Konteksty teoretyczne i spoleczno-polityczne 2014-02-25 Cieszyn. Toruň: Adam Marszalek, 2014. Adam Marszalek, 2014. s. 206-2015. ISBN 978-83-8019-012-2.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2014.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2013.
Krausová, A. Komunitní školy - příležitost pro rozvoj školské sociální práce?. Sociální práce/Sociálna práca. 2013, roč. 13, č. 2, s. 50-63. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Projektové řízení z hlediska EU a mezinárodní spolupráce. 2013.
Krausová, A. Sociální pracovník na úrovni makropraxe sociální práce z perspektivy návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné organizaci sociálních pracovníků. In: X.Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové. 2013.
Krausová, A. Úloha a význam střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb s ohledem na transformaci komunit. In: Janebová, R., ed. Spolupráce v sociální práci: Sborník z konference IX.Hradecké dny sociální práce.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. Gaudeamus, 2013. s. 356-361. ISBN 978-80-7435-259-1.
Krausová, A. University of Silesia (Katowice). 2013.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2012.
Krausová, A. Úloha a význam střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb s ohledem na transformaci komunit. In: IX. Hradeckié dny sociální práce - Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci. Hradec Králové. 2012.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2011.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2011.
Krausová, A. Christelijke Hogeschool Ede. 2011.
Krausová, A. Příklad spolupráce nestátních neziskových organizací a organizací veřejného sektoru při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje. In: SOCIÁLNA PRÁCA MEDZI PRIVATIZÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave a European Research Institute for Social Work, 2011. Trnavská univerzita v Trnave a European Research Institute for Social Work, 2011. s. 119-126. ISBN 978-80-8082-457-0.
Krausová, A., HORÁK, J., Hruška-Tvrdý, L. a Inspektor, T. Sociálně rizikové lokality v Ostravě. In: Industriální město v postindustriální společnosti, 4.díl, závěrečná monografie. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum o.p.s., 2011. s. 178-208. ISBN 978-80-904810-3-9.
Hruška-Tvrdý, L., Krausová, A. a Stračánek, K. Sociální bydlení v rámci bytové politiky. In: Regenerace bytových domů. Dynamika proměn bydlení.. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 2011. VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 2011. s. 43-54. ISBN 978-80-248-2379-9.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2011.
Krausová, A. Úloha a význam střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb s ohledem na transformaci komunit. In: Plánování sociálních služeb (cesta k vytvoření místně a typově dostupných služeb na území Moravskoslezského kraje). Ostrava: Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 2011.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2010.
Krausová, A. Makrometody sociální práce. 2010.
Krausová, A. Možnosti uplatnění modelů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách.. In: Komunitní práce při řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Olomouc: Krajský úřad Olomouckého kraje a o.p.s. Člověk v tísni. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2010.
Krausová, A. Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille. 2009.
Krausová, A. Příklad spolupráce nestátních organizací a veřejného sektoru při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci individuálního projektu Moravskosleszkkého kraje. In: Sociálna práca mezi privatizáciou a verejným sektorom.. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě. 2009.
Krausová, A. Social legal protection of children in Czech Republic.. In: International Seminar: Guiding, Helping and Protecting Youngsters and Children in Europe and else where.. Lille: Lille Social Instutute (Lille Catholic University). 2009.
Krausová, A. Community Social Work. 2008.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2008.
Krausová, A. a Žurovcová, H. Beispiele Guter Praxis: Tschechien. Sozial Wirtschaft. Zeitung für Sozialmanagement.. 2007, roč. 17, č. 2, s. 22-22. ISSN 1613-0707.
Krausová, A. Komunitní plánování/Strategické plánování: Komunitní plánování/Strategické plánování. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 159-195. ISBN 978-80-7368-229-3.
Krausová, A. Komunitní vzdělávání jako přístup k řešení problému sociální exkluze.. 2007.
Krausová, A. Trnavská Univerzita v Trnave. 2007.
Krausová, A. Universitá della Calabria. 2006.
Krausová, A. Escola Universitaria de Traball Social Universitat Ramon Llull Barcelona. 2005.
Krausová, A. Institut de Educatiei . 2005.
Krausová, A. Závěrečný workshop pilotního vzdělávacího projektu v komunitní práci. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Krausová, A. Associazione Communita's Progetto Sud. 2004.
Krausová, A. Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille. 2004.
