OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Prázdninový provoz studijního oddělení FSS OU

Provoz studijního oddělení FSS OU bude od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 omezen.

Randomizovaný experiment ukončování bezdomovectví rodin v Brně

Štěpán Ripka a Eliška Černá prezentovali dne 30. května 2017 na konferenci České evaluační společnosti v Praze příspěvek o ukončování bezdomovectví rodin s dětmi ve městě Brně, kde Ostravská univerzita realizuje výzkumnou část projektu.

FSS OU na Ostrava Photo!

Vernisáže a besedy bez obalu, s veškerou syrovou krásou.

Další vlna studentských projektů se valí

Nahlédněte do projektů realizovaných ve spolupráci s klienty vybraných sociálních služeb.

2. kolo přijímacího řízení - obor Zdravotně sociální pracovník

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě studia.

Vyhlášení přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2017/2018

Informace pro uchazeče o studium.