OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Promoce absolventek programu Joint Degree na Fakultě sociální studií OU

Rok se sešel s rokem a fakulta má opět další absolventky navazujícího magisterského programu Joint Degree.

Promoce Fakulty sociálních studií OU

Dne 3. července 2017 se v Domě kultury města Ostravy uskutečnily promoce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Oldřich Chytil třetím profesorem sociální práce v České republice

Ve Velké aule pražského Karolina převzal v pátek 23. června 2017 doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha.

Prázdninový provoz studijního oddělení FSS OU

Provoz studijního oddělení FSS OU bude od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 omezen.

2. kolo přijímacího řízení - obor Zdravotně sociální pracovník

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě studia.