Krausová, A. Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v podmínkách soudobé společnosti?. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, č. 12, s. 118-129. ISSN 1213-6204.
Mirgová, E. a Krausová, A. Komunitní centrum Na Liščině, o.s. Vzájemné soužití, Ostrava. In: Řetízek (Sborník příspěvků k metodice práce v organizacích pracujících s romskými dětmi a mládeží. Praha: Občanské sdružení R-Mosty, 2003. Občanské sdružení R-Mosty, 2003. s. 71-79.
Krausová, A. P&W Projekt Gesellschaft mbH. 2003.
Krausová, A. 2.workshop v rámci mezinárodního projektu MAFF [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2003.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
AMEPRInternational Project Management
BKDAVSociální dávky v ČR
BKOSPObory sociální politiky
BKPLPSoc. pol. a její real. v právu soc. zab.
BKSKASoc. služby a standardy kvality
BKSK3St. záv. zk. 3 - Sociální politika
BPDAVSociální dávky v ČR
BPOSPObory sociální politiky
BPPLPSoc.pol. a její real. v právu soc. zab.
BPSKASociální služby a standardy kvality
BPSK3St. záv. zk. 3 - Sociální politika
BZPLPSoc. pol. a její real. v práv. soc. zab.
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NPLAKStrategické plánování a řízení v SP
NPLAPStrategické plánování a řízení v SP
NPMAKProjektový management
NPMAPProjektový management
NPMEKMezinárodní projektový management
NPMEPMezinárodní projektový management
NPRAKOdborná souvislá praxe 1
NPRAPOdborná souvislá praxe 1
NPR1KOdborná souvislá praxe 1
NPR1POdborná souvislá praxe 1
NPR2KOdborná souvislá praxe 2
NPR2POdborná souvislá praxe 2
NPSEKSeminář k odborné praxi 1
NPSEPSeminář k odborné praxi 1
NPS4KSt. zk. 4 - Rozvoj a řízení v SP
NPS4PSt. zk. 4 - Rozvoj a řízení v SP
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
1SZK3St. závěrečná zk. 3 Sociální politika
2SZK3St. závěrečná zk. 3 Sociální politika
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
JKSOFSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
JPSOFSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
JSOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
NPFIKFinancování sl. soc. práce a fundraising
NPFIPFinancování sl. soc. práce a fundraising
NSFUKFunkce soc. politiky v moderních společ.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
NZMANManagement a projektové řízení
1SODYSociální dávky v ČR
1SOP1Sociální politika 1
1SOP2Sociální politika 2
1SPOLSociální politika
1SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
2SODYSociální dávky v ČR
2SOP1Sociální politika 1
2SOP2Sociální politika 2
2SPOLSociální politika
2SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
3FUNEFundraising a neziskový sektor
3MAKRMakrometody sociální práce
3PREUProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
3PROEProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
3SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
5FUNEFundraising a neziskový sektor
5MAKRMakrometody sociální práce
5PREUProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
5PROEProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
5SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
6REPTRepetitorium
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SOPOSociální politika
6SPOLSociální politika
6SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
6SZK2St.závěreč. zk.2 - soc.pol. a soc.práce
8KPROProjektové řízení
8PPROProjektové řízení
98ASPAplikovaná sociální politika
98AVZCizí jazyk v zahraničí
98PCMProjektové řízení v komunitním rozvoji
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Sociál.pol.
98SZ4Stát. záv. zk. 4 - Management/Ekonomie
98ZSPZáklady sociální politiky
99ASPAplikovaná sociální politika
99NVZNěmecký jazyk v zahraničí
99PCMProjektové řízení v komunitním rozvoji
99PSZSoc. pol. a její realizace v právu SZ
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Soc. politi
99SZ4Stát. záv. zk. 4 - Management/Ekonomie
99ZSPZáklady sociální politiky
8KVEZZdravotní a sociální politika
8PVEZZdravotní a sociální politika


AuthorTitleType of thesisYear
Bartoníková MonikaEvalution of the Transformation of the Selected Residential Facility for Seniors in the Zlin RegionMaster's thesis 2019 
Červinková VendulaEvaluation of pro-family measures aimed at the flexibility of work in Česká spořitelna a. s.Master's thesis 2019 
Málková MarkétaBenefits and difficulties of community planning of social services in the Olomouc RegionMaster's thesis 2019 
Plevová GabrielaAn offer and provision of social housing for low-income class on the example of the town of BílovecMaster's thesis 2019 
Háková HanaHousing of seniors in the context of the proposal of social housing in the Czech Republic and the housing trends of seniors in the futureMaster's thesis 2018 
Kendziurová DagmarPossibilities of work rehabilitation for the mentaly ill in OstravaMaster's thesis 2018 
Vlašic MagdalenaFamily policy in the context of the changing family in the postmodern era.Master's thesis 2018 
Častulíková PetraFunctioning of Motol Hospital volunteer centreMaster's thesis 2017 
Holubková EditaHealth and social worker as a member of the multidisciplinary team inpatient rehabilitation facilityMaster's thesis 2017 
Pavelková PetraAgency employment as an instrument for solution of unemploymentMaster's thesis 2017 
Plchotová BarboraEvaluation the range and quality of the social service in Přerov from the perspective of people with mental illnessMaster's thesis 2017 
Tomanová KarolínaEvaluation of the quality housing crisis in selected facilities in OstravaMaster's thesis 2017 
Urbančíková BarboraFlexibilization of work as an opportunity for harmonising family and workMaster's thesis 2017 
Ciroková PetraEvaluation of the transformation process of family policy in the Czech RepublicMaster's thesis 2016 
Klos JanEvaluation of the social services in Frenštát pod Radhoštěm from point of view of the usersMaster's thesis 2016 
Lendlová KristinaIndividual planning in care service as a tool of quality managementMaster's thesis 2016 
Minksová LucieCoordination and management of volunteers in Homes for the elderly in OstravaMaster's thesis 2016 
Modlitbová SimonaDevelopment of housing policy in the Czech republic after 1989Master's thesis 2016 
Odleváková NikolaThe role of municipalities in addressing housing issues of people living in substandard housingMaster's thesis 2016 
Ottová MonikaThe needs of the families with children, living in the hostels in the territory of the Statutory city of Ostrava , in the field of living conditions.Master's thesis 2016 
Palatý RichardThe needs of families with children living in hostels on the territory of the Statutory City of Ostrava in the area of housingMaster's thesis 2016 
Svrčková MonikaThe role of management in transformation of residential social servicesMaster's thesis 2016 
Švajda PetrEvalution of Programme of Social inclusion in OstravaMaster's thesis 2016 
Vlček DominikThe prevention of exploitation of the social benefits in the Czech RepublicMaster's thesis 2016 
Živnéřová EvaOrganization of volunteering in social services in OstravaMaster's thesis 2016 
Kostková HelenaThe pension reform and new social risksMaster's thesis 2015 
Grabicová JanaPossibilities of financing of Social Services - Intervention CentresMaster's thesis 2014 
Maršálková IrenaIndividual planning in domiciliary serviceMaster's thesis 2014 
Strachová LucieAnalysis of the needs in the development of social services of older people in Social Service Organization LIKAVAMaster's thesis 2014 
Zborovská KláraHistorical development of socially excluded Roma localities in OstravaMaster's thesis 2014 
Altmannová HanaImplementation of social services within region public contractMaster's thesis 2013 
Derychová JanaRealisation of social services in the frame of public design contest of districts.Master's thesis 2013 
Hořínková VendulaCommunity development and its application in solving the problems of socially excluded Roma communitiesMaster's thesis 2013 
Krejčíčková LenkaQuality of care and social services for senior citizens retirement home Čujkovova.Master's thesis 2013 
Paskudová RadkaMarketing and Public Relations in nonprofit organizationsMaster's thesis 2013 
Sulková KristýnaVolunteers as the personal assistants in sheltered housing Dům svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postiženéMaster's thesis 2013 
Štenzlová KarolinaCommunity planning in practiceMaster's thesis 2013 
Trčálek MichalStrategic planning in Shelter for women and mothers with children n.p.o.Master's thesis 2013 
Večerková MartinaThe evaluation of the implementation of social activation services for families with children in the Opava regionMaster's thesis 2013 
Volná MarkétaAnalysis of funding received by homes for the elderly in the Moravan-Silesian RegionMaster's thesis 2013 
Chvostková VeronikaRoma children in non- roma familiesMaster's thesis 2012 
Hnilová MarkétaEvaluation and posibilities the monitoring of social services.Master's thesis 2012 
Hrušková OlgaApproaches of schools to integration Roma children into the educational process.Master's thesis 2012 
Krylová LenkaCompetencies of the field workersMaster's thesis 2012 
Kučinská AnnaSocial economy as a model of solving unemployment problemMaster's thesis 2012 
Lišková LucieCommunity Planning of Social Services at the Microregion LevelMaster's thesis 2012 
Lišková MichaelaEvaluation of the quality of community planning of social services in the city Frydek-MistekMaster's thesis 2012 
Machková MichaelaDevelopment of public relations strategy in the Silesian DiaconyMaster's thesis 2012 
Němečková IvanaThe role of field social work in the solving of drug addictionMaster's thesis 2012 
Prusková MonikaTransformation of foster care in the Czech RepublicMaster's thesis 2012 
Zrasták DanielFundraising of nonprofit organizations from public viewMaster's thesis 2012 
Bergerová AlenaImprovement of Management in the Organization Charity HrabyněMaster's thesis 2011 
Chudobová EliškaThe role local municipalities in solutions of housing Roma community.Master's thesis 2011 
Mikešová VeronikaSocial services aimed at the Roma youth in PřerovMaster's thesis 2011 
Sáblová LenkaImpact Of Legislation In The Czech Republic On The Transformation Of Volunteer´sMaster's thesis 2011 
Škraňková HanaExploitation possibilities of European Social Fund in Czech RepublicMaster's thesis 2011 
Trchalíková VeronikaPossibilities of the financing of halfway housesMaster's thesis 2011 
Frydrychová MiroslavaSocial services in the Moravian-Silesian Region, their offer and assessment for the target group of the oncologically ill (patients).Master's thesis 2010 
Nováčková ZdeňkaThe Characteristics of a new system of financing social services in terms of Socal Services Act No. 108/2006 Coll.Master's thesis 2010 
Wojtas KateřinaAn evaluation on the implementation of services connected with social activities for families with children provided by selected NGOs functioning in the Ostrava region.Master's thesis 2010 
Husarová JolanaDevelopment of Community Education in the Czech Republic.Master's thesis 2009 
Litvik KamilThe Strategies of Social Inclusion of Roma on Labour Market.Master's thesis 2009 
Zapletalová IvetaFamily Assessment in Social Work.Master's thesis 2009 
Měrková JanaThe Obstacles in Applying the Law on Social Services Implementation on Non Profit Organizations in Ostrava Region.Master's thesis 2008 
Odstrčil TomášDevelopment of community schools in Moravian-silesian region Master's thesis 2008 
Osmančíková EvaAre Clients of Children's Homes Prepared After Their Adulthood Achievement for Practical Life?Master's thesis 2008 
Sýkorová HanaApplying of Ecological Perspective in Community Development.Master's thesis 2008 
Dokulilová MarkétaThe Comparison of Various Models of Community Planning of Social Services in the Czech RepublicMaster's thesis 2007 
Hudeczek RomanSafety Aspects of Roma IntegrationMaster's thesis 2007 
Kollrosová LýdieThe Use of Methods of Community Work in Czech Republic in Social Excluded CommunitiesMaster's thesis 2007 
Herzigová KateřinaFulfilment of pallitative care patient's needs by volunteers in Hospice inpatient care in South-Moravian regionBachelor's thesis 2019 
Kratochvíl AdamThe coordinated rehabilitation as an instrument of help for people with muscular athrophyBachelor's thesis 2019 
Macigová PavlínaEvaluation of the offer of social housing for seniors in HraniceBachelor's thesis 2019 
Martiníková Jana DanielaAssessment offer of the social housing for seniors in ostravian region.Bachelor's thesis 2019 
Pinďáková MarieVolunteering in home with specific regimeBachelor's thesis 2019 
Zámečníková TerezaThe assessment of the social services development community planning process in the city of Uherské Hradiště.Bachelor's thesis 2019 
Žažová NicolaSatisfaction with services provided by home for seniors SlunečniceBachelor's thesis 2019 
Molatová PetraAssistance of clients with mentally handicapped in independent livingBachelor's thesis 2018 
Sedláček MiroslavTransformation of residential social services for persons with disabilities in Norway and the Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Veliká KristýnaTransformation of foster care in the Czech Republic.Bachelor's thesis 2018 
Kaduchová KateřinaDisability benefitsBachelor's thesis 2017 
Šimková VeronikaImplementation of the Community plan the town of BohumínBachelor's thesis 2017 
Šírek JanThe role of local action group Central Haná, o.p.s. during the development of the country.Bachelor's thesis 2017 
Jančíková KateřinaPublic services for families with children in Český TěšínBachelor's thesis 2016 
Orlíková EvaFactors causing families to live in lodging houses in HavířovBachelor's thesis 2016 
Raszková IvanaThe possibilities of support of municipalities in addressing housing issues for low-income families with children.Bachelor's thesis 2016 
Smetanová KamilaUse of Social Benefits in Housing According to the Families with ChildrenBachelor's thesis 2016 
Berková ZuzanaVolunteering in children´s homeBachelor's thesis 2015 
Hrušková MiroslavaThe necessity of social services for people in home nursing careBachelor's thesis 2015 
Pavelková PetraTrends in housing policy - comparison Czech republic and SlovakiaBachelor's thesis 2015 
Řehulková LucieThe importance of aftercare services for persons addicted to alcohol.Bachelor's thesis 2015 
Smolková MonikaVolunteering and its meaning in special regime homes.Bachelor's thesis 2015 
Žatková SandraDetection needs of citizens in area development of social services in the municipality SedlniceBachelor's thesis 2015 
Bromková BarbaraIndividual planning with seniors in nursing serviceBachelor's thesis 2014 
Červeňáková AndreaThe influence of macro environment on social development of Roma communitiesBachelor's thesis 2014 
Jalůvková AnnaCurrent status of Roma in Czech societyBachelor's thesis 2014 
Musálková HanaHelp and support for families with children with autism spectrum disordersBachelor's thesis 2014 
Ottová MonikaThe concept of social housing in Statutory City of KarvináBachelor's thesis 2014 
Palatý RichardThe concept of social housing in Statutory City of OstravaBachelor's thesis 2014 
Vondráková MartinaEvaluation of low-threshold services for children and youth involved in socially excluded localities Silesian OstravaBachelor's thesis 2014 
Živnéřová EvaVolunteer at Integration Club BranaBachelor's thesis 2014 
Dražná JanaEvaluation of the benefits of Community Planning of Social Services in Statutory City of Ostrava.Bachelor's thesis 2013 
Klohnová JarmilaCharacteristic of low-threshold facility for children and youth 4.lístekBachelor's thesis 2013 
Pánková PetraRole of social worker in low-threshold children and youth facilities in city Frydek-MistekBachelor's thesis 2013 
Valentová PetraSocial housing in OrlovaBachelor's thesis 2013 
Volná HelenaPossibilities and Limits in persuance of volunteerism in Homes for the ElderlyBachelor's thesis 2013 
Hanková TerezaTransformation residental social services for mentally handicapped peopleBachelor's thesis 2012 
Jonášová LenkaSocial work in disadvantaged neighborhoods in the Silesian Ostrava in cooperation with governmental and nongovernmental institutions.Bachelor's thesis 2012 
Pavlíčková KarlaQuality of life of seniors in retirement homes.Bachelor's thesis 2012 
Rojčíková MonikaOffer of social services provided by Slezská diakonie for persons with disabilities in the Moravian-Silesian region.Bachelor's thesis 2012 
Říčná RenátaThe Social Inclusion of the excluded Roma Communities in the region of Opava.Bachelor's thesis 2012 
Šimíková LenkaIndividual planning and its impact on the lives of seniors in residential social service facilities.Bachelor's thesis 2012 
Honsárková LenkaThe planning of social services - Planning of social services in Silesian deaconessBachelor's thesis 2011 
Košáková LenkaLeisure time activities for children in Ostrava-JihBachelor's thesis 2011 
Kusá DagmarUser structure in drop-in (open club) centers in the city of Frydek-MistekBachelor's thesis 2011 
Martínková VladimíraUnemployment of Roma in Czech republicBachelor's thesis 2011 
Ščudlová RůženaA social aspects analysis within homeless womenBachelor's thesis 2011 
Šťastová JanaPossibilities and methods of social work with clients in material need.Bachelor's thesis 2011 
Žydel RostislavEvaluation of possibilities of volunteering in homes for the elderlyBachelor's thesis 2011 


How is living for people with disabilities in (social) housing in Ostrava?
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Inovace stávajících předmětů v rámci studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SOWOSEC MA Joint Degree Program
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderCeepus
Statefinished
SOWOSEC MA Joint Degree Program
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderCeepus
Statefinished
Needs of families with children who live in hostels in Ostrava in housing area
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OU a posílení mezinárodní spolupráce v dané oblasti
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Problems in reconciling work and family life from perspective of parents with children and workers in the field of employment services in Ostrava region
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OSU
Main solverMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub